יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

חובות וזכויות האפוטרופוס


אריה סעדה
בדף זה מסוכם מידי חשוב המתבסס על סעיף 13 לחוק זכויות החולה ובו קבלת הסכמה מדעת, הפרת חובת גילוי ופגיעה באוטונומיה של מטופל
אריה סעדה 13/07/2011  

אריה סעדה
בית המשפט לענייני משפחה קבע, באופן תקדימי, ליתן לאדם עם מוגבלות שכלית פטור מתשלום אגרה בעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בני משפחתו, וזאת ללא בדיקת הכנסות בני המשפחה, ובתנאי שאין לו כל רכוש, מלבד קצבאות נכות אשר משמשות למחייתו.
אריה סעדה 26/08/2010   | 1 תגובות

אריה סעדה
הנחיות לאפוטרופוס - תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים של אדם המתגורר בקהילה.
אריה סעדה 11/08/2010  

אריה סעדה
הנחיות לאפוטרופוס - תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים של אדם המתגורר בקהילה.
אריה סעדה 11/08/2010  

אריה סעדה
הנחיות לאפוטרופוס - תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים ולרכושו של אדם המתגורר בקהילה.
אריה סעדה 11/08/2010   | 1 תגובות

אריה סעדה
הנחיות לאפוטרופוס - תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייני הרכוש של אדם המתגורר במוסד.
אריה סעדה 11/08/2010   | 1 תגובות

אריה סעדה
הנחיות לאפוטרופוס - תפקידיו וסמכויותיו של אפוטרופוס שמינה בית המשפט לדאוג לענייניו האישיים של אדם המתגורר במוסד.
אריה סעדה 11/08/2010  

אריה סעדה
בדף זה - הפעולות שיש לבצע בסמוך לאחר המינוי לאפוטרופוס. כמו כן מה התפקידים והסמכויות של אפוטרופוס בתחומים הבאים: סיפוק צרכי החסוי, תקציב ותשלומים אשר יוצאו מכספיו של החסוי, ביקורים וחברה, עניינים רפואיים, ענייני רכוש.
אריה סעדה 17/08/2011  

אריה סעדה
מאמר זה סוקר עבור המבקש להתמנות לאפוטרופוס, את התהליכים עד למינוי. כמו ניתן הסבר על תסקיר פקידת הסעד לסדרי דין ועוד.
אריה סעדה 26/04/2011  

אריה סעדה
במאמר זה מוצגים תפקידי האפוטרופוס, כיצד עליו למלא את תפקידיו כלפי החסוי, מול האפוטרופוס הכללי, מול פקיד הסעד לסדרי דין ואל מול בית המשפט.
אריה סעדה 11/08/2010   | 1 תגובות

למעלה