הוראת תע"ס 1.11 - חוק הסיוע המשפטי, תשל"ג-1972


אריה סעדה 09.06.11

הוראת תע"ס 1.11 - חוק הסיוע המשפטי, תשל"ג-1972

הוראת תע''ס: 1.11, תאריך פרסום: 31/10/1991, תאריך תחולה: 1/11/1991
הוראה זאת אינה מעודכנת על ידי משרד העבודה והרווחה. הנספחים אינם מעודכנים. פרשנות ראה במדור מידע למשפחה.

 • 1.     כללי
  • 1.1   הוראה זו מבטלת את ההוראה 2.11 מיום 20/6/74.
  • 1.2   חוק הסיוע המשפטי פורסם ב- 2/4/1972 והוא בא להחליף את ההוראות המנהליות שהסדירו עד כה תחום זה, בשם "סעד משפטי" (נוסח החוק מצורף בנספח א')
  • 1.3   ב-25/9/1973 פורסמו "תקנות הסיוע המשפטי תשל"ג-1973" (נספח ב').
  • 1.4   לפי "תקנות הסיוע המשפטי (הקמת לשכות סיוע משפטי) תשל"ג-1973"הוקמו לשכות הסיוע המשפטי במקומות הבאים: לשנת הסיוע המשפטי הארצי, רח' בן יהודה 5, ירושלים, טל'.
   • א.   לשכת סיוע משפטי למחוזות ירושלים והדרום - רח' בן יהודה 5 ירושלים, טלפון.
   • ב.   לשכת סיוע משפטי למחוזות ת"א והמרכז - דרך פ"ת 55, תל אביב, טל'.
   • ג.   לשכת סיוע משפטי למחוזות חיפה והצפון - רח' חסן שוקרי, חיפה, טל'.
  • כתובות ומספרי טלפון מעודכנים ראה במדור מידע למשפחה (אריה סעדה).
 • 2.     תפקידי המחלקה לשירותים חברתיים
  • א.   והיה ומתעוררת שאלה משפטית, תפנה המחלקה לש"ח את הפונה ללשכה לסיוע משפטי הנוגעת בדבר, לפי מקום מגוריו של הפונה.
  • ב.   המחלקה לש"ח תחזיק טפסים הנהוגים בלשנה לסיוע משפטי ותמסור אותם לידי פונים הזקוקים לכך (נספח ג'). את הטפסים יש לקבל מלשכת הסיוע המשפטי במחוז אליו משתייכת הרשות המקומית.
  • ג.   הלשכה לסיוע משפטי תדאג שטפסים אלה יימצאו בתחנות שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח) ובמסגרות אחרות בקהילה, לרבות ועדי שכונה.
  • ד.   פונה המבקש סיוע משפטי ומוכר למחלקה לש"ח ומקבל עזרה חומרית ו/ או טיפול, ימסור העו"ס ללשכה לסיוע משפטי מידע משלים, העשוי לבסס את זכאותו של המבקש לקבלת סיוע משפטי או להנחות את הלשכה לסיוע משפטי בהתייחסותה לבקשתו.
 • 3.     בדיקת זכאות כלכלית
  תביעות נגד המוסד לביטוח לאומי המופנות לבית הדין האזורי והארצי לעבודה - עפ"י חוק הביטוח הלאומי - אין בדיקות זכאות כלכלית והסיוע המשפטי יינתן אם מסתבר כי קיים סיכוי משפטי בעניין.
 • 4.     אגרת שירותים
  הלשכה לסיוע משפטי אינה גובה אגרת שירותים.
  סעיף זה לא מעודכן ואינו נכון ראה מידע למשפחה (אריה סעדה).
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה