יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

נכים כלליים דורשים ארגון יציג


ירון הכשרון לוי מתוך הבלוג של ירון הכשרון לויבס"ד

                                                                                                                            javascript:mctmp(0);

 

 לראשונה חוברים אנשים ופועלים במרץ לקדם הקמת ארגון יציג לנכי ביטוח לאומי

 ולשם כך הוקם "המטה לקידום הקמת ארגון יציג"      

לרבים מנכי ביטוח לאומי אין את המידע כי בין מסקנותיה של ועדת לרון שאותן אימצה והחליטה ממשלת ישראל הודגש הצורך בהקמת ארגון יציג לנכים כלליים, ולהפצת מידע זה נרתמים פעילי המטה.

לפעילי המטה בהווה ולמצטרפים בהמשך אין ולא תהא שום כוונה להשפיע בבחירת הארגון היציג והשכל הישר אינו נותן לחשוב אחרת כי בחירתו תהא מכלל הנכים הכלליים ברוח הדמוקרטיה על כל כלליה, ולאנשי החייל שיבחרו יהא המנדט לייצגנו בכבוד.


פעילות המטה ומטרותיו ברורות ונהירות , פעילות שתכליתה להגיע ליום בו תיושם החלטת ממשלה ויוכרז על הקמת ארגון יציג חזק ואיתן לקבוצת הנכים הגדולה ביותר ממקבלי הקצבאות.

פעילי המטה חפצים להטיב עם אחיהם וכל פעילותם אמת צרופה.

אלו הטועים במחשבתם אשר ינסו להוביל את משנתם כי אין מקום לארגון יציג מובן לכל מה המניע אך אחדותנו היא שתכריע.

לנכי צה"ל, עבודה ופעולות איבה יש ארגון יציג , ולנכים כלליים לא מגיע?

פעילים מדן ועד אילת אתם מוזמנים לקחת חלק ולהיות שותפים להצלחה של כולנו. 

"איש את רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק"

ירון לוי
רכז - המטה לקידום הקמת ארגון יציג

תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה