תוספת שלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי


אריה סעדה 02.03.13

תוספת שלישית (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשע"ב)

עדכון אחרון - ק"ת תשע"ג, 7166, עמ' 15.

תוספת זו היא חלק בלתי נפרד מחוק ביטוח בריאות ממלכתי. תוספת זו מסירה את האחריות מקופות החולים אך לא ממשרד הבריאות, ולכן העדכונים מופיעים בהוראות מנכ"ל. למשל, הכללת חיסון נגד אבעבועות רוח בשגרת החיסונים . בדיקה לגלוי דיסאוטונומיה משפחתית. בדיקת סקירה לשם גילוי זוגות בסיכון ללידת ילדים עם מחלת דיסאוטונומיה משפחתית .

שירותי הבריאות שנתנה המדינה לפרט במועד הקובע

 • 1. שירותי רפואה מונעת (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז, תשע"ג)
  • 1. בדיקות שגרה, חיסונים כאמור בפסקה (4), מעקב והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב).
  • 2. בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים:
  • 3. שירות מונע לקשיש
  • 4. חיסונים וטיפול מונע:
   • א. חיסוני שיגרה:
    נגד דלקת כבד נגיפית מסוג B
    נגד קרמת-צפדת-שעלת-ושיתוק ילדים
    נגד חצבת
    נגד אדמת
    נגד חזרת
    נגד המופילוס אינפלואנזה
    נגד זיהומים פנוימוקוקיים
    נגד נגיף רוטה
    נגד נגיף וריצלה
    נגד דלקת כבד נגיפית מסוג A. 
   • ב. חיסונים וטפול מונע לאוכלוסיות בסיכון:
    • 1. המופילוס אינפלואנזה (ריפאמפין)
    • 2. מנינגוקוקים (ריפאמפין)
    • 3. דלקת כבד נגיפית A (גלובולין)
    • 4. דלקת כבד נגיפית HBIG) B)
   • ג. נגד צפדת, נגד כלבת ונגד קרמת
   • ד. חיסונים לאוכלוסיות מיוחדות:
    השלמת חיסונים לילדים עולים ולפי הצורך, BCG.
   • ה. בדיקות שיגרה לקבוצות מיוחדות: בדיקות מנטו, צילום ריאות לפי הצורך
  • 5. בריאות השן - בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה ע"י רופא שיניים ושיננית לתלמידים; וטיפול על-פי הנהלים הנהוגים במשרד הבריאות.
  • 6. תכנון המשפחה
   הערה: שירותי הרפואה המונעת הראשונית המוגדרים בסל זה ניתנים בהשתתפות המטופל (אגרת תחנות לבריאות המשפחה, אגרת בריאות השן).
  • 7. בדיקות שיגרה, חיסונים כאמור בפסקה (4), מעקב והדרכה בידי רופא ואחות לתלמידים בבתי ספר.
 • 2. גריאטריה
  • 1. שירותי אשפוז באחריות המדינה ובכפוף לנהלי משרד הבריאות:
   • א. אשפוז חולים סיעודיים גריאטריים
   • ב. אשפוז תשושי נפש
   • ג. אשפוז נכים סיעודיים צעירים
   • ד. אשפוז חולים פסיכוגריאטרים
   הערה: שירותי האשפוז ניתנים בהשתתפות המאושפז או משפחתו בעלות הטיפול.
 • 3. בריאות הנפש (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז, תשע"ב)
  • 1.   סל השרותים בתחום האישפוז
   • 1.   שירותי חירום ומיון (ימחק ב-1/7/2015)
   • 2.   שירותי אישפוז פסיכיאטריים, אשפוז יום(ימחק ב-1/7/2015) ובמקומו יבוא  
   • 2.   שירותי אשפוז במחלקה לתחלואה כפולה, של מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה או של מטופלים אחרים הזקוקים לאשפוז באותה מחלקה, בכפוף לאישור ראש שירותי בריאות הנפש או ועדת ההכרעה; לעניין זה -
    • "ועדת ההכרעה" - ועדה בין-משרדית שמינה שר הבריאות שחברים בה נציגי משרד הבריאות ונציגי משרד הרווחה והשירותים החברתיים;
    • "חוק טיפול בחולי נפש" - חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991;
    • "מחלקה לתחלואה כפולה" - מחלקה פטיכיאטרית בבית חולים פטיכיאטרי או בבית חולים כללי, שהוכרה לעניין פסקה זו בידי המנהל, המיועדת לאשפוז ממושך לא פעיל של מטופלים הטובלים מתחלואה כפולה;
    • "מטופלים הסובלים מתחלואה כפולה" - מטופלים עם פיגור שכלי, ברמה בינונית או חמורה ממנה, שגם אובחנו באבחנה פסיכיאטרית ואשר סובלים מהפרעות קשות בהתנהגות או שכושר השיפוט שלהם או כושר בחינת המציאות שלהם נפגמו באופן ניכר;
    • "ראש שירותי בריאות הנפש" - כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש.
   • 3. יעוץ וטיפול באשפוז בבתי חולים כלליים (ימחק ב-1/7/2015) 
   • 4. טיפולים חליפיים לאישפוז כגון: דיור מוגן, הוסטלים וכדומה (ימחק ב-1/7/2015) 
  • 2. סל שירותים אמבולטוריים בבריאות הנפש
   • 1. שרותי איבחון, הערכה, ייעוץ וטיפול פסיכותרפויטי התערבות טיפול אישי, משפחתי, קבוצתי, מעקב תמיכה ואחזקה, שיקום וביקורי בית; (שרותים אלה ניתנים בתשלום אגרת הטיפול הנהוגה במשרד הבריאות) (ימחק ב-1/7/2015) 
   • 2. שירותים לאוכלוסיות מוגדרות: בגנים טיפוליים, במועדונים, במרכז שיקום ובתעסוקה שיקומית. (ימחק ב-1/7/2015 ובמקומו "2. שירותים לאוכלוסיות מוגדרות בגנים טיפוליים." ) 
  • 3. סל שירותי בריאות הנפש לגמילה (תיקון: תשנ"ז)
   • 1. שירותי אשפוז במוסדות משרד הבריאות (כולל עמותות הממומנות ע"י המשרד).
   • 2. שירותים מרפאתיים
   • 3. גמילה תוך ביתית
 • 4. רכישת מכשירי שיקום (תיקון: תשע"ג)
  רשימת המכשירים שמשרד הבריאות משתתף במימונם - עפ"י הנהלים במשרד הבריאות .
  • א. מכשירי שיקום
   • 1. תותבות לגפיים.
   • 2. גרבי גדם - בכל מקרה של החלפת תותבת או בית גדם עפ"י הצורך - לא יותר מפעמיים בשנה.
   • 3. כפפה לכסוי תותבת יד.
   • 4. אורטיזית (מכשירי הליכה).
   • 5. נעליים רפואיות מיוחדות.
  • ב. מכשירים הניתנים באמצעות לשכות הבריאות
   • 1. כסאות גלגלים ידניים למבוגרים ולילדים.
   • 2. כסאות שרותים למבוגרים ולילדים.
   • 3. כסאות טיולון ((BUGGY.
   • 4. כריות מיוחדות לכסאות גלגלים - JAY, ROHO, סיליקון, אחר.
   • 5. הליכונים אחוריים.
   • 6. רולוטורים.
   • 7. הליכון אמות.
   • 8. מזרונים חשמליים נגד פצעי לחץ.
   • 9. כסאות ממונעים.
   • 10. מנועי עזר לכסאות גלגלים ידניים.
   • 11. זחליל - במקרים חריגים בלבד.
   • 12. אינסרטים
   • 13. מכשירי עזר לראיה - משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות לילדים ונוער עד גיל 18.
   • 14. מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל 18.
   • 15. עדשות מגע מיוחדות (לילדים בלבד).
   • 16. תותבות עיניים.
   • 16א. עדשה (תותבת) סקלראלית של גלגל העין - הטכנולוגיה תינתן למטופלים שמלאו להם 18 שנים; תדירות ההחלפה אחת למספר שנים, כתלות בחומר העדשה (כגון זכוכית או אקרילי). 
   • 17. תותבות חיצוניות אף, אוזן וכו'.
   • 18. פרוטזות שד (בפעם הראשונה גם חזיה).
   • 19. מנופים ביתיים - הידראולים בלבד.
   • 20. מיטות פאולר ידניות וחשמליות.
   • 21. מיטות פאולר + HI-LOW ידניות וחשמליות.
  • ג. מכשירים הניתנים לאוכלוסיה המשוחררת לחלוטין מהשתתפות עצמית - (מקבלי קצבאות למינהן).
   • 1. הליכונים רגילים.
   • 2. מקלות הליכה לסוגיהם - חד רגליים, תלת רגליים, וארבע רגליים
   • 3. קביים קנדיות.
   • 4. כריות ספוג למניעת פצעי לחץ.
   • 5. מזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ.תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה