בית מדרש שף יתיב


 
אמיר  טל

קצת עלי

בתי המדרש של שף יתיב ברחבי הארץ מהווים מסגרת שיקומית לאנשים החפצים למצוא את דרכם חזרה לקהילה דרך לימוד תורני. בית המדרש מתפקד כישיבה/כולל לכל דבר, ומתוגבר על ידי עובדים סוציאלים הבונים תוכנית שיקום אישית לכל תלמיד. מטרתנו היא לעזור לאנשים לקנות כלים לשילוב מלא בחברה ולעזור להם בתהליך השילוב על ידי תומכי השילוב שלנו. התוכנית מוכרת ב"סל שיקום"

תחומי התעניינות

בריאות הנפש, העשרה, חינוך והשכלהבית מדרש שף יתיב

למעלה