יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

תעודת עיוור ודמי ליווי – עודכנו הנהלים לקבלתם


אריה סעדה מתוך הבלוג של אריה סעדה



חשוב לדעת (עורך האתר)

משרד הרווחה עדכן את הנהלים לקבלת תעודת עיוור בהוראת התע"ס 6.3 ודמי ליווי לעיוור בהוראת התע"ס 6.1. בדיקת הזכאות לתעודת עיוור משמשת גם לצורך קביעת הזכאות לדמי ליווי.  בדיקת הזכאות לתעודה מחייבת את הלקוח לעבור בדיקה רפואית אצל רופא עיניים מטפל ואחר כך אצל רופא האימון של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. מילו טופס  טופס הבדיקה יכל להיעשות באופן מקוון ובאופן לא מקוון.

 

 

באופן לא מקוון - המבקש לקבל תעודה, צריך לפנות למחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריו וימציא בקשה לתעודת עיוור/לקוי ראייה החתומה על ידי רופא העיניים של קופת החולים. ניתן להוריד את הטופס מאתר משרד הרווחה.

 


באופן מקוון – המבקש יפנה ישירות לרופא העיניים בקופת החולים ויבקש ממנו למלא טופס מקוון הנמצא באתר האינטרנט של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. על רופא העיניים להתקין סרגל מיוחד לכך.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה