יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

מדריך זכויות ושירותים לעיוור לשנת 2011 מאת יוסי קורסיה ומליק גוזובסקי


שגיא יודוביץ מתוך הבלוג של שגיא יודוביץ'מדריך חשוב (עורך האתר)

מר יוסי קורסיה, שניהל את השירות לעיוור עד לפני ימים אחדים, וגב' מליק גוזובסקי מהשירות לעיוור ערכו את מדריך הזכויות ושירותים לעיוור המפורט בהמשך. 

 

מדינת ישראל

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אגף השיקום

 

הלב פתוח לרווחה

 

 

מדריך

זכויות ושירותים

לעיוורים בישראל

 

 

 

 

 

יוסי קורסיה, מנהל השירות לעיוור

מליק גוזובסקי, השירות לעיוור

 

 

 

השירות לעיוור

 

ירושלים, תשע"א-2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

איסוף המידע ועריכה:

יוסי קורסיה ומליק גוזובסקי

 

 

הדפסה: תשע"א-2011

 

סדר ועיבוד: אונית שירותי מחשב בע"מ

 

כתובת השירות לעיוור:

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אגף השיקום

רח' יד חרוצים 10, ירושלים 91012.

טלפון: 6708181/2-02, פקס: 6708399-02

 

אתר המשרד: http://www.molsa,gov

 

דואר אלקטרוני: sherutl@molsa.gov.il

 

ניתן להאזין למדריך במענה הקולי של המרכז לעיוור
 בטלפון 7915555-03 ולהקיש 5

וכן ניתן לקבל את "המדריך " בכתב בראיל ובכתב מוגדל
באמצעות פנייה לעמותת על"ה
טלפון: 5882155-02

 

תוכן העניינים

פתח דבר....................................................... 1

הקדמה......................................................... 2

ועדת ערר....................................................... 4

פרק 1 - מידע ואיתור........................................ 6

1.1.         תחנות מידע ואיתור.......................................................... 6

1.2          הגשת בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה............................. 7

1.3          מידע ופרסומים............................................................... 9

פרק 2 - שירותים מיוחדים לילדים...................... 10

2.1          מרכזים להתפתחות הילד.................................................. 10

2.2          מעונות יום טיפוליים........................................................ 11

2.3          שירותים לילדים בגיל בית הספר...................................... 12

2.4          בתי תלמיד...................................................................... 14

2.5          תנועות נוער לקבוצת השווים............................................. 16

2.6          פרויקט חונכות ארצי לילדים עיוורים ולילדי עיוורים........... 17

פרק 3 - שיקום רגשי........................................ 18

3.1          שירותי תמיכה רגשית...................................................... 18

3.2          מרכז רב שירותים לעיוור - מרש"ל................................... 19

3.3          קל"ע -קבוצות לעזרה עצמית............................................ 22

פרק 4 - שיקום תפקודי..................................... 24

4.1          הדרכה שיקומית.............................................................. 24

4.2          שיקום תפקודי ראייה ירודה............................................. 26

4.3          ניידות באמצעות כלב נחייה............................................... 27

4.4          קצבת אחזקת כלב נחייה................................................... 28

4.5          מכשירי עזר לשיפור התפקוד............................................ 29

פרק 5 - שיקום חברתי...................................... 30

5.1          מועדונים חברתיים........................................................... 30

5.2          ספריות........................................................................... 31

5.3          נופש............................................................................... 32

5.4          ספורט ופעילות גופנית...................................................... 32

פרק 6 - שיקום מקצועי-תעסוקתי....................... 34

6.1          אבחון מקצועי תעסוקתי.................................................... 34

6.2          הכשרה מקצועית............................................................. 35

6.3          מכינה אקדמית................................................................ 36

6.4          השכלה גבוהה................................................................. 37

6.5          יחידות תמיכה לסטודנטים באוניברסיטאות....................... 38

6.6          שירות לאומי - פרויקט "אלומת דוד"................................ 40

6.7          שילוב בעבודה................................................................. 41

6.8          תעסוקה מוגנת................................................................. 42

פרק 7 - מחשבים וטכנולוגיה מתקדמת................. 44

7.1          סיוע בקבלת עמדת עבודה................................................. 44

7.2          מאגרי השאלה של עמדות מחשב....................................... 45

7.3          התאמת עמדת מחשב....................................................... 46

7.4          לימוד ושימוש בציוד הממוחשב......................................... 47

פרק 8 - סיוע חומרי והנחות............................... 49

8.1          קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי........................................ 49

8.2          דמי ליווי.......................................................................... 49

8.3          מס הכנסה...................................................................... 51

8.4          ארנונה כללית.................................................................. 51

8.5          אגרת רשות השידור......................................................... 52

8.6          שירותי "בזק"................................................................. 52

8.7          משלוח דברי דואר............................................................ 53

8.8          תחבורה ציבורית.............................................................. 54

8.9          "אגרת רישוי רכב".......................................................... 55

8.10        דיור................................................................................ 55

8.11        אגרת רישום מקרקעין (טאבו)........................................... 56

8.12        החזר חלקי של מסים....................................................... 56

8.13        עולים חדשים.................................................................. 58

8.14        חירשים עיוורים - שפת הסימנים..................................... 58

8.15        סבסוד אביזרי שיקום....................................................... 59

8.16        סיוע משרד הבריאות ברכישת אביזרי שיקום..................... 60

8.17        טיפול שיניים................................................................... 60

8.18        הנחה בתשלום צריכת המים............................................. 61

8.19        תו נכה לרכב.................................................................... 61

8.20        סימון חנייה/תמרור.......................................................... 61

8.21        קצבה לאחזקת כלב נחייה................................................. 62

8.22        הנחות בשכר לימוד לילדי עיוורים /לקויי ראייה................. 62

פרק 9 - תכניות מסגרות מיוחדות........................ 63

9.1          חרשים............................................................................ 63

9.2          דיאלוג בחשיכה............................................................... 65

9.3          המרכז לעיוור בישראל...................................................... 66

9.4          על"ה - עמותה לקידום סטודנטים עיוורים

              ולקויי ראייה בישראל....................................................... 68

9.5          המרכז לקידום העיוור בצפת............................................. 68

9.6          "חושים"......................................................................... 69

9.7          "אופק לילדינו"................................................................ 70

9.8          "ששת"........................................................................... 70

9.9          "הגשמה"....................................................................... 71

9.10        אגודות למען העיוור.......................................................... 71

9.11        "לראות" - עמותה לחקר בריאות העין............................... 72

9.12        נ.מ.ג - ניוון מקולרי גילי.................................................... 72

9.13        משכן הראייה.................................................................. 73

פרק 10 - המוסד לביטוח לאומי........................... 74

10.1        המוסד לביטוח לאומי....................................................... 74

 

 

פתח דבר

 

מדריך זכויות זה מיועד לכל נושא תעודת עיוור/לקויי ראייה על מנת להביא לידיעתי את מכלול השירותים המוענקים.

מהדורה זו נוגעת בכל השירותים והזכויות הקיימים וניתנים לאנשים העיוורים.

מידע זמין ועדכני מאפשר ומסייע לשיקום יעיל ומהיר של האדם העיוור ובכך מצמצם באופן משמעותי את פרק הזמן הנדרש להסתגלות למצב החדש שעליו להתמודד עמו.

אנשי אגף השיקום והשירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לא חוסכים במאמצים לידע את אוכלוסיית היעד ואת הציבור הרחב על כל מידע רלוונטי וזה על מנת לאפשר התמודדות תקינה עם הירידה בראייה והעיוורון.

מדריך זה מצוי באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים וניתן להשיגו בכל עת ובכל בית אב שיש בו נגישות למחשב פעיל.

יש לציין שהמדריך נמצא באתר המשרד בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית ובעברית. כמו כן ניתן לקבלו בכתב בראיל, בדפוס מוגדל ובקלטת שמע לנוחיותם של כלל בעלי מוגבלויות הראייה.

במהדורה הנוכחית נעשה מאמץ ללקט ולרכז את המידע העדכני ביותר על מנת לאפשר שירות יעיל ומהיר ובדיעבד תהליך שיקום קצר ככל האפשר.

 

ד"ר שלמה אליישר

סמנכ"ל בכיר
שירותי שיקום

 

 

הקדמה

 

שירותי השיקום לאנשים לקויי ראייה נועדו לשפר את איכות חייהם. השירותים מכוונים להביא את האדם הלוקה בראייה לתפקוד טוב יותר ולאפשר יצירת תנאים לניהול חיים תקינים בבית, בקהילה, בסביבה המוכרת ובעולם העבודה.

בארץ כ-24.000 אנשים לקויי ראייה המוגדרים כעיוורים על פי החוק (נכון
ל-1.1.2010).

למימוש מטרותיו השירות לעיוור פועל בתחומים הבאים:

     ·     איתור אוכלוסיית היעד ורישומה

     ·     שירותים מיוחדים לילדים

     ·     שירותים לשיקום רגשי

     ·     שירותים לשיקום תפקודי

     ·     שירותים לשיקום חברתי

     ·     שירותים לשיקום תעסוקתי

     ·     סיוע חומרי

 

כמו כן פועל השירות לעידוד מחקרים, הפקת פרסומים, הגברת המודעות לשירותי שיקום ופיתוח יוזמות בתחום ההנגשה לעיוורים.

"מדריך זכויות ושירותים לעיוורים בישראל" מספק מידע על השירותים והזכויות המוקנים עפ"י החוקים והנהלים לנושא תעודת עיוור /לקויי ראייה. המדריך מכוון את הלקוח איך ולאן לפנות לקבלת כל שירות שהוא מעוניין בו.

ה"מדריך", אינו בבחינת נוסח המוסמך של חוק, תקנה או הוראה, ואין בו מענה למקרה ייחודי כזה או אחר. מידע נוסף והסבר מפורט יותר ניתן לקבל במחלקות לשירותים חברתיים שבכל רשות מקומית.

"המדריך" ניתן עם קבלת תעודת העיוור/ לקויי ראייה כדי להקל ולו במעט על תהליך השיקום. הענקת מידע אמין איכותי ומדויק היא תנאי יסודי לקיומו של שירות טוב ויעיל, ומשמש מרכיב מרכזי בפעילותו של השירות לעיוור במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

 

יוסי קורסיה

מנהל השרות לעיוור


ועדת ערר

 

במקרה ופנייתך למחלקה לשירותים חברתיים נדחתה או שהתקבלה תשובה בלתי מספקת ניתן לעתור לוועדת ערר אזורית, שבסמכותה לבדוק, לבטל או לשנות את ההחלטה.

וועדות הערר פועלות מתוקף חוק שירותי הסעד תשי"ח-1958.

לוועדות ערר יש לפנות בכתב לפי הכתובות שלהלן:

·         ועדת ערר אזורית מחוז תל -אביב והמרכז, ת.ד. 8084 תל-אביב, 61080.

·         ועדת ערר אזורית מחוז ירושלים והדרום, ת.ד. 919 ירושלים 91008.

·         וועדת ערר אזורית מחוז חיפה והצפון ת.ד. 3028 חיפה 31030.

לידיעתך,

וועדה זו אינה דנה בעררים לצורך קבלת תעודת עיוור /לקוי ראייה.

בנושא ועדת עררים רפואית ראה סעיף 1.2 להלן.

 

 

 


 
 
נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

פגעו בזכויותיך? הפלו אותך או אדם אחר עם מוגבלות?

 

היחידה המשפטית לפניות הציבור עומדת לרשותך!

 

אנו מספקים יעוץ, תיווך, מתן חוות דעת וייצוג בבתי המשפט לפי הצורך.

 

הסיוע ללא תשלום תוך שמירה על סודיות.

 

ימים א'-ה' בין השעות 8.00 עד 15.00.

 

בנושאים: זכויות סוציאליות, דיור, תעסוקה, ביטוח, חינוך ופנאי, טלפון: 6549558-04.

 

בנושא: נגישות, טלפון: 6459561-02.

 

ניתן לפנות בפקס: 6549566-02 או באמצעות טופס מקוון באתר האינטרנט של הנציבות:

www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW

 

 


פרק 1

מידע ואיתור

 

השירות לעיוור רואה לעצמו חובה בסיסית לאתר את האוכלוסייה נזקקת לשירותיו ולספק לה מידע על מגוון שירותי שיקום העומדים לרשותה.

למימוש מטרה זו פועלת רשת של תחנות איתור ומידע במרפאות עיניים בבתי חולים ובקהילה.

 

1.1. תחנות מידע ואיתור

השירות:

שירותי איתור ומידע לאדם בתהליך של אובדן הראייה. השירותים ניתנים בפרק זמן סמוך ככל האפשר למועד הירידה בראייה. שירותי המידע ניתנים גם לבעלי תעודת עיוור וגם לקהל הרחב.

מטרת השירות:

·         לקצר את משך הזמן שבין הפגיעה בראייה ובין קבלת שירותי השיקום.

·         לייעץ ולכוון את לקויי הראייה והעיוורים למגוון שירותי השיקום בקהילה, זכויות והטבות.

·         לספק ללקויי הראייה החדש מידע על שירותי שיקום ובכך להקל על המצוקה שבה הוא שרוי בתחילת תהליך אובדן הראייה.

·         לפתח מודעות בקרב העובדים במערכת הרפואית לקיומם של שירותי שיקום.

·         לאתר אוכלוסייה עם ראייה ירודה ששירותי שיקום יכולים לסייע להם בשיפור תיפקודם ובשיפור איכות חייהם.

מקום קבלת השירות:

מרפאות עיניים בבתי חולים ובמרפאות אזורית.

לפרטים: 6393938-03.

דוא"ל: tahanotinfo@gmail.com

פנייה:

על ידי רופא עיניים מטפל במקום שבו מופעלת התחנה או פנייה אישית.

ארגון מפעיל:

"עלה" עמותה לקידום סטודנטים עיוורים ולקויי ראייה.

 

השירות מופעל גם באמצעות קווי מידע טלפוניים בעברית, ערבית ורוסית

 

1.2  הגשת בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה

זכאי לשאת תעודת עיוור כל מי שעומד באחד מהקריטריונים הבאים:

·         העדר ראייה מוחלט.

או

·         חדות ראייה מרבית של 3/60 מטר בעין הבריאה ביותר, בעזרת משקפיים.

או

·          צמצום שדה הראייה כך שזווית הראייה המרבית אינה עולה על 20 מעלות בעין הבריאה ביותר, אף בעזרת משקפיים.

 

הערה:   תעודת עיוור /לקוי ראייה אינה מקנה אוטומטית נכות רפואית של 100% מטעם המוסד לביטוח לאומי

פנייה:

·         פונים לקבלת טופס לבדיקת עיניים. ניתן לקבלו במקומות ציבוריים רבים, כגון: מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות, מרפאות עיניים בבתי חולים, אגודות למען העיוור, מרכזי שיקום ותחנות שי"ל (שירות יעוץ לאזרח), ובאתר השירות לעיוור באינטרנט.

·         פונים לבדיקת עיניים אצל רופא עיניים המטפל ומקבלים את תוצאות בדיקתו על גבי הטופס.

