יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הבלוג של אריה סעדהאדם עיוור זכאי למערכת של הטבות חומריות במטרה לאפשר את השתלבותו בחברה וביניהן "דמי ליווי לניידות" שהוא מענק חודשי הניתן לעיוור מגיל 18 לצורך ניידות והשתלבות בחברה. התשלום מועבר לחשבון הבנק  ב-28  לכל חודש.

 

לפי "תקנון עבודה סוציאלית" שמפרסם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עיוור מגיל 18 ואילך העומד בתנאים הקבועים בתקנון זכאי לדמי ליווי. עוד נקבע בתקנון כי אם העיוור אובחן ככזה לפני הגיעו לגיל 18 ולא היה זכאי לדמי ליווי מפאת גילו, יקבל תשלום דמי ליווי למפרע מגיל 18, בכפוף לבדיקה ולא ממועד הפנייה כמקובל. דהיינו, משרד הרווחה והשירותים החברתיים חייב בתשלום דמי ליווי למפרע עבור התקופה שקדמה לאותו מועד הפנייה. התובע דמי ליווי חייב להמציא מסמכים רפואיים המאשרים את עיוורונו בגיל 18.

 

כיום, הטיפול הועבר מלשכות הרווחה המקומיות למטה משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אך הטפסים ניתנים במחלקות לשירותים חברתיים, ולאחר מילוי טופס הבקשה הם נשלחים בצירוף תמונת פספורט. השנה שלח משרד הרווחה לכל העיוורים שהגיעו לגיל 18 הודעה בדבר זכויותיהם.

 

ראו עמוד 181 בדוח שנתי 36 של נציב תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה