שכר מינימום מותאם, מאי 2010


מטרת התקנות והחוק היא לעודד העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. שכר מינימום מותאם מתבסס על העיקרון של שכר שווה על עבודה שווה. שכר מינימום מותאם בנוי בצורה מדורגת והוא תמיד שווה או גבוה מהתפוקה היחסית של האדם עם המוגבלות למול התפוקה של עובד ממוצע ללא מוגבלות

מערכת abiliko קריירה 24.05.10

המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה החל להפעיל את תקנות שכר מינימום מותאם בנובמבר, 2006. על-פי התקנות רשאי עובד עם מוגבלות לפנות למטה ולבקש שיקבע לו שכר עבודה, הנמוך משכר המינימום הקבוע בחוק, בהתאם ליכולת העבודה שלו בפועל.

 בשנת 2007 עבר בכנסת חוק זכויות לאנשים עם מוגבלים המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007

 אשר מסדיר את זכויותיהם ומעמדם התעסוקתי של עובדים עם מוגבלות שנקבע מעמדם כמשתקמים. על-פי החוק, קביעת מעמדו של אדם כמשתקם תעשה באותו אופן בו נקבעת יכולת העבודה של עובד עם מוגבלות, כפי שהוגדר בתקנות שכר מינימום. על-פי החוק, בין מעסיק ועובד שנקבע מעמדו כמשתקם לא מתקיימים יחסי עובד-מעביד והעובד זכאי לגמול תעסוקה בגובה הקבוע בחוק, בהתאם ליכולת העבודה שנקבעה לו (כפי שיובהר בהמשך) וכן לזכויות נוספות הקבועות בחוק.

 

מטרת התקנות והחוק היא לעודד העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. שכר מינימום מותאם מתבסס על העיקרון של שכר שווה על עבודה שווה. עיקרון זה מופיע בין היתר באמנה הבינלאומית לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות שנחתמה באו"ם לא מכבר ע"י מדינות רבות, כולל מדינת ישראל. שכר מינימום מותאם בנוי בצורה מדורגת והוא תמיד שווה או גבוה מהתפוקה היחסית של האדם עם המוגבלות למול התפוקה של עובד ממוצע ללא מוגבלות, ובכך הוא דואג שהאדם עם המוגבלות יקבל שכר יחסי שאינו נמוך מהתפוקה היחסית שלו.

חשוב להדגיש כי התקנות או החוק אינם מונעים מאדם עם מוגבלות אשר מצא עבודה בשכר שווה או גבוה משכר המינימום לעבוד בה.

 

השכר המותאם נקבע על בסיס הערכת יכולת העבודה של העובד ביחס ליכולת העבודה של עובד ללא מוגבלות

     באותו התפקיד. לשם קבלת הערכה זו מתבצע אבחון על-ידי מאבחן מקצועי. חשוב להדגיש כי האבחון מתקיים במקום העבודה והוא תקף לתפקיד המסויים אותו מבצע העובד ואשר בגינו הוא עובר את האבחון.

תהליך האבחון כולל הן שיחות עם המעסיק ו/או המנהל הישיר של העובד, עמיתים לעבודה ועם העובד עצמו, והן מספר תצפיות בהן אוסף המאבחן נתונים לגבי הביצוע בפועל של התפקיד והערכת התפוקות של העובד. המידע הנאסף במהלך האבחון מהווה בסיס לקביעת יכולת עבודה כוללת של העובד אשר ממנה נגזרת רמת השכר לה הוא זכאי, כפי שקבוע בתקנות שכר מינימום מותאם. 

 

במידה ותוצאות האבחון קובעות לעובד יכולת עבודה שאינה עולה על 19% ביחס לעובד ללא מוגבלות, הרי שעל פי החוק נקבע מעמדו כמשתקם והוא זכאי לאחת משתי דרגות של גמול תעסוקה:

עבור יכולת עבודה שאינה עולה על 10%, זכאי המשתקם לגמול תעסוקה שלא יפחת מ 10% משכר המינימום.

עבור יכול עבודה שבין 10.1% ועד 19%, זכאי המשתקם לגמול תעסוקה שלא יפחת מ 19% משכר המינימום.

 

כיום מתבצעים האבחונים על-ידי שתי חברות אבחון שנבחרו באמצעות מכרז. החברות הן: של פרוייקטים שיקומיים בע"מ (הפועלת במחוזות צפון, דרום וירושלים) והמרכז להכשרה ושיקום מקצועי - ליד בי"ח לוינשטיין (הפועלת במחוז המרכז).

 

 

 

 לאתר המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה