התערבויות מקדמות החלמה בבריאות הנפש


מערכת ממ“נ 26.01.16

ניהול מחלה והחלמה -IMR | סינגור עצמי | הפחתת סטיגמה עצמית - NECT | התערבות בקוגניציה חברתית - SCIT

הערכת ופיתוח מוכנות לשיקום | מיומנויות קוגניטיביות לעבודה - CSW | קורס קש"תכללי
התערבויות מקדמות החלמה הן תוכניות שנועדו לסייע לאנשים  המתמודדים עם מוגבלות נפשית להציג ולהשיג יעדים אישיים משמעותיים.
ההתערבויות כוללות פעילויות לשינוי מחשבות, רגשות והתנהגויות לקידום החלמה.
התערבויות מקדמות ההחלמה מבוססות על ראיות מחקריות (EBP) שתומכות  ביעילות ההתערבויות בהשגת התוצאות הרצויות.
קיימות התערבויות שמיועדות לבני משפחות של אנשים עם מוגבלות נפשית.


* EBP – Evidence Based Practice

ניהול מחלה והחלמה - IMR
התערבות  ניהול מחלה והחלמה  (IMR) הינה התערבות שיקומית המבוססת ראיות, שמטרותיה הכלליות הן לעזור למתמודדים להשיג מידע ולפתח מיומנויות המסייעות להם לצמצם את השפעות המחלה על חייהם, להציב ולהשיג יעדים אישיים משמעותיים להם. 
ההתערבות מורכבת מתוכנית מקיפה הכוללת מרכיבים שונים: מידע לגבי המחלה ואופן הטיפול בה, אסטרטגיות המקדמות בחירה ושימוש יעיל בתרופות, דרכי התמודדות עם דחק וסימפטומים, הכשרה במיומנויות חברתיות והכנת תוכנית למניעת הישנות המחלה. 
ההתערבות כוללת שימוש בטכניקות התערבות שמקדמות את יישום התכנים )כמו התערבויות פסיכו-חינוכיות, קוגניטיביות-ביהביוריסטיות ומוטיבציוניות) .


* IMR – Illness Management and Recovery


מידע נוסף > קורס הפעלה והטמעה של תכנית 'ניהול מחלה והחלמה' - בית הספר הארצי לשיקום

סינגור עצמי
סינגור עצמי הינו כלי תקשורתי קוגניטיבי שמטרתו לאפשר לאדם לקדם את זכויותיו, מטרותיו ושאיפותיו, מתוך אחריות אישית על עצמו ועל חייו.
בפעולת הסינגור העצמי, האדם משמיע את קולו, מגן על זכויותיו ומבטיח שיסופקו לו השירותים המתאימים לצרכיו.
הסינגור העצמי נועד להבטיח שנקודת מבטו ותקוותיו של האדם יישמעו ושהוא עצמו יפעל לקדמם .
במהלך ההתערבות מתנסים המתמודדים במודל הסנגור העצמי ויישומו ביום יום.
ההתערבות  כוללת עזרים כגון- אתר הקורס, וחוברת הדרכה.
(קוזמינסקי, 2004).


למידע נוסף > קורס להכשרה, הדרכה והטמעה של התערבות לסינגור עצמי - בית הספר הארצי לשיקום

הפחתת סטיגמה עצמית - NECT
ידוע כי סטיגמה עצמית מהווה מכשול העומד בדרכו של אדם המתמודד עם מחלת נפש בתהליך ההחלמה. לאור חשיבות הנושא והשפעותיו על תהליכי החלמה, פותחה התערבות קבוצתית מקדמת החלמה שמטרתה לסייע בהפחתת הסטיגמה העצמית של האדם המתמודד עם מחלת נפש ובהרחבת הזהות והתפיסה העצמית אל מעבר למחלה.
ההתערבות, ששמה NECT מבוססת על שלוש גישות מהמובילות בתחום השיקום וההחלמה - הגישה הפסיכוחינוכית, הגישה הקוגניטיבית והגישה הנרטיבית. התערבות זו, המתקיימת במסגרת קבוצתית, מזמינה את האדם להיכרות עם התפיסה העצמית שלו, ללמידה משותפת ולרכישת אסטרטגיות חשיבה חלופיות שמטרתן לאתגר תפיסות עצמיות שליליות. התהליך האישי והקבוצתי מסייע לאדם להרחיב ולהעשיר את התפיסה העצמית שלו, באופן שעשוי אף לשפר את התמודדותו ביומיום.

* NECT - Narrative Enhancement and Cognitive Therapy for Self  Stigma

למידע נוסף > קורס להכשרה, הדרכה והטמעה של התערבות קבוצתית מקדמת החלמה להפחתת סטיגמה עצמית - בית הספר הארצי לשיקום


התערבות בקוגניציה חברתית -  SCIT
התערבות SCIT הינה תרגול בקוגניציה חברתית ואינטראקציה בין אישית. ליקויים בתפקוד חברתי הם בין התופעות המאפיינות את מחלת הסכיזופרניה. 

ההתערבות מתמקדת בהקניה והרחבה של מיומנויות חברתיות על ידי מתן כלים וידע בתחום הקוגניציה החברתית ותרגול של יכולות אלו בחיי היום-יום של המשתתפים.
ה- SCIT- הינה התערבות קבוצתית מבוססת על  CBT  ונעזרת בערכת למידה המדגישה כמה תחומים עיקריים בקוגניציה חברתית האופייניים לסובלים מלקות בתפקוד חברתי :  תפיסת רגשות, תיאוריה של הדעת (מטה קוגניציה) וסגנון ייחוס. ההתערבות כוללת בין 25-20 פגישות קבוצתיות, בהן יש שימוש באמצעים דידאקטיים הכוללים משימות בית, קטעי וידאו, ניתוח סיטואציות חברתיות, משחקי תפקידים וטכניקות קוגניטיביות התנהגותיות.
ההתערבות כוללת תרגול ויישום של מיומנויות קוגניטיביות חברתיות ב"חיים האמיתיים" ובכך שונה מתרגול מסורתי של מיומנויות וכישורים חברתיים.
מטרת ההתערבות: הקניה והרחבה של מיומנויות חברתיות על ידי מתן כלים וידע בתחום הקוגניציה החברתית ותרגול של יכולות אלו בחיי היום-יום של המשתתפים.

*SCIT - Social Cognition and Interaction Training

למידע נוסף > קורס להקניית כלים וידע בתחום מיומנויות חברתיות ותקשורת בינאישית כולל ההתערבות הקוגניטיבית חברתית SCIT - בית הספר הארצי לשיקום

הערכת ופיתוח מוכנות לשיקום  - Assessing and Developing Readiness for Rehabilitation 
מוכנות לשיקום היא התערבות מוטיבציונית ספציפית לשיקום פסיכיאטרי. זהו תהליך מובנה ושיטתי, הנעשה באופן פרטני שמטרתו, לייצר תמונת מצב עדכנית לגבי מידת הרצון והידע שיש לאדם  ("מוכנות לשיקום") להתחיל במסע של שינוי, הכרוך בהשגת תפקיד משמעותי בקהילה באחד מתחומי החיים של מגורים, עבודה, לימודים או חברה. התהליך נעשה בשותפות כאשר איש המקצוע תומך, מעודד ומכוון להתבוננות עצמית ואותנטית. בעקבות הערכת מוכנות, אדם יוצא לתהליך השיקום מנקודת מוצא אקטיבית, עם יותר ידע עצמי, תקווה, ביטחון ושליטה בחייו. 
הערכת מוכנות היא מרכיב אחד מתוך מודל השיקום שפותח במרכז לשיקום פסיכיאטרי באוניברסיטת בוסטון והיא מיושמת במקומות שונים בארץ, בארה“ב ובעולם.

למידע נוסף > קורס להכשרה, הדרכה והטמעה של כלים המסייעים להנעת שינוי וכלי להערכת ופיתוח מוכנות לשיקום - בית הספר הארצי לשיקום


מיומנויות קוגניטיביות לעבודה - CSW

ההתערבות מיומנויות קוגניטיביות לעבודה נועדה להדגיש את חשיבות התפקוד הקוגניטיבי בכל הקשור לעבודה, לסייע ללקוחות לפתח אסטרטגיות יעילות לשיפור מיומנויותיהם הקוגניטיביות, או להפחתת השפעותיהם של ליקויים קוגניטיביים, כדי לאפשר להם להשיג את יעדיהם בתחום התעסוקה.
ההתערבות כוללת חשיפה לידע בנושא קוגניציה ועבודה, זיהוי העוצמות של האדם, ערעור על דפוסי חשיבה שליליים, התמודדות עם קשיי קשב וריכוז, התמודדות עם קשיי זיכרון, פיתוח שיגרות בבית ובתהליך חיפוש העבודה, חיזוק מיומנויות תכנון ופתרון בעיות ושיפור מהירות חשיבה.
ההתערבות פותחה על ידי הפרופ' סוזן מקגורק ופרופ' קים מיוזר מהמרכז לשיקום פסיכיאטרי באוניברסיטת בוסטון ותורגמה והותאמה לישראל על ידי קבוצת שכולו טוב וביה"ס לשיקום.

* Cognitive Skills for Work

מידע נוסף > קורס הכשרה בתחום השיקום התעסוקתי :תאוריה, מיומנויות וכלי התערבות קוגניטיביים תפקודיים כולל ההתערבות החדשנית בשיקום תעסוקתי - תכנית בית הספר הארצי לשיקום

קורס קש"ת
קורס קשת - קידום, שיתוף, תקשורת  הוא התערבות שמיועדת לבני משפחה של אנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית.
הקורס מלמד את עקרונות התפיסה הקוגניטיבית דינאמית ואת עקרונות גישת התווך, כדרך אלטרנטיבית לתקשורת בתוך המשפחה, עם אנשי המקצוע ובקהילה, במטרה להביא לשיפור התקשורת ואיכות החיים של בני המשפחות הללו.
האמונה ביכולת ההשתנות של כל אדם, בכל גיל ובכל מצב של בריאות או חולי, בתנאי שינתנו לו התנאים המתאימים לכך, עומדת בבסיס התפיסה הקוגניטיבית דינאמית.
תפיסה זו מבוססת על תורתו של פרופ פוירשטיין ותלמידיו ד“ר נעמי הדס לידור, פרופ צוריאל, פרופ קליאן ואחרים. מתוך תפיסה זו, נגזרה גישת התווך המתמקדת בתקשורת קוגניטיבית מאפשרת שינוי ולמידה.
למידה זו מתרחשת דרך ניתוח, הבנה והבניה מחדש של אירועי חיים בתוך המשפחה, מול שירותים רפואיים, חינוכיים ושיקומיים והקהילה כולה.
קורס קשת  (קידום, שיתוף, תקשורת) החל בשנת 2002, כקורס המיועד לבני משפחה של אנשים בעלי מוגבלות פסיכיאטרית. 

למידע נוסף > הקורס מיועד לבני משפחות של אנשים עם מוגבלות פסיכיאטרית, מלמד את עקרונות התפיסה הקוגניטיבית דינאמית ואת עקרונות התיווך - בית הספר הארצי לשיקום
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה