יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הקמת צוות לבחינה וקידום מצבם התעסוקתי של ערבים עם מוגבלות בישראל


המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה מתוך הבלוג של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה‏ו' אלול תש"ע

                                                                                              17 אוגוסט 2010

                                                                                               

מנכ"ל משרד התמ"ת שרון קדמי הנחה את מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות להקים צוות לבחינה וקידום מצבם התעסוקתי של ערבים עם מוגבלות בישראל

 

מנכ"ל משרד התמ"ת הקים את הצוות בעקבות ניתוח נתונים על מצב התעסוקה של עובדים ערבים עם מוגבלות שנעשה במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת ומהם עולה כי:

בישראל חיים כיום כ 145 אלף ערבים עם מוגבלות בגילאי 20 – 64. שיעור אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מסך האוכלוסייה הערבית בגילאים הללו מגיע ל כ 26%, בהשוואה לקרוב ל 19% בקרב האוכלוסייה היהודית.

שיעור התעסוקה של ערבים עם מוגבלות מגיע לכ- 20% ויותר, בהשוואה ל 49.5% בקרב יהודים עם מוגבלות (גבוה פי 2.4)

שיעור האבטלה בקרב ערבים עם מוגבלות עומד על 21% בהשוואה ל- 15% בקרב האוכלוסייה היהודית עם מוגבלות 

ממוצע הכנסה למשק בית ערבי שיש בו אדם עם מוגבלות עומד על 4,700 ₪ והוא נמוך בכמעט 30% בהשוואה להכנסה של משק בית ערבי שאין בו אנשים עם מוגבלות  

בעקבות בדיקה ראשונית שערך מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת אודות מצבם התעסוקתי הקשה במיוחד של ערבים עם מוגבלות בישראל, הנחה מנכ"ל המשרד,  שרון קדמי, את מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת, בני פפרמן, להקים צוות שיביא בפניו המלצות לשיפור במצבם התעסוקתי של ערבים עם מוגבלות בישראל.

 הצוות יבחן לעומק וינתח את חסמי ההשתלבות בעבודה של אוכלוסיית הערבים עם מוגבלות וימליץ על פתרונות ארוכי טווח להתמודדות עם החסמים ושילובם של ערבים עם מוגבלות בשוק העבודה.

 בהמלצותיו יתייחס הצוות לפתרונות לטווחי זמן שונים. 

לטווח הקצר, ימליץ הצוות על דרכים למיצוי הכלים הקיימים והנגשתם המהירה לאוכלוסיית הערבים עם מוגבלות.

לטווח הארוך, יציע הצוות כלים ואמצעים נוספים בכדי להתגבר על החסמים ולהבטיח גידול משמעותי של שיעורי התעסוקה וירידה באבטלה, כמו גם, שילוב בעבודות עם פוטנציאל השתכרות גבוה יותר מאשר המצב הנוכחי.  בהמלצותיו יתייחס הצוות גם לתקציב הנדרש לצורך יישום הפתרונות המומלצים.

 הצוות יתבסס בעבודתו על ניתוח נתונים, פגישות עם נציגי הנכים, המעסיקים ועם גופי שטח המעניקים תמיכה וסיוע בשילוב במקומות עבודה לאוכלוסיית ערבים עם מוגבלות.

 

הצוות יכלול את נציגי המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת, נציגי הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים שבמשרד ראש הממשלה, נציגות מהמשרדים הרלוונטיים (משרד הרווחה והבריאות), נציגי עמותות ומעסיקים מהמגזר הערבי,  נציגי הג'וינט לרבות תב"ת  ונציגי ציבור אחרים.

 

הצוות יסיים את עבודתו ויניח את המלצותיו בפני מנכ"ל משרד התמ"ת עד סוף שנה זו.

יו"ר הצוות יהיה בני פפרמן, מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת.

 

 

בנספח המצ"ב מוצג ניתוח ראשוני שנערך במינהל המחקר והכלכלה במשרד התמ"ת, על מאפייני האוכלוסייה, מצבה התעסוקתי והחסמים התעסוקתיים.

 

האוכלוסייה הערבית עם מוגבלות בישראל – מאפייני האוכלוסייה ותעסוקה

 

  • בישראל חיים כיום כ 145 אלף ערבים עם מוגבלות[1] בגילאי 20 – 64. שיעור אוכלוסיית אנשים עם מוגבלות מסך האוכלוסייה הערבית בגילאים הללו מגיע ל כ 26%, בהשוואה ל קרוב ל 19% בקרב האוכלוסייה היהודית.  
  • על פי דיווח האוכלוסייה, מתוך סך ערבים עם מוגבלות, 43% הינם בתפקוד מלא ו כ 56% הינם בעלי תפקוד בינוני ומועט[2]. בניגוד לכך, בקרב בעלי המוגבלות באוכלוסיה היהודית מצאנו כי כ 70% הינם בעלי תפקוד מלא ו 30%  הינם בעלי תפקוד בינוני ומועט.
  • שיעור התעסוקה של ערבים עם מוגבלות מגיע ל 20% ויותר, בהשוואה ל 49.5% בקרב יהודים עם מוגבלות (גבוה פי 2.4). ראוי להדגיש כי שיעור התעסוקה בקרב ערבים עם מוגבלות בתפקודים הנמוכים, הינו נמוך באופן משמעותי ועומד על 12% בלבד.
  • שיעור האבטלה בקרב ערבים עם מוגבלות עומד על כ 21% , בעוד ששיעור האבטלה בקרב אנשים עם מוגבלות באוכלוסיה היהודית עומד על כ 15%. לשם השוואה, שיעור האבטלה בקרב האוכלוסייה הערבית ללא מוגבלות עומד על כ 10% ובאוכלוסיה היהודית על כ 8%.
  • ממוצע השכר ברוטו לחודש של ערבים עם מוגבלות עומד על כ 4000 ש"ח ₪, והוא נמוך ב - 900 ₪ ביחס לשכרם החודשי של ערבים ללא מוגבלות (4930 ₪). זאת ועוד, שכרם של ערבים עם מוגבלות נמוך ב 1000 ₪ משכרם של יהודים עם מוגבלות (5492 ₪) ונמוך בלמעלה מ 2000 ₪ משכרם של יהודים ללא מוגבלות (6818 ₪).
  • המבנה הענפי ומשלחי היד של ערבים עם מוגבלות דומים לאלו של ערבים ללא מוגבלות ושונים מהותית מהמבנה הענפי ומשלחי היד של יהודים, הן בעלי מוגבלות  והן ללא מוגבלות. כך למשל, כ 20% מהערבים עם מוגבלות עובדים בענף החשמל והבינוי, בדומה ל כ 18% מקרב הערבים ללא מוגבלות וזאת בהשוואה ל כ 5% בלבד מקרב בעלי המוגבלות באוכלוסיה היהודית.
  • כ 37% מהערבים בעלי המוגבלות הינם בעלי משלחי יד בלתי מקצועיים וסמי מקצועיים, בהשוואה ל 29% בקרב האוכלוסייה הערבית ללא המוגבלות ו ל 19% בקרב יהודים בעלי מוגבלות.
  • ממוצע ההכנסה למשק בית של ערבים שיש בה אדם עם מוגבלות עומד על כ 4700 ₪ והוא נמוך בכמעט 2000 ₪ ממוצע ההכנסה למשק בית של ערבים ללא מוגבלות (6612 ₪).

 

ממצאים אלו ואחרים מתבססים על עיבודים מיוחדים שנערכו במינהל המחקר והכלכלה על הסקרים החברתיים של הלמ"ס  בעשור האחרון. 

 עיבודים אלו ואחרים וכן סקרים מיוחדים, יהוו תשתית לבחינת המצב התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ולעבודת הצוות המיוחד.

ניתוח ראשוני מעלה שקיימים פערים גבוהים מאוד בין מצבם התעסוקתי של ערבים עם מוגבלות ביחס ליהודים עם מוגבלות.

 ישנן מספר סיבות עיקריות לכך ששיעור הערבים עם מוגבלות הינו גבוה לאין שיעור ביחס לאוכלוסיה היהודית:

א.      נישואי קרובים

ב.      נגישות מופחתת לשירותי רפואה מונעת

ג.        נגישות מוגבלת לשירותי רפואה כלליים

בנוסף, ישנם מספר גורמים נוספים המסבירים את קשיי התעסוקה המרובים של אוכלוסיית ערבים עם מוגבלות. ככלל, מצבה התעסוקתי של האוכלוסייה הערבית בישראל הוא פחות טוב מהמצב התעסוקתי של האוכלוסיה היהודית, בעיקר בשל חסמי הון אנושי וחסמים תרבותיים וכן  בשל מחסור במקומות עבודה ורמת פיתוח נמוכה יחסית. מכיוון שאוכלוסיית הערבים עם מוגבלות נשענת על תשתית מצומצמת יחסית זו, משפיע הדבר על שיעור התעסוקה שלה מחד ועל שיעור האבטלה שלה מאידך.

 זאת ועוד, מבנה האוכלוסייה על פי רמת התפקוד בקרב ערבים עם מוגבלות נוטה בבירור כלפי בעלי התפקוד הנמוך יותר, בעוד שבקרב האוכלוסייה היהודית, נוטה כלפי בעלי התפקוד הגבוה יחסית. לשוני זה ישנן השלכות, הן על מצב התעסוקה הבסיסי של אוכלוסיית ערבים עם מוגבלות והן על מבנה העיסוקים והמבנה הענפי, המשליך גם על רמת השכר והעוני בקרב אוכלוסיה זו.

לסיכום, ניתוח הנתונים מעיד על חומרת מצבם התעסוקתי של אוכלוסיית הערבים עם מוגבלות בכלל ובשוק העבודה החופשי בפרט. לכן, סבור המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה כי יש להקים צוות מומחים למיפוי החסמים וגיבוש פתרונות יסודיים למצב התעסוקתי הקשה המאפיין זה שנים רבות את אוכלוסיית הערבים עם מוגבלות.

 מצ"ב טבלת אינדיקטורים[3] עיקריים המציגה את האמור לעיל.


ערבים עם מוגבלות לפי רמת התפקוד ומשתנים סוציו דמוגרפיים ותעסוקתיים עיקריים

 

 

ערבים

יהודים ואחרים

תפקוד מלא

תפקוד בינוני ומועט

סה"כ מוגבלים

ללא מוגבלות

תפקוד מלא

תפקוד בינוני ומועט

סה"כ מוגבלים

ללא מוגבלות

% המועסקים[4]

34.4

11.8

21.6

51.4

58.4

28.3

49.5

74.6

% המובטלים[5]

20.7

20.9

20.8

9.8

13.2

21.4

14.7

8.3

שכר חודשי בש"ח[6]

4085

4284

4147

4930

5665

4689

5492

6818

% בעלי ת. בגרות

12.5

6.3

9.0

21.6

17.9

11.5

16.0

23.9

% בעלי תואר אקדמי

(4.7)

--

2.8

11.1

18.1

11.6

16.2

27.7

% בעלי מחשב

46.1

41.3

43.4

52.3

68.9

53.7

64.4

77.9

 

 

 

 

 

 

 

 

% שאינם יודעים אנגלית

53.9

76.8

67.1

39.2

34.9

53.9

40.4

17.6

% שיודעים אנגלית היטב

24.5

9.1

15.7

30.9

26.5

14.4

23.0

45.0

% בלתי מקצועיים וסמי מקצועיים

34.9

41.1

36.9

29.3

17.3

25.6

18.7

8.0

% בענף חשמל, מים ובינוי

20.3

(18.6)

19.8

17.8

4.9

(4.6)

4.9

4.5

ממוצע הכנסה למשק בית

5028

4577

4767

6612

8418

6155

7753

11087

מקור: עיבודים מיוחדים לסקרים החברתיים של הלמ"ס לשנים 2002 – 2006, מינהל מחקר וכלכלה, משרד התמ"ת, 2010.

הסימון () מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ 3000 בתא.

הסימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ 1300 בתא.

 

 


[1] על פי דיווח אישי

[2] רמת התפקוד נקבעה על פי דיווחיהם האישיים של המשיבים בסקר על סדרת שאלות הבוחנת יכולת להתהלך, להתרחץ, להתלבש ולאכול לבד וללא סיוע.

[3] הסימון – מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ 1300 בתא. הסימון ( ) מראה על אומדן אוכלוסיה הנמוך מ 3000.

[4] מסך האוכלוסיה

[5] מסך העובדים

[6] בחודש שקדם לראיון


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה