התוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956


קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה נקבעת לפי רשימת הליקויים המופיעה בתוספת.

אריה סעדה 03.03.12

תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956

התוספת להלן, הקובעת את אחוזי הנכות, היא חלק בלתי נפרד מתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956, והיא הופרדה לנוחות החיפוש והקריאה (אריה סעדה).

התוספת (תיקון: תשנ"ו) (תקנה 11)

חלק א' - תאונות-עבודה (תיקון: תש"ך, תשכ"ד, תש"ל, תשמ"ד, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ח)

פרק ראשון מחלות פנימיות, פציעות ומצב לאחר ניתוחים באברים הפנימיים

 • 1.     בלוטות לימפה
  • 1.   שחפת של בלוטות הלימפה
   • א.   I.   שחפת הבלוטות שפעילותה פסקה לחלוטין, נשארו רק צלקות 0%
    • II.  נשארו צלקות נרחבות או מכערות בהתאם לאחוזי-הנכות שנקבעו לגבי צלקות.
   • ב.   שחפת הבלוטות אחרי עבור התקופה החריפה, שקיימים עדיין סימני-פעילות הדורשים טיפול אמבולטורי (עם או בלי ניצורים) 30%
   • ג.   שחפת פעילה של הבלוטות (צוואר, בית-השחי, מפשעות) הדורשת אישפוז או שכיבה 100%
  • 2.   Adnopathia (תפיחות הבלוטות) בלתי-פעילה באזור מוגבל, המצב הכללי תקין 0%
  • 3.   למפומה ממאירה Malignant lymphoma (כולל הודג'קין, למפוסרקומה וכו')
   • א.   במצב של רמיסיה (remissio) עם או בלי טיפול, מסוגל לעבודה חלקית 50%
   • ב.   במצב חריף עם סימנים כלליים (כגון חום, חולשה כללית, אנמיה וכו') 100%
 • 2.     מחלות דם
  אנמיה (מחוסר-דם ממאיר, מחוסר-ברזל, המוליטית, אפלסטית) ריבוי כדוריות אדומות, לובן הדם, ארגמנת, הפרעות בהקרשת דם
  • א.   מצבים שחלפו מבלי להשאיר סימנים 0%
  • ב.   מצב כרוני עם תגובה לא-מספקת לטיפול, קיימים סימנים כלליים בינוניים 20%
  • ג.   מצב כרוני, הדורש טיפול מתמיד, קיימים סימנים כלליים קשים המגבילים את כושר העבודה במידה ניכרת 50%
  • ד.   מצב קשה, אך מסוגל לעבודת-בית קלה בלבד 75%
  • ה.   מצב חמור, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
 • 2א.   כשל חיסוני נרכש (תיקון תשס"ח)
  • 1.   בלא סימנים קליניים, בלא טיפול 0%
  • 2.   בלא סימנים קליניים, עם טיפול 30%
  • 3.   עם סימנים קליניים קלים 50%
  • 4.   עם סימנים קליניים תכופים אך לא קבועים 70%
  • 5.   עם תסמונת קלינית מלאה וקבועה 100%
 • 3.     מחלת הבלוטות להפרשה פנימית (בלוטות התריס, מצר התריס, יתרת המוח, יתרת הכליה)
  הפרעות בפעילות (יתרה, מיעוטה או בלתי-סדירה) עם סימנים קליניים ברורים (לא ממצאים מעבדתיים למיניהם בלבד) -
  • א.   בלי הפרעה ניכרת בכושר העבודה ובמצב הכללי של החולה או מצב לאחר ניתוח או טיפול, לא נשארו סימני-מחלה 0%
  • ב.   מצב כמתואר ב-א, בעזרת תרופות או טיפולים רפואיים אחרים הניתנים בהתמדה 10%
  • ג.   המצב הכללי מעורר, קיימים סימנים כלליים בנוניים או קיימת הפרעה בכושר העבודה למרות הטיפול 20%
  • ד.   קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה בינונית, כושר העבודה מוגבל בצורה בולטת 40%
  • ה.   קיימים סימנים קליניים ומעבדתיים המעידים על הפרעה קשה, כשכושר העבודה מוגבל בצורה ניכרת 50%
  • ו.    המצב חמור, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 75%
  • ז.   המצב חמור מאד, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
 • 4.     סוכרת diabetes mellitus
  • 1.   הפרעה בסבילות לפחמימות impaired glucoes tolerance 0%
  • 2.   סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%
  • 3.   סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%
  • 4.   סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%
  • 5.   א.   סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי 40%
   • ב.   סוכרת "שבירה" (brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין 40%
   • ג.   סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%
  • 6.   סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול) 65%:
   • א.   נוירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);
   • ב.   רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR);
   • ג.   פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
   • ד.   מחלת כלי דם היקפיים
   • ה.   מחלת כלי דם כלילים

   לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה על 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.
  • 7.   כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%
 • 5.     מחלות הסמפונות והריאה שאינן שחפתיות
  • 1.   דלקת כרונית של הסמפונות עם או בלי התרחבות הסמפונות (Bronchrectasis)
   • א.   קיים שיעול וכיח מועט בהפסקות ארוכות, לפעמים חרחורים או צפצופים בודדים 0%
   • ב.   קיים שיעול וכיח במשך תקופות שונות וחוזרות בשנה עם קוצר-נשימה קל אחרי מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה קלה עם גניחות-דם לפעמים 20%
   • ג.   קיים שיעול מטריד עם כיח מרובה עם זיהומים חוזרים, קוצר-נשימה בצורה בינונית לאחר מאמץ או התרחבות הסמפונות בצורה בינונית על פי הוכחה רנטגנית 40%
   • ד.   קיימים הממצאים שצויינו בפיסקה ג, כשקוצר-הנשימה בולט במאמץ קל, קיימים סימנים קליניים ופונקציונליים של אמפיזמה, או התרחבות הסמפונות בצורה קשה, שטפי-דם תכופים 60%
   • ה.   קיים שיעול מטריד, כיח מרובה ללא-הפסקות עם קוצר-נשימה במנוחה, כחלון עם סימנים קליניים ופונקציונליים בולטים של אמפיזמה עם או בלי לב ריאתי Cor pulmonale 100%
  • 2.   נצור בין הסמפונות וקיר בית-החזה - Broncho cutaneous fistula or broncho-pleural fistula
   אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 8.
  • 3.   ציסטות של אכינוקוקוס בריאה
   • א.   ציסטה קטנה מסויידת 0%
   • ב.   ציסטה או ציסטות בריאה אחת 20%
   • ג.   ציסטות בשתי הריאות 40%
   • ד.   קיימים סיבוכים - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.
  • 4.   מצב לאחר אכינוקוקוס של הריאה
   אחוזי הנכות יקבעו לפי הפגימות שלאחר הטיפול.
  • 5.   מחלות-ריאה אחרות
   במחלות-ריאה אחרות שלא פורטו לעיל - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסימנים הקליניים וההגבלות בכושר הפעולה, מותאם לסעיף-קטן (1).
  • 6.   גוף זר בחלל בית-החזה
   • א.   זעיר ואינו גורם להפרעות 0%
   • ב.   הגורם להפרעות בלתי-ניכרות כגון התדבקויות פלוירליות והגבלת תנועות הסרעפת 10%
   • ג.   הגורם לכאבים בחזה וקוצר-נשימה בזמן התאמצות וקיימים הסימנים הבאים: התעבות הפלוירה עם אמפיזמה קומפנסטורית של הצד השני או דפורמציה של החזה או hemoptysis 30%
   • ד.   הגורם ל- Tachycardia וקוצר נשימה או כחלון בזמן התאמצות קלה, וכן להתדבקויות של הסרעפת או ה- Peri cardium הגורמות הגבלות ניכרות בכושר הפעולה של הריאה 50%
 • 6.     קצרת הסמפונות Asthma Bronchiale
  • א.   ישנם התקפים נדירים, אין סיבוכים 0%
  • ב.   ישנם התקפים קלים בהפסקות ארוכות וסיבוכים קלים 20%
  • ג.   ישנם התקפים תכופים וקוצר-נשימה בינוני לאחר מאמץ בין ההתקפים 40%
  • ד.   מצבים יותר קשים להעריך בהתאם לסיבוכים לפי סעיף 5(1)
 • 7.     שחפת הריאות
  • 1.   שחפת פעילה
   • א.   יש צורך בטיפול ובשכיבה 100%
   • ב.   שחפת לאחר גמר האישפוז שפעילותה מוטלת בספק עד לשנה 60%
   • ג.   התחדרות של תהליך בלתי-פעיל, יש צורך בטיפול, השכיבה לא הכרחית 60%
   • ד.   שחפת כרונית - בתהליך השחפתי לא חל שינוי זמן ממושך וקיימת הפרשה של חיידקי קוך:
    • I.   השינויים בריאה נרחבים Far advanced 80%
    • II.  השינויים עם התפשטות בינונית או מוגבלת Mod.   or min.   advanced 60%
   • ה.   שחפת ריאות בטיפול ב- Pneumothorax intrapleuralis or extrapleuralis 60%
  • 2.   שחפת בלתי-פעילה
   • א.   בתקופת השנתיים הראשונות שלאחר גמר תקופת הפעילות 50%
   • ב.   בתקופת השנתיים שלאחר התקופה האמורה בפיסקה (א) 35%
   • ג.   בכל תקופה שלאחר התקופה האמור בפיסקה (ב):
    • I.   לא נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 10%
    • II.  נשארו סימנים קליניים או רנטגניים בולטים כתוצאה מהמחלה המוסבת 20%
    • III. נישארו סימנים רנטגניים בולטים המתפשטים בשטח רחב לאחר מחלה מוסבת קשה 30%
   • ד.   ישנם שינויים פברוטיים קשים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות הנשימה - ייקבעו האחוזים לפי סעיף 5.
   • ה.   ישנם שינויים פברוטיים נרחבים הגורמים להפרעות ניכרות בפעולות מחזור הדם (לב ריאתי) - ייקבעו אחוזי הנכות לפי סעיף 9.
  • 3.   מצבים שלאחר ניתוחים
   • א.   שיתוק קבוע חד-צדדי של עצב הסרעפת 10%
   • ב.   Plombage
    • I.   חד-צדדי 30%
    • II.  דו-צדדי 60%
   • ג.   כריתות בריאה
    • I.   של חלק של הריאה עד 42 סגמנטים 10%
    • II.  של אונה 30%
    • III. של ריאה שלמה 60%
    • IV.   קיימים סיבוכים כגון Empyema or Fistula Broncho cutanea 100%
  • 4.   מצבים שלאחר כריתת צלעות
   • א.   לאחר כריתת צלע אחת 0%
   • ב.   לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%
   • ג.   לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
   • ד.   לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
   • ה.   לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50%

   אחוזי הנכות עקב תהליך שחפתי לאחר טיפול כירורגי ייחשבו לפי סעיפים-קטנים (1), (2) ו-(3) לסעיף זה.
 • 8.     קרום הראיה
  • 1.   תוצאות של דלקת קרום-הריאה
   • א.   קיימות התדבקויות קלות ללא הגבלת פעולתן של הריאות 0%
   • ב.   ישנן התדבקויות המגבילות את כושר-פעולתן של הריאות ומשפיעות על המצב הכללי של הגוף במידה בלתי-ניכרת 10%
   • ג.   ישנן התדבקויות ניכרות המגבילות את כושר-פעולתן של הריאות במידה בינונית 20%
   • ד.   ישנן התדבקויות נרחבות המשפיעות על כושר-פעולתן של הריאות ועל כושר-הפעולה הכללי במידה ניכרת 30%
  • 2.   דלקת קרום-הריאה שחפתית
   • א.   קיים תפלטי (וסימנים קליניים לפעילות) 100%
   • ב.   בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות 50%
   • ג.   בכל תקופה אחרת - לפי השרירים שלאחר דלקת קרום-הריאה.
  • 3.   דלקת קרום-הריאה מוגלתית Empyema
   • א.   במצב חריף 100%
   • ב.   במצב כרוני עם ירידה קשה במצב הכללי 80%
   • ג.   שרירים לאחר אמפיאמה, קיימות התדבקויות פלוירליות או פלוירו-פריקרדיאליות קשות עם דפורמציה של בית-החזה עם או בלי הפרעות ניכרות בנשימה 50%
   • ד.   שרידים לאחר אמפיאמה בצורה בינונית וקלה - אחוזי הנכות ייקבעות לפי סעיף 8(1).
 • 9.     מחלות הלב
  • 1.   במחלת-לב שגרונית חריפה, דלקת חידקית, תת-חריפה של פנים הלב (S.B.E.) ובאטם שריר הלב
   • א.   בתקופת 3 החדשים הראשונים לאחר גמר ההתקף החריף 100%
   • ב.   בתקופת 3 החדשים הבאים 50%
   • ג.   לאחר התקופה הנ"ל יש להעריך בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב -
    • I.   מסוגל לעבודה הרגילה ללא הפרעות וללא הגבלות כלשהן 10%
    • II.  מסוגל לעבודה שאיננה דורשת מאמץ גופני מיוחד (דרגה תפקודית ראשונה) 25%
    • III. קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת קלה, אין הפרעות בקצב (דרגה תפקודית שניה) 40%
    • IV.  קיימת נשמת לאחר מאמץ, בצקת עם או בלי הפרעות בקצב כגון: פרפור פרוזדורים התקפי, מהירות דופק התקפית, מסוגל לעבודה קלה בלבד (דרגה תפקודית שלישית) 50%
    • V.   קיימת אי-ספיקת הלב במידה בינונית, בצקת נשמת לאחר מאמץ קל, מסוגל לעבודה קלה ביותר ובישיבה בלבד (דרגה תפקודית רביעית) 75%
    • VI.  אי-ספיקת לב קשה, אינו מסוגל לשום עבודה 100%
  • 2.   תעוקת הלב (Angina pectoris)
   • א.   התקפים נדירים של תעוקת הלב המופיעים רק במאמץ מיוחד 25%
   • ב.   התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כושר העבודה מוגבל במידה ניכרת 50%
   • ג.   התקפים שכיחים של תעוקת הלב, כשקיימים כאבים סטנוקרדיים גם במנוחה 70%
  • 3.   יתר לחץ-דם (תיקון תשס"ח)
   • א.   לחץ-דם דיאסטולי קבוע שאיננו עולה על 95 מ"מ כספית, ללא סימנים אוביקטיביים של פגיעה בלב, בכליות או ברשתיות 0%
   • ב.   לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל ל-95 מ"מ כספית ועד 110 מ"מ כספית:
    • I.   בלי הגדלה ברורה (קלינית, רנטגנית או אלקטרוקרדיוגרפית) של הלב 10%
    • II.  עם הגדלה ברורה של הלב, קיימת נשמת בינונית לאחר מאמץ 30%
   • ג.   לחץ-דם דיאסטלי קבוע מעל 110 מ"מ כספית:
    • I.   בלי הגדלה ברורה של הלב ונשמת 25%
    • II.  עם הגדלה ברורה של הלב ונשמת בינונית לאחר מאמץ 40%
   • ד.   חץ דם נמוך, או אורתוסטאטי
    • I.   בלא סימנים קליניים 0%
    • II.  עם תסמונת אופיינית -
     • 1.   קלה 10%
     • 2.   קשה 30%
  • 4.   הפרעות בקצב
   • א.   התקפיים
    • I.   התקפים נדירים 10%
    • II.  התקפים שכיחים 20%
    • III. התקפים שכיחים ביותר 40%
   • ב.   קבועים
    • I.   ללא סימנים של אי-ספיקת הלב או קיפוח גופני 20%
    • II.  קיימת אי-ספיקת הלב, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לדרגות התפקודיות של הלב
   • ג.   מחסום פרוזדורי-חדרי
    • I.   מחסום חלקי דרגה 1 (PR מאורך) 0%
    • II.  מחסום חלקי דרגה 2 10%
    • III. מחסום שלם ללא תסמונת Adams Stokes 50%
    • IV.  מחסום שלם עם התקפי חוסר-הכרה (תסמונת Adams Stokes) 100%
  • 5.   הפרעות מסיבות N.C.A.) Neurocirculatory Asthenia)
   אחוזי הנכות ייקבעו בתאם להפרעות הנפש.
  • 6.   גוף זר בלב ובקרום הלב
   • א.   ללא הפרעות 0%
   • ב.   הגורם להפרעות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות.
 • 10.   קרום הלב
  • 1.   דלקת קרום הלב נגיפית שפירה או חבלתית
   • א.   במשך חדשיים לאחר ההחלמה 40%
   • ב.   לאחר תקופה זו
    • I.   התרפאה מבלי להשאיר סימנים קליניים או הפרעות 0%
    • II.  נשארו סימנים קליניים או הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב התפקודי של הלב.
  • 2.   דלקת קרום הלב שחפתית לאחר ההחלמה הקלינית
   אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבע לגבי שחפת ריאות בהתאם לתקופה שלאחר ההחלמה. נשארו סימנים קליניים, הפרעות מצד הלב, להעריך בהתאם למצב התפקודי של הלב.
  • 3.   Constrictive Peicarditis ודלקת קרום הלב שגרונית
   • א.   בהתאם למצב התפקודי של הלב
   • ב.   במקרה של ניתוח
    • I.   במשך 6 החדשים הראשונים לאחר הניתוח 60%
    • II.  לאחר תקופה זו, בהתאם למצב התפקודי של הלב.
 • 11.   כלי הדם
  • 1.   דליות Varices cruris
   • א.   ורידים בולטים על הגפיים התחתונות ללא סיבוכים והפרעות 0%
   • ב.   ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, עם התכווצויות וכאבים 10%
   • ג.   ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, ישנם סימני Eczema וצלקות לאחר כיבים שנתרפאו 20%
   • ד.   ורידים המשתרעים על חלק גדול של גפה תחתונה אחת, ישנה נטיה מתמדת לדלקת-עור וליצירת כיבים (צורה קשה של Ulcus varicosum או Eczema cruris, ללא הפרעות במחזור הורידי העמוק) 30%
   • ה.   המצב כמתואר בסעיף-קטן (1) (ד) בשתי הרגליים 40%
   • ו.   ורידים בולטים על הגפיים התחתונות, חד או דו-צדדי, קיימות הפרעות קשות במחזור הדם הורידי העמוק עם כיבים גדולים ועמוקים ופיגמנטציות של שטח נרחב 50%
  • 2.   מצב לאחר נזק בכלי-הדם הפריפריים כגון phlebitis או Thrombophlebitis או נזק בורידים
   • א.   קיימת תפיחות קלה, קבועה שאינה גדלה עקב עמידה או הליכה; ישנן הפרעות בלתי -ניכרות ברגל אחת 0%
   • ב.   המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(א) - בשתי הרגליים 10%
   • ג.   קיימת תפיחות קבועה ניכרת עקב עמידה או הליכה, ישנם Pigmentatio וכחלון ברגל אחת 20%
   • ד.   המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(ג) - בשתי הרגליים 30%
   • ה.   קיימת תפיחות קבועה, קשה שאינה יורדת בזמן המנוחה; ישנם כחלון Eczema או כיבים ברגל אחת 30%
   • ו.   המצב כמתואר בסעיף-קטן (2)(ה) בשתי הרגליים 40%
   • ז.   בשתי הרגליים, בצורה קשה מאד 50%
  • 3.   מפרצת - Aneurysma
   • א.   של עורק קטן, בלי הפרעות 10%
   • ב.   של עורק קטן עם הפרעות קלות 20%
   • ג.   של עורק קטן עם הפרעות קשות 30%
   • ד.   של עורק גדול בגפיים העליונות עם הפרעות במחזור הדם 40%
   • ה.   של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קלות במחזור הדם 50%
   • ו.   של עורק גדול בגפיים התחתונות עם הפרעות קשות במחזור הדם 60%
   • ז.   של אב העורקים בבית החזה או בבטן, ללא הפרעות קשות או מצב אחרי ניתוח של Aneurysma כנ"ל 60%
   • ח.   של אב העורקים, בבית החזה או בבטן, עם הפרעות קשות 100%
  • 4.     Arterio-Venous Fistula
   אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (3).
  • 5.     M.   Raynaud Endarteritis obliterans (Buerger.   M)
   • א.   בצורה קלה ברגל אחת 20%
   • ב.   בצורה קלה בשתי הרגליים 30%
   • ג.   בצורה בינונית ברגל אחת 40%
   • ד.   בצורה בינונית בשתי הרגליים 50%
   • ה.   בצורה קשה 60%
   • ו.    בצורה קשה מאד 100%
  • 6.     נזקי-כפור ברגליים
   • א.   קיימים סימנים קלים בלבד - בועות-כפור (Chillblains) 0%
   • ב.   קיימת תפיחות מתמדת בצורה בינונית, כאבים,אודם וכד':
    • I.   בגף אחד 5%
    • II.  בשני הגפיים 10%
   • ג.   על איבוד אצבעות הרגליים או חלקים מהן, ייקבעו אחוזי הנכות לקטיעות האצבעות.
 • 12.   מערכת העיכול
  • 1.   לשון
   • א.   איבוד פחות ממחצית הלשון -
    • I.   ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
    • II.  עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%
   • ב.   איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -
    • I.   ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
    • II.  עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%
  • 2.   ושט
   • א.   מיצר Strictura של הושט -
    • I.   בצורה בינונית 30%
    • II.  בצורה קשה 50%
    • III. בצורה קשה מאד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%
   • ב.   סעיפי הושט (Diverticulum) -
    • I.   ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 0%
    • II.  הפרעות בינוניות 10%
    • III. הפרעות קשות 30%
   • ג.   אזופגיטים (Esophagitis) -
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 30%
    • III. בצורה קשה עם שטפי-דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%
   • ד.   קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -
    • I.   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט
    • II.  לאחר ניתוח, אין הפרעות 0%
    • III. לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות יקבעו לפי סעיף-קטן ג.
   • ה.   בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -
    • א.   אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף-קטן ג.
    • ב.   בקע סרעפתי לאחר ניתוח
     • I.   אין הפרעות 0%
     • II.  קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן ג.
  • 3.   קיבה
   • א.   דלקת כרונית של הקיבה -
    • I.   בצורה קלה, ללא הפרעות 0%
    • II.  בצורה בינונית, המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10%
    • III. בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%
   • ב.   כיב הקיבה או כיב התריסריון
    • I.   כיב שהתרפא, אין הפרעות 0%
    • II.  בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים 10%
    • III. בצורה בינונית (התקפים חוזרים,ממושכים יותר) 30%
    • IV.  בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער, השפעה ניכרת על המצב הכללי 60%
   • ג.   כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 14.
 • 13.   מעיים
  • 1.   Entero-colitis chronica including Spastic amebic colitis
   • א.   הפרעות קלות, עצירות ושלשול לחליפין, ללא השפעה על המצב הכללי 0%
   • ב.   בצורה בינונית 10%
  • 2.   דלקת כיבית של המעי הגס
   • א.   בצורה קלה עם 4-3 יציאות ביום, ללא אנמיה, ללא השפעה על המצב הכללי 10%
   • ב.   בצורה בינונית עם התלקחויות לעתים קרובות 30%
   • ג.   בצורה יותר מבינונית, עם התלקחויות תכופות, אנמיה, מצב תזונתי ירוד 50%
   • ד.   בצורה קשה, עם חום, אנמיה קשה המצב הכללי ירוד מאד 70%
   • ה.   בצורה חמורה, זקוק לאשפוז 100%
  • 3.   Diverticulitis - Diverticulosis
   • א.   ללא הפרעות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1)
  • 4.   Malabsorption syndrome including Coeliac disease, Sprue
   • א.   בצורה קלה, שלשול שומני, 3 או 4 יציאות ליום, ללא השפעה על המצב הכללי, בלי אנמיה 20%
   • ב.   בצורה בינונית עם אנמיה, ירידה במשקל 40%
   • ג.   בצורה קשה עם ירידת חלבוני הדם (Hypoproteinemia) בצקת ברגליים ואנמיה ניכרת, הפרעות באלקטרוליטים וכו' 70%
  • 5.   מחלות כגון: Crohn's Disease, מחלות גרנולומטוטיות של המעיים, שחפת המעיים -
   אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן (2).
 • 14.   פציעות וניתוחי קיבה ומעיים
  • 1.   מצב שלאחר פציעה או ניתוחים של הקיבה והמעיים
   • א.   ללא הפרעות, מצב התזונה הכללי טוב 0%
   • ב.   ישנן הפרעות קלות של מערכת העיכול, המצב הכללי טוב 10%
   • ג.   ישנן הפרעות בלתי-ניכרות של מערכת העיכול, המצב הכללי ירוד 20%
   • ד.   ישנן הפרעות ניכרות בדרכי העיכול, המצב הכללי ירוד 40%
   • ה.   מצב אחרי יותר מניתוח אחד עם סימנים של חסימה חלקית חשוכת-מרפא 60%
   • ו.    ישנן הפרעות קשות, אך מסוגל לעבודות-בית קלות בלבד 80%
   • ז.   ישנן הפרעות קשות בעיכול גם לאחר ניתוח נוסף, בלתי-מסוגל לכל פעולה, מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
  • 2.   נצור קבוע של המעיים
   • א.   ישנה הפרשה קלה ונדירה של צואה 20%
   • ב.   ישנה הפרשה קלה וקבועה של צואה 30%
   • ג.   Anus praeter naturalis 80%
 • 14א.   עודף משקל והשמנת יתר (תיקון תשס"ח, תשע"ב)
  • 1.   BMI של 29.9-25 (עודף משקל קל) 0%
  • 2.   BMI של 34.9-30 (השמנת יתר, דרגה 1) 0%
  • 3.   BMI של 39.9-35 (השמנת יתר, דרגה 2) 10%
  • 4.   BMI של 40 או יותר (השמנת יתר, דרגה 3) 20%
  לעניין זה, יש לקבוע את חומרת הליקוי לפי מדד מסת הגוף (BMI - BODY MASS INDEX) , כפי שהוא מחושב על פי היחס בין משקל הגוף (בקילוגרמים) לבין גובהו (במטרים) בריבוע.
 • 15.   פי הטבעת
  • 1.   Fissura ani
   • א.   לא הפרעות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות ניכרות 10%
  • 2.   Fistula ani
   • א.   המפרישה לסירוגין ללא הפרעות ניכרות 10%
   • ב.   עם הפרשה ממושכת, תמידית או חוזרת (recidivans) לאחר ניתוח, עם הפרעות ניכרות 20%
  • 3.   מצר - (Strictura)
   • א.   בצורה בינונית 30%
   • ב.   בצורה קשה 50%
  • 4.   Prolapsus mucosae recti
   • א.   ללא הפרעות 0%
   • ב.   קיימות הפרעות 10%
  • 5.   Prolapsus recti totalis
   • א.   ניתן להחזרה 20%
   • ב.   קבוע, ישנן הפרעות ניכרות 40%
  • 6.   איבוד מוחלט של השליטה על השוער (Sphincter)
   80%
  • 7.   טחורים Varices Haemorrhoidales חיצוניים או פנימיים
   • א.   בולטים, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0%
   • ב.   בולטים, עם דימומים שכיחים 10%
   • ג.   בולטים בצורה קשה, ישנם דימומים שכיחים עם אנמיה סקונדרית וסיבוכים אחרים כגון Fissura ani או ani Fistula בצורה קלה 20%
 • 16.   מחלות הכבד ודרכי המרה
  • 1.   שחמת הכבד
   • א.   בצורה קלה, הגדלת הכבד, צהבת מזמן לזמן והפרעה קבועה בתפקודי הכבד 20%
   • ב.   בצורה בינונית, עם הפרעות בולטת יותר בתפקודי הכבד והשפעה בולטת על המצב הכללי 40%
   • ג.   בצורה קשה, עם דליות הושט, מיימת (Ascites) עם או בלי שטפי-דם, עם או בלי הפרעות חולפות במערכת העצבים 70%
   • ד.   בצורה חמורה, החולה זקוק לשכיבה וסיעוד 100%
  • 2.   מצב לאחר ניתוח דלף במחזור הדם של וריד השער
   • א.   המצב הכללי משביע רצון, ללא מיימת וללא שטפי-דם חוזרים, אין הפרעות מצד מערכת העצבים 40%
   • ב.   קיימת מיימת או שטפי-דם חוזרים אם או בלי הפרעות חולפות מצד מערכת העצבים (Portal systemic encephalopathia) 70%
   • ג.   המצב חמור, החולה מרותק למיטה או זקוק לסיעוד 100%
  • 3.   מצב לאחר דלקת-כבד זיהומית (Intectious hepatitis)
   • א.   לא נשארו הפרעות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (1).
  • 4.   Echinococcus of Liver
   • א.   מסויד שאיננו גורם להפרעות, אין פגיעה בתפקודי הכבד 0%
   • ב.   לאחר ניתוח, ללא הפרעות 0%
   • ג.   נשארו הפרעות לאחר הניתוח, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף סרכות הצפק.
   • ד.   פעיל - להעריך בהתאם להפרעות, לפי סעיף-קטן (1).
  • 5.   מצב לאחר ניתוח של מורסה של הכבד Abscess of Liver
   • א.   אין הפרעות 0%
   • ב.   נשארו הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף סרכות הצפק.
  • 6.   דלקת כרונית של כיס המרה עם או בלי אבני המרה
   • א.   ללא הפרעות 0%
   • ב.   בצורה קלה, התקפים נדירים ללא חום או צהבת, עם הפרעות בעיכול 10%
   • ג.   בצורה בינונית, התקפים די תכופים ללא חום או צהבת, הפרעות-עיכול בולטות 20%
   • ד.   בצורה קשה, עם התקפים תכופים המלווים לעתים בחום או בצהבת, עם הפרעה ניכרת במצב הכללי 40%
  • 7.   מצב לאחר ניתוח בכיס המרה ודרכי המרה
   • א.   ללא הפרעות או הפרעות קלות בלבד 0%
   • ב.   קיימות הפרעות בינוניות 10%
   • ג.   Post cholecysectomy syndrome בצורה בולטת 20%
   • ד.   הופעות חוזרות של Cholangitis עם התקפי-חום מלווים בצמרמורת ולעתים צהבת 40%
 • 17.   טחול
  • א.   הגדלה קלה של הטחול ללא השפעה על המצב הכללי 0%
  • ב.   מצב לאחר כריתת הטחול 10%
  • ג.   הגדלה ניכרת של הטחול Hypersplenism עם הפרעות במערכת הדם המתבטאות באנמיה לבקופניה או טרומבפניה, עם או בלי הפרעות מכניות ניכרות 30%
 • 17א. לבלב (תיקון תשס"ח)
  לאחר דלקת או ניתוח -
  • א.   בלא תלונות או סימנים במערכת העיכול 0%
  • ב.   עם כאבי בטן שכיחים ועליה באנזימים -
   • 1.   בלא הפרעה בספיגה 20%
   • 2.   עם הפרעת ספיגה -
    • א.   המאוזנת באמצעות טיפול תרופתי 40%
    • ב.   הגורמת לתת-תזונה באופן המחייב השלמת תזונה דרך פיום 70%
    • ג.   המחייבת הזנת על 100%
 • 18.   צפק
  • 1.   התדבקויות או תוצאות אחרות לאחר ניתוח, פציעה או מחלה בחלל הבטן
   • א.   ישנן הפרעות נדירות וקלות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות בינוניות כגון תקופות של שלשול, עצירות או מטאוריזמוס 10%
   • ג.   ישנן הפרעות כנ"ל והן קבועות 20%
   • ד.   ישנן הפרעות קשות 30%
  • 2.   שחפת של הצפק עם הופעות של חסימה חלקית (Sub-ileus)
   • א.   בשלב פעיל
   • ב.   במצב לאחר השלב החריף, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סרכות הצפק, סעיף-קטן (1).
 • 19.   בקע
  • א.   בקע המפשעה הניתן להחזרה (Reponibilis) חד או דו-צדדי, ישנן הפרעות בלתי-ניכרות 0%
  • ב.   מצב אחרי ניתוח בקע המפשעה, חד או דו-צדדי, עם תוצאות טובות 0%
  • ג.   בקע גדול חד-צדדי, הניתן להחזרה (Reponibilis) עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
  • ד.   מצב כמתואר בסעיף-קטן (ג) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
  • ה.   בקע חוזר (Recidivans) חד-צדדי, עם הפרעות בלתי-ניכרות, הדורש החזקה ע"י חגורה 10%
  • ו.    מצב כמתואר בסעיף-קטן (ה) דלעיל, והוא דו-צדדי 15%
  • ז.   בקע גדול שאינו ניתן להחזרה (Irreponibilis) או בלתי-ניתן להחזקה ע"י חגורה - עם הפרעות בלתי-ניכרות, חד או דו-צדדי 20%
  • ח.   מצב כמתואר בסעיף-קטן (ז) עם הפרעות ניכרות 30%
  • ט.   בקע פמורלי (Hernia femoralis) - אחוזי הנכות ייקבעו כפי שנקבעו לגבי בקע במפשעה (Hernia inguinalis).
 • 20.   פציעות ובקעים של קיר הבטן
  • א.   מצב אחרי פציעה או ניתוח בבטן, ללא בקע וללא התרופפות קיר הבטן 0%
  • ב.   מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן, המלווה בהתרופפות קיר הבטן המצריך שימוש בחגורה אורטופדית
  • ג.   מצב אחרי פציעה או ניתוח בטון עם התרופפות ניכרת של דופן הבטן; ישנו חוסר שרירים או בקע גדול המצריכים שימוש בחגורה אורטופדית 20%
  • ד.   מצב אחרי פציעה או ניתוח בטן עם Eventratio גדולה 40%
  • ה.   Hernia linae albae או Hernia umbilicalis קטנות וללא הפרעות 0%
  • ו.    Hernia linae או Hernia umbilicalis albae יותר גדולות או בקע בצלקת של קיר הבטן, עם הפרעות בלתי-ניכרות 10%
 • 21.   גידולים
  גידולים ממאירים ושפירים
  אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות באברים ובמערכות-הגוף השונים.

פרק שני: המערכת האורו-גניטלית

 • 22.   כליות
  • 1.   צניחת הכליות (Ptosis או כליה נודדת Rem migrans)
   • א.   ללא הפרעות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
  • 2.   כליה בצורת פרסה (Horse shoe kidney)
   • א.   ללא סיבוכים 0%
   • ב.   ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
  • 3.   כריתת חלקית של כליה אחת
   • א.   ללא הפרעות בפעולות החלק הנותר של הכליה והכליה השניה
   • ב.   קיימים סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
  • 4.   כריתת כליה
   • א.   כריתת כליה אחת, ללא הפרעות בפעולת הכליה השניה 30%
   • ב.   כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות קלות בפעולת הכליה השניה 60%
   • ג.   כריתת כליה אחת, כשישנן הפרעות בפעולת הכליה השניה הגורמות להפרעות קשות בפעולות הדם והלב.
  • 5.   כליה שאינה פועלת (Non functionning kidney)
   • א.   אין יתר לחץ דם, אין הפרעות בכליה השניה 30%
   • ב.   ישנם סיבוכים - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסיבוכים.
  • 6.   הפרשת חלבון בשתן בצורה כרונית
   • א.   Orthostatic albuminuria 0%
   • ב.   מסיבה בלתי-ידועה, ללא בצקת, בלי עליות לחץ הדם וללא הפרעה בתפקודי הכליות 10%
  • 7.   דלקת-כליות כרונית
   • א.   הפרשת-חלבון קבועה בשתן, עם גלילים במשקע, בלי בצקת, בלי עליה של לחץ הדם, ללא Uremia 20%
   • ב.   כמתואר בסעיף-קטן (א) עם בצקת, עם עליה קלה של לחץ הדם ולא Uremia 30%
   • ג.   תסמונת נפרוטית בולטת או עליה בינונית בלחץ הדם, פגיעה בתפקודי הכליה, אוראה (Urea) בדם עד 50 מג"ר אחוז 50%
   • ד.   תסמונת נפרוטית בולטת או עליה ניכרת של לחץ הדם, אוראה (Urea) בין 50 ל-80 מג"ר אחוז 80%
   • ה.   עם הפרעות קשות מצג הכליות ומחזור הדם, החולה איננו מסוגל לעבודה 100%
  • 8.   Pyelonephritis chronica
   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיף-קטן (7).
  • 9.   אבני הכליות
   • א.   אבנים בכליה אחת, התקפים נדירים, ללא הפרעה בתפקודי הכליות או ללא פגיעה במצב הכללי 10%
   • ב.   אבנים בכליה אחת, התקפים תכופים עם זיהום, ללא פגיעה בתפקוד הכליה 20%
   • ג.   אבני-יציקה בכליה אחת, עם זיהום כרוני, ללא הפרעה בכליה השניה 40%
   • ד.   אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים נדירים 20%
   • ה.   אבני-כליות דו-צדדיות, התקפים תכופים עם או בלי זיהום או הפרעה הידרומכנית 40%
   • ו.    מצב אחרי ניתוח אבני-כליה מצד אחד, לא נשארו אבנים, פעולת הכליה תקינה 0%

   קיים זיהום כרוני או פגיעה בתפקודי הכליה, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב לפי סעיפים - קטנים (7) או (10).
  • 10.   Hydronephrosis
   • א.   אקטזיה של אגן הכליה, ללא הפרעות 0%
   • ב.   בצורה קלה, התקפים נדירים, ללא דלקת 10%
   • ג.   בצורה בינונית, התקפים תכופים, עם או בלי דלקת 30%
   • ד.   עם זיהום או Pyonephrosis 50%
  • 11.   Essential Haematuria
   המטוריה מיקרוסקופית, ללא גלילים בשתן, ההמוטוריה מופיעה בקביעות, ללא כל הפרעות לא מבחינה קלינית ולא מבחינה תפקודית 10%
 • 23.   שלפוחית השתן ודרכי השתן
  • 1.   אורטר
   אבנים באורטר והיצרות האורטר - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 22(10).
  • 2.   שלפוחית השתן
   • א.   דלקת כרונית של שלפוחית השתן
    • I.   דלקת קלה, ללא הפרעות 0%
    • II.  דלקת קלה, עם תאי-מוגלה בשתן עם תכיפות בהטלת שתן ביום ובלילה 10%
    • III. דלקת בינונית, עם תכיפות בהטלת השתן ביום ובלילה, עם כאבים ועוויות 20%
    • IV.  דלקת קשה, עם תכיפות בהטלת השתן פעם לשעה או יותר, כשהשלפוחית מצומקת 50%
    • V.   אי-שליטה או אי-עצירה של מתן השתן ומצב המצריך שימוש מתמיד במכשירים 70%
   • ב.   דלקת בדפנות השלפוחית עם כיבים בתת-רירית (Hunner's Ulcer) 60%
   • ג.   אבן בשלפוחית, עם סימני-הפרעה בתפקוד - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף-קטן (2)א.
   • ד.   ניצור השלפוחית fistula vesicae 50%
  • 3.   שופכה
   • א.   היצרות השופכה (Uretra)
    • I.   בצורה קלה עד בינונית, אחרי הבראה המצריכה רק הרחבות בודדות (2-1 פעמים לשנה) 10%
    • II.  המצריכה הרחבות כל 2-3 חדשים 20%
    • III. המצריכה הרחבות תכופות, עם דלקת בשלפוחית 30%
   • ב.   ניצור בשופכה
    • I.   בצורה קלה, עם הפרשה לסרוגין 20%
    • II.  בצורה בינונית: ניצור אחד עם הפרשה תמידית המצריכה שימוש במכשיר או שימוש תמידי בחמרי-חבישה 40%
    • III. בצורה קשה: ניצורים קשים ורבים, עם ניקוז מתמיר המצריך שימוש תמידי במכשירים או החלפות רבות של חמרי-חבישה 70%
    • IV.  ניצורים רבים ב-Perinaum 100%
 • 24.   אשכים ואברי המין של הזכר (תיקון תשס"ח)
  • 1.   Varicocoele
   • א.   חד או דו-צדדי, ללא הפרעות או עם הפרעות בלתי-ניכרות 0%
   • ב.   עם הפרעות ניכרות 10%
  • 2.   Hydrocoele חד או דו-צדדי 0%
  • 3.   חוסר אשך אחד והשני תקין 20%
  • 4.   אבדן שני האשכים
   • א.   אצל גבר עד גיל 45, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 50%
   • ב.   אצל גבר מעל לגיל 45 עד 60 שנה, מלווה בהפרעות נוירו-אנדוקריניות 40%
   • ג.   מעל לגיל 60 25%
  • 5.   אבדן חלקי של ה-Penis 30%
  • 6.   אבדן של ה-Penis 60%
  • 7.   אספרמיה חבלתית
   • א.   עד גיל 45 20%
   • ב.   מעל לגיל 45 10%

   לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילו של הנפגע ביום בו נוצרה הפגימה.
  • 8.   אין אונות (על פי בדיקה במעבדת שינה מוכרת בלבד)
   • א.   קלה, יש זקפות אך עוצמתן ירודה 0%
   • ב.   בינונית, זקפות לקויות במספרן ואיכותן 10%
   • ג.   חמורה, אין זקפה כלל 30%

   לא יוקנו אחוזי נכות בגין סעיף זה לאחר גיל 70; לא יוקנו אחוזי נכות בגין אבדן מלא או חלקי של ה-PENIS ובגין סעיף זה גם יחד.
 • 25.   אברי המין של האשה
  • 1.   דלקת כרונית או מצב שלאחר דלקת של אברי מין האשה
   • א.   ישנן הפרעות, המצב הכללי טוב 0%
   • ב.   ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי משביע רצון 10%
   • ג.   ישנן הפרעות ניכרות, המצב הכללי ירוד ואין סיכויים להטבה 20%
  • 2.   מצב לאחר כריתת שחלות
   • א.   כריתה של שחלה אחת, עם או בלי כריתה חלקית של השחלה השניה 10%
   • ב.   כריתה של שתי השחלות
    • I.   עד גיל 50 40%
    • II.  אחרי גיל 50 20%
  • 3.   מצב לאחר כריתת הרחם
   • א.   עד גיל 50 40%
   • ב.   אחרי גיל 50 20%
  • 4.   מצב לאחר Panhyserectomy
   • א.   עד גיל 50 50%
   • ב.   אחרי גיל 50 30%
  • 5.   צניחת הנרתיק והרחם (Prolapsus vaginae et uteri) 30%
  • 6.   ניצורים של אברי המין של האשה
   • א.   ניצור בין שלפוחית השתן ואברי המין (Fistula vesico-genit) 50%
   • ב.   ניצור בין החלחלה ואברי המין (Fistula recto-genit) 50%
  לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.
 • 26.   שחפת אורוגניטלית
  • א.   בתקופה החריפה והפעילה 100%
  • ב.   שחפת כרונית, עם שינויים רנטגניים ברורים, הפרשה של מתגיקוך לסרוגין 60%
  • ג.   שחפת בלתי-פעילה תוך תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 30%
  • ד.   שחפת בלתי-פעילה בתום תקופת השנתיים לאחר הפסקת הפעילות 10%
 • 27.   עקרות (תיקון: תשע"ב)
  עקרות
  • א.   כשגורמיה אינם ברורים 30% (בוטל, יחול על מענק כאמור בסעיף 107 לחוק, ששולם ביום 1 בפברואר 1002 או לאחריו. 
  • ב.   כשגורמיה ברורים - אחוזי הנכות ייקבעו לפי אחוזי הנכות הגבוהים ביותר שנקבעו בשביל הפגימות שגרמו לעקרות ולא פחות מ-30%. לא יינתנו אחוזי-נכות נפרדים בעד העקרות בנוסף לאחוזי הנכות לפי הפגימות שגרמו עקרות.
 • 28.   מצב לאחר כריתת שד או שדיים
  • א.   שד אחד
   • I.   עד לגיל 30 שנה 30%
   • II.  מעל לגיל 30 עד לגיל 45 שנה 25%
   • III. מעל לגיל 45 שנה 15%
  • ב.   שני השדיים
   • I.   עד גיל 30 שנה 50%
   • II.  מעל לגיל 30 ועד לגיל 45 שנה 40%
   • III. מעל לגיל 45 שנה 30%
  לענין סעיף זה ייקבעו אחוזי הנכות לפי גילה של הנפגעת ביום בו נוצרה הפגימה.

פרק שלישי: תסמונות נוירולוגיות והפרעות פרכוסיות

 • 29.   תסמונות מוחיות והפרעות בעצבים הקרניאליים
  • 1.   המיפלגיה (Hemiplegia)
   • א.   חלקית
    • I.   בצורה קלה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 50%, שמאל - 40%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 70%, שמאל 60%.
   • ב.   שלמה עם קונטרקטורות. ימין - 100%, שמאל - 100%.
   בהמיפלגיה חלקית - אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב התפקודי של היד.
  • 2.   פרפלגיה (Paraplagia)
   • א.   בצורה קלה 20%
   • ב.   בצורה בינונית 50%
   • ג.   בצורה קשה 80%
   • ד.   בצורה מוחלטת (חוסר תנועתיות מוחלטת) 100%
  • 3.   Quadriplegia
   • א.   בצורה קלה 60%
   • ב.   בצורה בינונית 80%
   • ג.   בצורה קשה 100%
   בעד הפרעות בפעילות הסוגרים ואיבוד כוח-גברא היכולים להופיע בצורות הקלות בסעיפים-קטנים (1), (2), (3) - ייקבעו אחוזי-נכות נוספים לפי הסעיפים המתאימים.
  • 4.   Monoplegia
   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיפים המתאימים לפגימות בעצבים הפריפריים; במקרים עם קונטרקטורה בהתאם למצב התפקודי.
  • 5.   פגימות בעצבי המוח
   • א.   עצב V (Trigeminus)
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 20%
    • III. בצורה בינונית, עם הפרעות תחושתיות ניכרות 30%
    • IV.  בצורה קשה 40%
   • ב.   עצב VII (Facialis)
    • I.   בצורה קלה 0%
    • II.  בצורה בינונית 10%
    • III. בצורה קשה 30%
   • ג.   עצב X (Vagus)
    • I.   בצורה קלה מאד 0%
    • II.  בצורה קלה 10%
    • III. בצורה בינונית 20%
   • ד.   עצב XI (Accessorius)
    • I.   בצורה קלה 0%
    • II.  בצורה בינונית 10%
    • III. בצורה קשה 20%
   • ה.   עצב XII (Hypoglossus)
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 30%
    • III. בצורה קשה 40%
  • 6.   Neuritis
   • I.   בצורה קלה 0%
   • II.  בצורה בינונית 10%
   • III. בצורח ניכרת 30%
   • IV.  בצורה קשה 50%
  • 7.   Aphasia
   • א.   אפזיה דיזארטרית, עם הפרעות בהיגוי בלבד
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 20%
    • III. בצורה קשה 40%
   • ב.   אפזיה תחושתית או מעורבת (הפרעה של השפה הפנימית)
    • I.   עם אפשרות של תקשורת עם הזולת 60%
    • II.  ללא כל אפשרות של תקשורת עם הזולת הן מן הצד ההבנתי והן מן הצד הביצועי 100%
  • 8.   הפרעות בקואורדינציה ותסמונות אקסטרה-פירמידליות כגון:Choreo-Athtosis, Chorea, Athetosis
   • I.   בצורה קלה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • II.  בצורה בינונית. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • III. בצורה קשה. ימין - 50%, שמאל - 40%.
   האחוזים הנ"ל מכוונים לפגימה של גף עליון ותחתון יחד.   במקרה של פגימה בגף אחד בלבד, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בפרקים הפרוקסימליים של הגף בעלי התפקיד הפגום.
  • 9.   מחלת פרקינסון (Morbus Parkinson)
   • א.   חצי גוף
    • I.   בצורה קלה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 40%, שמאל - 30%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 50%, שמאל - 40%.
   • ב.   גף עליון בלבד
    • I.   בצורה קלה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ג.   גף תחתון בלבד
    • I.   בצודה קלה. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 20%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 30%.
  • 10.   Tic
   אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 34 פסיכונוירוזיס.
  • 11.   אנצפלופטיה (Chronic post traumatic brain syndrome) (Encephalopathia)
   בהפרעות הנוירולוגיות האורגניות כגון שיתוקים, תופעות אפילפטיות, הפרעות-דיבור, ירידה ברמה השכלית, שינויים באישיות ובדומה - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לסעיפים המתאימים.
 • 30.   הפרעות פרכוסיות
  • 1.   כפיון (Grand Mal)
   בהתקפים פרכוסיים המלווים איבוד ההכרה, הנכות תיקבע לפי הפירוט כלהלן:
   • א.   לא היו התקפים פרכוסיים במשך שנתיים 0%
   • ב.   בצורה קלה - היו 4-1 התקפים במשך שנתיים 10%
   • ג.   בצורה בינונית - היה בממוצע התקף אחד ב-4-3 חדשים 30%
   • ד.   בצורה ניכרת - היה בממוצע התקף אחד לחודשיים 50%
   • ה.   בצורה קשה - היה בממוצע לפחות התקף אחד לחודש 80%
   • ו.    בצורה קשה מאד - היה בממוצע יותר מהתקף אחד לחודש 100%
  • 2.   כפיון מלווה בהפרעות נפשיות
   פורשה הפגיעה כאחת הצורות המוגדרות בסעיפים-קטנים (1)(א) עד (1)(ה) ונוסף לזה קיימים שינויים אפילפטיים באישיות או הפרעות נפשיות אפילפטיות המגבילים את ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה, נוהגים בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות אלו.
  • 3.   התקפים ליליים בלבד
   הופיעו התקפים בלילה בלבד, נוהגים כפי שנקבע לגבי הפגיעות המוגדרות בסעיף קטן (5) דלהלן.
  • 4.   כפיון פסיכומוטורי
   אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לשכיחות ההתקפים הפרכוסיים או בהתאם לשכיחותו ועוצמתן של ההפרעות הבלתי-פרכוסיות.
  • 5.   Petit Mal) Minor Seizures)
   התקפים קצרים של קיפוח מצב ההכרה (Absence) עד לאבדן מוחלט של ההכרה, העלולים להיות מלווים ע"י פעולות אוטומטיות או הפרעות פסיכו-מנטליות כגון: (הזיות, הפרעות בחשיבה, במצב-רוח, בזכירה וכדומה)
   • I.   לא היו התקפים במשד שנתיים
   • II.  היו בממוצע מדי חודש בחודשו
    • א.   בצורה קלה - לא יותר משני התקפים 10%
    • ב.   בצורה בינונית - יותר משני התקפים אך לא יותר מ-4 20%
    • ג.   בצורה ניכרת - יותר מ-4 התקפים 40%
    • ד.   בצורה קשה - מספר התקפים ממושכים מדי שבוע בשבוע 60%
    • ה.   בצורה קשה מאד - מצבי-סטטוס חוזרים 100%
  • 6.   התקפים ג'קסוניים (Jacksonian) או מוקדים תנועתיים או תחושתיים -
   אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיפים-קטנים (5)-(1) בהתחשב במצב, העוצמה והשכיחות.
 • 31.   עצבי הגפיים העליונים
  • 1.   קבוצת השרשים (Radicular group) העליונה או האמצעית או התחתונה
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 40%, שמאל - 30%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 50%, שמאל - 40%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 70%, שמאל - 60%.
  • 2.   כל קבוצת השרשים (Plexus)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 40%, שמאל - 30%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 60%, שמאל - 50%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 80%, שמאל - 70%.
  • 3.   שיתוק עצב Radialis
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 60%, שמאל - 50%.
  • 4.   שיתוק עצב Medianus
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה מאד. ימין - 5%, שמאל - 5%.
    • II.  בצורה קלה. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה בינונית. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • IV.  בצורה קשה. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 60%, שמאל - 50%.
  • 5.   שיתוק עצב Ulnaris
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה מאד. ימין - 0%, שמאל - 0%.
    • II.  בצורה קלה. ימין - 5%, שמאל - 5%.
    • III. בצורה בינונית. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • VI.   בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 50%, שמאל - 40%.
  • 6.   שיתוק עצב Musculo-cutaneus Circumflexus humeri או
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה. ימין - 0%, שמאל - 0%.
    • II.  בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 30%, שמאל - 20%.
  • 7.   שיתוק עצב Thoracalis longus
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה או בינונית. ימין - 0%, שמאל - 0%.
    • II.  בצורה קשה. ימין - 10%, שמאל - 10%.
   • ב.   שיתוק מלא. ימין - 20%, שמאל - 10%.

  במקרה של מצב אחרי תיקונים ניתוחיים במטרה להחזיר התפקוד שאבד כתוצאה מפגיעה בעצב - ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם למצב התפקודי של היד.
 • 32.   עצבי הגפיים התחתונים
  • 1.   Sciatis Nerve) N.   ischiadicus)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 20%
    • III. בצורה קשה 40%
   • ב.   שיתוק מלא 60%
  • 2.   Common Personal Nerve) - N.   popliteus externus)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 10%
    • III. בצורה קשה 20%
  • 3.   Superficial Peroneat Nerve) N.   musculo-culaneus)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה או בינונית 0%
    • II.  בצורה קשה 10%
   • ב.   שיתוק מלא 20%
  • 4.   Deep peroneal Nerve) N. tibialis anterior)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה 0%
    • II.  בצורה בינונית 10%
    • III. בצורה קשה 20%
   • ב.   שיתוק מלא 30%
  • 5.   Tibial Nerve) N. tibialis posterior)
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה 10%
    • II.  בצורה בינונית 10%
    • III. בצורה קשה 20%
   • ב.   שיתוק מלא 20%
  • 6.   N.   femoralis or N. cruralis
   • א.   שיתוק חלקי
    • I.   בצורה קלה או בינונית 10%
    • II.  בצורה קשה 20%
   • ב.   שיתוק מלא 30%

פרק רביעי: מחלות נפש, תגובות והפרעות נפשיות (תיקון: תשע"ב)

אחוזי הנכות בגין הליקויים המפורטים בפרק זה ייקבעו על פי פרט ליקוי אחד המייצג את מרב התסמינים והסימנים, ובחומרה המייצגת את מכלול הסימנים הקליניים.

 • 33.   הפרעות נפשיות אורגניות, סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות (תיקון: תשע"ב)
  • א.   בשיטיון (דמנציה) לסוגיו; סמני BPSD; תסמונת שכחה אורגנית שאינה תוצאה של שימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים; דליריום; הפרעות נפשיות פסיכוטיות כתוצאה ממחלה גופנית; הפרעה נפשית והתנהגותית פסיכוטית כתוצאה משימוש בחומרים פסיכו-אקטיביים והפרעה נפשית אורגנית לא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
   • 1.   רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה 0%
   • 2.   רמיסיה מלאה, עצמאות בתפקודי היום יום, הגבלה קלה של כושר העבודה בעבודות הדורשות כישורים קוגניטיבים מורכבים או הגבלה קלה בתפקוד החברתי 10%
   • 3.   מצב פוסט פסיכוטי עם סימנים שארתיים קבועים או ירידה קוגניטיבית קלה, עצמאות בתפקודי היום יום, קיימת הגבלה בינונית בעבודה הדורשת כישורים קוגניטיביים מורכבים, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי 25%
   • 4.   מצב פוסט פסיכוטי עם סימני ליקוי ניכרים או ירידה קוגניטיבית קבועה, הגבלה של כושר העבודה והפרעה בולטת בדפוסי ההתנהגות והתפקוד הנפשי והחברתי 40%
   • 5.   סימנים פסיכוטיים או ירידה קוגניטיבית ניכרת וקבועה, הגבלה ניכרת של כושר העבודה, הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי 50%
   • 6.   מצב פסיכוטי או ירידה קוגניטיבית קשה וקבועה, קיימת תלות בזולת בתפקודי היום יום ובניהול ענייני היום יום או קיים צורך באשפוז יום ממושך 70%
   • 7.   הזדקקות להשגחה מתמדת או לאשפוז מלא וכן תלות מלאה בעזרת הזולת 100%

   הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם אר חלקם, לפי העניין:
   • *     עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה;
   • *     התפקוד הנפשי והחברתי;
   • *     כושר העבודה.
  • ב.   בסכיזופרניה לסוגיה: פרנואידית, הבפונית, קטטונית, לא מובחנת, שרידית, פשוטה, לא מסווגת; הפרעות דלוזיונליות מתמידות; הפרעות פסיכוטיות חריפות וחולפות; הפרעה דלוזיונלית מושרית; הפרעות סכיזואפקטיביות מטיפוס מאני, דיכאוני, מעורב או מטיפוס לא מסווג ופסיכוזה לא אורגנית ולא מסווגת ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
   • 1.   רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה 0%
   • 2.   רמיסיה, בלא סימנים "חיוביים" או "שליליים", קיים צורך בטיפול תרופתי, הגבלה קלה של כושר העבודה 10%
   • 3.   רמיסיה עם סימנים "שליליים" קלים עד בינוניים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה בינונית של כושר העבודה 25%
   • 4.   רמיסיה חלקית, עם סימנים "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה, קיימת פגיעה בתפקוד הנפשי והחברתי 40%
   • 5.   רמיסיה חלקית, ריבוי התקפים פסיכוטיים עם סימנים "חיוביים" או "שליליים" בולטים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, ישנה הגבלה ניכרת של כושר העבודה וכן ירידה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי 50%
   • 6.   מחלה פעילה עם קיום סימנים "חיוביים" ו"שליליים" וצופים, הגבלה קשה בכושר העבודה ובתפקוד הנפשי והחברתי או קיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך 70%
   • 7.   מחלה פעילה, זקוק לאשפוז פסיכיאטרי מלא או להשגחה מתמדת 100%

   הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי העניין:
   • *     עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה; מספר התקפים בשנתיים האחרונות;
   • *     מספר האשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות;
   • *     קיומם של סימנים "חיוביים" או "שליליים";
   • *     אורך תקופות הרמיסיה;
   • *     היענות ותגובה לטיפול תרופתי/אחר;
   • *     התפקוד הנפשי והחברתי;
   • *     כושר העבודה.
 • 34.   הפרעות במצב הרוח (הפרעות אפקטיביות), הפרעות חרדה, הפרעות תלויות דחק, הפרעות סומטופורמיות והפרעות אכילה (תיקון: תשע"ב) 
  • א.   באפיזודה מאנית; הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית; אפיזודה דיכאונית; הפרעה דיכאונית עם מרכיבים פסיכוטיים; הפרעה דיכאונית חוזרת; הפרעות אפקטיביות מתמידות והפרעות אפקטיביות לא מסווגות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
   • 1.   רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה 0%
   • 2.   רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים אפקטיביים שארתיים, הפרעה קלה בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית של כושר העבודה 10%
   • 3.   רמיסיה, סימנים קליניים אפקטיביים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה 20%
   • 4.   רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים אפקטיביים בחומרה בינונית, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת הגבלה ניכרת של כושר העבודה 30%
   • 5.   רמיסיה חלקית עם אפיזודות אפקטיביות חוזרות ועם סימנים קליניים ברורים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר העבודה 50%
   • 6.   הפרעה אפקטיבית פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר העבודה או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך 70%
   • 7.   מחלה פעילה, קיים צורך בהשגחה מתמדת או אשפוז פסיכיאטרי מלא 100%
  • ב.   בהפרעות של חרדה בעתית (פוביה); הפרעות חרדה אחרות; הפרעה טורדנית-כפייתית (הפרעה אובססיבית קומפולסיבית); תגובה לדחק חריג; הפרעת דחק בתר-חבלתית (פוסט טראומטית) PTSD; הפרעות הסתגלות לסוגיהן; הפרעות דיסוציאטיביות (קונברסיביות); הפרעות סומטופורמיות; הפרעות אכילה: אנורקסיה נרבוזה, בולימיה נרבוזה והפרעות אכילה לא מסווגות, ייקבעו אחוזי הנכות כלהלן:
   • 1.   רמיסיה מלאה, בלא הפרעה בתפקוד ובלא הגבלה של כושר העבודה 0%
   • 2.   רמיסיה מלאה או קיום סימנים קליניים שארתיים, הפרעה קלה בתפקוד הנפשי או החברתי, הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה 10%
   • 3.   רמיסיה, סימנים קליניים קלים, קיים צורך בטיפול תרופתי, קיימת הפרעה בינונית בתפקוד הנפשי או החברתי וכן הגבלה בינונית של כושר העבודה 20%
   • 4.   רמיסיה חלקית, עם סימנים קליניים בחומרה בינונית, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה ניכרת בתפקוד הנפשי והחברתי, קיימת הגבלה ניכרת של כושר העבודה 70%
   • 5.   רמיסיה חלקית עם סימנים קליניים ברורים, קיים צורך בטיפול תרופתי קבוע, קיימת הפרעה קשה בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה של כושר העבודה 50%
   • 6.   מחלה פעילה עם הפרעה קשה מאוד בתפקוד הנפשי והחברתי, ישנה הגבלה קשה מאוד של כושר העבודה או שקיים צורך באשפוז יום פסיכיאטרי ממושך 70%
   • 7.   מחלה פעילה, קיים צורך בהשגחה מתמדת או אשפוז פסיכיאטרי מלא 100%

   הערה: לצורך קביעת אחוזי הנכות בגין פרט זה ייבחנו גם הקריטריונים המפורטים להלן, כולם או חלקם, לפי העניין:
   • *     עוצמה, תדירות ומשך ההפרעה;
   • *     מספר ההתקפים בשנתיים האחרונות;
   • *     מספר אשפוזים, משכם וסיבתם בשנתיים האחרונות; אורך תקופת הרמיסיה;
   • *     היענות ותגובה לטיפול תרופתי/אחר;
   • *     התפקוד הנפשי והחברתי;
   • *     כושר העבודה.

פרק חמישי: מחלות ופגימות במערכת הלוקומוטורית

 • 35.   מחלות העצמות והפרקים
  • 1.   ארטריטיס רבמטואידית, ניוונית או מכל סוג אחר
   • א.   אין השפעה על כושר הפעולה הכללי ואין הגבלת תנועות 0%
   • ב.   קיימת השפעה קלה על כושר הפעולה הכללי או התנועות.   10%
   • ג.   קיימת השפעה בינונית על כושר הפעולה 20%
   • ד.   ההשפעה על כושר הפעולה הכללי היא יותר מבינונית או קיימת הגבלה ניכרת בתנועות 30%
   • ה.   בצורה קשה, קיים קשיון בפרקים הקטנים בלבד 50%
   • ו.    בצורה קשה מאד, קשיון בפרקים הגדולים, המצב הכללי ירוד 80%
   • ז.   בצורה חמורה, החולה רתוק לכסא גלגלים או הופיעו סיבוכים רציניים 100%
  • 2.   Ostemyelitis chronica
   • א.   ישנו גת (Sinus)ׂ מפריש, תמידי
    • I.   אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים והפרעות בתנועות 10%
    • II.  אין החמרה חריפה, אין סימנים כלליים, קיימות הפרעות קלות בתנועה 20%
   • ב.   ישנם sequester והפרשה מוגבלת 30%
   • ג.   הצורה האמורה בפסקה ב, אך קיימים גם סימנים כלליים 50%
   • ד.   הצורה האמורה בפסקה ג, אך קיימים סימנים כלליים תמידיים המחייבים שכיבה מתמדת במיטה 100%
  • 3.   שחפת העצמות והפרקים
   • א.   בתקופה החריפה של המחלה
    • I.   בצורה קלה או בינונית 50%
    • II.  בצורה קשה, ישנן הפרעות ניכרות בפעולה 70%
    • III. בצורה קשה מאד, ישנם סימנים לשחפת כללית 100%
   • ב.   לאחר חילוף התקופה החריפה
    • I.   הטיפול נמשך, אין סימני פעילות 30%
    • II.  הטיפול נמשך וקיימים עדיין סימני פעילות 50%
   • ג.   מצב שלאחר שחפת שנתרפאה - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לפגימות בעצמות ובפרקים.
 • 36.   גולגולת
  • 1.   ליקויי צורה בין אם נגרם חסר מועט של העצם ובין אם לאו
   • א.   אין הפרעות אובייקטיביות 0%
   • ב.   ישנן הפרעות אובייקטיביות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנוירולוגיות.
  • 2.   חסר בעצמות הגולגולת
   • א.   עד שלושה סנטימטרים מרובעים 5%
   • ב.   מעל לשלושה ועד חמישה סנטימטרים מרובעים 10%
   • ג.   מעל ל-5 ועד ל-10 סנטימטרים מרובעים 20%
   • ד.   ביותר מ-10 סנטימטרים מרובעים
    • I.   ללא Hernia cerebri 30%
    • II.  ישנה Hernia cerebri 80%
  • 3.   במצבים שלאחר תיקון פלסטי של חסר בעצמות הגולגולת ייקבעו מחצית אחוזי הנכות בהתאם לסדר גודל החסר שהיה קיים לפני התיקון לפי סעיף-קטן (2).
  • 4.   במקרים לאחר פציעה בגולגולת עם סיבוכים תוך-גולגולתיים המלווים תופעות של שיתוקים, התקפים ג'קסוניים או הפרעות פונקציונליות אחרות, ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם לפגימות.
 • 37.   עמוד השדרה
  • 1.   קבוע עמוד השדרה הצוארי (Cervical Ankylosis)
   • א.   בזווית נוחה 30%
   • ב.   בזווית בלתי נוחה 50%
   זווית נוחה - הקבוע הוא בגדר היציבה התקינה;
   זווית בלתי נוחה - היציבה הכוללת מופרעת, קיימת סטיה בציר.
  • 2.   קבוע עמוד השדרה הגבי (Dorsal Ankylosis)
   • א.   בזווית נוחה 10%
   • ב.   בזווית בלתי נוחה 30%
   זווית נוחה - זווית שאינה עוברת את הקיפוזיס הנורמלית ואין אנגולציה צדדית או קדמית-אחורית חדה.
  • 3.   קבוע עמוד השדרה המתני (Lumbar Ankylosis)
   • א.   במצב נוח 30%
   • ב.   במצב בלתי נוח 40%
   • ג.   במצב של דפורמציה קשה עם הפרעה בולטת ביציבה 50%
   מצב בלתי נוח - שינוי ניכר או גם ביציבה.
  • 4.   קבוע מוחלט של כל עמוד השדרה
   • א.   בזווית נוחה 60%
   • ב.   בזווית בלתי נוחה, גם אם קיימות תנועות קלות של הצוואר 100%
   זווית העולה על 30o לגבי הקו המאונך (Vertical) נחשבת לבלתי נוחה.
  • 5.   הגבלת התנועות בעמוד השדרה הצוארי (Cervical spine)
   • א.   בצורה קלה 10%
   • ב.   בצורה בינונית 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
   • ד.   אי-יציבות של עמוד השדרה הצוארי שהוכחה ע"י צילומי רנטגן בתנוחות שונות 30%
  • 6.   הגבלת התנועות בעמוד השדרה הגבי (Dorsal spine)
   • א.   בצורה קלה 0%
   • ב.   בצורה בינונית או קשה 10%
  • 7.   הגבלת התנועות בעמוד השדרה המתני (Lumbar spine)
   • א.   בצורה קלה 10%
   • ב.   בצורה בינונית 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 8.   שבר של גוף חוליה שהתרפא
   • א.   בלי תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 5%
   • ב.   עם תזוזה ניכרת ובלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 10%
   • ג.   עם תזוזה ניכרת ושינויים ארטרוטיים, אבל בלי הגבלת התנועה של עמוד השדרה בקרבת החוליה הזו 20%
  • 9.   הפרעות לאחר שבר של Processus spinosus
   עם או בלי ה-Transversus שלא התחבר 5%
  • 10.   תסמונת של בקע הדיסקוס (Hernia disci syndrome)
   • א.   שהתרפאה 0%
   • ב.   כשקיימות הפרעות: ייקבעו אחוזי הנכות בהתאם להגבלת התנועות בקטע של עמוד-השדרה המתאים, או בהתאם לממצא הנוירולוגי.
 • 38.   בית החזה
  • 1.   שינויים בצורת בית החזה הנגרמים כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח
   • א.   השינויים הם בלתי-ניכרים, אין הפרעות בנשימה ובפעולות הלב 0%
   • ב.   מצבים שאחרי כריתת צלעות או שברים בצלעות - אחוזי הנכות ייקבעו בנוסף לליקוי תפקודי ריאות:
    • 1.   לאחר שבר בצלעות שהתרפא - אין נכות
    • 2.   לאחר שבר בצלעות שלא התאחה מעל 3 חודשים 0%
    • 3.   לאחר כריתת צלע אחת 0%
    • 4.   לאחר כריתת 2 צלעות מצד אחד 10%
    • 5.   לאחר כריתת 3 או 4 צלעות מצד אחד 20%
    • 6.   לאחר כריתת 5 או 6 צלעות מצד אחד 30%
    • 7.   לאחר כריתת יותר מ-6 צלעות מצד אחד 50%
  • 2.   פציעת שרירי בית החזה
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה קשה 20%
 • 39.   עצם הבריח ועצם השכם
  • 1.   חיבור גרוע בלי התקצרות לאחר שבר של עצם הבריח או עצם השכם 0%
  • 2.   אי-התאחות (Non union) בחלק האמצעי או הפנימי של עצם הבריח 10%
  • 3.   נקע של עצם הבריח (Acromio-clavicular dislocation) ללא הגבלה בתנועות 5%
  • 4.   Sterno-clavicular dislocation (antirior) 5%
  • 5.   Sterno-clavicular dislocation (posterior) 20%
 • 40.   עצמות הגפיים העליונים
  • 1.   חיבור גרוע של עצם הזרוע (Humerus), קיים קיצור ניכר או זווית ניכרת עם הגבלה בתנועות המרפק או בכתף בצורה קלה או בינונית. ימין - 20%, שמאל - 10%.
  • 2.   חיבור גרוע של עצם הזרוע עם השחתת; צורה קשה והגבלת התנועות במפרק המרפק או פרק הכתף בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
  • 3.   אי-התאחות עצם הזרוע בלי התהוות פרק נד מדומה כגון (Fibrous union). ימין - 30%, שמאל - 20%.
  • 4.   אי-התאחות עצם הזרוע עם התהוות פרק נד מדומה (False Flail joint). ימין - 50%, שמאל - 40%.
  • 5.   אי-התאחות שתי עצמות האמה, רדיוס ואולנה (Radius et Uina) עם התהוות פרק נד מדומה. ימין - 40%, שמאל - 35%.
  • 6.   אי-התאחות האולנה בחצי העליון או אי-התאחות הרדיוס בחצי התחתון בלי דפורמציה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 15%.
  • 7.   כמו בסעיף-קטן (6), קיימת דפורמציה ניכרת. ימין - 30%, שמאל - 20%.
  • 8.   אי-התאחות האולנה בשליש התחתון. ימין - 10%, שמאל - 10%.
  • 9.   אי-התאחות הרדיוס בשליש העליון. ימין - 20%, שמאל - 15%.
  • 10. חיבור גרוע של האולנה (Ulna). ימין - 10%, שמאל - 5%.
  • 11. חיבור גרוע של הרדיוס (Radius). ימין - 10%, שמאל - 10%.
  • 12. אבדן גף עליון
   • א.   בפרק הכתף. ימין - 80%, שמאל - 70%.
   • ב.   מעל מקום החיבור M. Deltoideus. ימין - 75%, שמאל - 65%.
   • ג.   מתחת למקום החיבור M. Deltoideus. ימין - 70%, ימין - 60%.
  • 13. אבדן האמה
   • א.   מעל מקום החיבור הרדיאלי של Pronatorteres .M. ימין - 65%, שמאל - 55%.
   • ב.   מתחת למקום החיבור הרדיאלי של M. Pronatorteres. ימין - 60%, שמאל - 50%.
  • 14. אבדן היד בשורש. ימין - 60%, שמאל - 50%.
  • 15. אבדן כף היד בהישמר פרק שורש היד. ימין - 55%, שמאל - 50%.

  פרק המרפק
  ציור מס.   1
  כפוף ויישור יתר
 • 41.   הפרקים העליונים של הגפיים העליונים
  • 1.   נקיעה חוזרת של הכתף (Recurrent Humero-scapular Dislocation)
   • א.   נקיעות שכיחות והכרח להיזהר מתנועות מעל גובה השכם. ימין - 20%, שמאל - 20%.
   • ב.   נקיעות שכיחות המופיעות בכל תנועה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • ג.   נקיעות שכיחות הניתנות להחזרה רק בעזרה רפואית. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ד.   לאחר ניתוח - פעולת הזרוע טובה. ימין - 5%, שמאל - 5%.
  • 2.   מפרק נד של הכתף (Flail Shoulder)
   ימין - 50%, שמאל - 40%.
  • 3.   קשיון (Ankylosis) של פרק הכתף
   • א.   קשיון נוח. ימין - 30%, שמאל - 25%.
   • ב.   קשיון לא-נוח. ימין - 50%, שמאל - 40%.
   בקשיון נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 45o-50o מהגוף בתנוחת-מה קדימה
   בקשיון לא-נוח נמצאת הזרוע בריחוק של 25o מהגוף או בריחוק מעבר ל-60o
  • 4.   הגבלת התנועות בפרק הכתף
   • א.   מעל לגובה השכם. ימין - 0%, שמאל - 0%.
   • ב.   עד לגובה השכם. ימין - 15%, שמאל - 15%.
   • ג.   עד 45o מהגוף או הגבלה ניכרת בסיבוב כלפי חוץ או פנימה.ימין - 25%, שמאל - 25%.
   • ד.   עד 30o מהגוף. ימין - 35%, שמאל - 35%.
  • 5.   פרק המרפק
   • א.   מצב אחרי שבר או חבלה בפרק שהתרפא מבלי להשאיר שינויים או הגבלות תפקודיות. ימין - 0%, שמאל - 0%.
   • ב.   מצב אחרי שבר במרפק שהתרפא עם שינוי בזוויות כגון CUBITUS VALUS; CUBITUS VARUS או הוצאת ראש הרדיוס, ללא הגבלת התנועות. ימין - 10%, שמאל - 10%.
  • 6.   קשיון במרפק
   • א.   קשיון נוח. ימין - 30%, שמאל - 30%.
   • ב.   קשיון לא-נוח. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   קשיון נוח משמע - תנוחת המרפק בזווית שבין 70o עד 90o היד ציור מס.3 כפוף ויישור (ראה ציור מס' 1) ובעמדה אמצעית של האמה; קשיון לא-נוח - תנוחה מעבר לגבולות הנ"ל, עם הגבלה בסיבובי האמה (PRO-SUPINATIO).
  • 7.   הגבלת התנועות במרפק
   • א.   הגבלות בכיפוף
    קיים יישור מלא של המרפק או שהוא מוגבל בלא יותר מ-25oוהכיפוף אפשרי:
    • I.   מ-0o עד 35o . ימין - 40%, שמאל - 40%.
    • II.  מ-0o עד 60o . ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • III. מ-0o עד 90o . ימין - 15%, שמאל - 10%.
    • IV.  מ-0o עד 150o. ימין - 0%, שמאל - 0%.
   • ב.   הגבלות ביישור
    קיים כיפוף מלא של המרפק או שהוא מוגבל מ-150o עד ל-90o והיישור אפשרי עד לתנוחה.  
    • I.   של 90o. ימין - 40%, שמאל - 30%.
    • II.  של 60o. ימין - 15%, שמאל - 10%.
    • III. של 30o. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • IV.  מ-0o עד 150o. ימין - 0%, שמאל - 0%.
  • 8.   במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד
   במקרים עם הגבלות ביישור ובכיפוף גם יחד כשכל הגבלה כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה של יותר מ-0% נכות, ייקבעו 10% נכות.   במקרים של הגבלות-תנועה במרפק גם ביישור וגם בכיפוף יש לנהוג לפי תקנה 12 לתקנות אלו, בלבד שאחוזי הנכות הכוללים לא יעלו על אחוזי הנכות בסעיף קשיון לא-נוח של המרפק.
  • 9.   מפרק נד של המרפק (FLAIL ELBOW)
   ימין - 40%, שמאל - 30%.
  • 10.   שורש היד
   • א.   מצב אחרי חבלה בפרק כף היד ללא הפרעות בתנועות. ימין - 0%, שמאל - 0%.
   • ב.   קשיון נוח. ימין - 20%, שמאל - 15%.
   • ג.   קשיון לא-נוח. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ד.   קשיון בעמדה בינונית, בין נוח ובין לא-נוח. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    קשיון נוח - כף היד נמצאת בכיפוף גבי של 15o-25o ובאבדוקציה אולנרית או נויטראלית.
    קשיון לא-נוח - כף היד נמצאת בכיפוף פלמרי כלשהו או באבדוקציה רדיאלית.
   • ה.   הגבלה בתנועות פרק שורש היד עם אפשרות כיפוף גבי של 15o. ימין - 10%, שמאל - 5%.
   • ו.    איבוד ה-PRONATIO וה-SUPINATIO היד קבועה במצב של HYPERPRONATIO או SUPINATIO. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • ז.   איבוד ה-SUPINATIO וה-PRONATIO או הגבלת תנועותיהם במצב נוח ובמצב של PRONATIO בעמדה נויטרלית . ימין - 20%, שמאל - 10%.
   הגבלת התנועות בפרק שורש היד כתוצאה מתהליכים הגורמים לארטרוזיס כגון - PSEUDOARTHROSIS OF CARPAL; SCAPHOID; LUNATO-MALACIA ETC - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 35.
   סטיה רדיאלית ואולגרית ציור מס.4 עמדת ביניים
 • 42.   שרירי הגפיים העליונים
  • 1.   פציעת שרירי הכתף
   • א.   TRAPEZIUS, SERRATUS MAGNUS LEVATOR SCAPULAE
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • ב.   PECTORALIS MAJOR, LATISSIMUS DORSI, TERRES MAJOR
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II. בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 30%.
   • ג.   DELTOIDEUS
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 30%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 40%, שמאל - 30%.
   • ד.   ,SUPRASPINATUS, INFRASPINATUS TERES MINOR, SUBSCAPULARIS CORACOBRACHIALIS
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
  • 2.   פציעת שרירי המרפק
   • א.   ,BICEPS, BRACHIALIS BRACHIORADIALIS
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 30%.
   • ב.   TRICEPS, ANCONEUS
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 20%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 30%.
   • ג.   FLEXOR CARPI, DIGITI
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 20%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 30%, שמאל - 20%.
   • ד.   EXTENSOR CARPI, DIGITI
    • I.   בצורה בינונית. ימין - 10%, שמאל - 0%.
    • II.  בצורה ניכרת. ימין - 10%, שמאל - 10%.
    • III. בצורה קשה. ימין - 20%, שמאל - 10%.
 • 43.   קטיעה של אצבע בודדת או חלק ממנה
  • 1.   אגודל
   • א.   קטיעת אגודת עם עצם המסרק או חלק ממנה. ימין - 25%, שמאל - 20%.
   • ב.   קטיעת שני גלילים או גליל וחצי. ימין - 20%, שמאל - 15%.
   • ג.   קטיעת הגליל הסופי. ימין - 15%, שמאל - 10%.
   • ד.   קטיעת חצי הגליל הסופי. ימין - 8%, שמאל - 8%.
  • 2.   אצבע 2
   • א.   קטיעת אצבע 2 עם עצם המסרק או חלק ממנה. ימין - 15%, שמאל - 12%.
   • ב.   קטיעת לפחות 2.5 גלילים. ימין - 12%, שמאל - 10%.
   • ג.   קטיעת 2 או 1.5 גלילים. ימין - 10%, שמאל - 10%.
   • ד.   קטיעת הגליל הסופי או חצי ממנו. ימין - 5%, שמאל - 5%.
  • 3.   אצבע 3
   • א.   קטיעת אצבע 3 עם עצם המסרק או חלק ממנה. ימין - 15%, שמאל - 12%.
   • ב.   קטיעת לפחות 2.5 גלילים. ימין - 12%, שמאל - 10%.
   • ג.   קטיעת 2 או 1.5 גלילים. ימין - 10%, שמאל - 10%.
   • ד.   קטיעת גליל סופי או חצי ממנו. ימין - 5%, שמאל - 5%.
  • 4.   אצבע 4 או אצבע 5
   • א.   קטיעת אצבע 4 או 5 עם עצם המסרק או חלק ממנה. ימין - 10%, שמאל - 10%.
   • ב.   קטיעת לפחות 2.5 גלילים. ימין - 10%, שמאל - 8%.
   • ג.   קטיעת 2 או 1.5 גלילים. ימין - 8%, שמאל - 5%.
   • ד.   קטיעת גליל סופי או חצי ממנו. ימין - 5%, שמאל - 5%.
 • 44.   קשיון אצבעות היד
  קשיון לא-נוח של האצבעות - קשיון באחד או יותר מפרקי האצבעות אשר אינו מאפשר תפיסה או פתיחת היד ומפריע לפעולת האצבעות הסמוכות;
  קשיון לא-נוח של האגודל - תנוחה המונעת אחיזה:
  קשיון נוח - קשיון המאפשר תפיסה ובאגודל הוא מאפשר אחיזה (PINCH) -
  • 1.   קשיון לא-נוח של האצבעות - ייקבעו אחוזי הנכות כפי שנקבע לגבי קטיעה בלי ראש עצם המסרק.
  • 2.   קשיון נוח של האגודל. ימין - 10%, שמאל - 10%.
  • 3.   קשיון נוח של אצבע 2. ימין - 7%, שמאל - 7%.
  • 4.   קשיון נוח של אצבע 3 או 4 או 5. ימין - 5%, שמאל - 5%.
 • 45.   MALLET FINGER
  • 1.   של האגודל או של אצבע 2 7%
  • 2.   של יתר האצבעות (פרט לאצבע 1 ואצבע 2) לכל אצבע 5%
  בפגימות מרובות של אצבעות הידיים; קטיעות, קשיון בפרקי האצבעות או פגימות אחרות וכן בשילוב פגימות שונות, ייקבעו אחוזי הנכות לאחר סיכום אחוזי הנכות לכל פגימה ופגימה בהתאם לסעיפים 43, 44, 45.
 • 46.   האגן
  שינוי צורת האגן:
  • 1.   אין השפעה על האברים הפנימיים שבאגן ואין הגבלה בתנועות 0%
  • 2.   ישנה השפעה על האברים הפנימיים שבאגן וקיימת הגבלה בתנועות - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להפרעות הנגרמות לאברים הפנימיים של האגן בתוספת אחוזי הנכות עבור הגבלת התנועות, לפי תקנה 12 לתקנות אלו.
  • 3.   SYMPHYSIOLYSIS או תזוזה של מחצית האגן עם נזק בפרק SACROILIACA והפרעות סטטיות או הפרעות בהליכה 25%
 • 47.   עצמות הגפיים התחתונים
  • 1.   אי התאחות של עצם ה-FEMUR
   • א.   הגוף נתמך בעזרת מכשיר אורטופדי 50%
   • ב.   מפרק נד מדומה ואין הגוף יכול להיתמך ברגל גם בעזרת מכשיר 70%
  • 2.   חיבור גרוע של עצם הירך או של השוקה (TIBIA) (FAULTY UNION OF FEMUR OR TIBIA)
   • א.   ללא הגבלת התנועות במפרקים הסמוכים 10%
   • ב.   עם הגבלת התנועות, אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלה.   לענין זה, חיבור גרוע של אחת מהעצמות הנ"ל, פירושו - סטיה של הציר מכיוונו התקין או מכיוונו המקורי עד להפרעה בסימטריה של הגפיים.
  • 3.   אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד
   אי-התאחות של הטיביה והפיבולה או הטיביה בלבד, ישנן תנועות רפות המחייבות שימוש במשענת 30%
  • 4.   אי-התאחות עצמות ה-TARSUS או METATARSUS או תוצאות אחרות של פציעות בכף הרגל המשפיעות על כושר התנועות
   • א.   בצורה קלה 0%
   • ב.   בצורה בינונית 10%
   • ג.   בצורה קשה 20%
   • ד.   בצורה קשה מאד 30%
  • 5.   התקצרות של רגל אחת
   • א.   עד 2 סנטימטרים 0%
   • ב.   מעל ל-2 ועד 3 סנטימטרים 5%
   • ג.   מעל ל-3 ועד 5 סנטימטרים 10%
   • ד.   מעל ל-5 ועד 7.5 סנטימטרים 20%
   • ה.   מעל ל-7.5 סנטימטרים 40%
  • 6.   קטיעת הגף התחתון
   • א.   בפרק הירך 80%
   • ב.   בשליש העליון של עצם הירך או בסמוך מתחת לשליש 80%
   • ג.   באמצע הירד או בשליש התחתון, ישנה אפשרות של התקנת תחליף מלאכותי 65%
  • 7.   קטיעת השוק
   • א.   עד 5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך או בסמוך לזה 55%
   • ב.   ביותר מ-5 סנטימטרים מתחת לחיבור שריר מיתר הברך, כולל AMPUTATION SYME'S 50%
 • 48.   הפרקים הגדולים של הגפיים התחתונים
  • 1.   פרק הירך
   • א.   מפרק נד 70%
   • ב.   קשיון לא-נוח 50%
   • ג.   קשיון נוח 40%
    לענין זה, קשיון נוח, - מצב בו הגוף נמצא בכיפוף מ-20o עד 30o, האבדוקציה היא מ-0o עד 10o, הרוטציה - נויטרלית.
    פרק הירך - ציור מס.   5 הגבלות התנועה בכיפוף
   • ד.   הגבלה במתיחה (EXTENSIO), הגף איבד התנועה בזווית מ-0o עד 15o 15%
   • ה.   הגבלה בכיפוף המפריעה לישיבה 20%
   • ו.   הגבלה בהטייה (ABDUCTIO), קירוב (ADDUCTIO) או סיבוב (ROTATIO) של הגף 20%
   • ז.   הגבלה בינונית בכל התנועות 30%
  • 2.   הברך
   • א.   אי-יציבות צדדית קשה (הברך מתעקמת תחת כובד משקל הגוף לצד אחד 30%
   • ב.   אי-יציבות אחורית-קדמית עם התעקמות הברך תחת כובד משקל הגוף 20%
   • ג.   קשיון נוח 30%
   • ד.   קשיון לא-נוח 50%
    קשיון לא-נוח - פירושו; עמדת הברך ביישור יתר של יותר מ-10o (GENU RECURVATUM) או כיפוף ביותר מ-30o או סטיה צדדית (VALGUS VARUS) של יותר מ-20o.
   • ה.   הגבלת תנועות הכיפוף
    • I.   הכיפוף אפשרי בזווית מ-0o עד 90o 0%
    • II.  הכיפוף אפשרי בזווית מ-0o עד 70o 5%
    • III. הכיפוף אפשרי בזווית מ-0o עד 45o 0%
    • IV.   הכיפוף אפשרי בזווית מ-0o עד 30o 20%
    • V.   הכיפוף אפשרי בזווית מ-0o עד 15o 30%
   • ו.   הגבלה ביישור הברך -
    • I.   יישור הברך אפשרי עד 5o 0%
    • II.  יישור הברך אפשרי עד 10o 10%
    • III. יישור הברך אפשרי עד 15o 20%
    • IV.   יישור הברך אפשרי עד 30o 40%
    • V.   יישור הברך אפשרי עד 45o 50%

    פרק הברך - ציור מס .6 מדידת הגבלות התנועה
   • ז.   נזק במניסקוס
    • I.   נזק במניסקוס בצורה קלה 10%
    • II.  נזק במניסקוס עם LOCKING 20%
    • III. מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס ללא הפרעות תפקודיות 0%
    • IV.   מצב לאחר ניתוח הוצאת המניסקוס, קיימים שינויים ארטרוטיים קלים ודלדול קל של השרירים 10%
  • 3.   קרסול
   • א.   הגבלה ניכרת של התנועות בקרסול 10%
   • ב.   קשיון נוח 20%
   • ג.   קשיון לא-נוח 30%
 • 49.   כף הרגל
  • 1.   רגל שטוחה PES PLANUS - PES VALGUS חד או דו-צדדית
   • א.   בכל הדרגות, אך התנועות במפרקי כף הרגל חפשיות; אין כיווץ-שרירים 0%
   • ב.   בצורה בינונית - ישנה הגבלה בתנועות בפרקי הטרסוס 10%
   • ג.   בצורה קשה - קיים כיווץ-שרירים ו-CALLOSITAS נרחבים 20%
  • 2.   PES CAVUS חד או דו-צדדית
   • א.   בצורה קלה, התנועות בפרקי כף הרגל חופשיות 0%
   • ב.   עם כיווץ קבוע (CLAWING) של האצבעות והגבלה בתנועות מפרק כף הרגל 10%
   • ג.   הדפורמציה המתוארת בסעיף-קטן ב בצורה יותר קשה ועם CALLOSITAS נרחבים 15%
   • ד.   בצורה קשה מאד 20%
   • ה.   TALIPES CAVOVARUS קשה 30%
   • ו.   הגבלת התנועות בפרקי כף הרגל; SUBTALAR JOINT או JOINTS TARSAL עם דפורמציה או כאבים 20%
  • 3.   קשיון נוח של פרקי ה-TARSUS כגון אחרי TRIPLE ARTHRODESIS 10%
  • 4.   METATARSALGIA טראומטית אחרי דפורמציה של הקשת הרחבית 10%
  • 5.   קטיעה לפי LISFRANC או לפי CHOPART עם נטיה לעמדת EQUINUS 30%
  • 6.   קטיעה כמתוארת בסעיף-קטן (5) לאחר ארטרודזיס בתנוחה נוחה 25%
  • 7.   קטיעה TRANSMETATARSAL 25%
 • 50.   אצבעות הרגל
  • 1.   קטיעת האצבעות:
   • א.   של כל האצבעות
    • I.   עם ראשי ה-METATARSALIA 25%
    • II.  בלי ראשי ה-METATARSALIA 15%
   • ב.   של אצבע 1
    • I.   עם ראש ה-METATARSUS 20%
    • II.  בלי ראש ה-METATARSUS 10%
   • ג.   של אצבע בודדת או שתי אצבעות, פרט לבוהן
    • I.   עם ראש ה-METATARSUS 10%
    • II.  בלי ראש ה--METATARSUS 5%
   • ד.   של שלוש או ארבע אצבעות, פרט לבוהן
    • I.   עם ראש ה-METATARSUS 15%
    • II.  בלי ראש ה-METATARSUS 10%
  • 2.   HALLUX VALGUS חד-צדדית קשה 5%
  • 3.   HALLUX RIGIDUS 10%
  • 4.   אצבע פטיש
   • א.   אצבע בודדת 0%
   • ב.   בכל האצבעות, חד-דדית ומבלי PES CAVUS 10%
  • 5.   המצב שלאחרי ניתוח של HALLUX VALGUS כשהוא מלווה בהרחקת ראש ה-METATARSUS 10%
  • 6.   מצב שלאחרי ניתוח HALLUX VALGUS תוך כדי שמירת ראש ה-METATARSUS 5%
 • 51.   שרירי הגפיים התחתונים
  • 1.   פציעת קבוצת השרירים, PYRIFORMIS, GAMELLUS, OBTURATOR, QUADRATUS FEM
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 2.   GLUTEUS MAXIMUS, MEDIUS, MINIMUS
   • א.   בצורה בינונית 20%
   • ב.   בצורה ניכרת 30%
   • ג.   בצורה קשה 50%
  • 3.   LILIO-PSOAS, PECTINEUS
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 4.   ADDUCTOR LONGUS, BREVIS, MAGNUS, GRACILIS
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 5.   SARTORIUS, RECTUS FEMORIS, VASTUS EXTERNUS, INTERMEDIUS-INTRNUS, TENSOR FASCIAE LATAE
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 6.   SEMITENDINOSUS, BICEPS FEMORIS, SEMI-MEMBRANOSUS
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%
  • 7.   TIBIALIS ANTERIOR,EXTENSOR DIGIT LONGUS, PERONEUS TRETIUS
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 10%
   • ג.   בצורה קשה 20%
  • 8.   TRICEPS SURAE, TIBIALIS POSTERIOR ,PERONEUS LONGUS, FLEXOR HALLUSIC LONGUS, FLEXOR DIGIT, LONGUS, POPLITEUS
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 20%
  • 9.   EXTENSOR HALLUCIS BREVIS, EXTENSOR DIGIT BREVIS, INTEROSSEI
   • א.   בצורה בינונית 10%
   • ב.   בצורה ניכרת 20%
   • ג.   בצורה קשה 30%

פרק ששי: ליקויי-ראיה, פציעות ומחלות-עיניים (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ו)

 • 52.   ליקויים בכושר הראייה והגבלת שדה הראייה (תיקון: תשנ"ג, תשע"ב)
  • 1.   ליקויים בכושר הראייה (חדות הראייה נמדדת עם תיקון אופטי מלא)
   לוח קביעת אחוזי הנכות לפי חדות הראייה (להלן - הלוח)
       א ב ג ד ה ו ז ח ט י
     חדות
   ראיה
   6/6 6/9 6/12 6/15
   6/18
   6/21
   6/24
   6/30
   6/36
   6/60 3/60 1/60 NLP
   1 6/6 0 0 0 10 10 15 20 25 30 30
   2 6/9 0 0 5 10 10 15 20 25 30 30
   3 6/12 0 5 10 15 15 20 25 30 35 40
   4 6/15
   6/18
   10 10 15 20 25 30 30 35 40 40
   5 6/21
   6/24
   10 10 15 25 30 40 40 45 50 55
   6 6/30
   6/36
   15 15 20 30 40 50 55 60 65 70
   7 6/60 20 20 25 30 40 55 70 75 80 90
   8 3/60 25 25 30 35 45 60 75 90 90 95
   9 1/60 30 30 30 40 50 65 80 90 100 100
   10 NLP 30 30 40 45 55 70 90 95 100 100

   המספרים שבשורות המאוזנות והמסומנות במספרים (1) עד (10) מציינים את חדות ראייה של עין אחת, והמספרים שבטורים המאונכים והמסומנים באותיות א' עד י' - את חדות הראייה של העין השניה.   המספרים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות.
  • 2.   הגבלת שדה הראיה
   הבדיקה לצורך תקנת משנה זו תיעשה במכשיר ועל פי השיטה המקובלת והמתאימה לעניין; אם על פי הקריטריונים של מכשיר שדה הראייה, תרשים שדה הראייה אינו אמין, גם בבדיקה חוזרת, תיקבע נכות בהתאם לממצאים הקליניים הכוללים -
     בעין אחת בשתי עיניים
   I. אבדן של פחות מרביע שדה הראייה 0% 0%
   II אבדן של רביע שדה הראייה    
     1. אפי (נזאלי) עליון 0% 0%
     2. רקתי (טמפוראלי) עליון *5% 15%
     3. אפי תחתון *5% 15%
     4. רקתי תחתון 10% 25%
     5. אפי תחתון עין אחת, ורקתי תחתון עין שנייה   30%
   III אבדן מחצית שדה הראייה    
     1. עליונה 10% 30%
     2. פנימית 10% 25%
     3. הומונימית ימנית או שמאלית מוחלטת 60%
     4. חיצונית  20% 50%
     5. תחתונה 20% 65%
   IV צמצום היקפי של שדה הראייה - הנכות תיקבע לפי קוטר שדה הראייה:      
     1. מעל 80 מעלות  0% 0%
     2. 61 עד 80 מעלות  0% 0%
     3. 41 עד 60 מעלות  5% 20%
     4. 20 עד 40 מעלות  10% 40%
     5. פחות מ-20 מעלות  30% 100%

   בפרט משנה (IV(2, "קוטר שדה הראייה" - ממוצע הקוטר האנכי והרוחבי.
 • 53.   עקירת עין או שינוי במנח העין (תיקון: תשע"ב)
  • 1.   א.   מצב אחרי עקירת עין אחת או הצטמקות העין (PHTHISIS). בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח  5%
   • ב.   פגמים בעין עיוורת - פזילה של 15 מעלות לפחות, עיוות קשה בעפעפיים כולל צניחת עפעף (PTOSIS) המהווה פגם קוסמטי קשה, בחישוב אריתמטי נוסף על אחוזי נכות לפי הלוח 5%

   לא יינתנו אחוזי נכות בגין יותר מפגם אחד מהפגמים (א) ו-(ב); בפרט זה, "עין עיוורת" - חדות ראיה מתוקנת של 1/60 ומטה.
  • 2.   מצב אחרי עקירת שתי העיניים 100%
  • 3.   בלט עין (EXOPHTHALMUS)
   • I קל או בינוני בעין אחת  0% בשתי עיניים 0%
   • II קשה - המהווה פגם קוסמטי ניכר או הגורם לסימני חשיפה בקרנית בעין אחת 10% בשתי עיניים 15%
  • 4.   ENOPHTHALMUS כולל PSEUDOPTOSIS
   • I קל או בינוני. בעין אחת 0% בשתי עיניים 0%.
   • II קשה - המהווה פגם קוסמטי ניכר. בעין אחת 10% בשתי עיניים 15%
 • 54.   מצב שלאחר הוצאת גוף זר מפנים העין או לאחר פציעה חודרת בעין (תיקון: תשע"ב)
  הנכות תיקבע לפי הפגימות שגרמה הפציעה.
 • 55.   עפעפיים ולחמית (תיקון: תשע"ב)
  • א.   צניחת עפעף (PTOSIS) - מידת הצניחה תיקבע במבט לפנים, לפי המרחק בין שפת העפעף העליון לבין רפלקס האור באישון (MARGINAL REFLEX DISTANCE)
   • I.   גדול מ-2.5 מ"מ. בעין אחת 0%, בשתי עיניים 0%. 
   • II.  שניים וחצי (2.5) מ"מ ופחות אך לא מכסה את האישון. בעין אחת 10%, בשתי עיניים 10%. 
   • III. הפרש של 2 מ"מ ויותר בגובה שפת העפעף העליון בין העיניים. 10%
   • IV.  אישון מכוסה עד למרכז אך מאפשר ראייה בהטיית ראש. בעין אחת 15%, בשתי עיניים 30%. 
   • V.   צניחה מלאה - ראייה אפשרית בהרמה ידנית של העפעף. בעין אחת 25%, בשתי עיניים 50%. 
   לא יינתנו במקביל אחוזי נכות בגין פסקאות I עד V בעבור אותה העין.
  • ב.   אקטרופיון או אנטרופיון
   • I. קל או בינוני. בעין אחת 0% בשתי עיניים 0%. 
   • II קשה - המלווה בסימנים של נזק ללחמית התחתונה או לקרנית. בעין אחת 10%, בשתי עיניים 15%. 
  • ג. לגופטלמוס
   • I. קל אר בינוני. בעין אחת 0% בשתי עיניים 0%. 
   • II קשה - הגורם לסימני חשיפה בקרנית (קרטיטיס מחשיפה). בעין אחת 10%, בשתי עיניים 15%. 
   לא יינתנו במקביל אחוזי נכרת בגין פרט 53(3)
  • ד.   דלקת כרונית בעפעף או בלחמית או עין יבשה
   • I. קלה או בינונית. בעין אחת 0%, בשתי עיניים 0%. 
   • II. קשה - המלווה בסימנים של נזק לקרנית או ללחמית הטרסלית. בעין אחת 10%, בשתי עיניים 15%. 
  • ה.   חוסר בעפעף או צלקות בעפעף - דרגת הנכות תיקבע על פי פרט 75(2)
  בפרט זה, לא יינתנו אחוזי נכות בגין סעיפים קטנים (ב) עד (ד), במקביל.
 • 56.   דרכי הדמעות (תיקון: תשנ"ג, תשע"ב)
  • 1.   היצרות קלה של דרכי הדמעות, הפרעות בלתי ניכרות.   בעין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.
  • 2.   חסימה במערכת ניקוז הדמעות המלווה בדמעת חיצונית והמוכחת בבדיקת עזר . בעין אחת 5%*, בשתי העיניים 10%*.
 • 57.   תנועות העיניים (תיקון: תשע"ב)
  • 1.   Heterophoria או חולשת קונברגנציה הגורמים להפרעות תפקודיות  10%
  • 2.   פזילה (HETEROTROPIA)
   • I.   של 15 (P.D פריזם דיופטר) לפחות ובלא כפילות ראייה (דיפלופיה) 10%
   • II. עם כפילות ראייה -
    • א.   במבט למעלה 10%
    • ב.   במבט למטה או לצדדים 15%
    • ג.   במבט לפנים 20%

  הנכות בפרט זה תיקבע על פי מדידות הפזילה או התפקוד הדו-עיני; במקרים שקיימת כפילות ראייה בכמה כיווני מבט, הנכות תיקבע לפי כיוון המבט המקנה את שיעור הנכות הגבוה יותר.
 • 58.   גלאוקומה ולחץ תוך עייני מוגבר (תיקון: תשע"ב)
  גלאוקומה ולחץ תוך עיני מוגבר - דרגת הנכות תיקבע לפי ההגבלה בשדה הראייה והליקוי בכושר הראייה.
 • 59.   דלקת הלחמית והעפעפיים (תיקון: תשע"ב)
  בוטל
 • 60.   גרענת Trachoma (תיקון: תשע"ב)
  גרענת - דרגת נכות תיקבע לפי פרט 55(ד).
 • 61.   כתמי קרנית (תיקון: תשנ"ג, תשע"ב)
  כתמי קרנית -
  • א.   הגורמים לליקוי בחדות הראייה המזכה בנכות - הנכות תיקבע לפי חדות הראייה בלבד.
  • ב.   בקוטר של 2 מ"מ ומעלה, בארבעת המילימטרים המרכזיים של הקרנית, שאינם גורמים לליקוי בראייה המזכה בנכות. בעין אחת 5%, בשתי עיניים 10%.
  • ג.   שאינם עונים לאמור בפרטי משנה (א) ו-(ב).  בעין אחת 0% בשתי עיניים  0%. 
 • 62.   עדשה (תיקון: תשנ"ג, תשע"ב)
  • א.   אבדן אקומודציה (למעט פרסביופיה) לא יוקנו אחוזי נכות בגין פרט משנה (א) אם הפגם נוצר לאחר גיל 45. בעין אחת 5%, בשתי העיניים 5%.
  • ב.   מצב לאחר השתלת עדשה תוך עיני. בעין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.
  • ג.   תת-נקע (סוב-לוקסציה). בעין אחת 5%, בשתי העיניים 10%.
  • ד.   חוסר עדשה או נקע (דיסלקציה) של העדשה . בעין אחת 10%, בשתי העיניים 15%.
  • ה.   ירוד (קטרקט) - דרגת הנכרת תיקבע לפי הליקוי בכושר הראייה.  
 • 63.   אישון (תיקון: תשע"ב) 
  • אישון רחב או מעוות (נוסף על ליקרי בחדות הראייה)
  • א.   אישון המתכווץ באור לקוטר של 5 מ"מ או פחות. בעין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.  
  • ב.   אישון המתכווץ באור לקוטר העולה על 5 מ"מ או פחות. בעין אחת 5%, בשתי העיניים 10%.  
 • 64.   קשתית (תיקון: תשע"ב)
  • קולובומה של הקשתית (נוסף על ליקוי בחדות הראייה) - 
  • א.   קטנה או מוסתרת על ידי העפעף. בעין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.   
  • ב.   גדולה ולא מוסתרת על ידי העפעף. בעין אחת 5%, בשתי העיניים 10%.
  לא יינתנו אחוזי נכות בגין פרט 63 ופרט זה במקביל.
 • 65.   ענבית: דלקת הענבית UVEITIS (תיקון: תשע"ב)
  דרגת הנכות תיקבע לפי הליקויים שנוצרו כתוצאה מדלקת הענבית
 • 66.   זגוגית (תיקון: תשע"ב)
  עכירות בזגוגית - בנוסף לליקוי בחדות הראייה -
  • א.   עכירות בזגוגית (נוסף על ליקרי בחדות הראייה) -
   • I.   קלה או בינונית. בעין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.  
   • II.   קשה. בעין אחת 5%, בשתי העיניים 10%. 
  • ב.   מצב לאחר כריתת זגוגית (קדמית או אחורית) (בנוסף לליקוי בחדות הראייה). עין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.
 • 67.   עדשה: ירוד (תיקון: תשע"ב)
  בוטל
 • 68.   רשתית (תיקון: תשע"ב)
  • א.   מצב לאחר טיפול מוצלח בהיפרדות הרשתית. עין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.  
  • ב.   רטינרפתיה מכל סוג. עין אחת 0%, בשתי העיניים 0%.
  • ג.   עיוורון לילה המוכח בבדיקות אלקטרו-פיזיולוגיות. 10%
  הנכות לפי פרטי משנה (א) ו-(ב) תיקבע לפי הליקוי בחדות הראייה או בשדה הראייה.

פרק שביעי: מחלות אף, פה, אוזן וגרון

 • 69.   אף
  • 1.   שינויים בצורת האף החיצוני -
   • א.   בצורה קלה ללא הפרעות בנשימה 0%
   • ב.   בצורה ניכרת עם הפרעות בנשימה או חסר של חלק מהאף: נחיריים לא גלויים 20%
   • ג.   חסר אף כולו או חלקו: נחיריים גלויים 30%
  • 2.   הפרעות בנשימה דרך האף כתוצאה משינויים בחלל האף כולל: sinusitis, allergic & vasomotor rhinitis; atrophic rhinitis
   • א.   הפרעה קלה עד בינונית 0%
   • ב.   הפרעה ניכרת, חסימה מוחלטת חד-צדדית קבועה 10%
   • ג.   חסימה מוחלטת דו-צדדית קבועה 20%
  • 3.   אובדן חוש הריח והטעם
   • א.   אובדן חוש הריח או חוש הטעם 0%
   • ב.   אובדן חוש הריח והטעם 5%
 • 70.   חך
  חך ובית הבליעה
  • 1.   ליקויים בחך הרך
   • א.   בצורה קלה 10%
   • ב.   בצורה קשה עם ליקויים ניכרים בדיבור 20%
  • 2.   חסר בחך הקשה
   • א.   איבוד פחות ממחצית 10%
   • ב.   איבוד מחצית או יותר 20%
  • 3.   הלוע (pharynx)
   • א.   דלקת כרונית בצורה בינונית עם גירוי קבוע 0%
   • ב.   דלקת כרונית בצורה ניכרת עם קשיים קבועים בבליעה 5%
   • ג.   הפרעה קשה בבליעה שמחייבת שימוש בזונדה 20%
 • 71.   לארינקס, מיתרי הקול וקנה (larynk & vocal cords, trachea)
  • 1.   הפרעות בדיבור כתוצאה ממחלה, פציעה או ניתוח של לארינקס ו/או קנה
   • א.   צרידות לא קבועה (אינטרמיטנטית) 0%
   • ב.   צרידות קבועה
    • 1.   בצורה קלה עד בינונית, הדיבור ברור 5%
    • 2.   בצורה ניכרת, אין קשיים בקליטת הדיבור 10%
    • 3.   בצורה קשה, הגורמת לקשיים לזולת בהבנת הדיבור או קליטתו 20%
    • 4.   איבוד קול (aphonia) 30%
  • 2.   הפרעות בנשימה
   • א.   בצורה קלה, ללא השפעה על תפקודי ריאות 5%
   • ב.   עם השפעה על תפקודי הריאות - דרגת הנכות תיקבע בהתאם לחומרת הליקוי התפקודי לפי פרט 5(1)
   • ג.   טראכאוסטומיה קבועה (כולל אפוניה) (pemanent tracheostomy) 50%
 • 72.   אוזניים
  • 1.   ליקוי שמיעה
   אחוזי הנכות בליקוי שמיעה ייקבעו לפי הלוח הבא:
   לוח אחוזי הנכות לפי מדידה אודיומטרית
   הפחתת כושר
   השמיעה בדציבלים
   א
   15
   20
   ב
   21
   25
   ג
   26
   30
   ד
   31
   35
   ה
   36
   40
   ו
   41
   45
   ז
   46
   50
   ח
   51
   55
   ט
   56
   60
   י
   61
   65
   יא
   66
   70
   יב
   71
   75
   יג
   76
   80
   יד
   למעלה
   מ-80
   1. 20-15 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10
   2. 25-21 0 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 15 15
   3. 30-26 0 5 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 15 20
   4. 35-31 0 5 10 15 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20
   5. 40-36 5 5 10 15 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25
   6. 45-41 5 10 10 5 20 25 25 25 25 25 25 25 30 30
   7. 50-46 5 10 10 15 20 25 25 30 30 30 30 30 30 30
   8. 55-51 5 10 15 15 20 25 30 30 30 35 35 35 35 35
   9. 60-56 5 10 15 15 20 25 30 30 35 35 40 40 40 40
   10. 65-61 5 0 15 20 20 25 30 35 35 40 40 40 45 45
   11. 70-66 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 5 45 50
   12. 75-71 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 45 50 50 50
   13. 80-76 10 5 5 20 25 30 30 35 40 45 45 50 55 55
   14. למעלה מ-80 10 5 20 20 25 30 30 35 40 5 50 50 55 60

   המספרים שבשורות המאוזנות המסומנות במספרים 14-1 מציינים את הפחתת כושר השמיעה בדציבלים באוזן אחת והמספרים שבטורים המאונכים המסומנים באותיות א'-י"ד באוזן השניה.   האחוזים שבמשבצות בהצטלבות כל אחת מהשורות עם כל אחד מהטורים הם אחוזי הנכות לפגימה הנדונה.   בקביעת אחוזי הנכות עבור הפחתת השמיעה יש לקחת בחשבון ירידת כושר השמיעה הממוצע בתדירויות הדיבור של 2000-1000-500 מחזורים בשניה.
  • 2.   אוזן חיצונית
   • א.   חוסר אפרכסת אחת 10%
   • ב.   חוסר שתי האפרכסות 20%
   • ג.   דלקת האוזן החיצונית
    • I.   ישנן החמרות נדירות והפרשה 5%
    • II.  ישנן החמרות תכופות וקשות עם הפרשה מרובה או היצרות תעלת האוזן החיצונית 10%
  • 3.   אוזן תיכונה
   • א.   צלקת ושקע בעור התוף או מצב שלאחר ניתוח ב- Processus Mastoideus - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקוי השמיעה.
   • ב.   מצב לאחר ניתוח רדיקלי
    • I.   החלל יבש 0%
    • II.  קיימת הפרשה קבועה 10%
   • ג.   דלקת כרונית של האוזן התיכונה עם הפרשה מוגלתית ללא פגיעה בעצם
    • I.   חד-צדדית 10%
    • II.  דו-צדדית 15%
   • ד.   המצב כמו בסעיף-קטן (3) ג, קיימת פגיעה בעצם
    • I.   חד-צדדית 20%
    • II.  דו-צדדית 25%
    לאחוזי הנכות שנקבעו בהתאם לסעיף-קטן (3) ב,ג,ד, יש להוסיף את אחוזי הנכות שייקבעו עבור ליקויי שמיעה.
  • 4.   אוזן פנימית
   • א.   פגיעה בחלק הקוכלארי אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לליקויי השמיעה
   • ב.   פגיעה בחלק הוסטיבולרי
    • I.   בצורה קלה (קיימת סחרחורת, בחילה) 10%
    • II.  בצורה בינונית - ישנם סימנים אובייקטיביים, כגון ניסטגמוס רפלקסים פתלוגיים 20%
    • III. בצורה קשה - ישנם סימנים וסטיבולריים אובייקטיביים ספונטניים 40%
    • IV.   בצורה חמורה - הדורשת ריתוק למיטה 100%
   • ג.   מחלת Meniere
    אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לנזק בחלק הוסטיבולרי והקוכלארי על-ידי צירוף של אחוזי הנכות לפגימות אלה.
   • ד.   חבלה אקוסטית (עם עקומת שמיעה אופיינית)
    • I.   ללא רעש ובלי הפחתת השמיעה בתדירויות הדיבור 0%
    • II.  עם רעש תמידי באוזניים בלי הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור 10%
    • III. כשקיימת הפחתת שמיעה בתדירויות הדיבור, יש להוסיף את אחוזי הנכות שנקבעו לליקויי השמיעה בהתאם לתקנה 12 לתקנות אלו.

פרק שמיני: לסתות ושיניים

 • 73.   לסתות
  • 1.   לסת עליונה
   • א.   שבר הלסת העליונה עם העתקה (Displacement)
    • I.   בצורה קלה, המנשך תקין 0%
    • II.  בצורה בינונית עם הפרעה קלה במנשך 10%
    • III. בצורה קשה עם הפרעות ניכרות במנשך 20%
   • ב.   אי התאחות (Non union) של הלסת העליונה
    • I.   בצורה קלה עם הפרעות קלות במנשך 10%
    • II.  בצורה בינונית 20%
    • III. בצורה קשה עם הפרעות קשות במנשך 30%
   • ג.   אבדן המכתשית (Prccessus alveolaris ossis maxillae superioris)
    • I.   לאורך מחצית הלסת העליונה 10%
    • II.  לאורך כל הלסת 0%
  • 2.   לסת תחתונה
   • א.   Luxatio habitualis
    • I.   בצורה קלה, המופיעה לעתים רחוקות ללא הפרעה בלעיסה %
    • II.  בצורה בינונית, המופיעה לעתים תכופות עם הפרעות קלות בלעיסה 10%
    • III. בצורה קשה, המופיעה עם כל פתיחת הפה והפרעות קשות בלעיסה 20%
   • ב.   הגבלות התנועות בפרק הטמפורו-מנדיבולרי (Temporo-mandibularis)
    • I.   בצורה קלה: פתיחת הפה אפשרית רק בין 1.5 ועד 1 ס"מ 10%
    • II.  בצורה בינונית: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-1 ועד 0.5 ס"מ 20%
    • III. בצורה קשה: פתיחת הפה אפשרית פחות מ-0.5 ס"מ 40%
    • IV.   איבוד כל הלסת התחתונה, כולל הפרקים, ללא תקנה 100%
   • ג.   סעיף זה חסר במקור כנראה מתוך טעות
   • ד.   איבוד חצי הלסת
    • I.   איבוד חצי הלסת התחתונה, כולל פרק אחד ללא תקנה 50%
    • II.  איבוד חצי הלסת התחתונה, הפרקים נשארו 40%
   • ה.   איבוד ענף עולה (Ramus ascendens) או חלק ממנו יחד עם הפרק הטמפורו-מנדיבולרי
    • I.   מצד אחד 30%
    • II.  משני הצדדים 50%
   • ו.   איבוד ענף עולה או חלק ממנו, הפרק קיים
    • I.   מצד אחד 10%
    • II.  משני הצדדים 20%
   • ז.   איבוד מחצית רקמת העצם בלסת ללא הפסקת הרציפות (Continuity)
    • I.   מצד אחד 10%
    • II.  משני הצדדים 20%
   • ח.   איבוד ה- Processus Condyloideus
    • I.   מצד אחד 20%
    • II.  משני הצדדים 30%
   • ט.   איבוד ה- Processus coronoideus
    • I.   מצד אחד 10%
    • II.  משני הצדדים 15%
 • 74.   שיניים
  • 1.   אבדן שיניים ללא אפשרות להתקין תותבות
   • א.   כל השיניים 40%
   • ב.   כל השיניים של הלסת העליונה 20%
   • ג.   כל השיניים של הלסת התחתונה 20%
   • ד.   אבדן שן בודדת 0.5%
    "שן" - שן טבעית שיש לה כותרת שלמה או חלקית, לרבות שן סתומה או שן מכוסה בכתר, או שן בנויה על שורש.
   • ה.   באבדן מספר שיניים - אחוזי הנכות ייקבעו ע"י צירוף אריתמטי של אחוזי הנכות לפי סעיף-קטן (1)ד.
   • ו.    באבדן שן מלאכותית, לרבות שן בגשר או בתותבת חלקית שנאבדה ביחד עם שן או שיניים טבעיות - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעים לשן טבעית.
   • ז.   אבדן תותבת שלמה או חלקית, או חלק של השיניים המלאכותיות שבה, או נזק לגשר קבוע ללא אבדן שיניים טבעיות, אינו מזכה אחוזי-נכות.
   • ח.   באבדן שיניים אם אפשרות התקנה תותבת - אחוזי הנכות ייקבעו לפי מחצית הנכות המגיעה בהתאם לסעיף-קטן (1) (א,ב,ג,ד).

פרק תשיעי: צלקות, מחלות ופגימות בעור

 • 75.   צלקות
  • 1.   צלקות בגוף
   • א.   שאינן מפריעות, אינן מכערות וצלקות שאינן גורמות להתרופפות קיר הבטן 0%
   • ב.   מכאיבות או מכערות 10%
   • ג.   נרחבות באזורים מרובים 20%
   • ד.   המלוות בהתרופפות קיר הבטן והדורשות שימוש בחגורה אורטופדית, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 19.
   • ה.   מחוברות לרקמות או אברים אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם להגבלת התנועות, הפגיעות באברים אליהם מחוברות הצלקות.
  • 2.   צלקות הפנים והצואר
   • א.   שטחיות ובלתי-מכערות 0%
   • ב.   מכערות או הגורמות לשינוי צורת העפעפיים, האף, השפתיים, האוזניים 10%
   • ג.   רחבות עם כיעור ניכר 20%
   • ד.   רחבות, או הגורמות לשינויים בולטים בצורת הפנים 30%
   • ה.   הגורמות לשינויים בצורת הפנים המעוררים דחיה 50%
 • 76.   Alopecia areata
  0%
 • 77.   Alopecia Universalis
  20%
 • 78.   Ulcus tropicum
  • 1.   ההפרעות בלתי-ניכרות 10%
  • 2.   ההפרעות בינוניות 20%
  • 3.   ההפרעות ניכרות 30%
 • 79.   Acne conglobata, Acne vulgaris
  • 1.   בצורה קלה ומוגבלת 0%
  • 2.   בצורה בינונית, הצורה הפוסטולרית על שטח רחב 10%
  • 3.   הצורה הקשה עם היווצרות Keloids המעוררים דחיה 20%
 • 80.   Eczema כרונית
  • 1.   ההפרעות בלתי-ניכרות 0%
  • 2.   ההפרעות קלות 10%
  • 3.   ההפרעות בינוניות 20%
  • 4.   בצורה קשה, ההפרעות כלליות, ניכרות ומעוררות דחיה 30%
 • 81.   Lupus erythematosus discoid form
  • 1.   בצורה קלה 0%
  • 2.   בצורה בינונית 10%
  • 3.   בצורה קשה 20%
 • 82.   Callositas; Verrucae plantares
  • 1.   בצורה קלה 0%
  • 2.   בצורה קשה, הפרעות בהליכה 10%
 • 83.   Dermatitis
  Dermatitis מכל הסוגים פרט ל- Dermatitis actinica או X-Ray
  Dermatitis - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 80.
 • 84.   Dermatitis actinica
  אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף 81.
 • 85.   X-Ray Dermatitis
  אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.
 • 86.   Erysipelas recidivans
  • 1.   בצורה קלה, 6-1 התקפים לשנה 10%
  • 2.   בצורה בינונית, לפחות התקף אחד לחודש 20%
  • 3.   בצורה קשה: יותר מהתקף אחד לחודש ובצורה של Elephantiasis nostras
   • א.   ברגל אחת 30%
   • ב.   בשתי הרגליים 50%
 • 87.   שחפת העור
  • 1.   במצב של פעילות התהליך
   • א.   בצורה קלה, שינויים מוגבלים 30%
   • ב.   בצורה קשה, שינויים נרחבים 50%
  • 2.   במצב של יציבות
   • א.   בצורה קלה, השינויים מוגבלים 10%
   • ב.   בצורה קשה, השינויים נרחבים 20%
  • 3.   שחפת העור שנתרפאה נשארו צלקות בלבד - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.
 • 88.   Erythema induratum Bazin
  20%
 • 89.   Pemphigus vulgaris
  • 1.   בשלב החריף הדורש אשפוז 100%
  • 2.   בשלב של רמיסיה 50%
 • 90.   Leishmaniasis
  • 1.   בשלב פעיל עם כיבים מרובים 20%
  • 2.   בשלב פעיל עם כיבים בודדים 10%
  • 3.   צלקות לאחר Leishmaniasis - אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם לסעיף 75.

פרק עשירי: פיגור שכלי

 • 91.   פיגור שכלי
  • 1.   פיגור גבולי (מנת משכל 79-70) 20%
  • 2.   פיגור קל (מנת משכל 69-55) 40%
  • 3.   פיגור בינוני (מנת משכל 54-40) 65%
  • 4.   פיגור קשה (מנת משכל 39-30) 75%
  • 5.   פיגור חמור (מנת משכל 29-0) 100%

חלק ב' - מחלות-מקצוע

פרק ראשון: הרעלות ומחלות-עור

 • 1.     הרעלות
  הרעלת זרניך, ניקל, ניקל קרבוניל, קדמיום ותרכובותיו, כרום, עופרת, פלואור, מנגן, כספית, זרחן בריליאום, תליום, תחמוצת הפחמן, בנצול וההומולוגים שלו, פחמן דו-גפריתי, תכשירי ניטרו ואמינו של בנצול, הרעלה על ידי תכשירים הלוגנים של הפחמנים המימניים - בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות כתוצאה מהרעלה.
 • 2.     מחלות עור
  הנגרמות על ידי אבק, נוזלים חמרים יציבים או גזים Occupational dermatoses -
  • א.   ישנו גורם ידוע; אין הפרעות בהעדר של מגע עם הגורם 0%
  • ב.   ישנו גורם ידוע; הפרעות ממושכות וחוזרות גם ללא מגע עם הגורם 10%
  • ג.   ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות 20%
  • ד.   ישנו גורם ידוע; הפרעות ניכרות ברוב חלקי הגוף 30%

פרק שני: מחלות מידבקות ושאר המחלות המקצועיות

 • 3.     מחלה המועברת לאדם בהתאם לפגימות מכל חי שאיננו אדם
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 4.     הופעות אלרגיות כתוצאה השונות שהן תוצאה מחיסון נגד כלבת ממחלות אלה
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 5.     שחפת
  • 1.   שחפת הריאות
   • א.   שחפת פעילה -
    • 1.   שחפת פעילה (Unstable) הדורשת טיפול 100%
    • 2.   שחפת שפעילותה בספק, או שחפת בצורה כרונית עם הפרשה של מתגי קוך בתרבית בלבד ובהפסקות גדולות, קיים כושר פעולה מוגבל 75%
   • ב.   שחפת בלתי פעילה -
    • 1.   א.   בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה 50%
     • ב.   בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה, או שינויים פיברוטיים רחבים 60%
     • ג.   בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable quiescent) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי-ניכרים 70%
     • ד.   בשנתיים הראשונות לאחר הפסקת הפעילות (Stable qniescent) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזורCor pulmonale או שטפי-דם חדירים ניכרים pulmonale 80%
    • 2.   א.   שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.   לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר הפעולה Stable arrested 30%
     • ב.   שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים, לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 40%
     • ג.   שפעילות פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים.   לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד.   קיימים מזמן לזמן שטפי-דם 50%
     • ד.   שפעילותה פסקה לפני יותר משנתיים ועד לתקופה של חמש שנים.   לאחר הפסקת הפעילות (Stable arrested) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר, קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפי-דם ניכרים 70%
    • 3.   א.   שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) קיימות הפרעות בלתי ניכרות בכושר פעולה 10%
     • ב.   שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של יותר מ-1/3 של שטח הריאה או שינויים פיברוטיים רחבים 20%
     • ג.   שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן כתוצאה מהצטמקות של שטח ריאה אחת או שינויים פיברוטיים רחבים מאד, קיימים מזמן לזמן שטפי-דם בלתי ניכרים 30%
     • ד.   שפעילותה פסקה לפני יותר מחמש שנים (Recovered) שטח הנשימה הוקטן באופן ניכר.   קיימים סימנים ברורים של הפרעות במחזור הדם (Cor pulmonale) או שטפי-דם תדירים וניכרים 60%
    • 4.   א.   שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי של פחות מחמש צלעות 5%
     • ב.   שנרפאה לאחר ניתוח טורקופלסטי חד-צדדי או דו-צדדי של יותר מחמש צלעות 10%
     • ג.   שנרפאה לאחר כריתה של סגמנט 5%
     • ד.   שנרפאה לאחר כריתה של שטח הריאה המתאים לשטח של אונה 10%
     • ה.   שנרפאה לאחר ניתוח כריתה של אונה עם תוספת של טורקופלסטיקה 15%
     • ו.   שנרפאה לאחר כריתה של יותר מאונה אחת עם תוספת של טורקופלסטיקה 20%
     • ז.   שנרפאה לאחר כריתה של ריאה אחת וקיימים שינויים גם בריאה השניה 30%

    הערה: בסעיף קטן זה יש להוסיף לאחוזים המפורטים בו אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
   • ג.   שחפת בלתי פעילה שנרפאה
    • 1.   קיימת הגבלה ניכרת בכושר הנשימה על ידי התעבות רחבה של הפלוירה 10%
     לאחוז האמור יש להוסיף אחוזי נכות כפי שנקבעו בתוספת זו לצד כל פגימה.
    • 2.   שחפת מחוץ לריאות: דרגת הנכות תיקבע בהתאם לפגימות במערכות השונות שהן תוצאה של מחלת השחפת.
 • 6.     ברוצלוזיס בהתאם לפגימות
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 7.     שיתוק ילדים במערכות הגוף
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 8.     קדחת צהובה, פילאריאסיס, ליישמניוסיס, חולירע, דבר, טרופנוזומיאזיס
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 9.     צפדת
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 10.   סרטן עור וכיב ממאיר של קרנית העין וסרטן הרירית של האף או הגתות הקשורות באף
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 11.   צורנית
  • 1.   צורנית עם שחפת - בהתאם לאחוזי הנכות של השחפת.
  • 2.   צורנית בלעדי שחפת - בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
 • 12.   אמיינתית
  בהתאם להפרעה במערכת הנשימה תוך התאמה עם אחוזי הנכות שנקבעו לגבי השחפת.
 • 13.   ירוד
  בהתאם לליקויים בכושר הראייה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ירוד כתוצאה מתאונת עבודה.
 • 14.   מחלות קייסון
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 15.   עוויות
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 16.   מחלות קרינה
  בהתאם לפגימות במערכות הגוף השונות שהן תוצאה ממחלות אלה.
 • 17.   מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, כלי הדם או העצבים של הגפיים
  בהתאם לפגימות במערכות אלה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו להן.
 • 18.   בורסיטיס
  תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי פגימות בברך.
 • 19.   ליקויי שמיעה
  בהתאם לליקויים בכושר השמיעה תוך התאמה עם אחוזי הנכות אשר נקבעו לגבי ליקויי שמיעה כתוצאה מתאונת עבודה.

חלק ג' (בוטל) (תיקון: תשנ"ו)

חלק ד' (בוטל) (תיקון: תשמ"ד)

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה