לשמ“ה


 
אמיר  טל
בשמת אדמון
ברק

קצת עלי

עמותת "לשמה" הינה עמותת צרכנים השמה לעצמה כמטרה להביא לקידום מעמדם של אנשים המתמודדים עם מגבלה ותיוג פסיכיאטרי.
מאז הקמתה של מדינת ישראל, הייתה קהילת המתמודדים קהילה שסבלה מאפליה בכל תחומי החיים. המתמודדים נתקלים בקשיים יומיומיים כגון השתלבות בחברה, אפליה תעסוקתית, טיפול רפואי לוקה בחסר, שלילת זכויות משפטיות, יחס פטרוני מתנשא, בורות, סטיגמה, עד כדי פגיעה בזכויות האנושיות הבסיסיות לחירות ושוויון.
עמותת "לשמה" חותרת לשיפור מהות ואיכות חייו של האדם המתמודד כחלק מהמאבק לצדק חברתי במדינת ישראל.
עמותת "לשמה" רואה בהעצמת הלכידות הקהילתית ובערבות ההדדית בין חברי הקהילה כנדבך חשוב בקידום מעמדם של המתמודדים. העמותה שמה לעצמה מטרה לפתח שירותים ייחודיים למען חברי קהילתה ובני משפחתם, לסנגר ולייצג את חברי הקהילה בכל רמה בחברה.
העמותה שואפת להוות בית ומקלט לכל אדם הזקוק לעזרה ללא הבדל מין, גזע ודת.
העמותה מאמינה ביכולתו הייחודית ואיכויותיו של האדם המתמודד כחבר תורם ומשפיע על קהילתו בפרט והחברה הישראלית בכלל, ולכן רואה חשיבות בשילוב שוויוני של המתמודדים בשוק העבודה בכלל ובמערך השיקום והטיפול בפרט כחלק מקהילה הדואגת לזכויות חבריה.
עם זאת חשוב לציין שעמותת "לשמה" למרות היותה עמותת צרכנים קוראת לקיום דיאלוג שוויוני ומכבד בין אנשי מקצוע לצרכנים ובני משפחתם ופותחת שעריה לכל אדם.
מטרות
1. קידום מעמדם ושילובם של המתמודדים עם מגבלה ותיוג פסיכיאטרי בחברה הישראלית.
2. פיתוח קהילת מתמודדים דינאמית, מכילה ונאבקת על זכויותיה.
3. שילוב מתמודדים במערך הטיפול והשיקום של בריאות הנפש כחלק מיצירת דיאלוג שוויוני.

תחומי התעניינות

בריאות הנפשלשמ“ה

למעלה