אתר הקהילות והמומחים
המקיף בישראל בתחום המוגבלויות
הרשם
מעוניין להפנות שאלה לקהילה?
חפש
חפש הכל    חפש אנשים    חפש בשאלות ותשובות

הבלוג של שגיא יודוביץ'

שגיא יודוביץ
לצפייה בפוסטים נוספים
בחרו שנה וחודש:
2016 (5)
2015 (4)
2014 (25)
2013 (48)
מאי (9)
מרץ (3)
2012 (54)
מאי (6)
מרץ (5)
2011 (175)
מאי (17)
מרץ (17)
2010 (145)
מאי (2)


מדריך זכויות ושירותים לעיוור לשנת 2011 מאת יוסי קורסיה ומליק גוזובסקי

13.01.2011 | 10:21
מדריך חשוב (עורך האתר)

מר יוסי קורסיה, שניהל את השירות לעיוור עד לפני ימים אחדים, וגב' מליק גוזובסקי מהשירות לעיוור ערכו את מדריך הזכויות ושירותים לעיוור המפורט בהמשך. 

 

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אגף השיקום

 

הלב פתוח לרווחה

 

 

מדריך

זכויות ושירותים

לעיוורים בישראל

 

 

 

 

 

יוסי קורסיה, מנהל השירות לעיוור

מליק גוזובסקי, השירות לעיוור

 

 

 

השירות לעיוור

 

ירושלים, תשע"א-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסוף המידע ועריכה:

יוסי קורסיה ומליק גוזובסקי

 

 

הדפסה: תשע"א-2011

 

סדר ועיבוד: אונית שירותי מחשב בע"מ

 

כתובת השירות לעיוור:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום

רח' יד חרוצים 10, ירושלים 91012.

טלפון: 6708181/2-02, פקס: 6708399-02

 

אתר המשרד: http://www.molsa,gov

 

דואר אלקטרוני: sherutl@molsa.gov.il

 

ניתן להאזין למדריך במענה הקולי של המרכז לעיוור
 בטלפון 7915555-03 ולהקיש 5

וכן ניתן לקבל את "המדריך " בכתב בראיל ובכתב מוגדל
באמצעות פנייה לעמותת על"ה
טלפון: 5882155-02

 

תוכן העניינים

פתח דבר....................................................... 1

הקדמה......................................................... 2

ועדת ערר....................................................... 4

פרק 1 - מידע ואיתור........................................ 6

1.1.         תחנות מידע ואיתור.......................................................... 6

1.2          הגשת בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה............................. 7

1.3          מידע ופרסומים............................................................... 9

פרק 2 - שירותים מיוחדים לילדים...................... 10

2.1          מרכזים להתפתחות הילד.................................................. 10

2.2          מעונות יום טיפוליים........................................................ 11

2.3          שירותים לילדים בגיל בית הספר...................................... 12

2.4          בתי תלמיד...................................................................... 14

2.5          תנועות נוער לקבוצת השווים............................................. 16

2.6          פרויקט חונכות ארצי לילדים עיוורים ולילדי עיוורים........... 17

פרק 3 - שיקום רגשי........................................ 18

3.1          שירותי תמיכה רגשית...................................................... 18

3.2          מרכז רב שירותים לעיוור - מרש"ל................................... 19

3.3          קל"ע -קבוצות לעזרה עצמית............................................ 22

פרק 4 - שיקום תפקודי..................................... 24

4.1          הדרכה שיקומית.............................................................. 24

4.2          שיקום תפקודי ראייה ירודה............................................. 26

4.3          ניידות באמצעות כלב נחייה............................................... 27

4.4          קצבת אחזקת כלב נחייה................................................... 28

4.5          מכשירי עזר לשיפור התפקוד............................................ 29

פרק 5 - שיקום חברתי...................................... 30

5.1          מועדונים חברתיים........................................................... 30

5.2          ספריות........................................................................... 31

5.3          נופש............................................................................... 32

5.4          ספורט ופעילות גופנית...................................................... 32

פרק 6 - שיקום מקצועי-תעסוקתי....................... 34

6.1          אבחון מקצועי תעסוקתי.................................................... 34

6.2          הכשרה מקצועית............................................................. 35

6.3          מכינה אקדמית................................................................ 36

6.4          השכלה גבוהה................................................................. 37

6.5          יחידות תמיכה לסטודנטים באוניברסיטאות....................... 38

6.6          שירות לאומי - פרויקט "אלומת דוד"................................ 40

6.7          שילוב בעבודה................................................................. 41

6.8          תעסוקה מוגנת................................................................. 42

פרק 7 - מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת................. 44

7.1          סיוע בקבלת עמדת עבודה................................................. 44

7.2          מאגרי השאלה של עמדות מחשב....................................... 45

7.3          התאמת עמדת מחשב....................................................... 46

7.4          לימוד ושימוש בציוד הממוחשב......................................... 47

פרק 8 - סיוע חומרי והנחות............................... 49

8.1          קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי........................................ 49

8.2          דמי ליווי.......................................................................... 49

8.3          מס הכנסה...................................................................... 51

8.4          ארנונה כללית.................................................................. 51

8.5          אגרת רשות השידור......................................................... 52

8.6          שירותי "בזק"................................................................. 52

8.7          משלוח דברי דואר............................................................ 53

8.8          תחבורה ציבורית.............................................................. 54

8.9          "אגרת רישוי רכב".......................................................... 55

8.10        דיור................................................................................ 55

8.11        אגרת רישום מקרקעין (טאבו)........................................... 56

8.12        החזר חלקי של מסים....................................................... 56

8.13        עולים חדשים.................................................................. 58

8.14        חירשים עיוורים - שפת הסימנים..................................... 58

8.15        סבסוד אביזרי שיקום....................................................... 59

8.16        סיוע משרד הבריאות ברכישת אביזרי שיקום..................... 60

8.17        טיפול שיניים................................................................... 60

8.18        הנחה בתשלום צריכת המים............................................. 61

8.19        תו נכה לרכב.................................................................... 61

8.20        סימון חנייה/תמרור.......................................................... 61

8.21        קצבה לאחזקת כלב נחייה................................................. 62

8.22        הנחות בשכר לימוד לילדי עיוורים /לקויי ראייה................. 62

פרק 9 - תכניות מסגרות מיוחדות........................ 63

9.1          חרשים............................................................................ 63

9.2          דיאלוג בחשיכה............................................................... 65

9.3          המרכז לעיוור בישראל...................................................... 66

9.4          על"ה - עמותה לקידום סטודנטים עיוורים

              ולקויי ראייה בישראל....................................................... 68

9.5          המרכז לקידום העיוור בצפת............................................. 68

9.6          "חושים"......................................................................... 69

9.7          "אופק לילדינו"................................................................ 70

9.8          "ששת"........................................................................... 70

9.9          "הגשמה"....................................................................... 71

9.10        אגודות למען העיוור.......................................................... 71

9.11        "לראות" - עמותה לחקר בריאות העין............................... 72

9.12        נ.מ.ג - ניוון מקולרי גילי.................................................... 72

9.13        משכן הראייה.................................................................. 73

פרק 10 - המוסד לביטוח לאומי........................... 74

10.1        המוסד לביטוח לאומי....................................................... 74

 

 

פתח דבר

 

מדריך זכויות זה מיועד לכל נושא תעודת עיוור/לקויי ראייה על מנת להביא לידיעתי את מכלול השירותים המוענקים.

מהדורה זו נוגעת בכל השירותים והזכויות הקיימים וניתנים לאנשים העיוורים.

מידע זמין ועדכני מאפשר ומסייע לשיקום יעיל ומהיר של האדם העיוור ובכך מצמצם באופן משמעותי את פרק הזמן הנדרש להסתגלות למצב החדש שעליו להתמודד עמו.

אנשי אגף השיקום והשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לא חוסכים במאמצים לידע את אוכלוסיית היעד ואת הציבור הרחב על כל מידע רלוונטי וזה על מנת לאפשר התמודדות תקינה עם הירידה בראייה והעיוורון.

מדריך זה מצוי באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים וניתן להשיגו בכל עת ובכל בית אב שיש בו נגישות למחשב פעיל.

יש לציין שהמדריך נמצא באתר המשרד בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית ובעברית. כמו כן ניתן לקבלו בכתב בראיל, בדפוס מוגדל ובקלטת שמע לנוחיותם של כלל בעלי מוגבלויות הראייה.

במהדורה הנוכחית נעשה מאמץ ללקט ולרכז את המידע העדכני ביותר על מנת לאפשר שירות יעיל ומהיר ובדיעבד תהליך שיקום קצר ככל האפשר.

 

ד"ר שלמה אליישר

סמנכ"ל בכיר
שירותי שיקום

 

 

הקדמה

 

שירותי השיקום לאנשים לקויי ראייה נועדו לשפר את איכות חייהם. השירותים מכוונים להביא את האדם הלוקה בראייה לתפקוד טוב יותר ולאפשר יצירת תנאים לניהול חיים תקינים בבית, בקהילה, בסביבה המוכרת ובעולם העבודה.

בארץ כ-24.000 אנשים לקויי ראייה המוגדרים כעיוורים על פי החוק (נכון
ל-1.1.2010).

למימוש מטרותיו השירות לעיוור פועל בתחומים הבאים:

     ·     איתור אוכלוסיית היעד ורישומה

     ·     שירותים מיוחדים לילדים

     ·     שירותים לשיקום רגשי

     ·     שירותים לשיקום תפקודי

     ·     שירותים לשיקום חברתי

     ·     שירותים לשיקום תעסוקתי

     ·     סיוע חומרי

 

כמו כן פועל השירות לעידוד מחקרים, הפקת פרסומים, הגברת המודעות לשירותי שיקום ופיתוח יוזמות בתחום ההנגשה לעיוורים.

"מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל" מספק מידע על השירותים והזכויות המוקנים עפ"י החוקים והנהלים לנושא תעודת עיוור /לקויי ראייה. המדריך מכוון את הלקוח איך ולאן לפנות לקבלת כל שירות שהוא מעוניין בו.

ה"מדריך", אינו בבחינת נוסח המוסמך של חוק, תקנה או הוראה, ואין בו מענה למקרה ייחודי כזה או אחר. מידע נוסף והסבר מפורט יותר ניתן לקבל במחלקות לשירותים חברתיים שבכל רשות מקומית.

"המדריך" ניתן עם קבלת תעודת העיוור/ לקויי ראייה כדי להקל ולו במעט על תהליך השיקום. הענקת מידע אמין איכותי ומדויק היא תנאי יסודי לקיומו של שירות טוב ויעיל, ומשמש מרכיב מרכזי בפעילותו של השירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

יוסי קורסיה

מנהל השרות לעיוור


ועדת ערר

 

במקרה ופנייתך למחלקה לשירותים חברתיים נדחתה או שהתקבלה תשובה בלתי מספקת ניתן לעתור לוועדת ערר אזורית, שבסמכותה לבדוק, לבטל או לשנות את ההחלטה.

וועדות הערר פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד תשי"ח-1958.

לוועדות ערר יש לפנות בכתב לפי הכתובות שלהלן:

·         ועדת ערר אזורית מחוז תל -אביב והמרכז, ת.ד. 8084 תל-אביב, 61080.

·         ועדת ערר אזורית מחוז ירושלים והדרום, ת.ד. 919 ירושלים 91008.

·         וועדת ערר אזורית מחוז חיפה והצפון ת.ד. 3028 חיפה 31030.

לידיעתך,

וועדה זו אינה דנה בעררים לצורך קבלת תעודת עיוור /לקוי ראייה.

בנושא ועדת עררים רפואית ראה סעיף 1.2 להלן.

 

 

 


 
 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פגעו בזכויותיך? הפלו אותך או אדם אחר עם מוגבלות?

 

היחידה המשפטית לפניות הציבור עומדת לרשותך!

 

אנו מספקים יעוץ, תיווך, מתן חוות דעת וייצוג בבתי המשפט לפי הצורך.

 

הסיוע ללא תשלום תוך שמירה על סודיות.

 

ימים א'-ה' בין השעות 8.00 עד 15.00.

 

בנושאים: זכויות סוציאליות, דיור, תעסוקה, ביטוח, חינוך ופנאי, טלפון: 6549558-04.

 

בנושא: נגישות, טלפון: 6459561-02.

 

ניתן לפנות בפקס: 6549566-02 או באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של הנציבות:

www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW

 

 


פרק 1

מידע ואיתור

 

השירות לעיוור רואה לעצמו חובה בסיסית לאתר את האוכלוסייה נזקקת לשירותיו ולספק לה מידע על מגוון שירותי שיקום העומדים לרשותה.

למימוש מטרה זו פועלת רשת של תחנות איתור ומידע במרפאות עיניים בבתי חולים ובקהילה.

 

1.1. תחנות מידע ואיתור

השירות:

שירותי איתור ומידע לאדם בתהליך של אובדן הראייה. השירותים ניתנים בפרק זמן סמוך ככל האפשר למועד הירידה בראייה. שירותי המידע ניתנים גם לבעלי תעודת עיוור וגם לקהל הרחב.

מטרת השירות:

·         לקצר את משך הזמן שבין הפגיעה בראייה ובין קבלת שירותי השיקום.

·         לייעץ ולכוון את לקויי הראייה והעיוורים למגוון שירותי השיקום בקהילה, זכויות והטבות.

·         לספק ללקויי הראייה החדש מידע על שירותי שיקום ובכך להקל על המצוקה שבה הוא שרוי בתחילת תהליך אובדן הראייה.

·         לפתח מודעות בקרב העובדים במערכת הרפואית לקיומם של שירותי שיקום.

·         לאתר אוכלוסייה עם ראייה ירודה ששירותי שיקום יכולים לסייע להם בשיפור תיפקודם ובשיפור איכות חייהם.

מקום קבלת השירות:

מרפאות עיניים בבתי חולים ובמרפאות אזורית.

לפרטים: 6393938-03.

דוא"ל: tahanotinfo@gmail.com

פנייה:

על ידי רופא עיניים מטפל במקום שבו מופעלת התחנה או פנייה אישית.

ארגון מפעיל:

"עלה" עמותה לקידום סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה.

 

השירות מופעל גם באמצעות קווי מידע טלפוניים בעברית, ערבית ורוסית

 

1.2  הגשת בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה

זכאי לשאת תעודת עיוור כל מי שעומד באחד מהקריטריונים הבאים:

·         העדר ראייה מוחלט.

או

·         חדות ראייה מרבית של 3/60 מטר בעין הבריאה ביותר, בעזרת משקפיים.

או

·          צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה ביותר, אף בעזרת משקפיים.

 

הערה:   תעודת עיוור /לקוי ראייה אינה מקנה אוטומטית נכות רפואית של 100% מטעם המוסד לביטוח לאומי

פנייה:

·         פונים לקבלת טופס לבדיקת עיניים. ניתן לקבלו במקומות ציבוריים רבים, כגון: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מרפאות עיניים בבתי חולים, אגודות למען העיוור, מרכזי שיקום ותחנות שי"ל (שירות יעוץ לאזרח), ובאתר השירות לעיוור באינטרנט.

·         פונים לבדיקת עיניים אצל רופא עיניים המטפל ומקבלים את תוצאות בדיקתו על גבי הטופס.

·         ניגשים למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים עם הטופס, עם תעודת הזהות, צילום תעודת הזהות ותמונת פספורט.

·         ביצוע בדיקת עיניים נוספת אצל רופא עיניים מטעם השירות.

·         תשובה תימסר באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריך.

·         התהליך הנ"ל נמשך שלושה חודשים.

ועדת עררים רפואית עליונה

·         השרות לעיוור מפעיל ועדת עררים רפואית למקרה שהלקוח לא נמצא זכאי לתעודת עיוור/לקוי ראייה בתהליך המתואר לעיל.

לוועדת עררים רשאי לפנות אזרח אשר קבל תשובה שלילית.

פניה: באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

אובדן תעודה:

ניתן לקבל תעודה חלופית לאחר תשלום "אגרת אובדן תעודה", והמצאת המסמך המשולם למשרדי השירות לעיוור של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוזות.

התעודה החדשה תועבר לאזרח באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

הערה: שובר לתשלום האגרה  ניתן לקבל במשרדי השירות לעיוור במחוזות, במרש"לים, במחלקות לשירותים חברתיים ובמרכז לעיוור בישראל).


1.3  מידע ופרסומים

לקבלת מידע נוסף, פנה למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריך או לשירות לעיוור בלשכות המחוזיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

צפון

חסן שוקרי 5, קומה א', חיפה 33111

8619456-04

8619163-04

תל -אביב

שד' ירושלים  22, תל -אביב 68022

5125506-03

5125719-03

ירושלים

מקור חיים 35, ירושלים 93465

5650142-02

5650161-02

באר שבע

רח' התקווה 4 בניין א' קומה ד',
באר שבע 84000

6264912-08

6264909-08

6264913-08

וכן באתר המשרד שכתובתו: molsa.gov.il

הערה:

תעודת עיוור/ לקווי ראייה היא תנאי הכרחי לקבלת שירותי השיקום, הזכויות וההטבות.


פרק 2

שירותים מיוחדים לילדים

 

2.1  מרכזים להתפתחות הילד

השירות:

איתור, טיפול, אבחון וגרייה לילדים בגיל הרך ולהוריהם

מטרת השירות:

לחזק אצל התינוק התנהגויות שבדרך כלל נרכשות ע"י חיקוי טבעי, תוך שיתוף ההורים בתכנית הטיפול.

אופן ומקום קבלת השירות:

השירות ניתן במרכזים להתפתחות הילד, ובכל מסגרת אחרת שבה שוהה הפעוט.

להלן כתובות המרכזים:

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

דרום

מרכז להתפתחות הילד, ביה"ח סורוקה,
ת.ד.151, באר שבע 84101

6400427-08

6403264-08

מרכז

המכון להתפתחות הילד תל השומר -
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 52621

5302372-03

5302236-03

חיפה

המרכז להתפתחות הילד ע"ש חנה חושי -
מרכז רפואי בני ציון, רח' מונטיפיורי 19/א,
ת.ד. 4940, חיפה 31048

8359609-04

 

פנייה:

אישית, ו/או ע"י רופא מטפל, ו/או ע"י העו"ס המטפל.


2.2  מעונות יום טיפוליים

השירות:

מסגרת גן מיוחדת, טיפולית-חינוכית-שיקומית, לילדים עד גיל שלוש.

הגן בפתח תקווה מטפל בילדים עד גיל שש.

מטרת השירות:

לסייע לילדים עיוורים ולקויי ראייה בגיל הרך להשתלב במסגרות חינוכיות רגילות.

מקום קבלת השירות:

א.        ארגון מפעיל: אלי"ע

מחוז תל אביב

כתובת:  רח' לבון 3, ת.ד. 8179, פתח תקווה 49181

טלפון:   9336840-03,        פקס:      9336837-03

דוא"ל:  ganpetachtikva@eliya.org.il

מחוז באר שבע

כתובת:  רח' חבצלת הנגב 21, שכונת נווה נוי, באר שבע 84849

טלפון:   6270971-08,        פקס:      6270671-08

דוא"ל: ganbeersheza@eliay.org.il

מחוז ירושלים

כתובת:  רח' דיסקין 17, ירושלים

טלפון:   5639164-02,        פקס:      5639162-02

דוא"ל: ganjerusalem@eliya.org.il

ב.         ארגון מפעיל : גן עופרים

מחוז חיפה

כתובת:  גן "עופרים" - מרכז רפואי בני ציון, רח' מונטיפיורי  19/א, חיפה 31048

טלפון:   8370062-04,        פקס:      8371393-04

דוא"ל: ofarim@b-zion.org.il

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

 

2.3  שירותים לילדים בגיל בית הספר

הגישה החינוכית המקובלת היא שילוב תלמידים עיוורים ולקויי ראייה בבתי ספר רגילים, כאשר אלו נהנים משירותי תמיכה אישיים של מורות תומכות מטעם משרד החינוך, המסייעות להם במטלות הלימודים.

לתלמידים עם צרכים נוספים קיימות מסגרות נבדלות פנימייתיות ויומיות כמפורט להלן:

השירות:

מסגרת חינוכית, שיקומית, טיפולית.

מטרת השרות:

רכישת השכלה ושיפור מיומנויות תפקודיות.

ארגון מפעיל:

1.     בית חינוך עיוורים

כתובת:  רח' דגל ראובן 5, ירושלים 91008

טלפון:   6599555-02,        פקס:      6599542-02

דוא"ל: office@jewishblind.org

2.     בית חינוך עיוורים נצרת והסביבה

כתובת:  ת.ד. 74, נצרת, 16100

טלפון:   6570353-04,        פקס:      6470488-04

דוא"ל: Duaf_blind@hotmail.com

3.     ביה"ס הלן קלר

כתובת:  בית חנינא, מזרח  ירושלים

טלפון:   5833841-02,        פקס:      6745167-02

דוא"ל: hkf@netvision.net.il

4.     קרן אור

כתובת:  רח' אבא הלל סילבר 3, ת.ד. 23523, ירושלים 91234

טלפון:   3240202-073,      פקס:      02-5869096

דוא"ל: Krnor1@netvisoion.net.il

פנייה:

באמצעות ועדות השמה של משרד החינוך והמחלקות לשירותים חברתיים.

 


2.4  בתי תלמיד

השירות מופעל בשיתוף משרד החינוך.

השירות:

מסגרת חינוכית שיקומית אזורית להעשרה ולחיזוק מיומנויות תפקודיות לאחר שעות הלימודים.

מטרת השירות:

הנגשת מערכת הלמידה, השיקום, שיפור העצמאות, והענקת תמיכה חברתית במסגרת השווים.

מקום קבלת השירות:

בבתי תלמיד ברחבי הארץ לפי הפרוט שלהלן:

מחוז

מקום

מיקום הפעילות

חיפה

 

 

 

אור עקיבא

אור עקיבא

 

מגידו

ביה"ס עומרים מ.א. מגידו

 

אום אל פחם

מרש"ל אום אל פחם

 

שפרעם

מרש"ל שפרעם

 

חיפה

מרש"ל רח' הגפן 32 חיפה

 

חיפה

עיר הכרמל

 

נצרת

עמותת אלמנארה

תל-אביב

 

 

 

רמת - גן

מרש"ל רמת גן

 

תל -אביב

ביה"ס גורדון

 

פתח - תקווה

מתנ"ס עמישב

 

רחובות

בית מרים רחובות

 

טייבה

בית תפוח פיס

 

נתניה

ביה"ס עוזיאל

ירושלים

 

 

 

אשדוד

מרש"ל אשדוד

 

ירושלים

בית חינוך עיוורים

 

ירושלים

מזרח ירושלים

דרום

 

 

 

שגב שלום

ביה"ס ריכוזי

 

באר שבע

מועדון לעיוור

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים או באמצעות מורות תומכות של משרד החינוך.

הערה:

השרות מופעל בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות, שכתובתו:

היחידה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה - פיקוח ארצי רח' השלושה 2, תל -אביב 61092
טלפון: 03-6896092, פקס: 03-6896171, דוא"ל: visually_impairment@education.gov.il


2.5  תנועות נוער לקבוצת השווים

השירות:

תנועת נוער שפעילותה מותאמת לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה מכל רחבי הארץ, הלומדים במסגרות של החינוך הרגיל. הפעילות מתקיימת בכל שבת שנייה, בחופשות ארוכות (סוכות, חנוכה ופסח) ובחופש הגדול. הפעילות הינה חברתית ואתגרית ובעלת היבטים שיקומיים, רגשיים וחברתיים המותאמים ללקות הראייה.

מטרות השירות:

1.      לאפשר לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה קבוצת השתייכות בקבוצת שווים.

2.      לאפשר לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה פעילות המותאמת לצרכים הקשורים בלקות.

אופן ומקום קבלת השירות:

השירות הינו ארצי.

ארגון מפעיל:

1.    "נוער יחד"- בית חינוך עיוורים, רחוב דגל ראובן 8, ת.ד. 925, ירושלים, 91008.

       טלפון: 6599554-02, פקס: 6512186-02, דוא"ל: yahcad@ivrim.org

2.    "בגובה העיניים"- עמותת כיוונים (קבוצת נוער הפועלת במתכונת של תנועת נוער)

       כפר הנוער "חופים", בוסתן הגליל, ד.נ. אשרת 25213.

       טלפון: 9917444-04, 9917050-04 פקס: 9917060-04

       דוא"ל: wing_s@netvision.net.il

אופן הפנייה:

פנייה אישית.


2.6  פרויקט חונכות ארצי לילדים עיוורים
ולילדי עיוורים

השירות:

שירותי חונכות לילדים עיוורים וילדים רואים לעיוורים בוגרים, שמוענק ע"י סטודנטים עיוורים וגם סטודנטים רואים במשך שנת לימודים אקדמית אחת ושתמורתו מקבל הסטודנט החונך מלגה.

מטרת השירות:

לסייע לילדי אוכלוסיית היעד בקשיים עמם הם מתמודדים במסגרות החיים השונות באמצעות מגוון של פעילויות נורמטיביות.

אופן ומקום קבלת השירות:

בבית הילד או במקום בילוי שנקבע מראש.

פנייה:

1.      באמצעות מורה תומכת של משרד החינוך

2.      באמצעות עו"ס של המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים

3.      פנייה אישית לעמותת על"ה, טלפון: 5883484-02

ארגון מפעיל:

עמותת "עלה"


פרק 3

שיקום רגשי

 

השיקום הרגשי מהווה את אחד הנדבכים המרכזיים בתהליך השיקום של הפרט וזה בהסתמך על הגישה ההוליסטית בשיקום.

 

3.1  שירותי תמיכה רגשית

השירות:

הענקת טיפול תמיכתי לאדם העיוור ולמשפחתו

מטרת השירות:

לסייע בהתמודדות וליצור מיומנויות טובות יותר להסתגלות לחיים עם המגבלה.

מקום קבלת השירות:

1.      מחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים,

2.      מרש"לים (מרכזים רב שירותים לעיוורים), ומכונים לראייה ירודה.

פנייה:

באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים.

 


3.2  מרכז רב שירותים לעיוור - מרש"ל

השירות:

מערך כוללני של שירותים רגשיים, תמיכתיים, שיקומיים וחברתיים הכולל:

·         מידע והכוון בקבלת תעודת עיוור / לקויי ראייה.

·         טיפול תמיכתי אישי וקבוצתי.

·         טיפול שיקומי לקראת תפקוד עצמאי

·         פעילות חברתית כגון: מגוון חוגים, הרצאות, הצגות וטיולים.

·         סנגור ותיווך בנושאים שונים.

·         שירותים ייחודים בכל מסגרת

מטרת השירות:

הענקת שרותי שיקום כוללניים תחת קורת גג אחת.

מקום קבלת השירות:

1.     אום אל פחם

כתובת:  ת"ד 2165,אום אל פחם 30010

טלפון:   6310216-04

דוא"ל:  nmuharb@yahoo.com

2.     אשדוד

כתובת:  רח'  אליאשווילי 1, כיכר סיגל, אשדוד 77407

טלפון:   8534647-08         פקס:      8534926-08

דוא"ל:  Osnat.bm@walla.com

3.     חיפה

כתובת:  רח' הגפן 32 חיפה  35053

טלפון:   04-8527222, 8668352-04 שלוחה 214           פקס:      04-8527223

דוא"ל:  pninaI@haifa.muni.il

4.     ירושלים

כתובת:  רח' יפו 216, בניין שערי העיר, ירושלים  94383

טלפון:   5388955-02         פקס:      5003942-02

דוא"ל:  anbela@jerusalem.muni.il

5.     נהריה

כתובת:  רח' סטרומה 14 א'

מען למכתבים: ת.ד. 78, (עבור עיוורים) נהריה 22100

טלפון:   9522485-04         פקס:      9522491-04

דוא"ל:  marshalm@zahav.net

6.     נצרת עילית

כתובת:  רח' רימון, 3/א, נצרת עילית 17000

טלפון:   04-6478909, 04-6478888, 6015070-04       פקס:      04-6463028

דוא"ל:  tami@nallil.org.il

7.     ראשון לציון

כתובת:  בן אליעזר 15, ראשל"צ 75229

טלפון:   9672406-03         פקס:      9664373-03

דוא"ל:  mazal2020@walla,co,il

8.     רמת -גן

כתובת:  רח' בן יוסף 11 רמת גן 52474

דוא"ל:  yaeli-ro@ramat-gan.muni.il

9.     שפרעם

כתובת:  המח' לשירותים חברתיים, ת.ד 243, שפרעם  20200

טלפון:   04-9501702         פקס:      04-9059123

דוא"ל:  nadersh_maistro@hotmail.com

10.   תל אביב

כתובת:  רח' הגר"א 28, תל-אביב  69024

טלפון:   6870798-03         פקס:      03-6391033

דוא"ל:  burak-y@mail.tel-aviv,gov.il

ארגון מפעיל:

מחלקות לשירותים חברתיים

פנייה:

אישית.

 


3.3  קל"ע -קבוצות לעזרה עצמית

השירות:

תמיכה הדדית, העברת מידע, ייעוץ, למידה,סינגור, יוזמות חברתיות לקידום זכויות עיוורים באמצעות קבוצת השווים הפועלים בהתנדבות.

מטרת השירות:

הענקת מסגרת חברתית תמיכתית קבועה.

מקום קבלת השירות:

1.     חולון - מועדון חברתי, מתנ"ס

כתובת:  רח' ישעיהו 16, חולון 58837            

טלפון:   5506772-03

2.     חולון - קבוצת פעילים

כתובת:  מרכז יד שרה,  חולון          

טלפון:   6514091-03

3.     יהוד - קל"ע

כתובת:  מועדון גיל הזהב, רח' עץ אפרסק 11, יהוד 56258        

4.     ירושלים - "דלת פתוחה"

כתובת:  רח' רד"ק 2, רחביה ירושלים 92301               

טלפון:   6420438-02

5.     ירושלים - "מאור"

כתובת:  מרש"ל ירושלים, רח' יפו 216 בניין שערי העיר            

טלפון:   5388955-02

דוא"ל:  anbela@jerusalem.muni.il

6.     ירושלים - קל"ע לדוברי אנגלית

כתובת:  מרש"ל ירושלים. רח' יפו 216 בניין שערי העיר, ירושלים 94383

טלפון:   5891802-02

7.     כפר סבא, הוד השרון ורעננה -קבוצה לעזרה עצמית לתושבי האיזור 

כתובת:  מועדון האגודה למען העיוור, רח' שער העמק 4, נתניה 42292

טלפון:   8614744-09

8.     נתניה - קל"ע

כתובת:  רח' ברוך רם 85/1, נתניה 42276      

טלפון:   8614661-09

9.     פתח תקווה - קבוצת חברתית

כתובת:  מועדון לעיוור, רח' הרצל 3, פתח תקוה 49437             

טלפון:   9315444-03, 9301024-03

10.   קל"ע - לבוגרי קב' תמיכה

כתובת:  האגודה למען העיוור, רח' הגפן 32, חיפה 46665          

טלפון:   8389459-04

11.   קריית אונו - חבר למען חבר

כתובת:  במתנ"ס בקרית אונו          טלפון:   5344921-03

12.   ראשון לציון -מועדון חברתי

כתובת:  רח' בן אליעזר 15, ראשון לציון 75229           

טלפון:   9691255-03

13.   רמת גן - קבוצת פעילים

כתובת:  מרש"ל רמת גן, רח' בן יוסף 11, רמת גן 52474            

טלפון:   6769191-03, 6726804-03

14.   תל -אביב - קל"ע ללקויי ראייה קבוצה ארצית

כתובת:  בית המרכז לעיוור, רח' דוד חכמי 10, תל אביב 67778               

טלפון:   7915531-03, 5370271-03, 7915549-03

ארגון מפעיל:

קבוצות פעילים מתנדבים בכל רשות

פנייה:

ישירות לאנשי הקשר בקבוצה. 

 

פרק 4

שיקום תפקודי

 

שירותי השיקום התפקודי מיועדים לאנשים עיוורים ולקויי ראייה בכל הגילאים ובכל רחבי הארץ.

השירות כולל ארבעה תת שירותים: הדרכה שיקומית, שיפור תפקודי הראייה, ניידות באמצעות כלב נחייה ומכשירי עזר לשיפור התפקוד.

 

4.1  הדרכה שיקומית

השירות:

הקניית טכניקות מיוחדות להתמצאות וניידות, לניהול חיי יומיום, לכלכלת בית, לתחזוקת בית, לתקשורת לניצול הזמן הפנוי ולשיקום תפקודי הראייה.

מטרת השירות:

שיפור התפקוד האישי במטרה להבטיח אורח חיים עצמאי.

אופן קבלת השירות:

·         בבית הלקוח ובאזור מגוריו.

·         במסגרות חינוכיות, תעסוקתיות, שיקומיות, גריאטריות, ובמעונות או בכל מקום אחר בהתאם לצרכים לגיל ולמצב רפואי ותפקודי.

·         הדרכה קבוצתית במסגרת תכניות יום.

·         הדרכה בתכנית שיקומית בתנאי פנימייה במשך ארבעה שבועות.

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

הערות:

1.    נכי צה"ל - הפנייה תעשה באמצעות אגף השיקום משרד הביטחון.

2.    נפגעי פעולות איבה ונפגעי תאונות עבודה - הפנייה נעשית באמצעות אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

3.    כתובת למשלוח פניות: מרכז ארצי להדרכה שיקומית, "מגדל אור" קריית חיים חיפה 26244.

ארגון מפעיל:

המרכז הארצי להדרכה שיקומית (מאל"ש) "מגדל אור"

טלפון: 7721405-077,  פקס: 7721401-077.

כתובת המחוזות:

באר שבע

כתובת:  ת"ד 3711, רח' שאול המלך 113, באר שבע  84131

טלפון:   6468427-08         פקס:      6468430-08

ירושלים

כתובת:  רח' יפו 216, בנין שערי העיר, ירושלים 94383

טלפון:   7777420-02         פקס:      7777421-02

תל אביב

כתובת:  רח' ההגנה 34, תל-אביב  67721

טלפון:   7721382-077       פקס:      7721383-077

חיפה

כתובת:  מרכז שיקום מקצועי, קריית חיים, חיפה 26244

טלפון:   7721405-077       פקס:      7721406-077


4.2  שיקום תפקודי ראייה ירודה

מהות השירות:

הענקת מערך שירותים מיוחדים לבעלי ראייה ירודה הכוללים: אבחון תפקודי הראייה, התאמת אביזרים והשאלתם, תרגול השימוש בעזרים ושירותי תמיכה רגשיים.

מטרת השירות:

שיפור התפקוד האישי תוך ניצול מירבי של שרידי הראייה.

פנייה:

אישית או באמצעות גורמי טיפול. השירות כרוך בתשלום. יש להצטייד בחומר רקע רפואי.

מקום קבלת השירות:

המכונים לשיקום ראייה ירודה שלהלן:

באר-שבע

כתובת:  שאול המלך 113, ת.ד 3711,באר שבע  84131

טלפון:   08-6468426         פקס:      08-6468430

דוא"ל:  oshrit@shikom.org.il

מרכז שיקום הרצליה

כתובת:  דוד חכמי 10 (בבנין המרכז לעיוור) תל -אביב 67778

טלפון:   03-6880523, 03-6880560                פקס:      03-6875696

דוא"ל:  l.vision@blinds.org.il

קריית חיים 

כתובת:  מרכז שיקום מגדל אור,קריית חיים  26244

טלפון:   7721302-077       פקס: 7721303-077

ירושלים

כתובת:  רח' הנביאים 47, ירושלים 95141

טלפון:   6256458-02, 6257552-02                פקס:      6232895-02


4.3  ניידות באמצעות כלב נחייה

השירות:

תוכנית הדרכה שבמהלכה לומד האדם להיעזר בכלב נחייה לצורכי ניידות ועצמאות מחוץ לבית. הכלב ניתן לאחר הכשרה הנמשכת חודש ימים בתנאי פנימייה. הקורס מצריך מאמץ גופני ונפשי.

מטרת השרות:

ניידות באמצעות כלב נחייה

פנייה:

ישירות לבתי ספר לכלבי נחייה

מקום קבלת השרות

1.     מושב בית עובד 76800

טלפון:   08-9408213, 050-5404070              פקס:      08-9408220

דוא"ל:  www.israelguidedog.org.co.il

2.     עיניים מנחות לעיוור בישראל

כתובת:  ת.ד. 649 קריית שמונה 10200

טלפון:   04-6980218, 050-5527685              פקס:      04-6987263

דוא"ל:  www.guidedogs.org.co.il

 


4.4  קצבת אחזקת כלב נחייה

מי שברשותו כלב נחייה שניתן באישור השרות לעיוור זכאי לקצבה לאחזקת הכלב.

נותן השירות:

אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל, ת.ד. 6054, רח' דוד חכמי 10, ת"א 67778

טל': 5371065-03, פקס: 5371066-03.

דוא"ל: blind@015.net.il 

עם קבלת האישור מבית הספר על סיום קורס ההדרכה מודיע על כך השירות לעיוור לאגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל וזו מצרפת את בעל הכלב לרשימת הזכאים לקצבה.

מטרת הקצבה:

תחזוקה שוטפת של הכלב, כלכלה הגיינה אישית ביטוח צד ג'.

 


4.5  מכשירי עזר לשיפור התפקוד

השירות:

מרכז מכירה המציג מגוון מכשירי עזר ייחודים: אופטיים, אלקטרוניים ומכנים המיועדים לרכישה בסבסוד.

מטרת השירות:

הנגשת מכשירי עזר ייחודיים לשיפור איכות החיים.

פנייה:

1.    ישירות למרכז למוצרי עזר במרכז לעיוור עם הצגת תעודת עיוור /לקוי ראייה. ו/או טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.

2.    מרכז המכירה מפעיל ניידת שירות, הפוקדת מרכזי עיוורים ומועדונים חברתיים ברחבי הארץ בתיאום מראש.

3.    ניתן להזמין פריטים בטלפון באמצעות כרטיס אשראי ולקבלם בדואר.

ארגון מפעיל:

המרכז לעיוור בישראל

"מרכז מכירה למכשירי עזר", רח' דוד חכמי 10 תל-אביב 67778, טלפון: 7915532-03, פקס: 5423710-03

ימי קבלת קהל במדור:   בימים א' ו-ה' בין השעות 8.00-15.30

                                    ביום ג' בין השעות 8.00 -16.00

הזמנות טלפוניות:          בימי ב' ו-ד' בין השעות 8.00 עד 15.00

דוא"ל:                          info@blinds.org.il

 

 

פרק 5

שיקום חברתי

 

5.1  מועדונים חברתיים

השירות:

מערך מגוון של שירותים חברתיים לניצול שעות הפנאי, כגון חוגי העשרה ויצירה, קבוצות תמיכה, ספורט, טיולים ועוד.

מטרת השירות:

לאפשר לאדם לנצל את שעות הפנאי, באופן יעיל ופעיל.

פנייה:

אישית או באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

מקום קבלת השירות:

השירות ניתן במועדונים ברחבי הארץ.

לקבלת פרטים על כתובות וטלפונים של מועדונים, ניתן לפנות למשרדי המחוזות.

מחוז

כתובת

טלפון

ירושלים

רח' מקור חיים 35, ירושלים

5650142-02

תל אביב

שד' ירושלים 22, תל אביב

5125506-03

חיפה

רח' חסן שוקרי 5, קומה א, חיפה

8619456-04

באר שבע

שד' התקווה 4, קומה ד', באר שבע

2626499-08


5.2  ספריות

השירות:

השאלה,יצור ספרים וכתבי עת בכתב בראיל בקול ובהגדלה בעברית ובשפות נוספות.

מטרת השירות:

הנגשת חומרים כתובים לעיוורים וללקויי ראייה.

פנייה:

עם תעודת עיוור /לקויי ראייה או עם מסמך רפואי המעיד על לקות הראייה

להלן רשימת הספריות הפועלות:

1.     הספרייה המרכזית לעיוורים ולקויי ראייה

כתובת: ההסתדרות 4, נתניה 42541

טלפון:  09-8617874, 09-8620166            פקס:    09-8626346

אתר אינטרנט:   www.clfb.org.il

שלוחת תל-אביב: רח' משה דיין, בית גיל הזהב, תל-אביב 67313

טלפון:  03-6315555       פקס:    03-6315577

2.     על"ה- ספרייה עיונית ואקדמית

כתובת: הר הצופים, ת"ד 24051, ירושלים 91240

טלפון:  5883199-02       פקס:    02-5826166

דוא"ל:  alehlib@savion.huji.ac.il

אתר אינטרנט:   alehlib@savion.huji.ac.il

3.     מסילה ספרייה תורנית לעיוורים

כתובת: כהנמן 69 ב', בני ברק 51544

טלפון:  03-5782895       פקס:    03-5782895

דוא"ל:  mesilah@bezeqiet.net


5.3  נופש

השירות:

תוכניות נופש ייחודיות בבתי הארחה ובבתי מלון בארץ.

מטרת השירות:

מתן אפשרות לנופש לקבוצות ואיפשור מפגש בין שווים.

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים

ארגון מפעיל:

המרכז לעיוור בישראל

 

5.4  ספורט ופעילות גופנית

השירות:

פעילות גופנית לסוגיה השונים

מטרת השירות:

שיפור איכות החיים וניצול יעיל של שעות הפנאי.

אופן ומקום קבלת השירות:

מועדונים חברתיים ומרש"לים.

מקום קבלת השירות:

ירושלים

ארגון מפעיל: בית חינוך עיוורים

כתובת:   רח' דגל ראובן, 8 ירושלים 91008

טלפון:     6599555-02

דוא"ל      office@jewishblind.org

הרצליה

ארגון מפעיל: האגודה הישראלית לכדורת דשא

כתובת:   רח' לייב יפה 16, הרצליה 46321

טלפון:     9565101-09       פקס:    9565101-09

דוא"ל      shopsy@013net.net      Bangy11@zahev.net.il

בת ים

ארגון מפעיל: אגודת הספורט

כתובת:   רח' יוספטל 32/ב', בת ים 59507

טלפון:     5515222-03       פקס:    4252811-054

באר שבע

ארגון מפעיל: האגודה למען העיוורבאר שבע

כתובת:   רח' שאול המלך פינת נחשון, באר שבע  84797

טלפון:     6435976-08

פנייה:

ישירות לנותן השירות

 

פרק 6

שיקום מקצועי-תעסוקתי

 

6.1    אבחון מקצועי תעסוקתי

השירות:

אבחון כוללני של האדם לבדיקת נתוני אישיות, יכולת,  כישורים, נטיות, תפקוד כללי ותפקוד ראייה.

מטרת השירות:

בניית תוכנית לשיקום מקצועי.

מקום קבלת השירות:

1.     מרכז שיקום "מגדל אור"- קריית חיים חיפה 26244,

         טל': 7721333-077 פקס: 7721325-077

         שירות ארצי בתנאי פנימייה

2.     מרכז שיקום הרצליה - רח' חובות הלבבות 11 הרצליה 46323

         טלפון: 9575035-09, 9506111-09 פקס: 9586711-09.

         דוא"ל: shikum@shikumsharon.org

3.     מרכז שיקום באר שבע - רח' שאול המלך 113 באר שבע 84131.

         טלפון: 6468444-08 פקס:6468430-08

         דוא"ל: shay@shikum.org.il

 

מסגרות הכשרה בקהילה:

כל מסגרת רלוונטית שנמצאה מתאימה לקלוט את האדם העיוור ולקויי הראייה למטרת הכשרה תעסוקתית.

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים ו/או באמצעות רכז/ת בכיר/ה להשמת עיוורים.

 

6.2  הכשרה מקצועית

השירות:

הקניית מקצוע ו/ או עיסוק בהתאמה לצרכי עולם העבודה

מטרת השירות:

להשתלב בעולם העבודה.

מקום קבלת השירות:

במסגרות הכשרה בקהילה ומרכזי שיקום (ראה לעיל סעיף 6.1)

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים ו/או באמצעות רכז/ת בכיר/ה להשמה.

 


6.3  מכינה אקדמית

השירות:

השלמת בגרות והכנה לחיים אקדמיים.

מטרת השירות:

סיוע בהשתלבות במוסדות על תיכוניים ובמוסדות להשכלה גבוהה.

מקום קבלת השירות:

מרכז למידה לעיוור

האוניברסיטה העברית, הר-הצופים,ירושלים

טלפון: 5883933-02 פקס: 5826166-02

דוא"ל:odedg@savion.huji.ac.il

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים ו/או באמצעות רכז/ת בכיר/ה להשמה.


6.4  השכלה גבוהה

השירות:

לימודים אקדמאיים בהתאם לאבחון וליעוץ לימודי במוסדות שהוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

מטרות השירות:

מימוש יכולות עיוניות במטרה לרכוש תואר אקדמי לקראת שילוב בעולם העבודה.

מקום קבלת השירות:

מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.

פנייה:

באמצעות רכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

הערה:

ב"מגדל אור" פועל שירות יעוץ למועמדים המעוניינים להשתלב בלימודים במוסדות להשכלה גבוהה. לרשות היחידה ספרייה המספקת מידע על עיסוקים, מקצועות, מקומות לימוד ותנאי קבלה. המידע קיים בכתב, בהקלטה, על גבי מערכת ממוחשבת ובכתב בראיל.


6.5  יחידות תמיכה לסטודנטים באוניברסיטאות

נושא ההשכלה הגבוהה הינו תופעה שכיחה בקרב בוגרי 12 שנות לימוד. השירות

לעיוור תומך ומעודד את ציבור העיוורים לפנות להשכלה גבוהה,על מנת להקל

על שילובם בחברה.

השירות:

סיוע במטלות הלימוד באמצעות יחידות תמיכה מיוחדות באוניברסיטאות, ע"י הנגשת מידע, סיוע בעזרים טכניים ובשירותים תומכים נוספים כגון מרכזי למידה לעיוור המופעלים ע"י עמותת על"ה.

מטרת השירות:

לסייע לסטודנט העיוור בהשתלבות במסגרת הלימודים.

אופן ומקום קבלת השירות:

1.     האוניברסיטה העברית             

כתובת:  ת"ד 24051, הר הצופים, ירושלים, 91240     

טלפון:   02-5882155         פקס:      02-5826166        

דוא"ל:  lcd@savion.cc.huji.ac.il

2.     בר-אילן       

כתובת: יחידה למעורבות חברתית, רמת גן 52100

טלפון:  03-5318491       פקס:    03-5344622      

3.     תל-אביב      

כתובת: בניין מיטשל, מדור מלגות, ת.ד  9040, תל-אביב 69978     

טלפון:  6409691-03       פקס:    03-6409690      

דוא"ל:  IlanaK@tauex.tau.ac.il

4.     טכניון           

כתובת:  קריית הטכניון, חיפה 32000           

טלפון:   04-8294110, 04-8294367                פקס:      04-8230487        

5.     בן-גוריון, באר שבע    

כתובת: ת"ד 653, באר-שבע, 84105        

טלפון:  6477388/9-08, 8018017-052       פקס:    08-6472939      

דוא"ל:  scatjo@exchange.ac.il

6.     האוניברסיטה הפתוחה            

כתובת: רבוצקי 108, ת.ד. 808, רעננה, 43107      

טלפון:  7781501-09       פקס:    7780634-09      

דוא"ל:  nitsana@openu.ac.il

7.     חיפה             

כתובת: בניין רב-תכליתי, אוני' חיפה, חיפה 31095          

טלפון:  04-8240685, 8240629-04           

פקס:    04-8249174      

דוא"ל:  aabutbul@univ.haifa.ac.il   ssinai@univ.haifa.ac.il

8.     מכללת הדסה             

כתובת:  הנביאים 37, ירושלים,91010          

טלפון:    6291314-02                        

9.     מכללת עמק יזרעאל  

כתובת:  ד.נ. יזרעאל 19300              טלפון:    6423468-04                        

דוא"ל:   michalf@yvc.ac.il

10.   מכללה אקדמית גליל מערבי   

כתובת: ת.ד. 2125, עכו 24121    

טלפון:  049015283                   

דוא"ל:  esterd@wgalil.ac.il

פנייה:

אישית או באמצעות רכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 


6.6  שירות לאומי - פרויקט "אלומת דוד"

השירות:

מותאם לאנשים עיוורים ולקויי ראייה. המשרת בפרויקט מחויב ב-30 שעות עבודה במקום שהותאם עבורו.

לתשומת לב: כל המקומות הינם מקומות נורמטיביים ואינם קשורים בעולם העיוורים, כגון: בתי חולים, בתי ספר, משרדי ממשלה ועוד. 10 שעות מיועדות לשיקום או להכנה לקראת לימודים אוניברסיטאיים באמצעות קורס הכנה לפסיכומטרי או השלמת בגרויות.

מטרת השירות:

הזדמנות לתפקוד נורמטיבי ושווה לכל בוגר תיכון.

התנסות בעולם העבודה.

התנסות בתפקוד עצמאי.

אפשרות להתחלת תהליך הכנה ללימודים אקדמיים במקביל לשירות הלאומי.

פתיחת עולם העיוורים בפני המעסיקים.

אופן ומקום קבלת השירות:

במקומות עבודה ברחבי הארץ.

עמותת על"ה - מרכז למידה לעיוור,

האוניברסיטה העברית בירושלים, קמפוס הר- הצופים

ת.ד. 24051, הר הצופים, ירושלים 91240.

טלפון: 5882155/677-02, פקס: 5826166-02, דוא"ל: moshem@savion.huji.ac.il

 

הערות:

1.     המשרתים בפרויקט יכולים לבחור באחת משתי אופציות של מגורים: לינה בבית או לינה מחוץ לבית, בדירת מגורים, מותאמת לעיוורים, תוך קבלת סיוע וליווי בתהליך הלמידה של מגורים עצמאיים.

2.     בוגרי התוכנית זכאים לכל הזכויות של המשרתים בשירות לאומי.


6.7  שילוב בעבודה

השירות:

סיוע באיתור ובהשתלבות במקום עבודה.

מטרת השירות:

אספקת מערך של שירותים תומכים וסיוע מרבי לצרכיו

 המיוחדים של האדם העיוור כדי לשלבו במסגרת תעסוקתית.

 אופן ומקום קבלת השירות:

במשרדים המחוזיים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. להלן הכתובות:

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

חיפה

חסן שוקרי 5, בניין מאי,
קומה א', חיפה 33111

8619456-04

8619163-04

תל -אביב

שד' ירושלים 22, תל -אביב 680 22

5125506-03

5125719-03

ירושלים

מקור חיים 35, ירושלים  94226

5650142-02

5650161-02

באר שבע

שאול המלך 113, באר שבע 84131

6468412-08

6468430-08

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ו/או רכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים.


6.8  תעסוקה מוגנת

השירות:

תעסוקה למי שאינם יכולים להשתלב בשוק העבודה החופשי. מדובר במפעלים מיוחדים שבהם תנאי העבודה מותאמים למגבלה ומקנים גמול כספי.

מטרת השירות:

תעסוקה בתנאים מיוחדים.

אופן ומקום קבלת השירות:

המפעלים המוגנים מפוזרים במקומות שונים ברחבי הארץ ומופעלים ע"י ארגונים ציבוריים.

להלן רשימת המפעלים המוגנים:

מחוז באר שבע והדרום

ישוב

כתובת

טלפון

פקס

באר שבע

יהודה הנחתום 11, ת.ד 3711,
באר שבע 84131

08-6468451-2

08-6239904

קריית גת

האשלגן 3, קריית גת 82000

6811472-08

6811472-08

מחוז ירושלים

ישוב

כתובת

טלפון

פקס

אשדוד

הראשונים 11, ת.ד 249,
אשדוד 77102

08-8523979

08-8535147

אשקלון

רח' רמז, ת.ד. 133, אשקלון

6724821-08

6724821-08

ירושלים

מרכז ספיר, גבעת שאול, ירושלים

6511943-02

6528164-02

 


מחוז תל -אביב

ישוב

כתובת

טלפון

פקס

בת ים

הרצל  6, בת ים  59306

6596724-03

5556176-03
5556105-03

גדרה

הרב יוסף גמליאל, ת"ד 257  
גדרה 70080

08-8593377

08-8593377

הרצליה

חובות הלבבות 11, הרצליה  46323

9504369-09

09-9586711

חולון (המשקם)

רח' המלאכה 26, חולון

5172824-03

5170931-03

נתניה

רח' הרכב 8, נתניה  42379

09-8628284

09-8628284

רחובות

רח' גבריאלוב, ת"ד 1477,
רחובות 76114

08-9466188

08-9469555

רמת גן

שד' הנרקיסים 43, ת.ד 2171,
רמת גן  52121

03-7527172
6894958-050

03-7523703

תל- אביב

שוקן 30, תל-אביב 65532

03-6823886

03-6829174

מחוז חיפה והצפון

ישוב

כתובת

טלפון

פקס

אום אל פחם

שכ' ביר, ת"ד 2165,
אום אל פחם 30010

04-6314996

04-6314996

כפר קרע

כפר קרע, 30085

04-6351671

 

מג'ד אל כרום

מג'ד אל כרום, 20190

04-9881126

04-9881126

נצרת עלית

רימון /3א, נצרת עלית 17000

04-6478888
04-6015080

 

קריית חיים

"מגדל אור",קריית חיים חיפה 26244

7721373-077

7721361-077

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

 

 

פרק 7

מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת

 

השרות לעיוור שם לו למטרה לסייע ללקוחותיו לפתח שליטה במיומנות מחשב ולנצל את יתרונותיו של המחשב ללימודים ולעבודה.

 

המוסד לביטוח לאומי מסייע ברכישת עמדות עבודה ממוחשבות לסטודנטים ולעובדים. וכן מממן חלקית הקמת סדנאות למחשבים.

 

למימוש מטרה זו עומדים לרשות הלקוחות מספר שירותים כמפורט להלן:

 

7.1  סיוע בקבלת עמדת עבודה

השרות:

סיוע ברכישת עמדת עבודה ממוחשבת בהתאם להמלצת המכון לטכנולוגיה שיקומית.

מטרת השרות:

לאפשר לעובד/סטודנט לקווי הראייה לעבוד ו/או ללמוד בעזרת ציוד ממוחשב או בעזרת אמצעי הגדלה אחרים.

אופן קבלת השרות:

א.   לצורכי לימודים

הציוד ניתן לרכישה באמצעות המוסד לביטוח לאומי כחלק מתוכנית השיקום.

פנייה: ישירה לרכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (ראו סעיף 6.7).

ב.    לצורכי עבודה

הציוד ניתן לרכישה ע"י המוסד כנ"ל.

פניה: ישירה לרכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (ראו סעיף 6.7).

 

7.2  מאגרי השאלה של עמדות מחשב

השירות לעיור מפעיל שני מאגרים המאפשרים השאלה מיידית לפרקי זמן מוגבלים עד 6 חודשים ועד רכישת ציוד קבע.

א.   מאגר לסטודנטים - מיועד לסטודנטים הלומדים בתוכנית שיקום שאושרה ע"י השירות לעיוור.

ארגון מפעיל:

עמותת "עלה"

ב.    מאגר לעובדים - מיועד לאפשר השתלבות מהירה בעבודה בשוק החופשי ובתנאים נורמטיביים, עד לרכישת ציוד אישי, למי שצרכי עבודתו מחייבים עבודה מול מחשב.

ארגון מפעיל:

"מגדל אור"

 


7.3  התאמת עמדת מחשב

השרות:

תכנון עמדת עבודה והערכת צרכי הלקוח ומגבלותיו התייחסות למגוון

האפשרויות הקיימות והתאמה למערכת המחשב במקום העבודה.

מטרת השרות:

לאפשר ללקוח שימוש במחשב בסביבת העבודה או במקום הלימודים.

מקום קבלת השרות:

1.    להתאמת הציוד: במרכז שיקום מגדל אור ובמרכז שיקום הרצליה

       אופן ומקום קבלת השירות:

       א.  המכון הטכנולוגי לאבחון ושיקום תעסוקתי "מגדל אור", קריית חיים, חיפה 26244

טלפון: 7721322-077, פקס: 7721321-077

       ב.   השלוחה בת"א: רח' ההגנה 34, קומה ד', תל אביב

       ג.   מרכז שיקום הרצליה: חובות הלבבות 11, הרצליה 46323

טלפון: 9506111-09, פקס: 97586711-09, דוא"ל: shikum@shikumsharon

2.    להשאלת ציוד לפרקי זמן קצובים: בעמותת על"ה

אופן ומקום קבלת השירות:

האוניברסיטה העברית, הר הצופים, ת"ד 24051, ירושלים 91240

פנייה:

באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים ו/או ישירה לרכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (ראו סעיף 6.7).

 

7.4  לימוד ושימוש בציוד הממוחשב

השירות:

לימוד והקניית שליטה במחשב ובציוד המיוחד.

מטרת השירות:

לאפשר ללקוח ידע ומיומנות בהפעלת מחשב מותאם לעיוורים.

מקום קבלת השרות:

השרות ניתן בסדנאות המחשבים המפורטים להלן:

ארגון מפעיל: "מגדל אור"

כתובת:         קריית חיים, חיפה 26244 

טלפון:          7721333-077                      

ארגון מפעיל: מרש"ל חיפה

כתובת:         הגפן 32, חיפה 35053

טלפון:          8527222-04         פקס:      8527223-04        

ארגון מפעיל: מרכז שיקום               

כתובת: חובות הלבבות 11, הרצליה 46323          

טלפון:          9506111-09        

דוא"ל:          shikum@shikumsharon

ארגון מפעיל: מרכז שיקום

כתובת:         שלמה המלך פינת נחשון, באר שבע 84797

טלפון:          6468444-08        

דוא"ל:          shay@shikum.org.il

ארגון מפעיל: מרש"ל ירושלים

כתובת:         רח' יפו 216, בניין שערי העיר ירושלים

טלפון:          5388955-02         פקס:      5003942-02

דוא"ל:          anbrla@jerusalem.muni.il

ארגון מפעיל: מרש"ל         

כתובת:         רח' הגר"א 28, תל-אביב 68024

טלפון:          6870898-03         פקס:      6391033-03        

ארגון מפעיל: אוניברסיטת חיפה     

כתובת:         מרכז למידה בניין רב תכליתי חיפה 31095   

טלפון:8240669-04   

דוא"ל:          ssinai@univ.haifa.ac.il

ארגון מפעיל: מכון קרטן לחרשים עיוורים    

כתובת:         שד' יד לבנים 13, יד אליהו, תל-אביב 67069

טלפון:          6316361-03        

דוא"ל:          elias@cdb.org.il

 

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים ו/או ישירה לרכזים בכירים להשמה במחוזות משרד הרווחה והשירותים החברתיים (ראו סעיף 6.7).

 

פרק 8

סיוע חומרי והנחות

 

8.1  קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי

בעל תעודת עיוור/ לקויי ראייה עשוי לקבל גם קצבה מהמוסד לביטוח לאומי, בהתאם למגבלתו, למצבו ולמדדי הזכאות במוסד לביטוח לאומי.

מדובר בהקצבות הבאות: קצבת נכות, קצבה לשירותים מיוחדים לנכים קשים, גמלה לילד הנכה, גמלת הבטחת הכנסה, גמלת סיעוד לקשיש.

פנייה:

לבדיקת הזכאות לקצבאות המפורטות לעיל, יש לפנות למוסד לביטוח לאומי באזור המגורים.

פרטים נוספים באתר המוסד לביטוח לאומי שכתובתו: www.btl.gov.il

 

8.2  דמי ליווי

מטרת השירות:

דמי ליווי מיועדים לסייע לאדם העיוור בכדי לאפשר השתלבות בחיי החברה והקהילה. הזכאות אינה אוטומטית לכל בעלי תעודות עיוור/לקויי ראייה.

זכאות:

זכאי רק מי שמבחינה רפואית עונה לקריטריונים הבאים:

·         חדות הראייה אינה עולה על 1/60 בעין הטובה ביותר בעזרת משקפיים;

·         צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 10 מעלות, בעין הטובה ובעזרת משקפיים.ובתנאי שגילו 18 ועד 62 לנשים, ו -18 עד 67 לגברים.

שעור דמי הליווי:

11.34% מהשכר הממוצע במשק.

דמי הלווי משולמים בשלוש רמות:

א.   דמי לווי מלאים לאדם בסטאטוס עובד/ לומד (ע"פ ההגדרות המפורטות בתע"ס 6.1).

ב.    75% מדמי הלווי המלאים לאדם שאינו עובד ואינו מקבל שר"מ (קצבה לשירותים מיוחדים).

ג.    50% מדמי הלווי המלאים לאדם שאינו עובד ומקבל שר"מ וכן לקשיש שקבל דמי לווי טרם הגיעו לגיל זקנה.

לא זכאי:

·         ילד מתחת לגיל 18

·         מי שהתעוור אחרי היותו בן 62 (אישה) ו-67 (גבר).

·         נכה צה"ל, נפגע פעולות איבה, נפגע תאונות עבודה, עיוור השוהה בבית אבות, במוסד סיעודי, בבית כלא או במעון לאנשים מפגרים בשכלם.

הערות:

·         תהליך בדיקת הזכאות לתעודת עיוור כולל גם בדיקה לדמי לווי.

·         יישום ההחלטה מובא לידיעת הפונה במכתב אישי.

·         ברורים/שאלות /פניות, מתקבלים בכתב בלבד לכתובת:

פנייה:

השירות לעיוור, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, טל. 6708385-02, רח' יד חרוצים 10 ירושלים,91012.

 


8.3  מס הכנסה

א.   בעל תעודת עיוור/לקויי ראייה זכאי על פי תנאי סעיף 5(9) לפקודת מס הכנסה, לפטור ממס הכנסה על יגיעה אישית.

ב.    הורה לילד הנושא תעודת עיוור/ לקויי ראייה המתפרנס מיגיע כפיו, זכאי/ת לפי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה לשתי נקודת זיכוי בחישוב המס.

פנייה:

ישירות לפקיד השומה באזור המגורים בצירוף תעודת עיוור/לקוי ראייה.

הערה: רצוי לבדוק חשבונות משנים קודמות באם כובדה הזכאות לפטור.

מקום קבלת השירות:

בסניף באזור המגורים פרטים באתר מס הכנסה. (פרטים באתר מס הכנסה: מס הכנסה/סניפים).

 

8.4  ארנונה כללית

בעל תעודת עיוור/ לקויי ראייה זכאי להנחה של עד 90% בתשלום ארנונה כללית, בתנאי שהדירה רשומה על שמו ובכפוף להגשת מסמכים כנדרש.

היקף ההנחה המדויק נקבע ע"י כל רשות בנפרד.

פנייה:

לרשות המקומית, מחלקת הגבייה, באזור המגורים.

 


8.5  אגרת רשות השידור

בכפוף לתקנות רשות השידור (אגרות,פטורים, קנסות והצמדה, תשל"ד 1974 ) נושא תעודת עיוור/ לקויי ראייה זכאי לפטור מתשלום אגרת רדיו וטלוויזיה הרשומים על שמו. הפטור אינו כולל אגרה על רדיו במכוניות, גם במקרים שבהם בעל תעודת העיוור/לקויי הראייה הנו בעליו של הרכב. הפטור ניתן לבני 18 ומעלה בתנאי שהלקוח מנהל משק בית עצמאי.

פנייה:

למשרדי רשות השידור הקרובים למקום המגורים.לפרטים, טלפון: 5013402-02.

 

8.6  שירותי "בזק"

נושא תעודת עיוור/לקוי ראיה זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי התקנת הטלפון ומדמי השימוש בו, וכן לפטור מתשלום עבור 300 פעימות מונה לחודש. (לפי חישוב שהיה קיים עד 4/2000).

פנייה:

למימוש הזכאות יש לפנות אך ורק בכתב לכתובת:

אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה, יד חרוצים 10, ת.ד. 1260, ירושלים 91012.

יש לצרף לבקשה: צילום תעודת זהות, צילום תעודת עיוור וחשבון טלפון.

הערה: אדם המתגורר בשכירות והטלפון אינו רשום על שמו חייב לצרף לבקשה חוזה שכירות.

 


8.7  משלוח דברי דואר

נושא תעודת עיוור/לקוי ראיה זכאי לפטור מתשלום עבור משלוח דברי דואר, בארץ ובחו"ל, של ספרים מוקלטים, אביזרים וכתבים בכתב בראייל.

יישום: כשמדובר בחומר בראייל, יש לציין על המעטפה או החבילה את המילה "בראייל". לצורך משלוח חומר מוקלט, יש לרשום על האריזה את המלים: "חומר לעיוורים".

פרטים נוספים: www.postil.com

 


8.8  תחבורה ציבורית

נסיעה באוטובוסים

א.   בקווים עירונים קיים פטור מלא מתשלום.

ב.    בקווים בין עירוניים זכאי בעל תעודת עיוור/לקוי ראיה ומלווהו, להנחה בשיעור 50% ממחיר כרטיס הנסיעה.

ג.    ההנחה מוענקת ע"י כל החברות המפעילות קווי שירות באוטובוסים אשר קבלו רישיון מאת המפקח על התעבורה.

ד.    זכאים להנחה מי שמציג תעודת עיוור תקפה בעליה לאוטובוס

נסיעה ברכבות

א.   בעל תעודת עיוור / לקוי ראייה זכאי לנסיעה חופשית ברכבת ישראל. בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה זכאי לפטור מלא. והמלווה להנחה בשיעור של 50% ממחיר הנסיעה.

ב.    בקווי הפרברים של רכבת ישראל חייב המלווה בתשלום מלא.

ג.    רכבת ישראל מנפיקה תעודות מעבר חצי שנתיות, המתחדשות באופן אוטומטי והלקוח מקבלן בדואר לביתו, במטרה לחסוך לציבור העיוורים המתנה בתור הקופות.

ד.   לקבלת התעודה בדואר יש לשלוח פקס או מייל לפניות הציבור ברכבת ישראל עם צילום תעודת עיוור ותעודת זהות כולל הספח.

לפרטים: טלפון,6937443-03 פקס,6937443-03

דוא"ל: pniyot@rail.co.il

 


8.9  "אגרת רישוי רכב"

בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה, שלו נכות רפואית של 100% זכאי להנחה בתשלום אגרת רישוי רכב (טסט) וזאת בתנאי שהרכב רשום על שמו

פנייה:

ישירות למשרד הרישוי באזור המגורים בצירוף תעודת עיוור.

 

8.10  דיור

בעל תעודת עיוור/לקוי ראיה זכאי להקלות בתחום הדיור ברכישה ובשכירות על פי הקריטריונים של משרד הבינוי והשיכון.

למימוש הזכאות יש להצטייד במסמך מהשירות לעיוור.

פנייה:

ישירות לסניפי הבנקים למשכנתאות והחברות הציבוריות המשכנות, הסמוכים למקום המגורים.

 


8.11  אגרת רישום מקרקעין (טאבו)

על פי תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה, ורכישה), (מס הכנסה התשל"ה-1974), נושא תעודת עיוור/לקוי ראייה בעל נכות רפואית של 100%, הרוכש דירה לצורכי מגורים בלבד זכאי להנחה בשיעור של 0.5% מערך הדירה בהעברת הדירה על שמו בספרי אחוזה (טאבו).

הערות:

1.    נציבות מס הכנסה מחייבת את האדם לעבוד בדיקת עיניים נוספת מטעם המוסד לביטוח לאומי.

2.    זכות זו מוגבלת לשתי רכישות בלבד.

פנייה:

ישירות לנציבות מס הכנסה מחלקת שומת מקרקעין, ת"ד 1170, ירושלים 91010   טל: 6559260-02.

 

8.12  החזר חלקי של מסים

נושא תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, זכאי להחזר מס, לגבי מספר פריטי ציוד ביתי וציוד אישי, בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי על משרד הרווחה והשירותים החברתיים כמפורט בהוראת המנהל הכללי,(תע"ס מס' 6.4).

תחולת הזכאות: הזכאות ניתנת למימוש בתום שנתיים ממועד קבלת התעודה.

א.   רצוי לקבל מידע על תנאי הזכאות, על רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס ועל גובה ההחזר קודם לביצוע הרכישה.

לקבלת מידע, נא לפנות אל: המרכז לעיוור בישראל, "מדור להחזר מס", רח' דוד חכמי 10 תל אביב, 67778, טלפון, 7915530-03 פקס 5423710-03, דוא"ל: rina@blinds.org.il

ב.    לאחר קבלת המידע ורכישת המוצר יש להמציא את המסמכים המפורטים להלן:

1.    חשבונית מקור, (צילומים והעתקים לא מתקבלים) עם פרוט המיסים ששולמו עבור המוצר שנרכש.

2.    צילום תעודת עיוור, משני הצדדים.

3.    צילום דף מתעודת הזהות משני הצדדים שבו מופיע תאריך הלידה והמצב המשפחתי.

ג.    הגבלות:

1     גבר או אישה, אשר קיבלו תעודת עיוור/לקוי ראייה בהיותם בני 65 ומעלה, לא יהיו זכאים להחזר מס על ציוד ביתי בחמש השנים הראשונות אחרי קבלת התעודה.

2     קשישים בני 75 ומעלה, אשר נושאים תעודת עיוור/לקוי ראייה למעלה מחמש שנים ימציאו חוות דעת של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם המאשרת שהפריט נרכש עבורו ונמצא בביתו לשימושו האישי בלבד.

3.    בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מהפריטים הבאים: מקרר, תנור אפיה, מכונת כביסה, מזגן ודוד שמש.

4.    רווק שמנהל משק בית עצמאי זכאי להחזר מיסים בתנאי שיגיש צילום חוזה שכירות /רכישה של דירת מגורים על שמו.

5.    החשבונית תקפה לשנה מתאריך הקנייה וחייבת להיות על שם בעל תעודת העיוור בלבד.

ד.         פירוט הציוד:

1.    ציוד ביתי: מקרר, מכונת כביסה, תנור אפייה, תנור חימום, כיריים, גז/חשמל לבישול, שואב אבק, מערכת סטריאו, מדיח כלים, מייבש כביסה, מיקרוגל, דוד שמש ומזגן.

2.    ציוד אישי: מכשיר הגדלה אלקטרוני (טמ"ס), תוכנת הגדלה למחשב, צג בראייל, וקורא מסך.

לפרטים:

אתר האינטרנט: http://www.blinds.org.il/.

8.13  עולים חדשים

עולים חדשים מקבלים תקציב המיועד לרכישת ציוד בסיסי. במסגרת סל הקליטה שלהם. אי לכך, הם אינם זכאים להחזר מיסים לרכישת ציוד ביתי בסיסי (מקרר, מכונת כביסה ותנור אפיה), מהשרות לעיוור במהלך חמש השנים הראשונות לשהייתם בארץ.

העולים זכאים ליהנות מהחזר מיסים לגבי כל שאר הפריטים.

 

8.14  חירשים עיוורים - שפת הסימנים

אדם שלו עיוורון וחירשות זכאי לשעות תרגום. שירותי התרגום ניתנים על ידי איש מקצוע, בוגר קורס מתורגמנות לשפה שבה שולט האדם העיוור לקוי השמיעה.

זכאי

·         כל מי שסובל מירידה בשמיעה של 50 dB ויותר באוזן הטובה ונושא תעודת עיוור/ לקוי ראייה זכאי ל-32 שעות תרגום בשנה.

·         כל מי שסובל מירידה בשמיעה של 70 dB ויותר באוזן הטובה ונושא תעודת עיוור/לקוי ראיה זכאי ל - 61 שעות תרגום.

פנייה:

לקלינאית תקשורת ארצית באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

הערות:

1.    בכל פנייה בנושא זה יש לציין מספר תעודת זהות.

2.    כאשר מתקיימות פעילויות משותפות לציבור של אנשים עם חירשות ועיוורון ניתן להיעזר במעתיק סימנים ובמתורגמן אחד לקבוצה.

 

8.15  סבסוד אביזרי שיקום

נושא תעודת עיוור/לקוי ראייה זכאי לרכישת אביזרי שיקום מיוחדים בתנאים מסובסדים.

את רשימת האביזרים שמתעדכנת מעת לעת אפשר לקבל ע"י פנייה ישירה למדור למכשירי עזר בכתובת הבאה:

המרכז לעיוור בישראל, "מדור למכשירי עזר", רח' דוד חכמי 10, תל אביב 67778, טלפון: 7915532-03

פקס: 5423710-03, דוא"ל: lea@blinds.org.il.

או באתר המרכז לעיוור: www.blinds.org.il

קבלת קהל: ימים א' ו-ה' בין 8.00-15.30, יום ג' בין 8.00-16.00 בימי ב' ו-ד' אין קבלת קהל.

פנייה: אישית למרכז ו/או בטלפון באמצעות כרטיס אשראי ואלו ישלחו לנמענים בדואר.

 


8.16  סיוע משרד הבריאות ברכישת אביזרי שיקום

השירות:

משרד הבריאות משתתף במימון אביזרים כגון: תותבות עיניים, מכשירי עזר לראייה ירודה - משקפיים טלסקופיים ומקרוסקופיים, עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפיים.

אוכלוסיית היעד: ילדים עד גיל 18.

השתתפות: השתתפות משרד הבריאות לא תעלה על 75% מהמחיר שיקבע המשרד.

פנייה:

ישירות ללשכת הבריאות המקומית, אל רכזת ההכוונה ביחידה למחלות ממושכות.

לפרטים נוספים אתר משרד הבריאות: who.gov.il

 

8.17  טיפול שיניים

השירות:

האגודה למען העיוור בהרצליה מפעילה מרפאת שיניים, המשרתת את אוכלוסיית העיוורים ואת בני משפחותיהם. תעריפי הטיפול מוזלים.

אופן ומקום קבלת השירות:

רח' רביבים 8, הרצליה 46240

טל: 9582777-09, פקס 9517718-09, דוא"ל: shikum@shikumsharon.org

פנייה:

האגודה למען העיוור הרצליה.

 

8.18  הנחה בתשלום צריכת המים

השירות:

בעל כלב נחייה, תושב ירושלים, זכאי להנחה בצריכת המים. הנחה זו ניתנת לבעלי כלבי נחייה החיים במשפחות שבהן ארבע נפשות ויותר כאשר הכלב מחושב כנפש נוספת.

פנייה:

ישירות למחלקת המים של העירייה.

 

8.19  תו נכה לרכב

ניתן לקבל תו נכה ממוחשב לרכב במשרד הרישוי במחוזות, בתנאי שהרכב רשום על שם האדם העיוור וברשותו תעודת עיוור/לקוי ראייה.

בעת הפנייה יש להצטייד במסמכים הבאים: תו נוכחי, תעודת עיוור, רישיון רכב ותעודת זהות.

 

8.20  סימון חנייה/תמרור

יש להסדיר קבלת סימון חנייה ברשות המקומית, בכפוף לנוהלי כל רשות.

אפשר לקבל סימון אחד בלבד במקום המגורים או בסמוך למקום עבודה קבוע.

התמרור יוסדר באופן אישי, כאשר הרכב רשום על שם האדם העיוור וברשותו תו נכה ממשרד הרישוי ותעודת עיוור/ לקוי ראייה.

 


8.21  קצבה לאחזקת כלב נחייה

השירות לעיוור באמצעות אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה,מממן קצבה חודשית לאחזקת הכלב. לפרטים:

אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה, רח' דוד חכמי 10 תל-אביב 67778,טלפון: 5371065-03, פקס:5371066-03,

דוא"ל: haiml@malam.com

 

8.22  הנחות בשכר לימוד לילדי עיוורים /לקויי ראייה

ההנחות לא מבוססות על נכות אלא על מצב כלכלי בלבד.

גני ילדים טרום חובה

הנחות בגני טרום חובה המנוהלים ע"י הרשויות המקומיות ניתנות על פי מבחן הכנסה של ההורים. טבלת ההנחות מתפרסמת מידי שנה ע"י משרד החינוך.

פנייה: אגף החינוך ברשות המקומית

 

חינוך חובה (גילאי 5-16) וגילאי 17-18

בגילאים אלו אין תשלום שכר לימוד, ועבור תשלומי חובה ורשות הנקבעים ע"י משרד החינוך וועדת החינוך של הכנסת, אין מערכת הנחות. עם זאת, עבור הורים שנבצר מהם לשלם בשל מצבם הכלכלי, קיים תקציב מלגות של משרד החינוך.

על ההורים לפנות למוסד החינוכי וזה יפנה באמצעות הרשות המקומית למשרד החינוך לקבלת המלגה.

פנייה:

היחידה הכלכלית,טלפון: 6918296-03 

או ליחידה לחינוך במרכז השלטון המקומי, טלפון: 9657904-03, 6844239-03.


פרק 9

תכניות מסגרות מיוחדות

 

9.1  חרשים

א. מכון בית דוד, מרכז לחרש עיוור

המרכז לחרש-עיוור הוא מסגרת חברתית שיקומית לאנשים בעלי לקות כפולה - שמיעה וראיה. המרכז לחרש-עיוור מהווה מרכז לאומי המסנגר ודואג באופן מתמיד לזכויות האנשים החרשים-עיוורים בישראל.

השירות:

מרכז רב תכליתי לאוכלוסיית החרשים עיוורים שכולל: שירות סוציאלי, מועדון חברתי, חוג לפסיכודרמה, אולפן לעולים ללימוד השפה העברית, אוריינות מחשבים ועוד.

מטרת השרות:

להעניק מסגרת תומכת המסייעת לאוכלוסיה זו בהתמודדויות היום יומיות.

במרכז מופעלות היחידות הבאות:

1.    היחידה לאוריינות מחשבים - הוקמה במטרה ללמד מיומנויות תקשורת במחשב לאוכלוסיית היעד.

2.    מועדון חברתי - מיועד לאנשים מבוגרים, בגיל ממוצע 40 שיש להם לקות כפולה שנמצאת בטווח שבין כבדות שמיעה לחירשות, ובין כבדות ראייה לעיוורון.

הפעילויות מתקיימות בכל יום שני בשבוע בשעות אחה"צ והערב במרכז לחרש-עיוור ומיועדות לאנשים מכל חלקי הארץ.

מועדון חברתי נוסף מיועד ל צעירים ערביים עם "תסמונת אשר", מתקיים במועדון אבו טור במזרח ירושלים.

3.    אולפן עברית לעולים חדשים - מרבית העולים של שנות ה-90 הנם בעלי תסמונת " אשר" ואינם יכולים להשתלב באולפנים לעברית המיועדים לאנשים עיוורים (בלבד) או לאנשים חרשים (בלבד. (לכן היה צורך לפתח למענם שירות של אולפן ייחודי.

4.    מודל התמודדות - תוכנית חונכות והדרכה המיועדת לילדים, בני נוער וצעירים בגילאי 7 עד 30 שיש להם תסמונת אשר או שילוב אחר של ליקוי שמיעה וראייה. באמצעות התוכנית נחשפים המשתתפים לאנשים בוגרים בעלי אותה התסמונת ולדרכי ההתמודדות שלהם עמה.

5.    נופש - המרכז יוזם ומארגן נופש שנתי שאורך מספר ימים בשילוב טיולים מאתגרים. כמו כן מקיים טיולים מותאמים ומונגשים למשתתפים בעלת הלקוי הכפול בשמיעה ובראיה.

מקום קבלת השירות:

המרכז לחרש עיוור, עמותת מכון בית דוד, שדרות יד לבנים 13, יד אליהו, ת"ד 9259, תל אביב 61092

טלפקס: 6316419-03, דוא"ל: info@cdb.org.il   אתר: www.cdb.org.il

פנייה:

ישירות למרכז לחרש עיוור.

 

ב. מרכז " נא לגעת"

עמותת "נא לגעת" מקדמת את הצרכים והשאיפות של אנשים חרשים, עיוורים, וחרשים עיוורים באמצעות הקמת קבוצת תיאטרון ומרכז תרבותי ייחודי המעסיק את האוכלוסיות האמורות. העמותה מעניקה לעובדיה הזדמנות לביטוי עצמי ואומנותי ופרנסה וכן פועלת להגברת המודעות לצרכי אוכלוסיית החרשים עיוורים ולקידום שילובם בחברה.

במרכז "נא לגעת" קיים תיאטרון המעלה הצגות בה השחקנים חרשים עיוורים וכן נמצאת במרכז מסעדה בחושך "בלק אאוט" בה מקבלים הסועדים שירות ממלצרים חרשים.

מקום קבלת השירות:

רציף העלייה השנייה,  תיבה 6 נמל יפו, 68031.

טלפון: 6330808-03, פקס: 6823715-03

כתובת האתר: www.nalagaat.org.il

דוא"ל: theater1@nalagaat.org.il

 

9.2  דיאלוג בחשיכה

מהות השירות:

תערוכה המתקיימת בחושך מוחלט ומונחית ע"י מדריכים עיוורים. בתערוכה זו לא רואים דבר אך מגלים עולם ומלואו.

מטרת השירות :

לחשוף את המבקרים הרואים לעולם החושך וע"י כך ליצור מפגש נטול דעות קדומות עם האדם העיוור.

