בית ג.י.א


 
אמיר  טל
אריה סעדה
אמיר נתן

קצת עלי

הוסטל בית גיא הוקם בשנת 2005 בבאר שבע מתוך ההבנה שאוכלוסיית המתמודדים עם קשיים נפשיים ורגשיים בגילאי 18-25 זקוקה למענים אחרים מאלו הניתנים לכלל אוכלוסיית המתמודדים.

כיום נהנים מסל השירותים המוצע במסגרת 30 מתמודדים נפלאים בטווח גילאים זה. המסגרת מורכבת ממספר יחידות הנפרדות אחת מהשנייה ברמת העצמאות של המתמודדים ובמצבם על רצף התוכנית השיקומית.

תחומי התעניינות

בריאות הנפשבית ג.י.א

למעלה