זיכוי במס הכנסה בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד


הורים לילד עד גיל 18 זכאים להטבה במס הכנסה בגין הוצאות החזקתו במוסד. במקרים מיוחדים הורים לילד מעל גיל 18, אשר כל המימון מוטל עליהם, זכאים אף הם להטבה זו. ההורים צריכים לשקול ולהתייעץ איזו הטבה לדרוש ממס הכנסה - זיכוי בגין בן משפחה נטול יכולת או זיכוי בגין החזקתו של קרוב במוסד.

אריה סעדה 15.08.11

זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד

מאת אריה סעדה עדכון: 15/08/2011

 

א. הקדמה | ב. מי זכאי? | ג. תנאי זכאות נוספים | ד. שיעור ההטבה | ה. נוהל הגשת הבקשה להטבה

 

הורים לילד עד גיל 18 זכאים להטבה במס הכנסה בגין הוצאות החזקתו במוסד. במקרים מיוחדים הורים לילד מעל גיל 18, אשר כל המימון מוטל עליהם, זכאים אף הם להטבה זו. ההורים צריכים לשקול ולהתייעץ איזו הטבה לדרוש ממס הכנסה - זיכוי בגין בן משפחה נטול יכולת או זיכוי בגין החזקתו של קרוב במוסד. הטבות זו מבוססת על סעיף 44 לפקודת מס הכנסה ועל תקנות מס הכנסה. טפסים ניתן להוריד בשרות הטפסים הממלכתי.

א. הקדמה

אנשים עם פיגור שכלי, בכל גיל, מושמים במעונות פנימייה באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים במקום מגוריהם לאחר קבלת החלטה בועדת אבחון. משרד הרווחה מעביר את התשלום בגינם ישירות למוסד. על הורים לילד שלא מלאו לו 18 מוטלת חובה להשתתף באחזקת ילדם. סכום השתתפותם נקבע על פי מבחן ההכנסות, ככל שהכנסת ההורים גבוה יותר כך השתתפותם גבוהה יותר. ההורים לילד שמלאו לו 18 אינם משתתפים מכספם, וההשתתפות בסך 80% נלקחת מקצבת הנכות של הילד באמצעות פיצול הקצבה. חל איסור מוחלט על המסגרת החוץ ביתית לגבות מן ההורים השתתפות נוספת.

ב. מי זכאי?

  1. ילד עד גיל 18 משותק או עם פיגור שכלי (במידה והילד גם מעל גיל 18 והוא שוהה במוסד פרטי והמימון מוטל על הוריו).
  2. בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם.

ג. תנאי זכאות נוספים

  1. המבקש לא מקבל זיכוי של שתי נקודות זיכוי בגין בן משפחה נטול יכולת.
  2. הכנסות נטול היכולת אינן עולות על 159,000 ש"ח לשנה ו/או הכנסות נטול היכולת ובן זוגו אינן עולות על 255,000 ש"ח לשנה (נכון לינואר 2011).

ד. שיעור ההטבה

זיכוי מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו במוסד: הזיכוי יינתן מאותו חלק מהסכום העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת במס של העובד.

 

דוגמה:
ההכנסה החייבת במס הכנסה בשנת המס היא 100,000 ש"ח.
שולם עבור אחזקת בן המשפחה במוסד 20,000 ש"ח באותה שנה.
12.5% מהכנסתו החייבת במס של העובד הוא 12,500 ש"ח בשנה.
חלק מהסכום העולה על 12.5% מהכנסתו החייבת במס של העובד הוא 7,500 (12,500 - 20,000) ש"ח בשנה.
לכן, הזיכוי של 35% על 7,500 ש"ח הוא 2,625 ש"ח לאותה שנת מס.

ה. נוהל הגשת הבקשה להטבה

את הטפסים ניתן לקבל במקום העבודה או במשרדי מס הכנסה.

  1. יש להגיש אישור רפואי על גבי טופס 127 - (תעודה רפואית). את הטופס צריך למלא רופא שמכיר את הילד (רופא ילדים, משפחה או מומחה). האבחנה צריכה להיות ברורה ומדויקת ורשומה בשפה העברית. על הרופא לציין מאיזה תאריך אבחנה זו תקפה.
  2. לטופס 0127 יש לצרף הפנייה של ועדת השמה לגן או לבית ספר לחינוך מיוחד או לכיתה לחינוך מיוחד בבית ספר לחינוך רגיל או למסלול 07 (מכיתה ט' עד י"ב). לילדים הלומדים בגן הילדים או בבית הספר עד כיתה ח' (כולל), יצורף גם אישור מהנהלת הגן או מנהלת בית הספר בו הילד לומד בפועל, כי הגן או בית הספר או הכיתה הינו מסגרת לחינוך מיוחד, בהתאם להפניית ועדת ההשמה.
  3. שכירים צריכים לצרף טופס 116, שהוא טופס לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת.
  4. יש לצרף לבקשה בטופס 116 את טופס 116א'.
  5. המצאת חשבוניות מקור מהמוסד בו מוחזק הקרוב או קבלות מלשכת הרווחה.
  6. מידע לאימות זהות בן המשלם לתובע הזיכוי.

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום שני, 15 באוגוסט 2011
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה