פטור מאגרה על הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס או תובענה


בית המשפט לענייני משפחה קבע, באופן תקדימי, ליתן לאדם עם מוגבלות שכלית פטור מתשלום אגרה בעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בני משפחתו, וזאת ללא בדיקת הכנסות בני המשפחה, ובתנאי שאין לו כל רכוש, מלבד קצבאות נכות אשר משמשות למחייתו.

אריה סעדה 26.08.10

פטור מאגרה על הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס או תובענה

מאת אריה סעדה עדכון: 11/08/2010
 

 

פטור מאגרה על הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

 

בית המשפט לענייני משפחה קבע, באופן תקדימי, בפסק דין תמש 0124591/06, ליתן לאדם עם מוגבלות שכלית פטור מתשלום אגרה בעת הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס על ידי בני משפחתו, וזאת ללא בדיקת הכנסות בני המשפחה, ובתנאי שאין לו כל רכוש, מלבד קצבאות נכות אשר משמשות למחייתו. פסק הדין נכון לכל הבוגרים עם נכויות התפתחויות או קוגניטביות.

מומלץ לקחת את פסק הדין ולצרף אותו לבקשה להנחה מתשלום אגרה. ולהדגיש שאין לו רכוש וכל הכנסותיו הם קצבאות הבטוח לאומי. בהודעת האפוטרופוס הכללי מתאריך 5/7/2010 כתוב: "בעד רישום בקשה למינוי מנהל עיזבון או אפוטרופוס וסיווגה לצורך מעקב ופיקוח על פעולתו, ישולם לאפוטרופוס הכללי סכום חד-פעמי של 405 שקלים חדשים."

אקים ישראל, באמצעות עורכת הדין מורן הררי, החליטה לייצג (ללא תשלום כמובן) הורים שהתבקשו להציג את הכנסותיהם בעת שפנו בבקשה לפטור מתשלום אגרה על הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, והגישה בשמם של ההורים ערעור על החלטת רשמת בית המשפט. טענת המדינה בעניין היתה כי במקרה בו המבקש עצמו אינו יכול לשלם את האגרה, תחול חובת התשלום על הוריו אשר הוא סמוך על שולחנם. זאת בהתאם לתקנות בתי המשפט, אשר מחייבות אדם אשר אינו יכול לשלם בעצמו את האגרה, לפנות ולגייס כסף מקרוביו ומהוריו.

אל מול טענה זו העלתה אקים ישראל את הטענה כי במקרה בו מדובר באדם עם פיגור שכלי, אשר נכסיו כוללים קצבאות נכות בלבד, והוא אינו מסוגל לשלם את האגרה הנדרשת, הרי שהוא אף אינו מסוגל לפנות בעצמו ולגייס את הכסף לתשלום האגרה מקרוביו והוריו, ולפיכך יש להעניק לו פטור מתשלום האגרה.

תודה לעורכת הדין שרונה מזרחי מהמחלקה המשפטית של אקים ישראל על מסירת ההודעה.

 

פטור מאגרה על הגשת תובענה

אגרת בית משפט היא אגרה שעל התובע לשלם למדינה עם הגשת התביעה. האגרה נועדה לקדם את האינטרס של הציבור בממון והחזקת מערכת בתי המשפט, והחובה לשלמה נועדה לשרת את כלל המתדיינים, בפועל או בכוח. תכלית נוספת היא מניעת הגשתן של תביעות בסכומים מופרזים. בבית המשפט לענייני משפחה נקבעו כללים שונים לגבי תשלומי האגרות. למשל עבור תביעה לסכום קבוע נדרשת אגרה של 1% מהתביעה. חרף האמור, אין שערי בית המשפט ננעלים בפני בעל דין, שאין בידו לעמוד בתשלום האגרה או שאין בידו להשיג סכום כה גבוה בין בהלוואה ובין בהתחייבות. בעל דין כזה יכול שיזכה בפטור מתשלום האגרה, כולה או לפחות חלקה, או תשלום אגרה בשיעורין, באמצעות פנייה בכתב לבית המשפט בבקשה לפטור.

 

בפנייה של חסוי לבית משפט לענייני משפחה לפטור מאגרה בתובענה נגד בן משפחה, בית המשפט ייתן משקל רב לעובדה כי מדובר בחסוי המיוצג על ידי האפוטרופוס שמונה לה על ידי בית המשפט. בית המשפט יבדוק האם לחסוי יש את היכולת הכלכלית לשלם את האגרה עבור התובענה אם לאו, או באופן מדויק יותר האם החסוי חסר יכולת כלכלית לשלם את האגרה. בית המשפט, במקרה כזה לא יסתפק בבדיקת הכנסות החסוי, אלא יבדוק את הוצאות חסוי ואת צרכיו הרפואיים וכמובן את רכושו. כמו כן, בית המשפט ייקח בחשבון שמטבע הדברים יכולותיו של חסוי לגייס כספים מצדדים שלישיים או באמצעות לקיחת הלוואות והתחייבויות לתשלום אגרה לעתים קרובות הינה בלתי אפשרית. ראו פסק דין תמ"ש 35611-04-10 של הרשמת תמר סנונית פורר.

 

לסיכום, בעת הגשת פטור מאגרת בית משפט בגין הגשת תובענה בבית משפט לענייני משפחה, על האפוטרופוס של החסוי להדגיש את היכולת הכלכלית הכוללת של החסוי, מכוון שבית המשפט יבחן באופן אוהד את היכולת הכוללת לתשלום האגרה על סמך מלוא הנתונים, כדי שזכות היסוד לגישה לערכאה משפטית לא תפגע ותעשה ללא מפריע.

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 26 באוגוסט 2010





תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

תודה!

ברצוני להודות לאתר על האינפורמציה המפורטת והעניניית בעניין זכויות הנכה - כל הכבוד!!

אאא, 19.12.10 19:40

למעלה