אתר הקהילות והמומחים
המקיף בישראל בתחום המוגבלויות
הרשם
מעוניין להפנות שאלה לקהילה?
חפש
חפש הכל    חפש אנשים    חפש בשאלות ותשובות

אוטיזם

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000

11/12/10
אריה סעדה
תחום העיסוק שלי הוא עבודה סוציאלית. אני עובד סוציאלי, ופקיד סעד לחוק הסעד (טיפול במפגרים) כ-27 שנים, במחלקה לשירותים חברתיים....

חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס-2000

עדכון אחרון - תשס"ג

 • 1.     הגדרות
  בחוק זה -
  • "מעון יום" - מעון, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, המשמש לשהות יומית של פעוטות, לרבות משפחתון;
  • "משפחתון" - מקום שבו שוהים לא יותר מ-5 פעוטות, והמוחזק ומנוהל בידי מטפלת שהוכשרה לתפקיד על ידי משרד העבודה והרווחה;
  • "פעוט" - מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב-1 בספטמבר של אותה שנת לימודים, הנמצא בישראל;
  • "הועדה" - כהגדרתה בתקנות הפיקוח על מעונות (אחזקת ילדים במעון רגיל), התשכ"ו-1965;
  • "השר" - שר העבודה והרווחה.
 • 2.     פעוט בסיכון
  פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה, שהועדה קבעה לגביו כי הוא נמצא במצב סיכון ועקב כך הוא צריך לשהות במעון יום, כדי למנוע את הוצאתו מביתו.
 • 3.     מצבי סיכון (תיקון: תשס"ג)
  מצב סיכון לענין סעיף 2 הוא אחד מאלה:
  • 1.   לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הפעוט מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת;
  • 2.   אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת אלימות במשפחה, הפרעה נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, פיגור, נכות קשה, זנות, עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה;
  • 3.   בוטל
  • 4.   בוטל
  • 5.   הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט.
 • 4.     הזכות למעון יום (תיקון: תשס"ג)
  • א.   קבעה ועדה כי פעוט הוא פעוט בסיכון, זכאי הפעוט לשהות במעון יום הסמוך למקום מגוריו.
  • ב.   השר בהסכמת שר האוצר יקבע כללים בדבר שיעור השתתפות החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון בתשלום בעבור שהותו של הפעוט במעון יום בהתאם למבחני הכנסה שיקבע כאמור.
  • ג.   מי שמפעיל מעון יום יישא ב-5% מעלות השהות הכוללת של פעוט בסיכון במעון היום.
   • ד.   1.   הרשות המקומית שבה מתגורר הפעוט שבסיכון תישא ב-25% מיתרת עלות השהות של הפעוט במעון היום.
    • 2.   הוראות פסקה (1) לא יחולו לגבי פעוט בסיכון שמשרד העבודה והרווחה משתתף בעלות שהותו במעון יום, שלא לפי הוראות חוק זה.
  • ה.   השר ושר האוצר רשאים, בצו, לשנות את שיעורי ההשתתפות של מי שמפעיל מעון יום או של הרשות המקומית, האמורים בסעיפים קטנים (ג) או (ד), ובלבד ששינוי שיעור ההשתתפות של הרשות המקומית ייעשה באישור שר הפנים.
  • ו.   בסעיף זה
   • "עלות השהות הכוללת" - לרבות סכום ההשתתפות של החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון לפי הוראות סעיף קטן (ב);
   • "יתרת עלות השהות" - עלות השהות הכוללת בניכוי סכום ההשתתפות של החייב במזונותיו של הפעוט שבסיכון ושל מפעיל מעון היום, לפי הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג).
 • 5.     ביצוע ותקנות (תיקון: תשס"א, תשס"ג)
  • א.   השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר דרכי הפניה לועדה וסדרי פעולתה.
  • ב.   תקנות לפי חוק זה, למעט לפי סעיף 4, יותקנו באישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת; תקנות ראשונות כאמור יובאו לאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת לא יאוחר מיום כ "ז באדר א' התשס"ג (1 במרס 2003).
 • 6.     תחילה (תיקון: תשס"א)
  תחילתו של חוק זה ביום כ "ט בניסן התשס"ג (1 במאי 2003).
 • 7.     החלה הדרגתית (תיקון: תשס"ג)
  הזכאות למעון יום תוחל, לפי הוראות חוק זה, בהדרגה, עד יום כ "ו בניסן התשס"ח (1 במאי 2008), על פי צווים שייתן השר, ובהתאם להוראות שייקבעו בהם, בהתייעצות עם ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת.

הדפסה
הוספת תגובה
תגובות
סגור הכל | פתח הכל
אין תגובות לכתבה

המומחים והארגונים הנבחרים

תורמי התוכן הגדולים

עומר פורת
פסיכולוג מומחה בפסיכולוגיה שיקומית, דוקטורנט בפסיכולוגיה, ומנהל את מרכז הייעוץ "רעות דלת פתוחה", לצעירים עם נכויות גופניות או...
אמיר טל
עורך האתר, מייסד ומנהל עמותת "בחברה טובה-רואים מעבר", עורך מנהלי של כתב עת מקצועי בינ"ל בשם Stigma Research and Action וחוקר...

כלים ומידע נוסף

מילון מונחים

לא פעיל זמנית. מצאת ביטוי שאינך מבין עד הסוף? לרשותך באתר מילון מונחים מפורט.

אינדקס

מאגר המומחים ובעלי המקצוע המלא ביותר במקום אחד.

עצות שימושיות

אתה לא הראשון - קבל עצה מבעל ניסיון!

יומן אירועים

היה הראשון להתעדכן על אירועים קרובים.

פרסם אצלנו

קהל יעד מפולח ועוד יתרונות בלעדיים. טלפן עכשיו!

הצטרפו למועדון לקוחות

זה חינם! לחץ כאן והירשם למועדון לקבלת הטבות.

גלרייה

תמונות מפעילות הגופים השונים

קניות

צא למסע קניות בלי לעזוב את המחשב...

שותפים לדרך

קרא עוד על השותפים לחזון שלנו

קהילות
תחומי עניין נבחרים
חיפושים
פופולריים
פורומים
ארגונים ומומחים
בלוגים נבחרים
ארגונים חברתיים
נותני חסות ושותפים
סגור חלון
שלח הודעה
סגור חלון
סגור חלון
כניסה לאתר

לכניסה לאתר יש להזין כתובת מייל וסיסמא:

זכור אותי
התחבר
סגור חלון
תזכורת
משתמש רשום
תזכורת
סגור חלון
דווח על תוכן פוגעני
סגור חלון