יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

אפשר להחלים ממחלת נפש?


מהי החלמה בבריאות הנפש?

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

החלמה בבריאות הנפש

החלמה בבריאות הנפש מוגדרת כמסע של ריפוי ושינוי המאפשר למתמודד עם מחלה או הפרעה פסיכיאטרית לחיות חיים משמעותיים בקהילה שבה בחר, תוך חתירה להשגת מירב הפוטנציאל הקיים בו. וכך, אדם עם מחלה פסיכיאטרית יכול להחלים מהמחלה אף שהוא לא נרפא מהמחלה. במובן זה, החלמה היא האופן שבו האדם חי חיים מספקים, בעלי תקווה, וחיים התורמים לאדם ולסביבתו, גם עם המוגבלות שלעיתים מתלווה למחלה/הפרעה. להחלמה בבריאות הנפש יש מספר עקרונות מרכזיים:

א. החלמה אינה חזרה למצב שבו האדם היה לפני פרוץ המחלה/ההפרעה אלא בנייה מחודשת של החיים באמצעות מציאה שונה ומחודשת של המסוגלת העצמית של האדם.

ב. ההחלמה של האדם הינה מהטראומה של התפרצות המחלה, מהטיפול, מהסטיגמה, ומהעדר מיומנויות והזדמנויות בשביל להשיג את מטרות חייו.

ג. תקווה הינה מרכיב מרכזי בהחלמה.

ד. פיתוח אסטרטגיות להתמודדות עם המחלה/ההפרעה בשילוב נתינה לסביבה.

ה. הזכות לכישלון הינה חלק מרכזי מתהליך ההחלמה.

7. שאלה: מהו שיקום פסיכיאטרי?

תשובה: השיקום הפסיכיאטרי הינו תחום שיקומי מתפתח שמטרתו לקדם את החלמתם, השתלבותם המרבית בקהילה ושיפור איכות חייהם של המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות תוך הגדלת יכולותיהם התפקודיים ושביעות רצונם מסביבת החיים בה הם בחרו. תחום השיקום הפסיכיאטרי כולל מספר עקרונות מנחים אשר מהווים את הבסיס לכל נותני השירות בתחום זה.

ההחלמה היא המטרה הבסיסית והמהותית ביותר של כל ההתערבויות השיקומיות.
לכל אדם יש את היכולות לבחור, ללמוד ולצמוח.
אנשים המקבלים את שירותי השיקום הפסיכיאטריים זכאים להיות שותפים בקבלת ההחלטות בנוגע לחייהם, כולל בתחומים הקשורים לתהליך הטיפול והשיקום שלהם.
כל שירותי השיקום חייבים להתבסס על יחס של כבוד ושותפות למקבלי השירות.
אנשי השיקום צריכים לבצע מאמצים מודעים, באופן יומיומי, להימנע מיחס מתייג ומפלה כלפי המתמודדים איתם הם עובדים.
אנשי השיקום צריכים להבין כי למעורבות של המתמודד ובני משפחתו בקבלת שירותי השיקום הפסיכיאטרי יש חשיבות רבה בתהליך השיקום וההחלמה של האדם.
העוסקים בשיקום הפסיכיאטרי צריכים לחתור באופן מתמיד לשיפור שירותי השיקום הפסיכיאטרי אשר הם מספקים.
שירותי השיקום הפסיכיאטרי מכוונים לצרכים של כל הספציפיים של כל משתקם של מנת להגביר את יכולתו להשיג את מטרות חייו באופן מוצלח.
לרקע הדמוגראפי (למשל, תרבות, דת, אתניות, מין) של האדם יש השפעה מכרעת על תהליך השיקום וההחלמה שלו ולכן יש לספק את שירותי השיקום הפסיכיאטרי עם רגישות תרבותית/דתית/אתנית וכו'.
שירותי השיקום הפסיכיאטרי חייבים להיות שירותים אשר מבוססים על ראיות (שירותים או התערבויות אשר הוכחה יעילותם בקידום שיקומם והחלמתם של אנשים עם מחלות פסיכיאטריות).
שירותי השיקום הפסיכיאטרי כוללים את תחומי התעסוקה, הדיור, ההשכלה, חברה ושעות פנאי, ייעוץ והדרכה למשפחות, טיפולי שיניים ותיאום טיפול. בארץ שירותים אלה ניתנים מכוח חוק שיקום נכי הנפש בקהילה (2000) שמטרתו "לשקוד על שיקומם ושילובם בקהילה של אנשים עם מגבלה פסיכיאטרית כדי לאפשר להם להשיג דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים, תוך שמירה על כבודם ברוח חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו".אמיר טל, 28.03.10 14:25
<a href="index2.php?id=1981&lang=HEB">אמיר טל</a>

yes we can


מהספרות המקצועית אנו למדים כי ב 20-25% מהמקרים האדם חווה הפרעה או מחלה פסיכיאטרית קשה אולם לאחר תקופת טיפול מסוימת האדם נרפא באופן מלא והפסיק לחוות את הסימפטומים לחלוטין (למשל, התפרצות פסיכוטית חד פעמית). שכיח יותר כי אנשים ימשיכו לחוות את הסימפטומים, אך יהיו מסוגלים להתמודד עמם ולחיות חיים מספקים ומתפקדים חרף המחלה. המחקר מראה שבין חצי לשני שליש מהאנשים המתמודדים עם מחלות פסיכיאטריות כגון סכיזופרניה או הפרעה דו-קוטבית מחלימים מהמחלה בכך שהם השיבו את עצמאותם בנושאי הכנסה ודיור תוך שיבוש מינימאלי בחיים החברתיים.
אמיר טל, 28.03.10 14:22
<a href="index2.php?id=1981&lang=HEB">אמיר טל</a>

למעלה