H.I.T המכון הטכנולוגי חולון


 
דני גרמייז
יעל  הלוי
לימור  רייז
ליאור  יואל
שגיא יודוביץ

קצת עלי

המכון הטכנולוגי חולון הוא מוסד אקדמי להשכלה גבוהה. המכון מכשיר סטודנטים להנדסה, למדעי המחשב, לניהול טכנולוגיה, לטכנולוגיות למערכות למידה ולעיצוב, וכך לוקח חלק מרכזי בפיתוח החברה, התעשייה והכלכלה בישראל.
המכון רואה כערך מרכזי את הצבת הסטודנט במרכז ההוויה, ולכן, מקיים מערך הוראה מתקדם, מעמיד מנגנוני תמיכה וליווי אישי לרשות הסטודנט, מקיים פעילות מדעית-מחקרית, ומעמיד תשתיות טכנולוגיות לרשות הסטודנטים וחברי הסגל האקדמי.
במהלך שנות הלימודים מודגשים מובילות טכנולוגית, חדשנות, איכות ומצוינות, יישומיות ועבודת צוות. זאת, באמצעות סגל הוראה מקצועי המעודד פתיחות, יצירתיות ופעילות משותפת עם ארגונים ועם חברות במשק. עם סיום חובותיו האקדמיים, הסטודנט מוסמך כבוגר המכון המצויד במוכנות מקצועית, בהתנסות אישית ובהיכרות טובה עם שוק העבודה, שבו הוא עתיד להשתלב.
איכות ומצוינות באות לידי ביטוי גם בקשרים עם הקהילה ועם החברה שמטפח המכון. מופעלים פרויקטים מיוחדים להרחבת הנגישות לצעירים ולצעירות מבטיחים, אשר ידם אינה משגת ללמוד מבחינה כלכלית, לעידוד נשים למקצועות טכנולוגיות העילית, לחשיפת בני נוער למדע ולטכנולוגיות העילית, לעיצוב ולאחריות חברתית, ועוד. בכל הפרויקטים משולבים סטודנטים, שהמכון תומך בהם ומעודד אותם לאחריות ולמעורבות חברתית.
הלימודים במכון משלבים למידה, מקצוענות, חדשנות, חשיפה לקדמה טכנולוגית ומעורבות חברתית. אלה הם הכלים החשובים ביותר של כל אקדמאי בחברה הישראלית.

תחומי התעניינות

נכויות פיזיות, חירשים, כבדי שמיעה ומתחרשים, קשב וריכוז, ליקויי למידה, לקויי ראייה ועיוורים, מטפלים מקצועיים, מכונים ומרכזי טיפול ואבחון, שירותים, העשרה, חינוך והשכלה, הכשרות מטפלים


פוסטים אחרונים

מסלולי הלימוד במכון הטכנולוגי חולון

 החל משנה"ל תשע"ב, יפעל ב H.I.T מכון טכנולוגי חולון מרכז לנגישות אקדמית, המיועד לסטודנטים בעלי מוגבלויות, תוך התמקדות בסטודנטים בעלי לקויות למידה מורכבות,  חרשים וכבדי שמיעה. המרכז צויד במיטב הטכנולוגיה, ובמגוון שירותים המותאמים לסטודנטים אלה. תכניות הלימודים המתקיימות בפקולטות... המשך
27/03/2011


מרכז חדש ומשוכלל לנגישות אקדמית ב-H.I.T מכון טכנולוגי חולון

החל משנה"ל תשע"ב, יפעל ב H.I.T מכון טכנולוגי חולון מרכז לנגישות אקדמית, המיועד לסטודנטים בעלי מוגבלויות, תוך התמקדות בסטודנטים בעלי לקויות למידה מורכבות,  חרשים וכבדי שמיעה. המרכז צויד במיטב הטכנולוגיה, ובמגוון שירותים המותאמים לסטודנטים אלה.  נשמח לראותם משתלבים במסלולי הלימוד המגוונים... המשך
14/03/2011


פוסטים קודמים


H.I.T  המכון הטכנולוגי חולון

למעלה