·         ניגשים למחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים עם הטופס, עם תעודת הזהות, צילום תעודת הזהות ותמונת פספורט.

·         ביצוע בדיקת עיניים נוספת אצל רופא עיניים מטעם השירות.

·         תשובה תימסר באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריך.

·         התהליך הנ"ל נמשך שלושה חודשים.

ועדת עררים רפואית עליונה

·         השרות לעיוור מפעיל ועדת עררים רפואית למקרה שהלקוח לא נמצא זכאי לתעודת עיוור/לקוי ראייה בתהליך המתואר לעיל.

לוועדת עררים רשאי לפנות אזרח אשר קבל תשובה שלילית.

פניה: באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

אובדן תעודה:

ניתן לקבל תעודה חלופית לאחר תשלום "אגרת אובדן תעודה", והמצאת המסמך המשולם למשרדי השירות לעיוור של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במחוזות.

התעודה החדשה תועבר לאזרח באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

הערה: שובר לתשלום האגרה  ניתן לקבל במשרדי השירות לעיוור במחוזות, במרש"לים, במחלקות לשירותים חברתיים ובמרכז לעיוור בישראל).


1.3  מידע ופרסומים

לקבלת מידע נוסף, פנה למחלקה לשירותים חברתיים הקרובה למקום מגוריך או לשירות לעיוור בלשכות המחוזיות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים:

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

צפון

חסן שוקרי 5, קומה א', חיפה 33111

8619456-04

8619163-04

תל -אביב

שד' ירושלים  22, תל -אביב 68022

5125506-03

5125719-03

ירושלים

מקור חיים 35, ירושלים 93465

5650142-02

5650161-02

באר שבע

רח' התקווה 4 בניין א' קומה ד',
באר שבע 84000

6264912-08

6264909-08

6264913-08

וכן באתר המשרד שכתובתו: molsa.gov.il

הערה:

תעודת עיוור/ לקווי ראייה היא תנאי הכרחי לקבלת שירותי השיקום, הזכויות וההטבות.


פרק 2

שירותים מיוחדים לילדים

 

2.1  מרכזים להתפתחות הילד

השירות:

איתור, טיפול, אבחון וגרייה לילדים בגיל הרך ולהוריהם

מטרת השירות:

לחזק אצל התינוק התנהגויות שבדרך כלל נרכשות ע"י חיקוי טבעי, תוך שיתוף ההורים בתכנית הטיפול.

אופן ומקום קבלת השירות:

השירות ניתן במרכזים להתפתחות הילד, ובכל מסגרת אחרת שבה שוהה הפעוט.

להלן כתובות המרכזים:

מחוז

כתובת

טלפון

פקס

דרום

מרכז להתפתחות הילד, ביה"ח סורוקה,
ת.ד.151, באר שבע 84101

6400427-08

6403264-08

מרכז

המכון להתפתחות הילד תל השומר -
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 52621

5302372-03

5302236-03

חיפה

המרכז להתפתחות הילד ע"ש חנה חושי -
מרכז רפואי בני ציון, רח' מונטיפיורי 19/א,
ת.ד. 4940, חיפה 31048

8359609-04

 

פנייה:

אישית, ו/או ע"י רופא מטפל, ו/או ע"י העו"ס המטפל.


2.2  מעונות יום טיפוליים

השירות:

מסגרת גן מיוחדת, טיפולית-חינוכית-שיקומית, לילדים עד גיל שלוש.

הגן בפתח תקווה מטפל בילדים עד גיל שש.

מטרת השירות:

לסייע לילדים עיוורים ולקויי ראייה בגיל הרך להשתלב במסגרות חינוכיות רגילות.

מקום קבלת השירות:

א.        ארגון מפעיל: אלי"ע

מחוז תל אביב

כתובת:  רח' לבון 3, ת.ד. 8179, פתח תקווה 49181

טלפון:   9336840-03,        פקס:      9336837-03

דוא"ל:  ganpetachtikva@eliya.org.il

מחוז באר שבע

כתובת:  רח' חבצלת הנגב 21, שכונת נווה נוי, באר שבע 84849

טלפון:   6270971-08,        פקס:      6270671-08

דוא"ל: ganbeersheza@eliay.org.il

מחוז ירושלים

כתובת:  רח' דיסקין 17, ירושלים

טלפון:   5639164-02,        פקס:      5639162-02

דוא"ל: ganjerusalem@eliya.org.il

ב.         ארגון מפעיל : גן עופרים

מחוז חיפה

כתובת:  גן "עופרים" - מרכז רפואי בני ציון, רח' מונטיפיורי  19/א, חיפה 31048

טלפון:   8370062-04,        פקס:      8371393-04

דוא"ל: ofarim@b-zion.org.il

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.

 

2.3  שירותים לילדים בגיל בית הספר

הגישה החינוכית המקובלת היא שילוב תלמידים עיוורים ולקויי ראייה בבתי ספר רגילים, כאשר אלו נהנים משירותי תמיכה אישיים של מורות תומכות מטעם משרד החינוך, המסייעות להם במטלות הלימודים.

לתלמידים עם צרכים נוספים קיימות מסגרות נבדלות פנימייתיות ויומיות כמפורט להלן:

השירות:

מסגרת חינוכית, שיקומית, טיפולית.

מטרת השרות:

רכישת השכלה ושיפור מיומנויות תפקודיות.

ארגון מפעיל:

1.     בית חינוך עיוורים

כתובת:  רח' דגל ראובן 5, ירושלים 91008

טלפון:   6599555-02,        פקס:      6599542-02

דוא"ל: office@jewishblind.org

2.     בית חינוך עיוורים נצרת והסביבה

כתובת:  ת.ד. 74, נצרת, 16100

טלפון:   6570353-04,        פקס:      6470488-04

דוא"ל: Duaf_blind@hotmail.com

3.     ביה"ס הלן קלר

כתובת:  בית חנינא, מזרח  ירושלים

טלפון:   5833841-02,        פקס:      6745167-02

דוא"ל: hkf@netvision.net.il

4.     קרן אור

כתובת:  רח' אבא הלל סילבר 3, ת.ד. 23523, ירושלים 91234

טלפון:   3240202-073,      פקס:      02-5869096

דוא"ל: Krnor1@netvisoion.net.il

פנייה:

באמצעות ועדות השמה של משרד החינוך והמחלקות לשירותים חברתיים.

 


2.4  בתי תלמיד

השירות מופעל בשיתוף משרד החינוך.

השירות:

מסגרת חינוכית שיקומית אזורית להעשרה ולחיזוק מיומנויות תפקודיות לאחר שעות הלימודים.

מטרת השירות:

הנגשת מערכת הלמידה, השיקום, שיפור העצמאות, והענקת תמיכה חברתית במסגרת השווים.

מקום קבלת השירות:

בבתי תלמיד ברחבי הארץ לפי הפרוט שלהלן:

מחוז

מקום

מיקום הפעילות

חיפה

 

 

 

אור עקיבא

אור עקיבא

 

מגידו

ביה"ס עומרים מ.א. מגידו

 

אום אל פחם

מרש"ל אום אל פחם

 

שפרעם

מרש"ל שפרעם

 

חיפה

מרש"ל רח' הגפן 32 חיפה

 

חיפה

עיר הכרמל

 

נצרת

עמותת אלמנארה

תל-אביב

 

 

 

רמת - גן

מרש"ל רמת גן

 

תל -אביב

ביה"ס גורדון

 

פתח - תקווה

מתנ"ס עמישב

 

רחובות

בית מרים רחובות

 

טייבה

בית תפוח פיס

 

נתניה

ביה"ס עוזיאל

ירושלים

 

 

 

אשדוד

מרש"ל אשדוד

 

ירושלים

בית חינוך עיוורים

 

ירושלים

מזרח ירושלים

דרום

 

 

 

שגב שלום

ביה"ס ריכוזי

 

באר שבע

מועדון לעיוור

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים או באמצעות מורות תומכות של משרד החינוך.

הערה:

השרות מופעל בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות, שכתובתו:

היחידה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה - פיקוח ארצי רח' השלושה 2, תל -אביב 61092
טלפון: 03-6896092, פקס: 03-6896171, דוא"ל: visually_impairment@education.gov.il


2.5  תנועות נוער לקבוצת השווים

השירות:

תנועת נוער שפעילותה מותאמת לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה מכל רחבי הארץ, הלומדים במסגרות של החינוך הרגיל. הפעילות מתקיימת בכל שבת שנייה, בחופשות ארוכות (סוכות, חנוכה ופסח) ובחופש הגדול. הפעילות הינה חברתית ואתגרית ובעלת היבטים שיקומיים, רגשיים וחברתיים המותאמים ללקות הראייה.

מטרות השירות:

1.      לאפשר לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה קבוצת השתייכות בקבוצת שווים.

2.      לאפשר לבני נוער עיוורים ולקויי ראייה פעילות המותאמת לצרכים הקשורים בלקות.

אופן ומקום קבלת השירות:

השירות הינו ארצי.

ארגון מפעיל:

1.    "נוער יחד"- בית חינוך עיוורים, רחוב דגל ראובן 8, ת.ד. 925, ירושלים, 91008.

       טלפון: 6599554-02, פקס: 6512186-02, דוא"ל: yahcad@ivrim.org

2.    "בגובה העיניים"- עמותת כיוונים (קבוצת נוער הפועלת במתכונת של תנועת נוער)

       כפר הנוער "חופים", בוסתן הגליל, ד.נ. אשרת 25213.

       טלפון: 9917444-04, 9917050-04 פקס: 9917060-04

       דוא"ל: wing_s@netvision.net.il

אופן הפנייה:

פנייה אישית.


2.6  פרויקט חונכות ארצי לילדים עיוורים
ולילדי עיוורים

השירות:

שירותי חונכות לילדים עיוורים וילדים רואים לעיוורים בוגרים, שמוענק ע"י סטודנטים עיוורים וגם סטודנטים רואים במשך שנת לימודים אקדמית אחת ושתמורתו מקבל הסטודנט החונך מלגה.

מטרת השירות:

לסייע לילדי אוכלוסיית היעד בקשיים עמם הם מתמודדים במסגרות החיים השונות באמצעות מגוון של פעילויות נורמטיביות.

אופן ומקום קבלת השירות:

בבית הילד או במקום בילוי שנקבע מראש.

פנייה:

1.      באמצעות מורה תומכת של משרד החינוך

2.      באמצעות עו"ס של המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים

3.      פנייה אישית לעמותת על"ה, טלפון: 5883484-02

ארגון מפעיל:

עמותת "עלה"


פרק 3

שיקום רגשי

 

השיקום הרגשי מהווה את אחד הנדבכים המרכזיים בתהליך השיקום של הפרט וזה בהסתמך על הגישה ההוליסטית בשיקום.

 

3.1  שירותי תמיכה רגשית

השירות:

הענקת טיפול תמיכתי לאדם העיוור ולמשפחתו

מטרת השירות:

לסייע בהתמודדות וליצור מיומנויות טובות יותר להסתגלות לחיים עם המגבלה.

מקום קבלת השירות:

1.      מחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים,

2.      מרש"לים (מרכזים רב שירותים לעיוורים), ומכונים לראייה ירודה.

פנייה:

באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים במקום המגורים.

 


3.2  מרכז רב שירותים לעיוור - מרש"ל

השירות:

מערך כוללני של שירותים רגשיים, תמיכתיים, שיקומיים וחברתיים הכולל:

·         מידע והכוון בקבלת תעודת עיוור / לקויי ראייה.

·         טיפול תמיכתי אישי וקבוצתי.

·         טיפול שיקומי לקראת תפקוד עצמאי

·         פעילות חברתית כגון: מגוון חוגים, הרצאות, הצגות וטיולים.

·         סנגור ותיווך בנושאים שונים.

·         שירותים ייחודים בכל מסגרת

מטרת השירות:

הענקת שרותי שיקום כוללניים תחת קורת גג אחת.

מקום קבלת השירות:

1.     אום אל פחם

כתובת:  ת"ד 2165,אום אל פחם 30010

טלפון:   6310216-04

דוא"ל:  nmuharb@yahoo.com

2.     אשדוד

כתובת:  רח'  אליאשווילי 1, כיכר סיגל, אשדוד 77407

טלפון:   8534647-08         פקס:      8534926-08

דוא"ל:  Osnat.bm@walla.com

3.     חיפה

כתובת:  רח' הגפן 32 חיפה  35053

טלפון:   04-8527222, 8668352-04 שלוחה 214           פקס:      04-8527223

דוא"ל:  pninaI@haifa.muni.il

4.     ירושלים

כתובת:  רח' יפו 216, בניין שערי העיר, ירושלים  94383

טלפון:   5388955-02         פקס:      5003942-02

דוא"ל:  anbela@jerusalem.muni.il

5.     נהריה

כתובת:  רח' סטרומה 14 א'

מען למכתבים: ת.ד. 78, (עבור עיוורים) נהריה 22100

טלפון:   9522485-04         פקס:      9522491-04

דוא"ל:  marshalm@zahav.net

6.     נצרת עילית

כתובת:  רח' רימון, 3/א, נצרת עילית 17000

טלפון:   04-6478909, 04-6478888, 6015070-04       פקס:      04-6463028

דוא"ל:  tami@nallil.org.il

7.     ראשון לציון

כתובת:  בן אליעזר 15, ראשל"צ 75229

טלפון:   9672406-03         פקס:      9664373-03

דוא"ל:  mazal2020@walla,co,il

8.     רמת -גן

כתובת:  רח' בן יוסף 11 רמת גן 52474

דוא"ל:  yaeli-ro@ramat-gan.muni.il

9.     שפרעם

כתובת:  המח' לשירותים חברתיים, ת.ד 243, שפרעם  20200

טלפון:   04-9501702         פקס:      04-9059123

דוא"ל:  nadersh_maistro@hotmail.com

10.   תל אביב

כתובת:  רח' הגר"א 28, תל-אביב  69024

טלפון:   6870798-03         פקס:      03-6391033

דוא"ל:  burak-y@mail.tel-aviv,gov.il

ארגון מפעיל:

מחלקות לשירותים חברתיים

פנייה:

אישית.

 


3.3  קל"ע -קבוצות לעזרה עצמית

השירות:

תמיכה הדדית, העברת מידע, ייעוץ, למידה,סינגור, יוזמות חברתיות לקידום זכויות עיוורים באמצעות קבוצת השווים הפועלים בהתנדבות.

מטרת השירות:

הענקת מסגרת חברתית תמיכתית קבועה.

מקום קבלת השירות:

1.     חולון - מועדון חברתי, מתנ"ס

כתובת:  רח' ישעיהו 16, חולון 58837            

טלפון:   5506772-03

2.     חולון - קבוצת פעילים

כתובת:  מרכז יד שרה,  חולון          

טלפון:   6514091-03

3.     יהוד - קל"ע

כתובת:  מועדון גיל הזהב, רח' עץ אפרסק 11, יהוד 56258        

4.     ירושלים - "דלת פתוחה"

כתובת:  רח' רד"ק 2, רחביה ירושלים 92301               

טלפון:   6420438-02

5.     ירושלים - "מאור"

כתובת:  מרש"ל ירושלים, רח' יפו 216 בניין שערי העיר            

טלפון:   5388955-02

דוא"ל:  anbela@jerusalem.muni.il

6.     ירושלים - קל"ע לדוברי אנגלית

כתובת:  מרש"ל ירושלים. רח' יפו 216 בניין שערי העיר, ירושלים 94383

טלפון:   5891802-02

7.     כפר סבא, הוד השרון ורעננה -קבוצה לעזרה עצמית לתושבי האיזור 

כתובת:  מועדון האגודה למען העיוור, רח' שער העמק 4, נתניה 42292

טלפון:   8614744-09

8.     נתניה - קל"ע

כתובת:  רח' ברוך רם 85/1, נתניה 42276      

טלפון:   8614661-09

9.     פתח תקווה - קבוצת חברתית

כתובת:  מועדון לעיוור, רח' הרצל 3, פתח תקוה 49437             

טלפון:   9315444-03, 9301024-03

10.   קל"ע - לבוגרי קב' תמיכה

כתובת:  האגודה למען העיוור, רח' הגפן 32, חיפה 46665          

טלפון:   8389459-04

11.   קריית אונו - חבר למען חבר

כתובת:  במתנ"ס בקרית אונו          טלפון:   5344921-03

12.   ראשון לציון -מועדון חברתי

כתובת:  רח' בן אליעזר 15, ראשון לציון 75229           

טלפון:   9691255-03

13.   רמת גן - קבוצת פעילים

כתובת:  מרש"ל רמת גן, רח' בן יוסף 11, רמת גן 52474            

טלפון:   6769191-03, 6726804-03

14.   תל -אביב - קל"ע ללקויי ראייה קבוצה ארצית

כתובת:  בית המרכז לעיוור, רח' דוד חכמי 10, תל אביב 67778               

טלפון:   7915531-03, 5370271-03, 7915549-03

ארגון מפעיל:

קבוצות פעילים מתנדבים בכל רשות

פנייה:

ישירות לאנשי הקשר בקבוצה. 

 

פרק 4

שיקום תפקודי

 

שירותי השיקום התפקודי מיועדים לאנשים עיוורים ולקויי ראייה בכל הגילאים ובכל רחבי הארץ.

השירות כולל ארבעה תת שירותים: הדרכה שיקומית, שיפור תפקודי הראייה, ניידות באמצעות כלב נחייה ומכשירי עזר לשיפור התפקוד.

 

4.1  הדרכה שיקומית

השירות:

הקניית טכניקות מיוחדות להתמצאות וניידות, לניהול חיי יומיום, לכלכלת בית, לתחזוקת בית, לתקשורת לניצול הזמן הפנוי ולשיקום תפקודי הראייה.

מטרת השירות:

שיפור התפקוד האישי במטרה להבטיח אורח חיים עצמאי.

אופן קבלת השירות:

·         בבית הלקוח ובאזור מגוריו.

·         במסגרות חינוכיות, תעסוקתיות, שיקומיות, גריאטריות, ובמעונות או בכל מקום אחר בהתאם לצרכים לגיל ולמצב רפואי ותפקודי.

·         הדרכה קבוצתית במסגרת תכניות יום.

·         הדרכה בתכנית שיקומית בתנאי פנימייה במשך ארבעה שבועות.

פנייה:

באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים.

הערות:

1.    נכי צה"ל - הפנייה תעשה באמצעות אגף השיקום משרד הביטחון.

2.    נפגעי פעולות איבה ונפגעי תאונות עבודה - הפנייה נעשית באמצעות אגף השיקום במוסד לביטוח לאומי.

3.    כתובת למשלוח פניות: מרכז ארצי להדרכה שיקומית, "מגדל אור" קריית חיים חיפה 26244.

ארגון מפעיל:

המרכז הארצי להדרכה שיקומית (מאל"ש) "מגדל אור"

טלפון: 7721405-077,  פקס: 7721401-077.

כתובת המחוזות:

באר שבע

כתובת:  ת"ד 3711, רח' שאול המלך 113, באר שבע  84131

טלפון:   6468427-08         פקס:      6468430-08

ירושלים

כתובת:  רח' יפו 216, בנין שערי העיר, ירושלים 94383

טלפון:   7777420-02         פקס:      7777421-02

תל אביב

כתובת:  רח' ההגנה 34, תל-אביב  67721

טלפון:   7721382-077       פקס:      7721383-077

חיפה

כתובת:  מרכז שיקום מקצועי, קריית חיים, חיפה 26244

טלפון:   7721405-077       פקס:      7721406-077


4.2  שיקום תפקודי ראייה ירודה

מהות השירות:

הענקת מערך שירותים מיוחדים לבעלי ראייה ירודה הכוללים: אבחון תפקודי הראייה, התאמת אביזרים והשאלתם, תרגול השימוש בעזרים ושירותי תמיכה רגשיים.

מטרת השירות:

שיפור התפקוד האישי תוך ניצול מירבי של שרידי הראייה.

פנייה:

אישית או באמצעות גורמי טיפול. השירות כרוך בתשלום. יש להצטייד בחומר רקע רפואי.

מקום קבלת השירות:

המכונים לשיקום ראייה ירודה שלהלן:

באר-שבע

כתובת:  שאול המלך 113, ת.ד 3711,באר שבע  84131

טלפון:   08-6468426         פקס:      08-6468430

דוא"ל:  oshrit@shikom.org.il

מרכז שיקום הרצליה

כתובת:  דוד חכמי 10 (בבנין המרכז לעיוור) תל -אביב 67778

טלפון:   03-6880523, 03-6880560                פקס:      03-6875696

דוא"ל:  l.vision@blinds.org.il

קריית חיים 

כתובת:  מרכז שיקום מגדל אור,קריית חיים  26244

טלפון:   7721302-077       פקס: 7721303-077

ירושלים

כתובת:  רח' הנביאים 47, ירושלים 95141

טלפון:   6256458-02, 6257552-02                פקס:      6232895-02


4.3  ניידות באמצעות כלב נחייה

השירות:

תוכנית הדרכה שבמהלכה לומד האדם להיעזר בכלב נחייה לצורכי ניידות ועצמאות מחוץ לבית. הכלב ניתן לאחר הכשרה הנמשכת חודש ימים בתנאי פנימייה. הקורס מצריך מאמץ גופני ונפשי.

מטרת השרות:

ניידות באמצעות כלב נחייה

פנייה:

ישירות לבתי ספר לכלבי נחייה

מקום קבלת השרות

1.     מושב בית עובד 76800

טלפון:   08-9408213, 050-5404070              פקס:      08-9408220

דוא"ל:  www.israelguidedog.org.co.il

2.     עיניים מנחות לעיוור בישראל

כתובת:  ת.ד. 649 קריית שמונה 10200

טלפון:   04-6980218, 050-5527685              פקס:      04-6987263

דוא"ל:  www.guidedogs.org.co.il

 


4.4  קצבת אחזקת כלב נחייה

מי שברשותו כלב נחייה שניתן באישור השרות לעיוור זכאי לקצבה לאחזקת הכלב.

נותן השירות:

אגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל, ת.ד. 6054, רח' דוד חכמי 10, ת"א 67778

טל': 5371065-03, פקס: 5371066-03.

דוא"ל: blind@015.net.il 

עם קבלת האישור מבית הספר על סיום קורס ההדרכה מודיע על כך השירות לעיוור לאגודת העיוורים הנעזרים בכלבי נחייה בישראל וזו מצרפת את בעל הכלב לרשימת הזכאים לקצבה.

מטרת הקצבה:

תחזוקה שוטפת של הכלב, כלכלה הגיינה אישית ביטוח צד ג'.

 


4.5  מכשירי עזר לשיפור התפקוד

השירות:

מרכז מכירה המציג מגוון מכשירי עזר ייחודים: אופטיים, אלקטרוניים ומכנים המיועדים לרכישה בסבסוד.

מטרת השירות:

הנגשת מכשירי עזר ייחודיים לשיפור איכות החיים.

פנייה:

1.    ישירות למרכז למוצרי עזר במרכז לעיוור עם הצגת תעודת עיוור /לקוי ראייה. ו/או טלפונית באמצעות כרטיס אשראי.

2.    מרכז המכירה מפעיל ניידת שירות, הפוקדת מרכזי עיוורים ומועדונים חברתיים ברחבי הארץ בתיאום מראש.

3.    ניתן להזמין פריטים בטלפון באמצעות כרטיס אשראי ולקבלם בדואר.

ארגון מפעיל:

המרכז לעיוור בישראל

"מרכז מכירה למכשירי עזר", רח' דוד חכמי 10 תל-אביב 67778, טלפון: 7915532-03, פקס: 5423710-03

ימי קבלת קהל במדור:   בימים א' ו-ה' בין השעות 8.00-15.30

                                    ביום ג' בין השעות 8.00 -16.00

הזמנות טלפוניות:          בימי ב' ו-ד' בין השעות 8.00 עד 15.00

דוא"ל:                          info@blinds.org.il

 

 

פרק 5

שיקום חברתי

 

5.1  מועדונים חברתיים

השירות:

מערך מגוון של שירותים חברתיים לניצול שעות הפנאי, כגון חוגי העשרה ויצירה, קבוצות תמיכה, ספורט, טיולים ועוד.

מטרת השירות:

לאפשר לאדם לנצל את שעות הפנאי, באופן יעיל ופעיל.

פנייה:

אישית או באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים.

מקום קבלת השירות:

השירות ניתן במועדונים ברחבי הארץ.

לקבלת פרטים על כתובות וטלפונים של מועדונים, ניתן לפנות למשרדי המחוזות.

מחוז

כתובת

טלפון

ירושלים

רח' מקור חיים 35, ירושלים

5650142-02

תל אביב

שד' ירושלים 22, תל אביב

5125506-03

חיפה

רח' חסן שוקרי 5, קומה א, חיפה

8619456-04


תגובות
אין תגובות לפוסט

כל הזכויות שמורות לאביליקו. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר המלצה, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה. נא לעיין בתקנון האתר.

למעלה