יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

מאמרים ומחקרים


מערכת ממ“נ
במאמר זה עוסקת תמי קויפמן בפער בו עסוקים המטפל, המטופל וגם בני משפחותיהם של פגועי נפש. המאמר עוסק בנושא הטיפול בבני משפחותיהם של מתמודדי הנפש, אשר עוברים תהליכים נפשיים מאתגרים בתנועה שבין ידיעה לבין אי-ידיעה לצד תפקידו הכפול של המטפל כאיש הבשורה המרה וכנושא התקווה בתהליך הטיפולי. המאמר פורסם ב"בטיפולנט-פורטל לשירותים פסיכולוגיים בישראל"
מערכת ממ"נ 2/02/2020  

מערכת ממ“נ
המאמר מתמקד בסוגיות של מדיניות ושיח בנושא סטודנטים עם מוגבלות בכלל והאופן בו הם משתקפים בחיי היומיום שלהם. על אף שהמחקר התבצע על סטודנטים עם לקויות ראייה ועיוורון הממצאים משקפים חלק ניכר מהמציאות של סטודנטים עם מוגבלויות אחרות, שכפי שתוכלו לקרוא היא אינה פשוטה. המאמרים מתפרסמים בסמוך למועד תחולת תקנות נגישות ההשכלה הגבוהה וגם ליום הבינלאומי לשיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
מערכת ממ"נ 4/12/2018  

מערכת abiliko
השבוע חל יום המודעות לבריאות הנפש והסטטיסטיקה מראה שמדינות העולם עושות מעט מדי כדי לטפל בדיכאון שפוגע במיליוני אנשים. צריך להתחיל לפעול!
מערכת abiliko 11/10/2018  

מערכת ממ“נ
הסקר מספק תמונת מצב בנוגע לשימוש שעשו נכי הנפש בשירותי ברה"נ בראשית יישומה של הרפורמה. שירותים אלה כוללים אשפוז פסיכיאטרי, שיקום פסיכיאטרי (סל שיקום) וטיפול נפשי בקהילה. נבחנו היקף השימוש בשירותים, דפוסי השימוש בהם וחווית המטופל – מנקודת המבט של הצרכנים עצמם.
מערכת ממ"נ 21/09/2017  

מערכת ממ“נ
תקציר למאמר בו נסקרים מחקרים העוסקים ביחסי מין באשפוז ממושך, בדילמות אתיות ובסיכונים, תוך התייחסות לתפקיד שממלאת המדיניות בנושא. מוצגות במאמר נקודות מבט של מטפלים, מתמודדים ובני משפחה המאירות משמעויות המיוחסות לנושא. לבסוף, מובאות מסקנות העולות מהידע המצטבר ממגוון זוויות, בהן המלצות לעיצוב מדיניות ומסגרת עבודה לשינוי.
מערכת ממ"נ 31/12/2016  


יספר“א
נכתב במסגרת פרויקט חומר מקצועי בעברית של אתר יספר"א - סוכם על-ידי אילה פרידלנדר כץ. קריאת הסיכום אינה מהווה תחליף לקריאת המאמר המלא ! כל הזכויות שמורות ליספר"א האגודה הישראלית לשיקום פסיכיאטרי (ע"ר).
יספר"א 5/09/2016  

מערכת ממ“נ
המאמר מתבסס על סדרת הרצאות שהעביר יבגני קנייפל במהלך השנה האחרונה בפורומים השונים לבני משפחה, מתמודדים ואנשי מקצוע. המאמר פורסם בפסיכולוגיה עברית.
מערכת ממ"נ 24/08/2016  

יספר“א
תכנית "משפחה-למשפחה" (ארה"ב) היא קורס המיועד למשפחות של בוגרים המתמודדים עם מחלות נפש. בתכנית לומדים המשתתפים על מחלת נפש, מודלים של טיפול, דבקות תרופתית ותהליך השיקום. התכנית מתבצעת על-פי תכנית-למידה, המיושמת על-ידי בני-משפחה מתנדבים שהוכשרו לכך.
יספר"א 29/07/2016  

למעלה