יקירה אברך


 
אמיר  טל

קצת עלי

יקירה אברך רכזת תחום בריאות הנפש בשטח ב"ארגון בזכות" המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות.עוסקת בנושאים מגוונים בתחום בריאות הנפש הן בצדדים האישיים פרטניים והן בצדדים המבניים ,חברתיים פולטים .

תחומי התעניינות

בריאות הנפשיקירה אברך

למעלה