Purple Mushroom


 
אמיר  טל
אלי בנטאטה
אפרת
רעות דלת פתוחה
QA בדיקות תוכנה

קצת עלי

אני אלון. יישות. מחפש דרכים למיצוי הפוטנציאל שלי, בעבודה, פרנסה, כתיבה, אהבה, זוגיות.
יכול לעזור בהרבה תחומים, מניסיון חיי, במיוחד לאנשים צעירים ממני.
מה עובר עלי? הרבה. פרנסה, ועדיין פעיל חזק בקהילות הברה"נ.

תחומי התעניינות

בריאות הנפש, קריירה, יחסים וזוגיות, מיניותPurple Mushroom

למעלה