הוראת תע"ס 6.4 - החזר חלקי של מיסים לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה


בהוראה זו מפורסמים הנהלים ואמות המידה וגובה ההחזר של מס ערך מוסף עבור ציוד ביתי. החזר זזה נועד לסייע בתפקודו של העיוור ובשיקומו.

אריה סעדה 10.05.11

הוראת תע"ס 6.4 - החזר חלקי של מיסים לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה

תאריך תחולה: 1/6/2010, תאריך פרסום: 15/6/2010

 

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו מבטלת הוראה 6.4 מתאריך 5.3.2009.
  • 1.2   משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסייע לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה, בהחזר חלקי של מס ערך מוסף עבור ציוד ביתי לשם סיוע בתפקודו ובשיקומו.
  • 1.3   בהוראה זו מפורסמים הנהלים, אמות המידה וגובה ההחזר.
 • 2.     אוכלוסיית היעד כללי
  • 2.1   גיל 18 עד גיל זיקנה
   בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, במשך שנתיים לפחות, מעל גיל 18, המנהל משק בית עצמאי ולאחר שנתיים מיום קבלת "התעודה", ואינו זכאי מחוק או הסדר אחר כגון: נכה משרד הבטחון ,עיוור נכה פעולות איבה, עיוור נפגע עבודה, עיוור נפגע תאונת דרכים.
 • 3.     היקף וגובה ההחזר
  • 3.1   מוצרים מקבוצה א'
   המוצרים המופיעים ברשימה כדלקמן: מקרר, מכונת כביסה, תנור אפייה, מזגן, מדיח כלים, דוד שמש/חשמל/גז.

   התנאים:
   • 1.   ההחזר יהיה עבור פריט אחד לשנה מהקבוצה לעיל.
   • 2.   עיוור הזכאי לקבלת החזר והוא מגיש בקשה ראשונה להחזר עקב יציאה לדיור עצמאי הנ"ל, ובלבד שימציא חוזה שכירות או רכישת דירה על שמו.
   • 3.   עיוור הזכאי לקבלת החזר והוא נשוי עד שנתיים זכאי להחזר עבור כל הפרטים מהקבוצה הנ"ל, ובלבד שימציא תעודת נישואין.
   • 4.   זוג נשוי ששני בני הזוג הם בעלי תעודת עיוור/לקוי ראייה, המנהלים משק בית משותף זכאים להחזר מס רק לפריט אחד מקבוצה 1 מאותו הסוג.
   • 5.   זכאי שרכושו נשרף או הושחת, זכאי להחזר עבור כל הפריטים מהקבוצה הנ"ל, ובלבד שינזציא אישור משטרה על שריפה או אישור מהביטוח על הנזק בדירה.
  • 3.2   מוצרים מקבוצה ב'
   המוצרים המופיעים ברשימה כדלקמן: כיריים גז, שואב אבק, מייבש כביסה, מיקרוגל.

   התנאים:
   מקבוצה זו ניתן לקבל החזר מס עבור מספר פריסים בשנה, ביחד עם פריט אחד בלבד מקבוצה 1, בכפוף לתקופת הבלאי.
 • 4.     ההחזר
  • 4.1   כאשר סכום המס על הפריט שנרכש נמוך מהסכום המרבי המופיע בטבלה, שבנספח להוראה זו המתפרסמת בחוברת התעריפים ומתעדכנת מעת לעת יוחזר סכום המס ששולם בפועל.
  • 4.2   הרוכש בחו"ל מוצר, המופיע בטבלת ההחזרים, וחייב במס, זכאי להחזר מס בכפיפות לתנאים שבהוראה זו.
  • 4.3   עולה חדש
   • א.   בעל זכויות עולה חדש זכאי להחזר מסים, למעס ציוד מקבוצה 1.
   • ב.   עולה חדש יהיה זכאי לציוד שקיבל בסל הקליסה בתום תקופת הבלאי. לא יוחזרו הפרשים למי שקיבל החזרי מסים על פי התעריפים הקודמים.
 • 5.     הגבלות
  • א.   בבעל "תעודה" שמלאו לו 18 שנה ולו נכות נוספת ברמת 65% לפחות, ואינו מנהל משק בית עצמאי, זכאי לקבל 50% מהחזר המס ובתנאי שימציא אישורים רפואיים על מגבלתו הנוספת.
  • ב.   מי שקיבל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות לאחר שהגיע לגיל זיקנה, יהיה זכאי רק לאחר חמש שנים מיום קבלת "התעודה".
  • ג.   בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות לאחר שמלאו לו 75 , יהיה זכאי רק לאחר חמש שנים מיום קבלת "התעודה" ובכפוף לאישור מעובדת סוציאלית במקום מגוריו, על כך שהוא מנהל משק בית עצמאי.
  • ד.   ההחזר אינו ניתן להעברה לאדם אחר. אם הזכאי נפטר אחרי קניית הפריט, היורש יהיה זכאי לקבלת החזר המס עד שנה מיום הפטירה.
 • 6.     נוהל הפנייה לקבלת החזר
  • 6.1   יישום הוראה זו הוא באמצעות נותן השירות שזכה במכרז של משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  • 6.2   ההחזר יינתן, רק לאחר קניית הפריט.
  • 6.3   המבקש לקבל החזר ימציא חשבונית מס מקורית הרשומה ע"ש בעל תעודת העיוור בלבד בתוקף שנה מיום הרכישה, בצירוף תצלום תעודת עיוור/לקוי ראייה, תצלום תעודת הזהות ואשיורים נוספים על-פי העניין בהתאם למצויין בהוראה זו.
  • 6.4   א. נותן השירות יבדוק את זכאות המבקש על פי תנאי הוראה זו.
   • ב.   נותן השירות יבחן את תקפות המסמכים. אם המבקש אינו זכאי או חסרים מסמכים, יוחזרו המסמכים למבקש בציון סיבת ההחזר.
   • ג.   התשלום יועבר ישירות לאדם העיוור, בהמחאה שתישלח לו בדואר.
  • 6.5   לא ניתן לקבל החזרים לפני תום תקופת הבלאי.
  • 6.6   מומלץ להתקשר לנותן השירות לבירור הזכאות קודם הרכישה.
 • 7.     דיווח
  אחת לחודש נותן השירות יעביר, לשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, דיווח שמי המפרט את הרכישות וריכוז מסכם לפי קבוצות פריטים.
 • 8.     ועדת חריגים
  • 8.1   פונה שלא אושר לו החזר מס, מכל סיבה שהיא, רשאי לערער על ההחלטה בפני ועדת חריגים שכתובתה: השירות לעיוור, רח' יד חרוצים 10 , ירושלים.
  • 8.2   ועדת החריגים תורכב מנציג השרות לעיוור ונציג נותן השירות.
  • 8.3   ועדת חריגים תדון בבקשה בתוך 45 יום ותוסמך לאשר צמצום תקופת בלאי ושינוי גובה ההחזר.
 • 9.     מימון
  המימון ב-100% ע"י המשרד מהתקנה התקציבית "החזר מסים וסבסוד" 23.06.62.14, במסגרת התקציב המאושר.
 • 10.   בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים יפעיל בקרה שוטפת על יישום ההוראה הזאת באמצעות מפקחיו במחוזות ועובדי האגף לביקורת פנימית השירות לעיוור.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה