יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

תעסוקה ועבודה


אריה סעדה
בדף המידע מוסבר מהו שכר מינימום מותאם? מי יכול להגיש ולקבל שכר הנמוך משכר מינימום? מה ההבדל בין תקנות שכר מינימום לבין חוק זכויות לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים? איך נקבע שאדם יועסק כמשתקם ולא כעובד מן המניין? מהם שלבי תהליך התאמת השכר? דרגות שכר מינימום מותאם ועוד
אריה סעדה 5/05/2010  

אריה סעדה
דף מידע - הורה של אדם עם מוגבלות או של ילד עם מחלה ממארת רשאי להיעדר מעבודה (חופש מחלה) מספר מוגדל של ימים (גם כדמי מחלה) בשל מחלת ילדו אם הוא עובד לפחות שנה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה.
אריה סעדה 30/03/2011  

למעלה