יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים


אריה סעדה מתוך הבלוג של אריה סעדהחשוב לדעת (עורך האתר)

 חוק איסור עיקול דמי ליווי לעיוור ותגמולים אחרים, אשר נכנס לתוקף באפריל 2012, החוק מתקן את חוק ההוצאה לפועל, את פקודת העיריות ואת חוק הנכים (תגמולים ושיקום).
החוק קובע איסור לעקל דמי ליווי המשולמים לעיוור על-ידי משרד הרווחה, במסגרת נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגדו. דמי הליווי יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של העיוור הזכאי להם, וזאת על מנת למנוע את עיקולם כחלק מעיקול כללי המוטל על החשבון.
כמו כן, החוק קובע כי הסעיפים בחוק ההוצאה לפועל, המעניקים הגנה על נכסים ותשלומים מסוימים מפני עיקול, יחולו גם על עיקול מכוח פקודת העיריות (בדרך ככלל עיקול כזה מוטל בגין חוב ארנונה).
בנוסף, החוק קובע כי גם כספים שהתקבלו מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום), יהיו מוגנים מפני עיקול במשך 30 ימים מיום שהועברו אל חשבון הבנק של הנכה, בדומה להוראה המוצעת בעניין דמי הליווי. הזכאים מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום) הם נכים שנפגעו בעת שירותם בצה”ל.

 

כמו כן, ברצוני להזכיר שמשרד הרווחה פרסם עדכונים להוראות התע"ס המתייחסות למתן דמי ליווי לניידות, סיוע ברכישת מכשירי עזר לעיוור, נופש לעיוורים. תחולת הזכאות לדמי ליווי לניידות תהיה מתאריך בדיקת העיניים ע"י הרופא בקהילה. ראה את הפוסט שכתבתי  תשלום למפרע של דמי ליווי לעיוור ביום 13/5/2010, בעקבות הדוח השנתי מספר 36 של נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

 

כמו כן פרסמתי את הוראת התע"ס 6.4 - החזר חלקי של מיסים לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה. בהוראה זו מפורסמים הנהלים ואמות המידה וגובה ההחזר של מס ערך מוסף עבור ציוד ביתי. החזר זזה נועד לסייע  בתפקודו של העיוור ובשיקומו.

 

חשוב לציין את החשיבות בהוצאת תעודת עיוור בכל גיל, גם אם אם לבעליה אינם מוקנה דמי ליווי לניידות. לבעלי תעודות עיוור מוקנים זכויות רבות כמו פטור מאגרת טלוויזיה, פטור ממס הכנסה, הנחה בארנונה (90%), הנחות בתחבורה הציבורית ועוד. כמו כן, מס הכנסה מעניק שתי נקודות זיכוי למי שתומך בילדו (גם מעל 18) וילד תעודת עיוור/ליקוי ראייה.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה