מימי


 
טלי  מאיר

קצת עלי

שמי מימי אמא של נריה בן 11 לוקה בתסמונת דאון. משולב בהצלחה בחינוך הרגיל.

אוכל לעזור בשיחות עם הורים על ההתמודדות וכולי....
ילד מקסים בסה"כ ביומיום מאתגר וקוצרים הצלחות.

תחומי התעניינות

פיגור שכלימימי

למעלה