הפסקות הריון בגין "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" בשנת 2009


תמצית דוח המביא את המגמות מספר הפסקות ההריון לפי סעיף 316(3) לחוק העונשין.

אריה סעדה 29.01.11

הפסקות הריון בגין "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" בשנת 2009

מאת אריה סעדה עדכון: 29/01/2011
 

 

בדף זה אביא נתונים מדוח "הפסקות הריון על פי החוק, 1990-2009" של משרד הבריאות ואתמקד בנתונים על הפסקת בגין הסיבה שהוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.

 

החוק הישראלי אוסר לבצע הפסקת הריון אלא בבית חולים ובאישור של וועדה מיוחדת (ראה סעיפים 312 עד 321 לחוק העונישן). לפי סעיף 316 לחוק העונשין הוועדה יכולה לאשר הפסקת הריון בשל ארבע סיבות: 1) האשה למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה 40 שנה 2) ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי (אונס) או מיחסי עריות או שהוא לא מנישואין 3) הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי 4) המשך ההריון עלול לסכן את האשה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.


הדוח "הפסקות הריון על פי החוק, 1990-2008" מציג את פעילות הוועדות להפסקת הריון הפועלות במוסדות הרפואה על פי הרשאת משרד הבריאות ובתוקף "חוק העונשין (הפסקות הריון) תשל"ז-1977" והתקנות לחוק משנת 1980. הפרסום מבוסס על דיווח הוועדות על מספר הפניות, האישורים וביצוע הפסקות ההיריון לפי סעיף החוק ושבוע ההיריון למשרד הבריאות ובנוסף דיווח פרטני לא מזוהה של הוועדות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

בשנת 2008 היו 20,782 פניות נשים לוועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוקן, 20,471 (99%) מהם אושרו. בפועל בוצעו 19,594 (94.2%) הפסקות הריון בהתאם לאישורי הוועדות.

בשנת 2009 היו 21,196 פניות נשים לוועדות להפסקת הריון הפועלות בתוקף החוק, 20,720 (98%) מהם אושרו. בפועל בוצעו 19,887 (93.8%) הפסקות הריון בהתאם לאישורי הוועדות.

מספר ההפלות שבוצעו במספרים מוחלטים עלה, אך שיעור ההפסקות ההריון ירד ביחס למספר הנשים בגיל הפריון (15 עד 49 שנים) או ביחס למספר לידות חי. השיעור הגבוה נרשם בשנת 1990 והנמוך ביותר בשנת 2009. אבל, שיעור הפסקות בהתאם לסעיף 3 לחוק "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" נשאר יציב משנת  2005, ועלה ל-18% בשנת 2009.

הפסקות הריון לפי סעיף 3 ולפי שבוע הריון

36% מהפסקות ההיריון עקב סעיף 3 של החוק "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי" היו עד השבוע ה-7, 28% עד השבוע ה-12, 36% בשבוע ה-13 ומעלה. מאידך כשני שליש (61%) מכלל הפסקות ההריון מהשבוע 13 ומעלה היו עקב סעיף זה. נתון זה בהחלט הגיוני היות ופניות של נשים בגלל סעיפים 1, 2 ו-4 נעשות בדרך כלל מייד עם הכניסה להריון.

הפסקות הריון מאוחרות

בשנים 2000 עד 2009 אחוז אחד מהפסקות ההיריון היו הפסקות מאוחרות, לאחר השבוע ה-23 של ההיריון ומינואר 2008 מהשבוע ה-24.
בשנת 2008 היו 235 הפסקות הריון מאוחרות, מרביתם (208, 88.5%) היו בהתאם לסעיף 3 של החוק "הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי".

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה