צו הסיוע המשפטי (החלת מתן שירות משפטי), התשס"ד-2004


אריה סעדה 09.06.11

צו הסיוע המשפטי (החלת מתן שירות משפטי), התשס"ד-2004

עדכון אחרון: ק"ת תשס"ד, חוברת 6295, עמוד 274

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

  • 1.     החלה
    שירות משפטי לפי החוק יינתן לנפגעי עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות או עבירות נלוות, השוהים במקלט בתל-אביב-יפו, לענין הליכים משפטיים כמפורט להלן:
    • 1.   הליכים אזרחיים הנובעים מעבירות לפי סעיף 203א לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או מעבירות נלוות;
    • 2.   הליכים לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן - חוק הכניסה), למעט הליכים מינהליים בפני ממונה על ביקורת גבולות, כמשמעותו בחוק הכניסה.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה