השתתפות בתשלומי טלפון של חברת בזק


בדף המידע - מי זכאי להשתתפות בהתקנת טלפון של חברת בזק בהעתקתו ובתשלומי שיחות?, כיצד פונים?, שיעור ההנחה? ועוד

אריה סעדה 16.03.11

הנחה בתשלום התקנה, עתקה וחשבון טלפון של חברת בזק

מאת אריה סעדה עדכון: 16/03/2011
 

 

א. מי זכאי? | ב. תנאי זכאות נוספים | ג. שיעור ההנחה בתשלומי הטלפון או ההתקנה | ד. נוהל הגשת הבקשה | ה. המסמכים הדרושים | ו. אופן הטיפול בבקשה 

 

הנחה בתשלומי טלפון של חברת בזק היא באחריות ובמימון אגף השיקום במשרד הרווחה. טלפון לבירורים: 02-6708215.
אין הנחות רטרואקטיביות בתשלומי טלפון ולכן מומלץ למהר בהגשת הבקשה.

נכון ל-4/2008 אגף השיקום של משרד הרווחה שוקל להרחיב את ההנחות שמקבלים נכים בבזק גם אל החברות הנוספות המפעילות שירותי טלפוניה קווית (בזק, הוט וקווי-זהב) ובהמשך לחברות הסלולר. כאשר המטרה בין יתר המטרות לא לפרוץ את מסגרת התקציב. כיום זכאים כ-58 אלף נכים להנחות שונות בבזק בלבד, בסכום כולל של כ-28,491,000 שקלים לשנת 2011, המממנים כ-50% מהוצאות הטלפון של הנכים. ראה כתבה ב-Ynet.

א. מי זכאי?

 1. עיוורים וכבדי ראיה בעלי תעודת עיוור של השירות לעיוור באגף השיקום של משרד הרווחה.
 2. חולי דיאליזה שהמציאו תעודה מאחד המרכזים לדיאליזה המוכרים על ידי משרד הבריאות המעידה שהם נמצאים בטיפול דיאליזה קבוע.
 3. הורים של ילד המקבל גמלה בשל ילד נכה בשיעור של 100% עד 120%.
 4. נכים שהמציאו אישור של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה, ואישור המעיד על קבלת קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי בשיעור של 75% ומעלה. רק שני האישורים גם יחד מעניקים את הזכאות להנחה.
 5. שימו לב יש הבדל בין אחוזי נכות רפואית לבין דרגת אי הכושר. שיעור הנכות הרפואית נקבע על ידי ועדה רפואית. דרגת אי-כושר נקבעת על ידי פקיד התביעות בהסתמך על החלטת הוועדה הרפואית.
 6. נפגעי עבודה שהמציאו אישור של המוסד לביטוח לאומי על נכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה.
 7. אישה מעל גיל 60, או גבר מעל גיל 65 שקצבת הנכות הופסקה להם עם הגיעם לגיל זה לא תפגע זכאותם להנחה בחשבון הטלפון בהציגם את המסמכים המתאימים.

ב. תנאי זכאות נוספים

תנאי מוקדם להנחה בתשלום התקנת קו טלפון ו/או חשבון טלפון הוא שקו הטלפון נמצא בבעלותו של הפונה ובמקום מגוריו הקבוע; או לחלופין קו הטלפון משמש את הפונים הגרים בשכירות והמצרפים חוזה שכירות בתוקף, המאשר שכירות בפועל.
נכים שמקבלים קצבה בשיעור של 75% ומעלה ונכות רפואית בשיעור של 80% ומעלה יהיו זכאים להנחה רק אם תוקף האישורים הוא לפחות חצי שנה מיום הגעת הבקשה להנחה למשרד הרווחה.
חוסים במעונות זכאים להנחה בטלפון רק אם הטלפון מותקן בחדרם.

ג. שיעור ההנחה בתשלומי הטלפון או ההתקנה

שיטת יחידות פעימה היא מיושנת, לכן צורפה ההנחה בש"ח.

 1. 50% הנחה בדמי שימוש קבועים על קו טלפון אחד בלבד.
 2. 50% הנחה מדמי התקנה והעתקה (זכאות להנחה בהתקנה אינה ניתנת אוטומטית, אלא כל מקרה נבדק לגופו).
 3. הנחה במספר יחידות מנייה לחודש:
  1. נכה זכאי ל-60 יחידות (39 ש"ח לחודש, כולל ההנחה בדמי השימוש, נכון למרץ 2006);
  2. חולה דיאליזה זכאי ל-60 יחידות (39 ש"ח לחודש, כולל ההנחה בדמי השימוש, נכון למרץ 2006);
  3. עיוור זכאי ל-300 יחידות (90 ש"ח לחודש, כולל ההנחה בדמי השימוש, נכון למרץ 2006);
  4. במקרה ששני נכים מתגוררים בבית אחד ושניהם זכאים בהנחה בתשלום חשבון הטלפון, הם זכאים יחד ל-240 יחידות (במקום 120 יחידות, (52.50 ש"ח לחודש, כולל ההנחה בדמי השימוש, נכון למרץ 2006);
  5. במקרה שבבית אחד מתגוררים נכה וגם עיוור, כל אחד מהזכאים זכאי להנחה בתשלום חשבון טלפון, אולם לא באותו קו טלפון. 

ההנחה לנכה קשה הוא זעום ומקומם. סה"כ ההוצאה המאושרת בתקציב המדינה לסעיף "השתתפות בשיחות טלפון - עיוורים ונכים" שמספרו 230690, לשנת 2011 הוא 28,491,000 ש"ח. בשנת 2007 התקציב היה זהה והוא נוצל כמעט במלואו.)

ד. נוהל הגשת הבקשה

פונה המבקש אישור זכאות להנחה בתשלום התקנה העתקה או חשבון טלפון יכל לבקש את טופס ההנחה בסניף "בזק" הקרוב למקום מגוריו (גם בטלפון). הפונה ימלא טופס וישלח את הטופס בצירוף האישורים הנדרשים להוכחת הנזקקות לאגף השיקום, משרד הרווחה ת.ד. 1260 ירושלים 91012.

ה. המסמכים הדרושים

 1. טופס בקשה לקבלת הנחה - ניתן לקבל את הטופס במשרדי בזק או להזמינו באמצעות הטלפון;
 2. תצלום תעודת זהות של הנכה (שם וכתובת);
 3. במידה והבקשה היא בגין ילד נכה, יש לצרף תעודת זהות של ההורה ותצלום הספח - הדף שבו רשומים פרטי הזהות של הילד הנכה;
 4. תצלום חשבון הטלפון האחרון;
 5. תצלום תעודת עיוור או תצלום ממרכז דיאליזה;
 6. אישור על שיעור גמלת ילד נכה (100% ומעלה) על גבי 'טופס 3291' של המוסד לבטוח לאומי.
 7. אישור על נכות רפואית (80% ומעלה) על גבי 'טופס 3291' של המוסד לבטוח לאומי, וכן אישור על קצבת הנכות (75% ומעלה) בתוקף לחצי שנה לפחות;
 8. אישור בעלות על הבית או חוזה שכירות תקף במידה והטלפון בדירה אינו רשום על שמו.

ו. אופן הטיפול בבקשה

 1. הגורמים המקצועיים באגף השיקום יבדקו את זכאותו על פי המסמכים שצורפו לבקשה.
 2. נמצא הפונה לא זכאי, תוחזר אליו הבקשה ונספחיה בתוספת מכתב הסבר.
 3. נמצא הפונה זכאי להנחה בתשלום התקנה ו/או חשבון טלפון, ישלח אליו טופס אישור חתום.
 4. הזכאי יפנה עם האישור לסניף בזק הקרוב למקום מגוריו כדי לממש את ההנחה.
 5. ההנחה על תשלום חשבון הטלפון תבוא לידי ביטוי בחשבון הטלפון עצמו.
 6. הורים שנמצאו זכאים להנחה בעד ילדם הנכה, יצטרכו לרשום או להוסיף את שם הילד בבעלות על קו הטלפון, מאחר שההנחה ניתנת לבעל הנכות. הוספת השם כרוכה בתשלום.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה