קהילת בריאות הנפש - ממ"נ


נושאים נבחרים בקהילה

יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה


התמודדות של מטפלים עם הפרעות אישיות


מכון טמיר מתוך הבלוג של מכון טמיר לפסיכותרפיהתגובות רגשיות בקרב אנשי צוות העובדים

עם מטופלים הסובלים מהפרעות אישיות

 

מחקר משנת 2008 מציע כי האופן בו אנשי מקצוע מתחום הטיפול מגיבים רגשית למטופלים המכורים לשימוש בחומרים וסובלים מהפרעת אישיות תלוי בסוג הפרעת האישיות. בעוד שמחקרים קודמים הראו שהתנהגויות אגרסיביות ואנטיסוציאליות של מטופלים משפיעות על האופן בו אנשי המקצוע מגיבים אליהם, אין בנמצא מחקרים שבדקו את ההבדלים של הפרעות אישיות אחרות והשפעותיהן על תחושותיהן של אנשי המקצוע.

הרעיון שתגובותיו הרגשיות של איש המקצוע למטופליו משחקות תפקיד חשוב בתהליך הטיפולי הופיע כבר בעבודותיו של זיגמונד פרויד. הוא טבע את המושג 'העברה נגדית' בכדי לתאר את התהליך באמצעותו רגשותיו הלא מודעים של מטפל כלפי מטופליו עלולים להתערב בתהליך הטיפולי.

בכדי לבחון האם העברה מסוג זה מתקיימת באינטראקציה בין אנשי בריאות הנפש לבין מטופלים מכורים, החוקרים ביקשו מחברי הצוות במרכז לטיפול בסמים ואלכוהול בדנמרק, להשלים שאלון תגובות רגשיות שחוו מול מטופליהם. במקביל, המטופלים, רובם גברים בשנות השלושים לחייהם, נתבקשו למלא שאלון דיווח עצמי לאבחון הפרעות אישיות (שאלון הדיווח העצמי נועד בכדי לנטרל השפעות מתערבות של אבחון ע"י הצוות). לאחר מכן, החוקרים בדקו האם מתקיימים מתאמים בין התגובות הרגשיות שדווחו על ידי הצוות לבין סוג הפרעת האישיות ממנה סובל המטופל.

 

באופן לא מפתיע, המחקר מצא שמכורים עם מאפיינים של הפרעת אישיות אנטיסוציאלית עוררו רגשות של ריחוק בקרב המטפלים. באופן מעניין, רגשות של יעילות (helpfulness) התעוררו מול מכורים עם מאפיינים של הפרעת אישיות נמנעת. החוקרים מסבירים כי מטופלים עם הפרעת אישיות אנטיסוציאלית נוטים להיות מניפולטיביים ואגרסיביים, ועל כן טבעי שחברי הצוות יגיבו להתנהגויותיהם באופן שלילי.

מאידך, מטופלים עם הפרעת אישיות נמנעת הינם לרוב אנשים זהירים,  ונראים פגיעים ותלותיים, ובתגובה אליהם מטפלים רבים מרגישים שהם יכולים להיות מועילים עבורם ומרגישים בטוחים בתפקידם כמעניקי טיפול.

החוקרים מציעים כי יש לקחת בחשבון את תגובות הצוות למטופלים שונים בהדרכות צוות ובבניית מודלים לטיפול במכורים הסובלים מהפרעות אישיות.

 

 

מקור:

 

Birgitte Thylstrup and Morten Hesse

Substance abusers' personality disorders and staff members' emotional reactions

BMC Psychiatry20088:21 https://doi.org/10.1186/1471-244X-8-21

 


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה