יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

פיצוי כספי בתביעות רשלנות רפואית בלידה


כרמית123 מתוך הבלוג של כרמית123הפסיקה על פיצויים בתביעות רשלנות רפואית בלידה מושפעת מעיקרון של פיצוי כגובה הנזק. בעזרת הוכחת 
רשלנות רפואית בלידה ניתן להטיל אחריות לטובת מי שנפגע ולקבל פיצוי כספי גבוה. הפיצוי הוא בעיקר 
עבור ההוצאות הכספיות על הטיפולים הרפואיים. פיצוי כספי גם ניתן בשל מתן שירותים רפואיים תוך סטייה 
מרמת הזהירות הנדרשת בעת טיפולי פוריות, מעקב הריון וטיפול בילוד לאחר הלידה. ההבדלים בין גובה 
הפיצוי בכל אחד מהמקרים נובעים ממספר גורמים.
 
גיל היולדת והמשמעות התפקודית של נכות רפואית
 
הגורם הראשון המשפיע על גובה הפיצוי בתביעות רשלנות רפואית בלידה הוא גיל היולדת. ככל שהיולדת צעירה 
יותר, כך ניתן להגדיל את הפיצוי ולטעון לנזקים פיזיים ממושכים לטווח ארוך. גיל היולדת רלוונטי בכל 
סוגי התביעות ובעיקר כאשר נגרם לה נזק פיזי כגון קרע של הרחם, כריתת רחם, איבוד חצוצרה 
וכדומה. נזקים נוספים המעידים על רשלנות רפואית בלידה עשויים להיות עקרות ואפילו עיוורון. אלו 
נזקים בלתי הפיכים המביאים לפגיעה באיכות החיים של כל המשפחה ולכן הפיצוי עבורם גבוה ומשמעותי.
 
גורם שני המשפיע על פסיקת הפיצויים הוא גובה הנכות הרפואית ומשמעותה מבחינת תפקוד יום יומי. את 
הפרמטר הזה בודקים בבית המשפט באמצעות חוות דעת של רופא מומחה, התייעצות עם אנשי מקצוע 
והסתמכות על פסקי דין תקדימיים. הנזק הנגרם כתוצאה מרשלנות רפואית בלידה מסב לעיתים קרובות 
פגיעה פיזית שניתן להעריך באחוזים. זו נכות רפואית ולרוב יש התאמה בינה לבין הקושי התפקודי שהיא 
גורמת. 
 
לחילופין, לא תמיד יש זהות מלאה בין הפרמטרים ולכן בית המשפט נדרש להכריע בשאלה עד כמה הניזוק לא 
יכול לתפקד כרגיל או כפי שתיפקד לפני אירוע הרשלנות. ככל שהנכות הרפואית שנותרת גבוהה יותר וככל 
שהשפעתה גדולה, כך הנזק גבוה והפיצוי הכספי עולה. זהו גם הפרמטר בו הפיצוי הכספי מושפע מפגיעה 
בכושר ההשתכרות של הנפגע ומיכולתו לשמור על רמת חיים זהה. 
 
מה ההבדל בין נזק ליולדת לבין נזק לילוד?
 
בכל תביעת רשלנות רפואית בלידה מתייחסים באופן שונה לאב, לאם ולילוד. על כל אחד מהצדדים 
מוטלת תקופת התיישנות שונה וגם בקביעת הפיצוי הכספי יש לכך משמעות. החישוב של הסעד הכספי 
מבוצע בנפרד. עם זאת, התביעה של הילד נחשבת חמורה יותר בגלל הפגיעה בו והצורך בטיפולים שיקומיים, 
במעבר למסגרת לימודים מיוחדת ובנכות תפקודית לכל החיים. ההבדלים בין נזק ליולדת לבין נזק לילוד 
עשויים לבוא לידי ביטוי בפערים של עשרות אלפי שקלים בקביעת הפיצוי הכספי, כמו גם בשאר הסעדים 
הנפסקים לטובתם. 
 
דרך נוספת לראות את ההבדלים בין נזק ליולדת לבין נזק לילוד מבחינת קביעת הפיצוי הכספי היא 
גובה ההשתכרות של ההורים. ככל שהשכר שהרוויחה היולדת לפני אירועי הרשלנות יהיה גבוה יותר, כך 
צפוי הפיצוי הכספי הנפסק לטובתה לגדול. שיקול זה אינו רלוונטי בקביעת פיצוי כספי לילוד. בית המשפט 
לא יכול להתחשב בכושר ההשתכרות של הילוד, אלא להשתמש רק בפרמטרים העומדים לרשותו. עליו להיעזר 
בפסקי הדין התקדימיים ולבחון כיצד הנזק שנגרם לו כתוצאה מרשלנות רפואית צפוי להיות חמור ולחייב 
התאמות מיוחדות.
 
עוגמת נפש בתביעות רשלנות רפואית בלידה
 
אי אפשר לדבר על פסיקת פיצויים בתביעות רשלנות רפואית בלידה מבלי להזכיר את עוגמת הנפש. לצד האמור 
לעיל, בית המשפט מקבל החלטה סובייקטיבית וקשה: עליו לבחון ולהעריך את עוגמת הנפש שנגרמה למשפחה. 
כאן ההבדלים בין הפיצויים נובעים מהנסיבות וההבדלים בין רשלנות בטיפולי פוריות, במעקב הריון 
ובלידה עצמה. 

תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה