יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

זכויות ומידע


מערכת ממ“נ
ההסבר מפרט מנגנונים, מלבד האפשרות למנות אפוטרופוס, שכוללים הגנה על כספו ורכושו של האדם, יפוי כוח מתמשך ותומך בקבלת החלטות.
מערכת ממ"נ 1/09/2018  

בכנסת עובדים מזה שנים כעשרים בעלי מוגבלויות והיום הגיעו מנכ"לי משרדי הממשלה לסיור בנושא. יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין: גאים במיזם הזה, וגאים לשתף בו גופים נוספים; המנכ"ל, רונן פלוט: עצם העסקתם בארגון חשוב כמו הכנסת, מעצימים את מעמדם בחברה הסובבת; מנכ"ל משרד ראש הממשלה אלי גרונר: הפרויקט של הכנסת הוא אמירה חברתית ממדרגה ראשונה
8/09/2015  

מטרת התקנות והחוק היא לעודד העסקתם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. שכר מינימום מותאם מתבסס על העיקרון של שכר שווה על עבודה שווה. שכר מינימום מותאם בנוי בצורה מדורגת והוא תמיד שווה או גבוה מהתפוקה היחסית של האדם עם המוגבלות למול התפוקה של עובד ממוצע ללא מוגבלות
2 |  24/05/2010  

התאמות במקום העבודה מאי 2010 החל מ- 21.10.07, מטפל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה, בבקשות של מעסיקים, להשתתפות המדינה במימון התאמות סביבת העבודה, לעובדים עם מוגבלות.
2 |  24/05/2010  

למעלה