יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הקלות במיסים ובאגרות


אריה סעדה
לקוחות בנקים נכים זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר, ובתנאי שהציג אישור לכך.
אריה סעדה 20/10/2011   | 1 תגובות

אריה סעדה
בדף - שיטת החישוב של חיוב ההיטל, מי זכאי להקלה ושיעורה?, המסמכים הנדרשים לקבלת ההקלה בתשלום ההיטל, חיוב או זיכוי בהיטל רטרואקטיבי, הגשת תלונה לרשות המים וערר לבית המשפט שלום.
אריה סעדה 30/06/2010  

אריה סעדה
בית המשפט לענייני משפחה קבע, באופן תקדימי, ליתן לאדם עם מוגבלות שכלית פטור מתשלום אגרה בעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בני משפחתו, וזאת ללא בדיקת הכנסות בני המשפחה, ובתנאי שאין לו כל רכוש, מלבד קצבאות נכות אשר משמשות למחייתו.
אריה סעדה 26/08/2010   | 1 תגובות

אריה סעדה
לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, המחזיק במקלט טלוויזיה חייב לשלם אגרה שנתית לרשות השידור. בדף המידע - מי זכאי לפטור מלא או חלקי באגרת הטלוויזיה? וכיצד פונים לקבלת הפטור?
אריה סעדה 14/11/2011   | 2 תגובות

אריה סעדה
רשות מקומית רשאית לתת הנחה בתשלומי ארנונה לנכה מעל גיל 18 ולהורים המקבלים גמלה בשל ילד נכה. אך, יש לשים לב שוועדת ההנחות מוסמכת לתת הנחה גם למי שנקלע למשבר כלכלי.
אריה סעדה 11/02/2012   | 1 תגובות

אריה סעדה
הורים לילד עד גיל 18 זכאים להטבה במס הכנסה בגין הוצאות החזקתו במוסד. במקרים מיוחדים הורים לילד מעל גיל 18, אשר כל המימון מוטל עליהם, זכאים אף הם להטבה זו. ההורים צריכים לשקול ולהתייעץ איזו הטבה לדרוש ממס הכנסה - זיכוי בגין בן משפחה נטול יכולת או זיכוי בגין החזקתו של קרוב במוסד.
אריה סעדה 15/08/2011  

אריה סעדה
מאחר שלרבים מבעלי המוגבלות יש בגלל מוגבלותם הוצאות גדולות מאלה שיש לאנשים בריאים, המדינה פוטרת אותם, בתנאים מסוימים, ממס קניה על תרופות ועל רכישת טובין המיוחד לשימושם של נכים, למעט רכב מנועי.
אריה סעדה 17/08/2011  

אריה סעדה
הורים לילד נכה, הזקוקים לכספם המונח בקרן או בקופת גמל, יכולים לבקש שלא ינכו מהם מס הכנסה בעת משיכת הכספים בשיעור של 35%.
אריה סעדה 17/08/2011  

אריה סעדה
בדף המידע הסבר על ההקלה במס רכישה - תשלום של חצי אחוז מס רכישה במקום 5% או 3.5%.
אריה סעדה 28/02/2011  

אריה סעדה
בדף המידע - מי זכאי לפטור ממס הכנסה?, ומה שיעורו, המסמכים הנדרשים לקבלת הפטור, נוהל בקשת הפטור באמצעות הוועדה הרפואית של הבטוח לאומי, דיון חדש בתביעה על ידי הנכה או פקיד השומה.
אריה סעדה 17/08/2011  

למעלה