הוראת תע"ס 6.7 - סיוע ברכישת מכשירי עזר לעיוור


לחברינו אשר מסתייעים במכשירי עזר ללקות ראייה

אריה סעדה 07.05.11

הוראת תע"ס 6.7 - סיוע ברכישת מכשירי עזר לעיוור

תאריך תחולה: 1.3.2012, תאריך פרסום 13 במרץ 2012 .

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו מבטלת הוראה 6.7 מיום 25.8.2011.
  • 1.2   משרד הרווחה והשירותים החברתיים מסייע לציבור העיוורים ולגופים המטפלים בעיוורים ברכישת מכשירי עזר מיוחדים לשיפור תפקודם ולשיקומם האישי והחברתי, באמצעות סבסוד חלקי של המוצר.
 • 2.     הגדרה
  • 2.1   נותן שירות - גוף שזכה במכרז משרד הרווחה והשירותים החברתיים לרכישת מכשירי עזר לעיוורים.
  • 2.2   ועדת סיבסוד ציוד ממוחשב - מורכבת מנציג הנהלת השירות לעיוור, תקציבן אגף השיקום ונציג חשבות המשרד.
 • 3.     אוכלוסיית היעד
  • 3.1   בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה.
  • 3.2   גוף המטפל בעיוורים, בכפוף לאשור נציג השירות לעיוור.

  הערה:

  • (1)  לא זכאי מי שזכאי מחוק או הסדר אחר כגון: עיוור נכה צה"ל בגין עיוורון, נכה פעולות איבה בגין עיוורון, נפגע עבודה כתוצאה מעיוורון. המשרד יעביר לנותן השירותים נתונים אודות אוכלוסייה זו אחת לשנה.
  • (2)  לצורכי הכשרה מקצועית ועבודה יינתן סיוע במסגרת תוכנית שיקום על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד התמ"ת באמצעות רכזי השמה.
 • 4.     פירוט המכשירים
  להלן פירוט הפריטים המסובסדים, רמת הסבסוד ומשך תקופת הבלאי:

  מס.הפריטרמת סבסודתקופת הבלאיהערות
  1. מכונת ברייל 90% 10 שנים * מיועד רק למי שיודע כתב ברייל וזקוק למכונה.
  * באישור מפקח מחוזי.
  * תמורת החזרת המכונה הישנה - אם הייתה כזו.
  2. מכונת ברייל חשמלית 90% 5 שנים * בכפוף לאישור רופא על קשיים בתפקוד הידיים.
  * בנוסף להגבלות לגבי מכונת ברייל
  3. סרט מדידה ברייל 50% 5 שנים אין
  4. מד מטר מדבר 50% 5 שנים אין
  5. סרגל ברייל 90% 5 שנים אין
  6. נייר ברייל 70% לא רלוונטי * 4 חבילות בשנה
  * לסטודנטים 2 חבילות נוספות בשנה, בכפוף לאישור רכז השמה
  7. גלובוס ברייל 70% 5 שנים * מכיתה א'
  8. צג ברייל 80%
  ולא יותר מ-27,000 ש"ח נכון לתאריך 11.2010
  חד פעמי * מעל גיל 18
  * בעל תעודה מעל שנתיים.
  * בכפוף למילוי טופס בקשה - נספח 2.
  * בכפוף להחלטת "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב".
  * בכפוף למסגרת התקציב.
  9. צג ברייל בגיבוי תוכנה קולית 80%
  ולא יותר מ-36,000 ש"ח נכון לתאריך 11.2010
  חד פעמי * מעל גיל 18
  * בעל תעודה מעל שנתיים.
  * בכפוף למילוי טופס בקשה - נספח 2.
  * בכפוף להחלטת "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב".
  * בכפוף למסגרת התקציב.
  10. שעוני ברייל לגבר ולאשה שעון יד ומעורר 85% 2 שנים אין
  11. שעון מדבר לגבר או לאשה 85% 2 שנים אין
  12. מערכת סטריאו 50% 5 שנים * במקרה של זוג עיוורים, יינתן לאחד מבני הזוג.
  * לא יותר מ-850 ש"ח החזר.
  13. רשמקול כולל MP3 50% 3 שנים אין
  14. טייפ מנהלים 50% 3 שנים אין
  15. רדיו דיסק 50% 3 שנים אין
  16. קלטות לרשמקול 50% 20 קלטות בשנה * לתלמידים ולסטודנטים באישור רכז השמה מחוזי ועד 40 קלטות בשנה.
  * לסטודנטים עד 5 שנות לימוד.
  17. בודק סוללות 50% 5 שנים אין
  18. מדבקות לזיהוי קולי (speak out) 50% 5 שנים אין
  19. מקל ארוך / מתקפל וחלקי חילוף 90% פעמיים בשנה אין
  20. שלט 80% חד פעמי שלט המפעיל רמזור או מערכת שמע המיועדים לשימוש של אדם עיוור/ לקוי ראייה
  21. מזהה צבע 70% 7 שנים אין
  22. מילון מדבר: אנגלי-אנגלי ועברי- אנגלי 70% 5 שנים * מכיתה ג'
  23. מחשבון מדעי 70% 5 שנים * מכיתה ג'
  24. ציוד חינוכי מיוחד: כלי הנדסה, לוח משובץ לחשבון וקוביות 70% 2 שנים * תלמידי בתי ספר, בהמלצת מורה תומך או מחנך.
  25. מערכת הגדלה אלקטרונית (טמ"ס נייד / נייח) 50%
  ולא יותר מ-8,000 ש"ח נכון לתאריך 11/20010
  חד פעמי * מעל גיל 18.
  * בעל תעודה מעל שנתיים. 
  * בכפוף לאישור ממכון לראייה
  * בכפוף למילוי טופס בקשה - נספח 2.
  * בכפוף להחלטת "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב".
  * בכפוף למסגרת התקציב. 
  * ניתן לקבל עם תכנת הגדלה (פריט 30).
  26. תוכנה קולית למחשב 70%
  ולא יותר מ-11,550 ש"ח נכון לתאריך 11/2010
  חד פעמי * בעל תעודה מעל שנתיים.
  * בכפוף למילוי טופס בקשה - נספח 2.
  * בכפוף להחלטת "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב".
  * בכפוף למסגרת התקציב.
  27. תוכנת הגדלה למחשב עם תמיכה קולית או ללא תמיכה 50%
  ולא יותר מ-2,500 ש"ח נכון לתאריך 11/2010
  חד פעמי * מעל גיל 18.
  * בעל תעודה מעל שנתיים. 
  * בכפוף למילוי טופס בקשה - נספח 2.
  * בכפוף להחלטת "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב".
  * בכפוף למסגרת התקציב.
  28. טלפון עם הכווין קולי 50%
  ולא יותר מ-1,000 ש"ח
  חד פעמי * נייד או נייח
  29. מחשבון מדבר 50% 7 שנים אין
  30. משחקים מיוחדים: דמקה, דומינו, שח-מט, שש-בש ועוד 50% 2 שנים אין
  31. יומן קולי 50% 3 שנים * עד לסכום החזר של 450 ש"ח.
  32. מכונת גילוח חשמלית 50% 3 שנים * עד לסכום החזר של 550 ש"ח.
  33. מד נוזלים 50% 2 שנים * ניתן לרכוש שני מכשירים לצורך כשרות.
  34. מאזני מטבח דיגיטלי מדבר 50% 5 שנים אין
  35. טיימר ברייל/ כתב מוגדל 50% 2 שנים אין
  36. מד לחץ דם 70% 5 שנים * באישור רפואי המצביע על הנחיצות
  37. מד חום מדבר 50% 3 שנים אין
  38. מאזני אדם מדברים 50% 5 שנים אין
  39. אביזרי ראייה: משקפיים טלסקופיים ומיקרוסקופיים מעל גיל 18
  35% לבעלי תעודת עיוור/ לקויי ראיה
  10% למי שאינו בעל תעודה
  5 שנים ילדים מתחת לגיל 18 מקבלים הסיוע ממשרד הבריאות
  * כנגד הצגת אישור הכנסה.
  * למקבלי שכר ממוצע במשק ומטה.
  * לבעלי חדות ראייה עד 6/18
  * המלצת מכון לראייה ירודה ראייה הפועל עם משרד הרווחה והשירותים החברתיים.
  * גובה הסבסוד עד לסכום של 600 ש"ח נכון לתאריך 1.2009
  40. מחשב כף יד 20% 5 שנים * עד לסכום החזר של 1,200 ש"ח.
  41. תוכנה קולית ללימוד הקלדה עיוורת 50% חד פעמי * עד לסכום של 500 ש"ח

  4.1. גובה הסבסוד עבור גוף מוכר הנותן שירותים לעיוורים יעמוד על 30%.
 • 5.     סבסוד ציוד עזר ממוחשב המיועד לאדם העיוור שאינו כלול בהוראה זו
  בקשות עבור ציוד עזר ממוחשב, ובלבד ציוד המיועד לאדם העיוור, ואשר אינו כלול בהוראת תע"ס זו, יובאו לדיון בפני "ועדת סבסוד ציוד ממוחשב". לבקשות אלה יש לצרף:
  • -     מכתב הסבר של הפונה, אשר מסביר את הצורך המיוחד בציוד המבוקש.
  • -     מכתב נלווה ממרכז שיקום או עו"ס מומחה בשיקום, אשר יסביר את נחיצות המכשיר לצרכיו של הפונה.
  • -     גובה הסבסוד, במקרה אלה, יחושב ביחס לגובה הסבסוד של מכשיר עזר דומה, אשר נכלל ברשימת העזרים המסובסדים, ובלבד שלא יעבור את גובה הסבסוד של צג ברייל עם תמיכה קולית.
 • 6.     ביטוח הציוד
  על נותן השירות להנחות את הרוכש לבטח את הציוד שנקנה נגד שריפה, גנבה, השחתה או מסיבה אחרת.
 • 7.     נוהלי ביצוע
 • 7.1   הרכישות במסגרת הוראה זו ייעשו באמצעות נותן שירות.
 • 7.2   נותן השירות יבדוק את זכאותו של העיוור לסבסוד הציוד המבוקש ויוודא כי אכן נעשתה הרכישה בתום תקופת הבלאי ועל פי הוראת תע"ס זו.
 • 7.3   המבקש לרכוש מכשיר בטרם חלפה תקופת הבלאי, ירכוש אותו במחיר מלא. (רשימת המחירים המלאה, שבנספח א' להוראה זו המופיע בחוברת התעריפים, ומתעדכנים מעת לעת).
 • 7.4   פנייה לסבסוד פריט מסוג: מערכת הגדלה, תוכנה קולית, תוכנת הגדלה למחשב, צג ברייל, צג ברייל עם תמיכה קולית, תיעשה באמצעות "טופס בקשה לסבסוד אביזרים טכנולוגיים" - (נספח ב). הפנייה תועבר לוועדת ציוד טכנולוגי שתבדוק את זכאות הפונה.
 • 8.     רכישות שלא באמצעות נותן השירות
  ניתן לרכוש פריט, המפורט בהוראת תע"ס זו, בכל מקום אחר. החזר הסבסוד עפ"י המופיע בטבלה לעיל ע"י נותן השירות.
  לצורך קבלת ההחזר, על העיוור להמציא "חשבונית מס קבלה" מקורית (לא תצלום ולא העתק) לנותן השירות בתוקף שנה מיום הרכישה בצירוף תצלום תעודת עיוור/לקוי ראייה ותצלום מתעודת הזהות.
  על נותן השירות לוודא שהרכישה בוצעה בפועל.
 • 10.   ועדת חריגים
  פונה שמבקש לערער על החלטה מכוח הוראה זו, יפנה לוועדת חריגים באמצעות השירות לעיוור.
  ועדת חריגים תורכב מנציג השרות לעיוור ונציג נותן השירות.
  ועדת חריגים תדון בבקשה בתוך 30 יום מיום הגשת הערר ותוסמך לאשר צמצום תקופת הבלאי בלבד.
 • 11.   דיווח
  נותן השירות יתעד כל מכירה שנעשית על פי הוראה זו, לכל לקוח.
  נותן השירות ידווח על העיוורים ועל הציוד שנרכש להנהלת השירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, אחת לחודש.
 • 12.   מימון
  המשרד נושא במלוא ההוצאה למימון מתקנה תקציבית "החזר מסים וסבסוד" 23.06.62.14, בכפוף לתקציב המאושר.
 • 13.   בקרה
  משרד הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל בקרה שוטפת ליישום ההוראה באמצעות מפקחיו במחוזות ועובדי אגף הביקורת הפנימית בכפוף לנוהל בקרה של השירות לעיוור, ראה נספח 3.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה