פטור ממס הכנסה על קרנות או קופות גמל


הורים לילד נכה, הזקוקים לכספם המונח בקרן או בקופת גמל, יכולים לבקש שלא ינכו מהם מס הכנסה בעת משיכת הכספים בשיעור של 35%.

אריה סעדה 17.08.11

פטור ממס הכנסה על קרנות או קופות גמל

מאת אריה סעדה עודכן: 17/8/2011

 

א. מי זכאי? | ב. נוהל הגשת הבקשה | ג. המסמכים הדרושים | ד. אופן הטיפול בבקשה

הורים לילד עם נכות המעונינים "לשבור" תכנית לפני זמן הפירעון ולא לשלם 35% מס הכנסה זכאים לבקש פטור ממס הכנסה. בקשת עמית למשיכת כספים מקופת תגמולים ללא ניכוי מס בהתאם לתקנות 34 ו-38 לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ונהול קופת גמל), התשכ"ד-1964.

א. מי זכאי?

  1. הורים לילד עם נכות מעל 70%.
  2. הורים לילד נכה, שהכנסתם אינה עולה על 3,850 ש"ח לחודש (נכון לינואר 2011).
  3. הורים לילד נכה אשר ההוצאות הרפואיות עבורו מגיעות למחצית מן ההכנסה השנתית.

ב. נוהל הגשת הבקשה

  1. יש לפנות למנהל/ סגן מנהל סניף הבנק שבו נפתחה קופת הגמל/הקרן.
  2. למלא טופס 159א.
  3. להגיש בקשה בכתב ובמכתב יש להדגיש בהבלטה את רמת ההכנסה של ההורים והוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד.

ג. המסמכים הדרושים

  1. אישורים המעידים על רמת ההכנסה של ההורים מכל מקור שהוא
  2. אישורים המעידים על ההכנסות של הילדים הקטינים מכל מקור שהוא.
  3. הנכסים שברשות המשפחה לרבות חשבונות בנק, חסכונות, וקופות גמל.
  4. הוצאות אחרות וייחודיות בגין נכות הילד.

ד. אופן הטיפול בבקשה

מנהל הבנק מעביר את הבקשה לגוף המפקח בקרן או בקופת גמל. כל מקרה נדון לגופו של עניין, וההחלטה נשלחת לבית הפונה בדואר.

 

דפי מידע נוספים בתחום הקלות במיסים ובאגרות

 
 

תאריך עדכון: יום רביעי, 18 באוגוסט 2011
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה