יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

המחלקה לשרותים חברתיים


אריה סעדה
משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעודד המשך שהייתו של אדם עם נכות בביתו ועם משפחתו ולמנוע עד כמה שניתן את השמתו במסגרת חוץ ביתית. כדי לאפשר זאת ניתן סיוע במימון סיפול אישי סיעודי לנכים קשים בקהילה.
אריה סעדה 4/09/2011  

אריה סעדה
בהוראה זו מתוארים סוגי המענים שניתנים לילדים ונערים במצוקה על ידי על עובדים סוציאליים במחלקות לשירותים חברתיים שרשויות המקומיות.
אריה סעדה 3/09/2011  

אריה סעדה
המחלקה לשירותים חברתיים מסייעת ברכישת מזון תרופתי לחולים החייבים לצרוך מזון תרופתי ונמצאים במצוקה כלכלית.
אריה סעדה 22/07/2011   | 1 תגובות

אריה סעדה
בדף המידע - מהו נופשון?, מי זכאי?, נוהל הגשת הבקשה, שלבי הטיפול בבקשה, מספר הימים בנופשון, גובה השתתפות ההורים
אריה סעדה 18/08/2011  

אריה סעדה
בדף המידע ניתנים הסברים על השירותים לילדים עם ליקויי שמיעה, על היחידה לשיקום מקצועי-תעסוקתי. בסוף המאמר מובאים מסגרות לטיפול מחוץ לבית.
אריה סעדה 13/08/2010   | 1 תגובות

הסעת בוגרים בני 21 עם פיגור שכלי והליווי שלהם למע"ש או למרכז יום טיפולי באחריות הרשות המקומית ובאמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ובהשתתפות הפונה.
4 |  3/05/2010  

סייעת השילוב תפעל באחד או יותר מהתחומים הבאים: פיתוח מוטוריקה גסה ועדינה, פיתוח שפה ותקשורת חברתית וסיוע בהשתלבות הילד במעון בין ילדים רגילים. חשיפת הילד לגירויים במעון. הקניית מיומויות של עצמאות ולווי הילד לטיפולים.
4 |  3/05/2010   | 4 תגובות

אריה סעדה
מסייע שקומי מדריך באחד או יותר מהתחומים האלה: התמודדות בחיי היום יום, ניהול משק הבית, השתלבות בקהילה השתלבות בעבודה, מיצוי הזכויות וקשר עם מוסדות בקהילה.
אריה סעדה 3/05/2010  

אריה סעדה
המטפל מסייע באחד או יותר מהתחומים האלה: לבישה, אכילה, טיפול בהפרשות, רחצה, ניידות בתוך הבית, התארגנות לשינה ואחריה, בישול ארוחות סדירות ומזינות, סיוע באחסון מזון, עריכת קניות שוטפות, לווי למרפאה או לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, עזרה בלקיחת תרופות ואחסונן, עזרה בקבלת שירותים ממוסדות בקהילה, עידוד להשתתפות במסגרות שונות (מועדונים, חוגים וכדומה) עידוד להרחבת ולהעמקת קשרים חברתיים בתוך הקהילה ועם המשפחה הקרובה והמורחבת, הוצאת הנזקק הערירי מבדידותו.
אריה סעדה 10/11/2012  

אריה סעדה
המטפח מסייע לילדים עם פיגור שכלי בגילים 6 עד 18 (מתחת לגיל 6, יש צורך בקבלת אישור הפיקוח המחוזי), הבאים ממשפחות שבהן תפקוד ההורים לקוי ולהם קשיי תפקוד בתחום האישי, החברתי או הלימודי
אריה סעדה 10/11/2012  

למעלה