מקום קבלת השירות :

רח' מפרץ שלמה 1 פארק פרס חולון

לפרטים והזמנות: 6503000-03 מוזיאון הילדים בחולון

כתובת האתר: www.d-in-dark.co.il.

 


9.3  המרכז לעיוור בישראל

השירות:

המרכז לעיוור הוא ארגון הגג של האגודות המקומיות למען העיוור ואגודת העיוורים "ששת" ומשמש כארגון יציג של ציבור העיוורים בישראל. בתוקף תפקידו זה פועל הארגון רבות לשיפור רווחתו של האדם העיוור ולקוי הראייה.

המרכז פועל גם בתחום הסנגור ומקיים דיאלוג מתמיד ושוטף עם הרשות המחוקקת והרשות המבצעת.

במסגרת המרכז מופעלת מערכת מידע אוטומטית (מענה קולי) מספרה: 7915555-03. המערכת האמורה פועלת 24 שעות ביממה ומציעה למאזיןהעיוור מידע בתחומים שונים כגון: זכויות העיוור, מחירון ומוצרים חדשים במדור למכשירי עזר, זמני הגעת ניידת המכירות למקומות שונים בארץ, הנחות והטבות, טיפים לחיים קלים, מוצרים חדשים בצרכנות, הודעות רלוונטיות ומדריך לשעות הפנאי הכולל את לוח משדרי הטלוויזיה, הרדיו, אירועי תרבות, מקומות בילוי, מסעדות וכו' המתעדכן אחת לשבוע. כמו כן ניתן להאזין ל חוברת "מדריך זכויות ושירותים לעיוור"

בנוסף מפעיל המרכז מגוון של שירותים ופעולות כגון:

·         החזר מיסים.

·         מדור למכשירי עזר - מכירת ציוד במחירים מסובסדים, פיתוח אמצעי עזר, ייבוא מכשירים מחו"ל והסבתם לעברית.

·         ניידת מכירות המגיעה לריכוזי עיוורים בתיאום מראש.

·         מעבדה לתיקון מכשירי עזר שנרכשו במרכז לעיוור.

·         נופש מאורגן - השתתפות במימון נופש מאורגן לעיוורים ולבני משפחותיהם בחודשי הקיץ.

·         השאלת טלוויזיות במעגל סגור (טמ"ס) לקשישים.

·         קרן מענקים והלוואות, ניתן לפנות לקרן באמצעות פנייה ישירה למרכז לעיוור בישראל.

·         הגדלת ספרי לימוד לתלמידים בעלי שרידי ראייה

·         תמיכה בפעילות קבוצה לעזרה עצמית שמקיימת מפגשים חברתיים תרבותיים ומפעילה קו פתוח למידע וייעץ.

·         פרסומים, הפקת מגוון פרסומים כגון:

·         "אורון", תקליטור המוקדש לנושאים שונים של עיוורון ולקות ראייה ומופץ חינם לכל דורש.

·         תרבות ופנאי - המרכז פועל להשגת כרטיסים למופעים ולהצגות במחיר מוזל וכן להשגת הנחות בשכר לימוד במסגרות לימודיות שונות.

·         מבצעי התרמה - המרכז מוביל ומארגן את מבצעי ההתרמה "אור לעיוור" של האגודות למען העיוור.

חשיבותו של המרכז לעיוור במארג הארגונים לעיוורים באה לידי ביטוי בתמיכתו בארגונים שונים כגון:

·         קיום ימי כף להורים לילדים עיוורים.

·         במימון משלחות לסיורים מקצועיים בחו"ל.

·         סיוע לעמותת "חושים", בפעילויותיה השונות.

·         שותפות עם השירות לעיוור בפיתוח שירותים לעיוורים בארץ.

·         סיוע ומתן אכסניה לקבוצה לעזרה עצמית.

מטרת השירות:

סיוע במתן מענים לאוכלוסיות העיוורים 

מקום קבלת השירות:

רח' דוד חכמי 10, תל -אביב 67778

טלפון: 7915555-03, אתר הבית:www.blinds.org.il

 

9.4  על"ה - עמותה לקידום סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה בישראל

מהות השירותים:

לפירוט ראו: פרק 2 סעיף 2.6, פרק 5 סעיף 5.2  פרק 6 סעיפים 6.4, 6.5, 6.6  ופרק 7 סעיף 7.3.

ת.ד. 24051, הר הצופים, ירושלים 91240, טל: 5882155-02, פקס: 5826166-02.

דוא"ל: lcd@savion.cc.huji.ac.il.

 

9.5  המרכז לקידום העיוור בצפת

מהות השירות:

מרכז שיקומי חינוכי המספק שירותים לילדים ולמבוגרים בתחומי שיקום וחינוך.

השירותים העיקריים:

קייטנות לילדים, תוכניות שיקום למתעוורים חדשים, בשיתוף המרכז הארצי להדרכה שיקומית,"מגדל אור" (מאל"ש),סדנאות שיקומיות בתנאי נופש ומועדון חברתי.

מטרת השירות:

לספק שירותים לשיפור איכות חייהם של העיוורים.

מקום קבלת השירות:

המרכז לקידום העיוור

רח' הרצל 15 א', צפת 13111, טלפקס: 6920445/6-06.

דוא"ל: info@beityael.org

פנייה:

ישירות למרכז או באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

 

9.6  "חושים"

השירות:

עמותת "חושים" הנה עמותה של אנשי מקצוע שמטרתה להעשיר את הידע המקצועי של כלל העובדים בתחום. למימוש מטרותיה מקיימת העמותה השתלמויות, ימי עיון וכנסים מקצועיים ומארגנת משלחות לסיורים מקצועיים בחו"ל .

מטרת השירות:

העשרת הידע המקצועי של העובדים בתחום שיקום אנשים עיוורים ולקויי ראייה

פנייה:

רח' דוד חכמי 10, תל-אביב 67778, טל: 7915557-03 פקס: 5423711-03 (לידי ענת)

דוא"ל: hushim@blinds.org.il

 


9.7  "אופק לילדינו"

השירות:

עמותת "אופק לילדינו" היא עמותת סנגור ארצית של הורים לילדים לקויי ראייה ועיוורים שמטרתה לקדם ולתמוך בילדים ובהוריהם.

מטרת השירות:

סיוע, תמיכה וסינגור להורים לילדים עיוורים

הערות:

·         "אופק לילדינו" מקיימת כנס שנתי ארצי ומפיקה רבעון.

·         עיקר פעילותה בתחום הדיאלוג בין הורים לאנשי הממסד.

פנייה:

טלפון: 6599553-02, פקס:6599508-02, דוא"ל:ofek@ofek-liyladenu.org.il.

 

9.8  "ששת"

השירות:

אגודת העיוורים "ששת" הוא אחד הארגונים המרכיבים את המרכז לעיוור בישראל. לאגודה מוסדות ארציים וסניפים מחוזיים.לשורות האגודה מתקבלים נושאי תעודת עיוור/ לקוי ראייה, בלבד.

מטרת השירות:

קידום אוכלסיית העיוורים האמצעות אנשים שהם עיוורים בעצמם

פנייה:

רח' דוד חכמי 10, תל-אביב 67778, טל: 5372001/2-03, פקס: 7915554-03

דוא"ל: sheshet@blinds.org.il

9.9  "הגשמה"

"הגשמה" היא אגודת עיוורים שעיקר פעילותה באזור הצפון. "הגשמה" כעמותת סנגור מתרכזת בפעילות להשגת הטבות וזכויות לרווחת ציבור העיוורים ברחבי הארץ.

פנייה:

ת.ד. 42228, חיפה. טלפקס: 8444469-04.

דוא"ל: luladadid@walla.co.il.

 

9.10  אגודות למען העיוור

בחלק מהיישובים העירוניים פועלות אגודות למען העיוור המעניקות מגוון שירותים משלימים לאוכלוסיית העיוורים ולקויי הראייה. אגודות אלו פועלות על בסיס התנדבותי. היקף השירותים הניתנים על ידם נגזר מהחוסן הכלכלי של כל אגודה ואגודה. נציגי האגודות למען העיוור מרכיבים את הנהלת המרכז לעיוור בישראל בשיתוף עם אגודת העיוורים "ששת".

פרטים עדכניים על האגודות השונות ברחבי הארץ אפשר למצוא בספר הטלפונים של השירותים לעיוורים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים שכתובתו: www.molsa.gov.il

להלן שמות האגודות

(א)     אגודה למען העיוור ת"א          (ו)    אגודה למען העיוור אשדוד

(ב)      אגודה למען העיוור נתניה        (ז)    אגודה למען העיוור עכו

(ג)      אגודה למען העיוור חיפה         (ח)   אגודה למען העיוור הרצליה

(ד)      אגודה למען העיוור רמת גן      (ט)   אגודה למען העיוור רחובות

(ה)     אגודה למען העיוור ירושלים    (י)    אגודה למען העיוור באר שבע

 


9.11  "לראות" - עמותה לחקר בריאות העין

מטרה:

ייזום פעילויות שונות בתחום של רפואה מונעת במטרה למנוע התפתחותן של מחלות עיניים נפוצות וכפועל יוצא עיוורון.

השירות:

יעוץ בפורומים של מומחים ברפואת עיניים על בעיות עיניים, הרצאות מוקלטות באתר של מיטב רופאי העיניים, במאמרים עדכניים מידע, מילון מונחים וקישורים לאתרים רלוונטיים.

פורום מיוחד לשאלות אישיות.

אתר אינטרנט:

 www.eyes.org.il

 

9.12  נ.מ.ג - ניוון מקולרי גילי

העמותה היחידה בארץ שתחום עיסוקה הוא מחלת הניוון המקולה. העמותה עוסקת באיסוף והפצה של מידע רפואי, מידע שימושי, אפשריות שקום וטיפול ורכישת עזרים. כמו כן מקיימת העמותה קבוצות טיפוליות לחולים במחלה וקבוצות הדרכה לשימוש בשרידי הראייה.

פנייה:

טלפון: 5472751-03, פקס:5477648-03

דוא"ל: amuta@namag.org.il

 


9.13  משכן הראייה

העמותה שמה לה למטרה לסייע ברכישת משקפי ראייה ואביזרי עזר לשמיעה לתושבי ירושלים המתקשים במימון האביזרים.

פנייה:

ניתן להגיע למקום ללא תיאום מראש, בימים א' עד ה' בין 9.00 עד 19.00.

כתובת: רח' החבצלת 21 פינת רח' הנביאים י-ם.

טלפון: 6243757-02, אתר באינטרנט: www.fondation-optical-center.org.il.

 


פרק 10

המוסד לביטוח לאומי

 

10.1  המוסד לביטוח לאומי

סניף ראשי: שד' ויצמן 13,ירושלים 95437 טלפון: 6709211-02.

פנייה:

באתר: www.btl.gov.il

הוספת תגובה
תגובות
נושא
תוכן התגובה
סגור הכל | פתח הכל
אין תגובות לפוסט

פרסם אצלנו

קהל יעד מפולח ועוד יתרונות בלעדיים. טלפן עכשיו!

הצטרפו למועדון לקוחות

זה חינם! לחץ כאן והירשם למועדון לקבלת הטבות.

גלרייה

תמונות מפעילות הגופים השונים

קניות

צא למסע קניות בלי לעזוב את המחשב...

שותפים לדרך

קרא עוד על השותפים לחזון שלנו

קהילות
תחומי עניין נבחרים
חיפושים
פופולריים
פורומים
ארגונים ומומחים
בלוגים נבחרים
ארגונים חברתיים
נותני חסות ושותפים
סגור חלון
שלח הודעה
סגור חלון
סגור חלון
כניסה לאתר

לכניסה לאתר יש להזין כתובת מייל וסיסמא:

זכור אותי
התחבר
סגור חלון
תזכורת
משתמש רשום
תזכורת
סגור חלון
דווח על תוכן פוגעני
סגור חלון