ד“ר אילנה גלייטמן


 
שגיא יודוביץ

קצת עלי

סגנית מנהל השירות לעיוור במשרד הרווחה.
במסגרת אגף השיקום במשרד הרווחה, פועל השירות לעיוור כיחידת מטה המתמחה בשירותי טיפול ושיקום ייחודיים לאוכלוסיית העיוורים, מתוך הכרה בצרכים המיוחדים של ציבור זה.
מטרת העל של השירות לעיוור היא לאפשר לכל אדם עיוור להגיע לתפקוד אופטימאלי בכל תחומי החיים: האישי, התעסוקתי והחברתי, כך שתתאפשר השתלבותו בחברה.
אוכלוסיית היעד של השירות לעיוור מונה כיום למעלה מ- 24,500 איש החל מגיל לידה. מדי שנה אוכלוסייה זו גדלה בכ- 1500 איש. הגדרת אוכלוסיית היעד מתבססת על הגדרת העיוורון הבינלאומית. על סמך הגדרה זו מעניק השירות לעיוור "תעודת עיוור / לקוי ראייה", המקנה זכויות חומריות ושירותי שיקום.

תחומי התעניינות

לקויי ראייה ועיווריםד“ר אילנה גלייטמן

למעלה