יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

חובות משרד החינוך


אריה סעדה
מרבית הדברים על המלגות לתלמידים מובאים מדוח מבקר המדינה שפורסם במאי 2011.
אריה סעדה 16/02/2012  

אריה סעדה
הנהלים להנגשה אקוסטית של כתתו של תלמיד עם לקות בשמיעה לפי חוק שוויון לאנשים עם מוגבלויות. חובת הביצוע היא על הרשות המקומית.
אריה סעדה 11/10/2011  

אריה סעדה
בדף המידע - על חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, מהם סוגי ההתאמות? מי זכאי להתאמות? מה הוא אבחון מוכר? מי רשאי לאבחן? אופן הגשת הבקשה להתאמות, הגשת בקשה חוזרת הגשת ערר על החלטת המוסד
אריה סעדה 1/09/2010  

אריה סעדה
בדף המידע - הזכאות להסעה בטיחותית ולווי במסגרת החינוך המיוחד, תחומי האחריות של הרשות המקומית בארגון ההסעות הליווי וביצוען וערעור על החלטת הרשות.
אריה סעדה 10/07/2010   | 6 תגובות

בדף המידע - מהו הצוות הבין מקצועי ומה אחריותו?, הרכב הצוות הבין מקצועי בגן הילדים ובבית הספר, קביעת תוכנית השילוב על ידי הצוות הבין מקצועי והמעקב אחר ביצועו והערכתו, הגשת ערער על החלטות הצוות הבין מקצועי ומתי"א.
4 |  17/08/2011  

אריה סעדה
בדף מידע מובא נוהל הגשת הבקשה לתוכנית שילוב על ידי ההורים, מועדי הפנייה לוועדת שילוב, המסמכים הנדרשים, אופן הטיפול בבקשה, תוקף ההחלטה של ועדת השלוב והגשת ערער על החלטות ועדת השילוב.
אריה סעדה 13/09/2010   | 1 תגובות

אריה סעדה
מבקשים להעביר את הילד ממסגרת של החינוך המיוחד למסגרת החינוך הרגיל וההיפך, מה עושים, כיצד פונים? בדף המידע זה - כיצד פונים לוועדת השמה של החינוך המיוחד?, מהם שלבי הטיפול בבקשה להשמה באמצעות ועדת ההשמה?, מועדי העבודה של הווועדה, בקשה לדיון חוזר בוועדת ההשמה, כיצד מערערים על החלטת ועדת ההשמה?, כיצד נוהגים עד לקבלת התשובה על הערער?, כיצד פונים להשמה בלא ועדת השמה?
אריה סעדה 1/09/2010  

אריה סעדה
תוכנית השילוב היא מערך תמיכה בתלמיד, שבלעדיו התלמיד לא יוכל להמשיך וללמוד במערכת החינוך הרגיל ואפילו להינזק. הזכאות לתכנית השילוב ואישור לסייעת נקבעים על ידי וועדת השילוב, ומאידך פרטי תכנית השילוב, דהיינו סוגי התמיכה, מספר השעות, והמעקב אחריה, נקבעים על ידי הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית שבה התלמיד המשולב לומד.
אריה סעדה 27/04/2011   | 2 תגובות

אריה סעדה
המדינה אחראית למתן חינוך מיוחד חינם לפי חוק החינוך המיוחדזה. קיום מוסדות לחינוך מיוחד לפי חוק זה בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית, יהיה מוטל על המדינה ועל רשות החינוך המקומית במשותף. בדף המידע: מי זכאי?, מהם השירותים שניתנים?, ומהם שלבי הטיפול בבקשה? ועוד.
אריה סעדה 8/05/2011  

למעלה