התאמות במקום העבודה מאי 2010


התאמות במקום העבודה מאי 2010 החל מ- 21.10.07, מטפל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, בבקשות של מעסיקים, להשתתפות המדינה במימון התאמות סביבת העבודה, לעובדים עם מוגבלות.

מערכת abiliko קריירה 24.05.10

התאמות במקום העבודה מאי 2010

  

החל מ- 21.10.07, מטפל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, בבקשות של מעסיקים, להשתתפות המדינה במימון התאמות סביבת העבודה, לעובדים עם מוגבלות.

 

השתתפות המדינה באה מכח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) התשס"ו - 2006 , הבאות מתוקף חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998 .

 

מטרות התקנות, הן בעיקרן שתים;

- לקדם את שוויון ההזדמנויות בתעסוקה בין האוכלוסיות השונות בשוק העבודה.

- להגביר את שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, זאת ע"י הפחתת העלויות

  למעסיקים, הכרוכות בהתאמת סביבת העבודה לעובד עם מוגבלויות ולהשוות אותן

  לעלויות התעסוקה של עובדים אחרים ללא מוגבלות.

 

זכאות

 

עפ"י התקנות, זכאים להשתתפות המדינה במימון התאמות, המעסיקים או המתעתדים להעסיק אדם עם מוגבלות, בשליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ- 12 חודשים (אין הכרח ברציפות).

 

המעסיק הוא יוזם הבקשה לקבלת השתתפות המדינה במימון התאמות

 

עפ"י התקנות, יוזם הבקשה - מגיש טופס הבקשה הוא המעסיק (ראה עלון מידע למעסיק ). עם

 

זאת, רצוי שהעובד יכיר את מהות ההתאמות (ראה עלון מידע לעובד) ויוכל גם להביאן לידיעת

 

המעסיק, כך שהמעסיק יאתחל את התהליך.

 

 

 

סוגי התאמות במקום העבודה שעבורן ניתן להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון.

 

 

* התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונהלי עבודה.

 

* שירותי הדרכה למעסיק - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק

   של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך,

   שנותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב- 6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

 

* שירותי תרגום ותמלול - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול

  הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר,

   וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.

 

*  התאמות פיזיות - בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין , ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים.

 

 

* החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

 

* התאמה בדיעבד - מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ- 18 חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

 

סכומי השתתפות המדינה במימון ההתאמות:

 

סכומי השתתפות המדינה, מותנים בסוג הבקשה והמספר הכולל של העובדים במקום העבודה המעסיק עובדים עם מוגבלות, שעבורם נדרשת ההתאמה, בתנאי שעלותה לא תפחת מ- 1,000 ₪ (למעט בהדרכה ראשונית). לרוב סכומי השתתפות המדינה נעים בין 3,000 ₪ ל- 19,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות עבורו בוצעה ההתאמה.

בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד 60,000 ₪ לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת עיוור.

במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית).

השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות.

 

מידע מפורט למעסיק על אתחול התהליך - על סכומי ההשתתפות ועוד,

נמצא בעלון מידע למעסיק

 

מידע לעובד - נמצא בעלון המידע לעובד

 

ניתן לקבל מידע וסיוע במילוי הטפסים במרכז המידע :

טלפון  073-2955672  פקס  073-2955527

ובדוא"ל    shiluv_ov@marmanet.co.il

 

לאתר המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

 

התאמות במקום העבודה מאי 2010

  

החל מ- 21.10.07, מטפל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, בבקשות של מעסיקים, להשתתפות המדינה במימון התאמות סביבת העבודה, לעובדים עם מוגבלות.

 

השתתפות המדינה באה מכח תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות) התשס"ו - 2006 , הבאות מתוקף חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלות התשנ"ח - 1998 .

 

מטרות התקנות, הן בעיקרן שתים;

- לקדם את שוויון ההזדמנויות בתעסוקה בין האוכלוסיות השונות בשוק העבודה.

- להגביר את שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות, זאת ע"י הפחתת העלויות

  למעסיקים, הכרוכות בהתאמת סביבת העבודה לעובד עם מוגבלויות ולהשוות אותן

  לעלויות התעסוקה של עובדים אחרים ללא מוגבלות.

 

זכאות

 

עפ"י התקנות, זכאים להשתתפות המדינה במימון התאמות, המעסיקים או המתעתדים להעסיק אדם עם מוגבלות, בשליש משרה לפחות ולתקופה שאינה נופלת מ- 12 חודשים (אין הכרח ברציפות).

 

המעסיק הוא יוזם הבקשה לקבלת השתתפות המדינה במימון התאמות

 

עפ"י התקנות, יוזם הבקשה - מגיש טופס הבקשה הוא המעסיק (ראה עלון מידע למעסיק ). עם

 

זאת, רצוי שהעובד יכיר את מהות ההתאמות (ראה עלון מידע לעובד) ויוכל גם להביאן לידיעת

 

המעסיק, כך שהמעסיק יאתחל את התהליך.

 

 

 

סוגי התאמות במקום העבודה שעבורן ניתן להגיש בקשה להשתתפות המדינה במימון.

 

 

* התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה ונהלי עבודה.

 

* שירותי הדרכה למעסיק - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא הדרכה ראשונית למעסיק

   של עובד עם מוגבלות שכלית, קוגניטיבית או נפשית, או למי מטעמו, בנוכחות העובד לפי הצורך,

   שנותן גורם מקצועי בתחום אותה מוגבלות ב- 6 החודשים הראשונים לעבודתו של העובד.

 

* שירותי תרגום ותמלול - בקשה להשתתפות במימון התאמה שהיא שירותי תרגום ותמלול

  הנדרשים לעובד עם מוגבלות שיש לו ירידה בשמיעה של 50 דציבלים ויותר באוזן הטובה יותר,

   וזאת לצורך קליטתו הראשונית במקום עבודה.

 

*  התאמות פיזיות - בקשות להשתתפות במימון התאמה במקרקעין , ציוד, מכשירים, עזרים והתקנים.

 

 

* החלפה, שכלול או שדרוג של התאמה קיימת.

 

* התאמה בדיעבד - מעסיק שביצע התאמה לעובד עם מוגבלות בעבר ובתנאי שההתאמה בוצעה לא יותר מ- 18 חודשים קודם להגשת הבקשה להשתתפות במימון.

 

סכומי השתתפות המדינה במימון ההתאמות:

 

סכומי השתתפות המדינה, מותנים בסוג הבקשה והמספר הכולל של העובדים במקום העבודה המעסיק עובדים עם מוגבלות, שעבורם נדרשת ההתאמה, בתנאי שעלותה לא תפחת מ- 1,000 ₪ (למעט בהדרכה ראשונית). לרוב סכומי השתתפות המדינה נעים בין 3,000 ₪ ל- 19,000 ₪ לכל עובד עם מוגבלות עבורו בוצעה ההתאמה.

בתנאים מסוימים ניתן להגדיל את ההשתתפות עד 60,000 ₪ לעובד המוגבל בניידות 75% או לעיוור המחזיק בתעודת עיוור.

במקביל להשתתפות המדינה, נדרש המעסיק להשתתף במימון ההתאמה בהתאם לגודל העסק וסוג הבקשה (למעט בהדרכה ראשונית).

השתתפות המדינה ניתנת כהלוואה עומדת עם ביצוע ההתאמה, והופכת כעבור שנה למענק בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות.

 

מידע מפורט למעסיק על אתחול התהליך - על סכומי ההשתתפות ועוד,

נמצא בעלון מידע למעסיק

 

מידע לעובד - נמצא בעלון המידע לעובד

 

ניתן לקבל מידע וסיוע במילוי הטפסים במרכז המידע :

טלפון  073-2955672  פקס  073-2955527

ובדוא"ל    shiluv_ov@marmanet.co.il

 

לאתר המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות לחץ כאן

 

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה