תג חניה לרכב לנכה


במאמר מהו תג חנייה לרכב לנכה של המשמש דרך קבע נכה, מי זכאי לתג נכה (תו נכה)?, נוהל הגשת הבקשה, המסמכים הדרושים, המסמכים הדרושים בבקשה לתג חניה לשני כלי רכב, תג חניה לחו"ל, חידוש תוקף של תו חניה ועוד.

אריה סעדה 17.10.11

תג חניה לרכב לנכה

מאת אריה סעדה עדכון: 17/10/2011
 

 

א. חדשות בתחום | ב. מי זכאי לתג נכה? | ג. נוהל הגשת הבקשה | ד. המסמכים הדרושים | ה. המסמכים הדרושים בבקשה לתג חניה לשני כלי רכב | ו. תג חניה לחו"ל | ז. חידוש תוקף של תג חניה | ח. אובדן והחלפה של תג חניה | ט. ענישה של רמאים | י. ההיבט החוקי

 

תג חניה לנכה הוא תג היכר לחניית רכב במקומות מיוחדים לנכים, וגם לחניית הרכב במקום שאין החניה מותרת, אם אין בקרבת מקום חניה פנויה, ובתנאי שהוא אינו מסכן עוברי דרך ואינו גורם להפרעה ממשית לתנועה. ראה סעיפים 2 ו-3 לחוק חניה לנכים. ראו דף תגי חניה לנכים ואגרת נכה באתר משרד התחבורה.

נכה פטור מתשלום בעד חניה, ככל שנדרש לאדם, במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

כמו כן, התג מאפשר חניה לזמן קצר בחניה שייחודה לנכה מסוים ללא ציון המילים "רק" או "בלבד", כל עוד לא נגרמה לאותו נכה מסוים כל הפרעה, וכן מתקיימים תנאי 2 בסעיף 2 לחוק חניה לנכים (ראו פסק דין 003027/08 של בית המשפט המחוזי ממרץ 2008).

א. חדשות בתחום

בפסק דין תפ 3071/08 נקבע שבחוק חניה לנכים  אין כל קביעה שלפיה החניית רכבו של נכה ברגליו לצד תמרור ג-43 מותנית בהצגת תג נכה. ולכן אין לדרוש ממנו תשלום קנס בגין אי-הצגת תג נכה. עם זאת, השופטת קראה לתקן את החוק כך שיחייב את הנהג להציג תו נכה גם בחניית נכים, וזאת מטעמי יעילות וכדי להקל את האכיפה על הפקחים.
 
בפסק דין 6260/07 של בג"ץ מאפריל 2008 משרד התחבורה הכיר בעובדה כי ציון הפרטים האישיים של הנכה על גבי תג היכר לחניית רכב פוגעת בפרטיותם של האנשים עם המוגבלות. ולכן, פסק דין מאפשר לנכים להסתיר את פרטיהם האישיים (ע"י קיפול התו או בכל אמצעי אחר), מבלי להיקנס על כך ע"י גורמי האכיפה. יתר הפרטים יישארו חשופים (מס' הרכב, הפיטוגרמה שמוטבעת על התו, מס' סידורי וכו'). העתירה הוגשה על ידי עמותת נגישות ישראל.

 

החל מ-1 בינואר 2009 מונהג בישראל תג חניה לנכה חדש הכולל אמצעי ביטחון מתקדמים ביותר המקשים על זיופו. התג החדש מונפק במתכונת של כרטיס קשיח ובפורמט של רשיון נהיגה (מפלסטיק) והוא כולל הגנות רבות מפני זיוף. התג החדש מוצמד לחלון הקדמי, מצד שמאל של הרכב או בחלון הצדדי, בצד הנהג, באופן שיאפשר לרשויות האכיפה לראותו בבירור.

בחזית התג מופיע מספר הרכב (או שני מספרים במידה וישנם שני כלי רכב על אותו תג), תאריך הנפקת התג, תוקפו וסוג התג. תגי החניה כוללים ארבעה סוגים של תגים:

 1. תג חניה עם סמל משולש, לכלל הנכים;
 2. תג חניה עם סמל כסא גלגלים המיועד לנכים בכסא גלגלים;
 3. תג חניה עם סמל משולש וכלנית לנכה צה"ל;
 4. תג חניה עם סמל כסא גלגלים וכלנית לנכה צה"ל בכסא גלגלים (סוג התג האחרון הינו חידוש עליו החליטה ועדה מיוחדת שעיצבה את התגים).

בצד האחורי של התו מופיעים פרטי הנכה: שמו ותעודת הזהות שלו וזאת כדי לשמור על צנעת הפרט. ובכך, משרד התחבורה עמד בהתחייבותו לפני שופטי בג"ץ לשמור על פרטיותם של הנכים.

 

על פי תיקון לחוק חניה לנכים מאפריל 2005, נכה פטור מתשלום בעד חניה, ככל שנדרש לאדם, במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום. למשל, חנייה במגרשי חניה בבתי חולים (ראה חוזר מנהל רפואה מס' 32/2011).

ב. מי זכאי לתג נכה?

 1. נכה (גם הורים לילדים מוגבלים) מוגבל בהליכה, הזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו;
 2. נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות;
 3. נכה שדרגת נכותו הרפואית 60% לפחות ותנועתו בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו - כדוגמא ילד עיוור, אוטיסט, ילד הזקוק להנשמה וכדומה; שימו לב, שבמסמכים הרפואיים המצורפים לבקשה קובעים כי תנועתו הנכה בדרכים ללא רכב עלולה לערער את מצבו הרפואי.
 4. עיוור - בעל תעודת עיוור מוכרת על ידי השירות לעיוור במשרד הרווחה;
 5. הרכב עומד לרשות הנכה באופן קבוע. לדוגמא ילד נכה שאינו בעל הרכב אלא הוריו.

הנכה האמור בשלושת הסעיפים הראשונים הוא אחד מאלה:

 1. נכה שיש לו אישור ממשרד הביטחון;
 2. נכה שיש לו אישור מאגף השיקום של משרד האוצר (נכה המלחמה בנאצים);
 3. נכה בכל גיל (גם קטן מגיל 3 וגדול מגיל 65) שיש לו אישור מרופא של אגף הרישוי ביחידה לטיפול מוגבלי ניידות, משרד התחבורה;

לצורך קבלת תג נכה עלמבקש להמציא למשרד הרישוי אישורים רפואיים עדכניים המעידים על הנכות. ראה בפרק ד' אלו מסמכים להציג.

ג. נוהל הגשת הבקשה

לא כבעבר הטיפול בכל מבקשי תגי חניה בכל הגילאים עבר ממשרד הבריאות והם יטופלו מעתה והלאה ביחידה לטיפול במוגבלי ניידות במשרד התחבורה.
את הבקשות יש להעביר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100 או בפקס 03-5027686. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי ותג חניה יישלח בדואר. תשובה לבקשה לתג חנייה לנכה תישלח עד 90 יום מיום הגעת החומר למשרד התחבורה. במקרה של דחיית הבקשה, ניתן לערער על כך לאחר 90 יום מיום מתן ההחלטה. ניתן לערער פעם שנייה על החלטת הוועדה על אי זכאות לתג, רק לאחר שעברה שנה מיום מתן ההחלטה האחרונה. ניתן לקבל מידע לגבי מצב הטיפול בבקשה אך ורק במרכז השירות הטלפוני במספר כוכבית 5678.

 

על הנכה לעתור לבית משפט, לשם ערעור על החלטת רופא האגף. הנהלים להגשת עתירה עדיין לא גובשו!!!

 


ניתן לקבל רשימת משרדי הרישוי ופרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או כוכבית 5678. ניתן לצפות ברשימת משרדי הרישוי באתר האינטרנט של משרד התחבורה.

ד. המסמכים הדרושים

 1. מכתב בקשה מטעם הנכה או בן משפחתו.
 2. צילום תעודת זהות כולל הספח;
 3. צילום רשיונות הרכב;
 4. צילום רשיון נהיגה (אם הנכה הוא ילד, צילום רשיון נהיגה של אחד ההורים);
 5. אם מבקש תו החניה אינו בעל הרכב:
  1. הרכב רשום על שם החתן/גיס/חבר/בן זוג לחיים - על שניהם להמציא תצהירים חתומים ע"י עו"ד שהרכב משמש את מבקש התג;
  2. הרכב רשום על שם הילדים/אישה/בעל - יש להציג תעודת זהות כולל פסח כדי להוכיח קרבה משפחתית;
  3. הרכב רשום על שם חברה - יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע;
  4. הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג - יש להמציא הסכם שכירות.
 6. אישור של רופא מוסמך על נזקקות לתג חניה.
  1. נכה המוכר במשרד הבטחון או במשרד האוצר או השירות לעיוור במשרד הרווחה ימציאו אישורי נכות ממשרדים אילו.
  2. נכה שאין לו אישורים מהגורמים המינויים מעלה ימציא לרופא של אגף הרישוי אישורים רפואיים עדכניים המעידים על מצב בריאותו.
  3. נכה המוכר במוסד לבטוח לאומי יצרף לבקשה אישור בלווי פרוטקול של הוועדה הרפואית של המוסד לבטוח לאומי.

ה. המסמכים הדרושים בבקשה לתג חניה לשני כלי רכב

תיקון לחוק חניה לנכה (בתיקון ההגדרה "תג נכה" בדצמבר 2000) מאפשר הנפקת תג נכה אחד שמופיעים בו שני מספרי רכב שמשמשים את הנכה בדרך קבע ולאו דווקא בבעלותו, וזאת בהצגת מסמכים מתאימים המפורטים מטה:

 1. הוכחה לקרבה ראשונה (אם, אב, בן, בת) - ניתן לזהות על פי ספח תעודת הזהות;
 2. הוכחה לקירבה אחרת - יש להמציא 2 תצהירים מבית משפט או מעורך דין (אחד של הנכה ואחד של בעל הרכב) כי בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך שימושו האישי של הנכה. אם הנכה קטין ההורים או האפוטרופוס יצהירו בשמו;
 3. חברת השכרה או רכב השייך למקום עבודה (הסכם חכירה) - יש להעביר אישורים מתאימים מהחברה;

ו. תג חניה לחו"ל

הופסקה הנפקת תג חניה לחו"ל מסיבות חוקיות. צעד זה הכרחי ומתואם עם נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. עד להסדרת הנושא מבחינה משפטית ובינלאומית קיימת אפשרות לפנות באופן פרטי לנוטריון ולתרגם לשפת המדינה אליה אתה נוסע את תג הנכה שברשותך וכל מסמך אחר שנראה לך רלוונטי ומועיל, ולפנות לרשויות אכיפת החוק בארץ היעד, על מנת לברר מהן זכויותך.

ז. חידוש תוקף של תג חניה

תוקפו של התג חניה לנכה הניתן לצמיתות יהיה לארבע שנים. מספר שבועות לפני תום התקופה יחודש התג אוטומטית על ידי אגף הרישוי וישלח לביתו של הנכה, ללא כל צורך לפנות למשרד הרישוי. לקבלת מידע על סטטוס הטיפול בבקשה לתג חניה לנכה, ניתן לפנות ל"רישוי קול" בטלפון *5678. ראו דף תגי חניה לנכים ואגרת נכה באתר משרד התחבורה.

אם יש צורך לחדש את תוקף התג, יש להמציא אישורים רפואיים עדכניים מהרופא המטפל, לפחות חודשיים לפני תום התוקף ולפנות באופן אישי למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים. כל משרדי אגף הרישוי מטפלים בחידוש תג חניה לנכה למעט משרד אגף הרישוי בקריית ארבע.

ח. אובדן והחלפה של תג חניה

להחלפת תג חניה יש לפנות באופן אישי למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים ולהמציא רישיון רכב, תעודת זהות מזהה ותג קודם.
לקבלת תו חליפי לתג שאבד יש לפנות באופן אישי למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים.

כל משרדי אגף הרישוי מטפלים בחידוש תג חניה לנכה למעט משרד אגף הרישוי בקריית ארבע.

ט. ענישה של רמאים

על פי חוק חניה לנכים תג החניה ניתן לשימושו האישי של הנכה בלבד. השימוש בתג הנכה מותר אך ורק כאשר הנכה נוהג או נוסע ברכב על ידי מלווה. אדם לא מורשה העושה שימוש בתו צפוי לקנס -

 1. נכה המוסר תג נכה לאדם אחר, שאינו מתלווה אל הנכה ואינו נוהג עבורו ברכב, לשם שימוש בתג האמור לחניה במקום שאין החניה מותרת בו, דינו - קנס (עד 12,900 ש"ח) כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. נוסף על הקנס, רשאי בית המשפט לשלול את הזכאות של הנכה לתג הנכה לתקופה שיקבע.
 2. אדם, שאינו נכה ואינו מתלווה לנכה ואינו נוהג עבורו ברכב, שהשתמש בתג נכה לצורך חניית רכב במקום שאין החניה מותרת בו, דינו – קנס עד 12,900 ש"ח.

בשנים האחרונות רבו המקרים בהם זוייפו תגי חנייה לנכים ונעשה בהם שימוש לרעה. כתוצאה מכך הוחלט במשרד התחבורה, בשיתוף ועדת הנגישות של מטה הנכים להנפיק תג חניה חדש לנכה שלא ניתן לזיוף.
עם כניסתו לתוקף של התו החדש ב-1 בפברואר 2009 יבוטלו התגים הישנים והשימוש בהם ייאסר. ממועד זה מי שיתפס עם התג הישן יקבל דוח.

י.   ההיבט החוקי בפקודת התעבורה

 • 70א2.   סייגים להגבלת שעות חניה של נכים
  רשות תימרור מקומית המציבה תמרור שמסמן חניה במקום מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993 (בסעיף זה - תג נכה), לא תגביל בתמרור כאמור את החניה לשעות מסוימות, אלא בהתקיים אחד מאלה:
  • 1.   מקום החניה מוקצה לרכב מסוים הנושא תג נכה, סמוך למקום העבודה הקבוע של הנכה שניתן לו תג נכה לגבי אותו רכב, והגבלת השעות נקבעה בהתאם לדיווח שמסר על שעות עבודתו לרשות התימרור המקומית שמקום החניה נמצא בתחומה;
  • 2.   מקום החניה מוקצה סמוך למקום ציבורי, ובלבד שהגבלת השעות נקבעה בהתחשב בשעות שבהן עומד המקום או חלק ממנו לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו, או בשעות שבהן ניתן שירות ציבורי באותו מקום ציבורי; בפסקה זו, "מקום ציבורי" ו"שירות ציבורי" - כהגדרתם בסעיפים 19ז ו-19י לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998, בהתאמה.

  (הציבה רשות תימרור מקומית, ערב תחילתו של חוק זה (18/11/2010), תמרור המסמן חניה במקום מסוים לנכה שניתן לו תג נכה כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, יחולו הוראות חוק זה לגבי תמרור כאמור בתום שלושה חורשים מיום תחילתו של חוק זה.
 • 70ב2.   הצבת תמרור במקום חניה לנכה
  • א.   מי שהקצה לפי כל דין מקום חניה לנכה במקום ציבורי, ימסור הודעה לרשות תימרור מקומית על מקום החניה שהקצה; רשות התימרור המקומית תציב תמרור לסימון מקום החניה בתוך 30 ימים מיום שקיבלה הודעה כאמור, או מיום שקיבלה הודעה מאדם אחר על הקצאת מקום החניה האמור, והכל זולת אם רשות התימרור המרכזית הורתה אחרת.
  • ב.   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על מקום חניה שהוקצה לנכה לפי כל דין במקום המשמש למגורים שאינו מקום ציבורי.
  • ג.   בסעיף זה, "מקום ציבורי" - כהגדרתו בסעיף 19ז לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
 • 70ב3.   סמכויות פיקוח לעניין מקום חניה לנכה
  • א.   לשם ביצוע תפקידיו לעניין העמדת רכב וחנייתו, רשאי עובד רשות מקומית שראש הרשות המקומית הסמיך כדין לעניין האמור (בסעיף זה - פקח), לאחר שהזדהה, להיכנס למקום חניה שהוצב בו תמרור בהתאם להוראות סעיף 70ב2, לרבות למקום חניה שאינו דרך, ובלבד שלא ייכנס -
   • 1.   למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט;
   • 2.   למקום המוחזק בידי מערכת הביטחון, אלא אם כן יש בידו אישור כניסה למקום מאת ראש הממשלה, שר הביטחון או השר לביטחון הפנים או מי שהם הסמיכו לכן, לפי העניין, וכל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת כניסת הפקח פעילות מבצעית או פעילות עוינת; בפסקה זו, "מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה:
    • א.   משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו;
    • ב.   יחידרת ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
    • ג.   צבא הגנה לישראל;
    • ד.   מפעלים וספקים, המייצרים ציוד ביטחוני כהגדרתו בחוק התאגידים הביטחוניים (הגנה על אינטרסים ביטחוניים), התשס"ו-2005, בעבור גוף המנוי בפסקאות משנה (א) עד (ג), ששר הביטחון אישר לעניין סעיף זה;
    • ה.   משטרת ישראל;
    • ו.    שירות בתי הסוהר;
    • ז.   כל גוף אחר הפועל למטרות ביטחוניות שראש הממשלה או שר הביטחון, לפי העניין, אישר לעניין סעיף זה.
  • ב.   פקח לא יעשה שימוש בסמכות הנתונה לו לפי סעיף זה, אלא בהתאם לדין שמכוחו הוסמך.
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה