יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

חובות משרד השיכון


אריה סעדה
כחלק ממדיניות הרווחה של המדינה זכאים חסרי דיור לסיוע בשכר דירה. משרד הבינוי והשיכון הוא המופקד על תחום זה. המשרד מסייע לחסרי דיור בשלושה מסלולי סיוע: (א) השכרת דיור ציבורי במחירים נמוכים יחסית; (ב) מתן משכנתאות לרכישת דירה באמצעות בנקים למשכנתאות1; (ג) סיוע בשכר דירה.המסלול השלישי הוא נשוא דוח זה. תקציב הסיוע בשכר דירה לשנת 2010 הסתכם בכ-1.285 מיליארד ש"ח. להלן דוח מבקר המדינה בנושא
אריה סעדה 27/05/2011  

אריה סעדה
בית המשפט דחה עתירה שנהלי משרד השיכון מפלים רווקים עם נכות נפשית קשה לעומת נכים הרתוקים לכסא גלגלים בלעניין הקצאת דירות בדיור הציבורי.
אריה סעדה 23/11/2010  

אריה סעדה
בדף מידע זה ניתן הסבר על הכללים של משרד הבינוי והשיכון בקביעת זכאות להקצאת דירות מתפנות, החלפת דירות ודירות נכסי רכישה בשכירות מדורגת בשיכון הציבורי. הקצאת הדירות לאכלוס בשכירות לזכאים היא רק בדירות פנויות המנוהלות על ידי החברות המאכלסות כמו עמידר, עמיגור וכדומה.
אריה סעדה 4/05/2011  

משרד הבינוי והשיכון מסייע לקבוצה של נכים המתקשים לשכור דירה בכוחות עצמם. הסיוע ניתן ע"י משרד הבינוי והשיכון באמצעות עמותות ואגודות המתקשרות ישירות עם בעל הדירה ומשכירות בשכירות משנה לזכאים. האגודות או העמותות אושרו על ידי משרד הרווחה או משרד הבריאות כגופים הפועלים בשיתוף אתם בטיפול באוכלוסייה זו.
4 |  4/05/2010  

אריה סעדה
בדף מידע זה - מהו סיוע בשכר דירה ושעורו?, מי הם קבוצות הזכאים לסיוע, ואלו נכים זכאים לסיוע בשכר דירה?, תשלום הפרשים בגין שינוי במצב הכלכלי, ותשלום רטרואקטיבי, התנאים הבסיסים לקבלת סיוע בשכר דירה, הנפקת תעודת זכאות, הגשת ערער לוועדת האכלוס העליונה ולוועדה הציבורית.
אריה סעדה 4/05/2011   | 4 תגובות

אריה סעדה
אדם נכה זכאי להטבה נוספת בעת קביעת זכאותו לסיוע כחסר דיור. בדף מידע זה - מי זכאי לסיוע לחסרי דירה?, קביעת הזכאות לסיוע, הזכאות המיוחדת לנכים והמסמכים הנדרשים
אריה סעדה 13/08/2010   | 2 תגובות

אריה סעדה
בדף מידע זה ניתן הסבר על שלוש קבוצות שאינם חסרי דירה, והן זכאיות למשכנתא או משכנתא נוספת ממשרד השיכון ואלו הם: משפחה החיה בצפיפות, יחיד או משפחה עם צרכים מיוחדים ויחיד או משפחה שהם בעלי דירה אבל למעשה דירתם לא זמינה לשימושם.
אריה סעדה 22/08/2010  

אריה סעדה
מוגבלים בתנועה זכאים למענק לצורך מימון שינויים או שיפוצים בדירה ובהתאמת דרכי הגישה אליה, החיוניים לתפקודם. בכתבה מי זכאי ומי לא זכאי לסיוע? להיכן פונים, ואיזה מסמכים צריך להציג?
אריה סעדה 3/09/2011   | 3 תגובות

למעלה