הזכאות לסיוע לחסרי דיור


אדם נכה זכאי להטבה נוספת בעת קביעת זכאותו לסיוע כחסר דיור. בדף מידע זה - מי זכאי לסיוע לחסרי דירה?, קביעת הזכאות לסיוע, הזכאות המיוחדת לנכים והמסמכים הנדרשים

אריה סעדה 13.08.10

הזכאות לסיוע לחסרי דירה

מאת אריה סעדה עדכון: 13/08/2010
 

 

א. מי זכאי? | ב. קביעת הזכאות לסיוע | ג. הזכאות המיוחדת לנכים |  ד. המסמכים הנדרשים

 

בדף מידע הובאו העניינים הקשורים לנכים. ולא מצאתי לנכון להרחיב מעבר למפורט. כלל הזכאות ניתנת לכלל האוכלוסייה, והנכים מקבלים זכאות מועדפת.

 

א. מי זכאי?

תושב ישראל בעל תעודת זהות או מספר זהות ישראלית זכאי לקבל הלוואה לשיפור תנאי הדיור שלו בגין צפיפות, על אף היותו בעל דירה. ובתנאי שהוא חסר דירה. 

חסר דירה הוא יחיד או משפחה, שאין ולא היו להם לאחר מאי 1971 בנפרד או במשותף עם אחר זכויות בדירה או בחלק מדירה בשלבי בניה (לרבות רישום פורמלי) למעט דירה שנרכשה מכוח חוזה שנחתם במשך שנתיים שקדמו לתאריך ההרשמה או מתאריך עדכון התעודה, המאוחר מבין השניים, ותמורתה טרם שולמה במלואה. בעל מוגבלות שקבל דירה מהוריו בירושה או במתנה או בר-רשות ליחידת דיור במשק חקלאי או נחלה ביישוב קהילתי אינו נחשב לחסר דיור. אם הוא קבל סיוע ממשלתי לרכישת דירה במענק, ההלוואה או בפיצוי פינוי מהמדינה או מטעמה אינו נחשב לחסר דיור.

ב. קביעת הזכאות לסיוע

ככל, הזכאות בתוכנית חסרי דירה נקבעת לפי מספר הנקודות שצוברים הזכאים באחד או יותר מהסעיפים: משך הזכאות, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות של כל אחד ממבקשי הסיוע. בנוסף ניתן תוספת ניקוד לפי מצב משפחתי, מקום מגורים באזור עדיפות לאומית. כמו כן, ליחידים בגיל 21 עד 29 ששירתו בצה"ל - הזכאות תנתן רק בישובים באזור עדיפות לאומית א' ו-ב'. אבל ליחידים נכים בגיל 21 ויותר הזכאות תנתן בכל היישובים כמו גם ליחידים בגיל 30 או יותר.

ג. הזכאות המיוחדת לנכים

נכים ינוקדו לפי הטבלה כמקובל ליחידים ולמשפחות לפי משך זכאות, מספר ילדים, מספר אחים ואחיות, ויקבלו תוספת של 200 נקודות בגין הנכות. ובכל מקרה הניקוד המינמלי ליחידים שהם עיוורים בעלי תעודת עיוור או נכים המקבלים קצבת נכות חודשית עם אי-כושר השתכרות של 75% הוא 1500 נקודות והניקוד המירבי הוא 1890 נקודות. לזוגות או למשפחה חד-הורית הניקוד המינמלי עולה ל-1600 נקודות.


ליחידים שהם נכים עם כסאות גלגלים הניקוד המינמלי הוא 2000 נקודות. לזוגות או למשפחה חד-הורית שאחד מהמבקשים הראשיים הוא נכה עם כסא גלגלים הניקוד עולה ל-2200 נקודות.

ד. המסמכים הנדרשים

בנוסף למסמכים הנדרשים בהרשמה לכלל האוכלוסייה על המבקש לצרף אישורי נכות -

  • עיוור יציג תעודת עיוור לצמיתות ממשרד הרווחה.
  • נכה עם כסא גלגלים יציג אישור ממשרד הבריאות או משרד הביטחון על היותו רתוק או זקוק לכסא גלגלים.
  • נכה יציג אישור מהמוסד לבטוח לאומי או ממשרד הבטחון או ממשרד הבריאות על צמיתה או יציבה או בשיעור של 75% לפחות או דרגת אי-כושר יציבה של 75% לפחות או מוגבלות בניידות בשיעור של 75% לפחות.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום שישי, 13 באוגוסט 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

סיוע ברכישת דירה

אני בחורה נכה 75% יציבה ואני מתגוררת בדירה עצמאית מטעם דיור מוגן באזור חיפה. אני מקבלת סיוע בשכר דירה של כ - 700 ש"ח ולי יש בעיות בהליכה ובעליית מדרגות וביתי אינו מותאם לנכים.
היום אני לפני ניתוח החלפת מפרקים בשתי הרגלים ואני מבקשת לדעת מה הזכויות שלי בנושא כי אני כבר לא מסוגלת לתפקד בדירה הנוכחית. אני לא יודעת למי לפנות בנושא ולא יודעת מה לעשות
תודה רבה

סינטיה, 09.02.11 21:35

למעלה