הוראת תע"ס 6.14 - נופש לעיוורים


אריה סעדה 30.08.11

הוראת תע"ס 6.14 - נופש לעיוורים

תאריך תחולה: 1/13/2011, תאריך פרסום 3/3/2011

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו מבטלת הוראה מתאריך 10.10.2007.
  • 1.2   הוראה זו באה להסדיר יציאת עיוורים לנופש פעיל ומאורגן.
   נופש מאפשר תכנון וניצול מירבי של הזמן להנאה, לבידור ולהפעלת תכניות מיוחדות לעיוורים. עיוורים היוצאים לנופש באופן פרטי מתקבלים בהיסוס רב ע"י בעליהם של מתקני הארחה החוששים ומתלבטים בקבלתם למתקניהם. אלה המתקבלים לא נהנים מגישה חופשית לחלק מהפעילויות שמתקיימות לכלל הנופשים וכך נמנע מהם מליהנות משירותי הארחה באופן מלא.
  • 1.3   הנופש לעיוורים מתבצע ע"י ארגון/ים המטפלים בעיוור אשר נבחרו כדין ע"י משרד העבודה והרווחה לצורך זה.
 • 2.     אוכלוסיית היעד
  בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה מעל גיל 18 שהכנסתו היא מתחת לשכר מינימום, בכפוף לבדיקת זכאות ובהתאם לסדר עדיפות במחלקה לשירותים חברתיים.
 • 3.     סדר קדימויות
  • 3.1   עיוור ערירי או גלמוד הגר בגפו.
  • 3.2   אדם עיוור מעל גיל 60.
  • 3.3   אדם עיוור שהוא בעל משפחה ברוכת ילדים (לפחות 4 ילדים מתחת לגיל 18).
  • 3.4   שאר האוכלוסייה.
 • 4.     הרשמה
  ההרשמה לנופש תעשה ע"י האדם העיוור אצל נציג הארגון שזכה במכרז לביצוע פעולה זו.
 • 5.     סוגי הנופש
  • 5.1   נופש באתרים מקובלים - נופש בבתי מלון.
  • 5.2   נופש במסגרת מוסדית עם פעילות מצומצמת - נופש באחת מהמסגרות החינוכיות שפנויות בחודשי הקיץ.
   החלטה על סוג הנופש תהיה בזיקה לרצונו של הנופש ובמכסה המאושרת לכך.
 • 6.     הסיוע
  • 6.1   הסיוע הניתן לאדם העיוור יהיה בהתאם לתעריף שנקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, אשר מתפרסם מעת לעת בחוברת התעריפים ולא יעלה על 30% מעלות הנופש.
  • 6.2   השתתפות העצמית של המשתתף בנופש תשולם ישירות לארגון המבצע.
 • 7.     דיווח
  הדיווח על הנופש יעשה רק לאנשים העונים לסעיף 3 לעיל, עפ"י נוהל מסגרות בטופס החלטה על השמה (נספח א') וטופס השמה למסגרת (נספח ב').
  סמל תעריף:
  • -     נופש באתרים מקובלים - 291.
  • -     נופש במסגרת מוסדית - 292.
 • 8.     תקציב
  המימון הוא מתקנה תקציבית "מועדונים לעיוור" 23.06.62.12 בהתאם למכסות המאושרות לכל סוג נופש ובהתאם לסווג.
 • 9.     בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל בקרה שוטפת ע"י מפקחיו במחוזות וע"י האנף לביקורת פנימית.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה