המעבר ממטופל למטפל-מטופל בעבור סטודנטים לעבודה סוציאלית עם הפרעה פסיכיאטרית


מרים גולדברג, אוניברסיטת חיפה, החוג לבריאות נפש קהילתית / תיזה

מערכת ממ“נ 08.05.16

כותר : המעבר ממטופל למטפל-מטופל בעבור סטודנטים לעבודה סוציאלית עם הפרעה פסיכיאטרית
מחבר/עורך : מרים גולדברג  

שנת פרסום : 2012
מוסד, חוג / תיזה : אוניברסיטת חיפה, החוג לבריאות נפש קהילתית / תיזה
מנחה : ד"ר אורית קרניאלי מילר, יועצת מקצועית : ד"ר נעמי הדס לידור
ספריה : החוג לבריאות נפש קהילתית, אוניברסיטת חיפה
שפה : עברית
לצפייה בטקסט מלא בירחון חברה ורווחה, מרץ 2017 >
 

תקציר

כיום אחוז נכבד מהסטודנטים בלימודי ההשכלה הגבוהה מתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית.
סטודנטים אלו נאלצים במהלך לימודיהם להתמודד עם קשיים ואתגרים רבים הנובעים ממחלתם ומהסטיגמה הכרוכה בה, דבר המקשה עליהם במהלך לימודיהם התקין. בעבור אותם הסטודנטים הבוחרים ללמוד מקצוע טיפולי, האתגר מורכב אף יותר כאשר מעבר לקשיים הרגילים הם עוברים תהליך אישי הכולל מעבר והתפתחות מקצועית הכולל למידה מהתנסויות בשטח, רפלקציה אישית ומפגש עם העצמי. מפגש זה עם העצמי עלול לעורר אצל הסטודנטים המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית קשיים במציאת המיקום האישי שלהם - בין להיות מטופל ולהיות מטפל. המעבר ממטופל למטפל מטופל עשוי לעורר מורכבויות ואתגרים הייחודיים לאותם הסטודנטים ועלול להוביל לדילמות וקונפליקטים שטרם קיבלו מקום בספרות המחקרית. מחקר ראשוני זה בא בכדי לבחון את חווית הלמידה במקצוע טיפולי בד בבד שהסטודנט עצמו מתמודד עם הפרעה פסיכיאטרית. כמו כן הוא מנסה ללמוד כיצד תופסים הסטודנטים את המעבר מהיותם מטופלים להיותם מטפלים- מטופלים.

בעבור מחקר זה נבחרה שיטת הניתוח הנרטיבי, הנגזרת מתוך המחקר האיכותני, מתוך הבנה ששמיעת סיפוריהם האישיים של הסטודנטים היא זו שתפתח את הצוהר אל עבר הבנה ולמידה של המורכבויות והאתגרים עימם נפגשים הסטודנטים במהלך לימודי העבודה הסוציאלית. אוכלוסיית המחקר כללה שניים עשר סטודנטים המתמודדים עם הפרעות פסיכיאטריות שונות. במסגרת המחקר נעשה שימוש בראיון עומק חצי מובנה אשר היה בנוי משאלות אשר עודדו את המרואיינים לספר את סיפורם כסטודנטים לעבודה סוציאלית המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרי ת במהלך לימודיהם. ניתוח הנרטיבים נעשה על ידי שיטת היטמעות התגבשות (Crystallization/Immersion (, שיטת ניתוח שפותחה בעולם מערכת היחסים ברפואה הכוללת התעמקות והיטמעות בסיפורים שנאספו, קריאה חוזרת ונשנית שלהם, וזיהוי והתגבשות של הדפוסים המרכזיים והפרשנות שלהם .

ממצאי המחקר מגלים כי העיסוק בשאלת המעבר ממטופל לאיש מקצוע הוא נושא העובר כחוט השני בין הראיונות השונים. נראה כי המעברים בין האישי למקצועי, בין החלש והחזק ובין החולי והבריאות מעסיקים רבות את הסטודנטים ומשותפים להם, והם חושבים עליהם, מתלבטים לגביהם ודנים בינם לבין עצמם היכן הם ממוקמים במסגרת מערכת היחסים בין החלקים השונים. עוד עולה כי קיים תהליך הכולל כמה שלבים המשותף לכלל המרואיינים והוא זה המאפשר את המעבר ממטופל , למטפל שהוא גם מטופל.

מחקר זה זיהה את היווצרותה של קבוצה חדשה של אנשי מקצוע, מטפלים מטופלים, ואת התהליך שהם עוברים לפני, במהלך הלימודים ואחריהם. תהליך זה אמנם דומה במובנים מסוימים לתהליך ההתפתחות המקצועית אותו עוברים כלל הסטודנטים למקצועות הטיפוליים אך במובנים אחרים הוא כולל מאפיינים הייחודיים לסטודנטים המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית . הבנה של תהליך זה והסיוע לסטודנט בליווי בתהליך חשובה על מנת לאפשר לשני החלקים של האדם – המטפל והמטופל, להיות יחדיו ואף להפרות זה את זה. זיהוי תהליך זה מאפשר את תחילתו של שיח בנוגע לצרכים, לרווחים ולמחירים של סטודנטים ואנשי מקצוע עם הפרעה פסיכיאטרית. הדיון כולל שילוב של תכנים מעולמות התוכן השונים של השיקום, הטיפול והעבודה הסוציאלית והשילוב בין עולמות תוכן אלו הוא זה המאפשר לעולם התוכן החדש, למטפל-מטופל, להיווצר.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה