מימון רכישת מכשירי שיקום ונידות ותיקונם


משרד הבריאות משתתף במימון רכישת אביזרים ומכשירי שיקום, הליכה וניידות, מכישרי שמיעה, למעט מכשירים טיפוליים, ובמימון תיקונם של מכשירי ניידות ממונעים, מכשירי הליכה ותותבות גפיים. השרות לציבור ניתן בלשכות הבריאות המחוזיות. לפני הרכישה מומלץ להתייעץ עם הגורם המטפל בלשכת הבריאות.

אריה סעדה 24.02.13

מימון רכישת מכשירי שיקום ונידות ותיקונם

מאת אריה סעדה עדכון: 24/02/2013
 

 

א. באילו מכשירים משרד הבריאות משתתף במימונם? | ב. באילו מכשירים המשרד אינו משתתף במימונם? | ג. באילו מכשירים המשרד משתתף במימון תיקונם? | ד. מי זכאי לסיוע? | ה. מי אינו זכאי לסיוע? | ו. מהו שיעור ההשתתפות במימון רכישת המכשירים? | ז. מהו שיעור ההשתתפות בתיקון המכשירים? | ח. למי פונים? | ט. מהם המסמכים הדרושים? | י.אופן הטיפול בבקשה

 

משרד הבריאות משתתף במימון רכישת אביזרים ומכשירי שיקום, הליכה וניידות, למעט מכשירים טיפוליים, ובמימון תיקונם של מכשירי נידות ממונעים, מכשירי הליכה ותותבות גפיים. השרות לציבור ניתן בלשכות הבריאות המחוזיות. לפני הרכישה מומלץ להתייעץ עם הגורם המטפל בלשכת הבריאות.

א. באילו מכשירים משרד הבריאות משתתף במימונם?

רשימת המכשירים, אשר משרד הבריאות משתתף במימונם, נקבעה בסעיף 4 שבתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ה-1995 ואילו הם:

 מכשירי שיקום - מכשירי הליכה ותותבות גפיים
מכשירי הליכה (אורטוזות), תותבות לגפיים, כפפה לכיסוי תותבת יד, גרבי גדם - במקרה של החלפת בית גדם או תותבת, נעליים רפואיות מיוחדות, חגורות תומכות גו. אביזר הליכה בהתאמה אישית - HART WALKER או דומיו. ראה רשימות מפורטות בדף נספחים - רשימות מכשירי השיקום ומרכיביהם. ראה דף מידע מפורט נוהל אישור מכשירי שיקום.
אבזרי שיקום נוספים
מכשירי שמיעה לילדים ונוער עד גיל  18 (ראה דף מימון מכשירי שמיעה במשרד הבריאות), מכשירי עזר לראייה - משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות, לילדים ונוער עד גיל 18, עדשות מגע מיוחדות לילדים שאינם יכולים להרכיב משקפיים, תותבות עיניים, תותבות חיצוניות - אף, אוזן וכו', תותבות שד (בפעם הראשונה גם חזייה).
מכשירי ניידות
כסאות גלגלים ידניים למבוגרים ולילדים, כסאות טיולון (BUGGY), כיסאות ממונעים, מנועי עזר לכיסאות גלגלים ידניים, כסאות שירותים למבוגרים ולילדים, כריות מיוחדות לכיסאות גלגלים, אינסרטים, מיטות פאולר ידניות וחשמליות, מיטות פאולר + HI-LOW ידניות וחשמליות, מזרוני אויר חשמליים למניעת פצעי לחץ, מנופים ביתיים הידראולים בלבד, הליכונים אחוריים, רולטורים, הליכון אמות, קבים קנדיות וזחליל - במקרים חריגים ביותר.

מכשירים הניתנים לאוכלוסיה המשוחררת לחלוטין מהשתתפות עצמית
הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם - חד רגליים, תלת רגליים, וארבע רגליים, כריות ומזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ.

ב. באילו מכשירים משרד הבריאות אינו משתתף במימונם?

מדרסים, תותבות רחצה, תותבות אלקטרוניות, תותבות קוסמטיות לגפיים תחתונות, ותותבות ומכשירים העשויים מחמרים חדישים וטכנולוגיות חדישות.

ג. באילו מכשירים משרד הבריאות משתתף במימון תיקונם?

משרד הבריאות משתתף במימון תיקון מכשירי נידות חשמליים, כמו: כסאות גלגלים ממונעים, מנופים חשמליים, מיטות חשמליות, כמו כן משרד הבריאות משתתף במימון תיקונם של מכשירי הליכה ותותבות גפיים ורק לאחר קבלת אישור מהספק החיצוני לפני ביצוע התיקון של מכשירים והאביזרים הללו. משרד הבריאות אינו משתתף בתיקון נעליים רפואיות.

ד. מי זכאי לסיוע?

זכאים לסיוע בעלי נכות קבועה. אבל, נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, זכאים להשתתפות במימון מכשירי הליכה, נעליים רפואיות מיוחדות ותותבות גפיים בלבד.

ה. מי אינו זכאי לסיוע?

 1. נכים, שאינם בעלי נכות קבועה, אינם זכאים להשתתפות משרד הבריאות.
 2. נכים, שאינם מתהלכים הליכה עצמאית ותפקודית, אינם זכאים להשתתפות במימון מכשירי הליכה, נעליים רפואיות מיוחדות, תותבות גפיים וחגורות תומכות גו. הליכה תפקודית היא יכולת הליכה עצמאית עם או בלי אביזרי עזר למרחק של כעשר מטר לפחות.
 3. נכים המאושפזים במוסדות סיעודיים, בתי חולים ומוסדות של משרד הרווחה, אינם זכאים להשתתפות במימון מכשירי ניידות הכלולים בסל ההצטיידות הבסיסי של המוסד כמו: כסאות גלגלים, מיטות וכדומה, אך הם זכאים להשתתפות במימון מכשירי הליכה, נעליים רפואיות מיוחדות, תותבות גפיים וחגורות תומכות גו בלבד כאמור למעלה.

האוכלוסיות הבאות אינן זכאיות לסיוע:

 1. נפגעי תאונות עבודה הזכאים לפי חוק הביטוח לאומי.
 2. נפגעי פעולות איבה הזכאים במוסד לבטוח לאומי לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.
 3. נפגעי צה"ל וכוחות הבטחון, הזכאים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), או חוק המשטרה (נכים ונספים).
 4. נפגעי תאונות דרכים אשר נפגעו בתאונות דרכים מספטמבר 1976 ואילך.
 5. נפגעי פעולות הנאצים הזכאים ליפח חוק נכי רדיפות הנאצים או חוק נכי המלחמה בנאצים או חוק התגמולים לחסידי אומות עולם ונכותם הוכרה על יד משרד האוצר.
 6. נפגעים הזכאים לפיצוי מכל גורם אחר (מזיק או מבטח).

ו. מהו שיעור ההשתתפות במימון רכישת המכשירים?

הנחיות מדויקות יותר בנוגע להשתתפות במימון מכשירי הליכה, תותבות גפיים, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו ראה בדף  שיוחד להם הטיפול במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה חגורות גו ונעלים רפואיות.

ככלל, השתתפות משרד הבריאות הינה בגובה 75% מן הסכום המרבי שנקבע למכשיר על פי הנוהל, או ממחירו ובהתאם לקבוצה אליה המכשיר משתייך (1 או 2). במלים אחרות, גובה ההשתתפות משרד הבריאות נקבע על פי סוג המכשיר וקבוצת השתייכותו.

 • קבוצה 1: מכשירים להם נקבע להם סכום מרבי כפי שנקבע על ידי משרד הבריאות. הסכום המרבי אינו מכסה את מחירו המלא של המכשיר, ועל כן השתתפות משרד הבריאות מצויה בשחיקה מתמדת.
 • קבוצה 2: גובה השתתפות משרד הבריאות למכשירים הנכללים בקבוצה זו נקבע על פי מחיר שבהצעה הזולה מבין שלוש הצעות מחיר.

מקבלי קצבאות פטורים מהשתתפות עצמית בעת קניה של הליכונים רגילים, מקלות הליכה לסוגיהם, כריות ומזרוני ספוג למניעת פצעי לחץ.

אזרח המתקשה לממן את חלקו ברכישת המכשיר, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות בצרוף אישורי הכנסות ממעביד, ביטוח לאומי שומה וכדומה.

ז. מהו שיעור ההשתתפות בתיקון המכשירים?

השתתפות משרד הבריאות היא בגובה 90% מעלות התיקון של מכשירי ניידות ממונעים, מכשירי הליכה ותותבות. ברם, מקבלי קצבאות פטורים מהשתתפות עצמית של 10% הנותרים. אזרח המתקשה לממן את חלקו בתיקון המכשיר, יפנה לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות.

שים לב! כללי המדיניות הסוציאלית בעניין השתתפות ברכישת מכשירי הליכה ותותבות ונעליים רפואיות וחגורות תומכות גו (ראה את המדיניות הסוציאלית) חלים גם לעניין התיקונים של מכשירי הליכה ותותבות גפיים.

ח. למי פונים?

למימון רכישת מכשיר או תיקונו יש לפנות לרכזת ההכוונה במחלקה למחלות ממושכות, בלשכת הבריאות המחוזית.

הבקשה לסיוע יכולה להגיע מהגורמים הבאים: האזרח ומשפחתו, מרכזי שיקום, שירותי רווחה, מוסדות אשפוז סיעודיים, ארגון התנדבות, מערכת הבריאות בקהילה (בית חולים, קופת חולים וכדומה), בתי ספר לחינוך מיוחדים.

ט. מהם המסמכים הדרושים?

הפונה, או מי מטעמו, נדרש להמציא מסמכים מקופת החולים המבטחת ללשכת הבריאות. מתן אישורים רהמלצות מקצועיות אלה, הינו שירות שעל קופת החולים לספק למבוטחיה בהתאם לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בהתאם למצב הנוהג במועד הקובע לפי החוק.

לבקשה לסיוע מכשירי שיקום וניידות יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. דוח רפואי חתום על ידי רופא;
 2. מפרט ו/או המלצה של פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מקופת החולים המבטחת. במוסדות לילדים עם צרכים מיוחדים תצורף המלצה של פיזיותרפיסט וגם של מרפא בעיסוק. פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק הרשאי להמליץ על טכנולוגיה מסייעת לניידות הוא מי שהוכשר בתחום והינו בעל תעודת הרשאה בתוקף מטעם משרד הבריאות. פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק מורשה להתאמת כסאות גלגלים ממונעים הוא בעל הרשאה בתוקף לתחום זה מטעם משרד הבריאות; 
 3. דוח סיעודי תפקודי ערוך וחתום על ידי אחות בקהילה, בדוח מויין מידע מפורט המתייחס למידת הריתוק לכסא גלגלים של הפונה;
 4. דוח סיעודי תפקודי ערוך וחתום על ידי רופא סיעודי, בדוח מויין מידע מפורט המתייחס למידת הריתוק לכסא גלגלים של הפונה;
 5. דוח סוציאלי ערוך חתום על ידי עובדת סוציאלית;
 6. אישורים על קבלת גימלאות מהמוסד לבטוח לאומי;
 7. מסמכים נוספים על פי הצורך והעניין על פי הכוונת לשכת הבריאות.

לבקשה לסיוע במכשירי שמיעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה על ידי רופא אף אוזן גרון;
 2. המלצה של קלינאי תקשורת (לא חייב);
 3. דו"ח מאודיולוג עבור מכשיר שמיעה בצירוף תרשים אודיולוגי.

לבקשה לסיוע במכשירי הליכה ותותבות גפיים יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. תעודה רפואית עם אבחנה והמלצה חתומה על ידי רופא אורטופד או רופא שיקום;
 2. המלצה של פיזיותרפיסטית כאשר נדרש מכשור הליכה;
 3. מסמכים נוספים על פי הצורך והעניין על פי הכוונת לשכת הבריאות.

י. אופן הטיפול בבקשה

הנחיות מדויקות יותר בנוגע לאופן הטיפול בבקשה למימון מכשירי הליכה, תותבות גפיים, נעליים רפואיות וחגורות תומכות גו ראה בדף הטיפול במימון תותבות גפיים, מכשירי הליכה חגורות גו ונעלים רפואיות.

לאחר מסירת האישורים הנדרשים בלשכת הבריאות -

 1. נפתח תיק בקשה.
 2. התיק מועבר לדיון ראשוני בוועדה שבראשה מרכזת הפניות.
 3. לשכת הבריאות מנפיקה למבקש כרטיס הפניה לרופא המורשה על פי רשימה קיימת. בכרטיס מצוין גובה השתתפות המשרד.
 4. הרופא המורשה בודק את האזרח וקובע זכאותו להשתתפות משרד הבריאות. כרטיס ההפניה מהווה אישור להשתתפות משרד הבריאות במימון. תישלח תשובה גם לגורם הממליץ מקופת החולים.
 5. לאחר שאושרה הפניה יש להגיש את החשבונית ללשכת הבריאות עד 120 ימים מיום הרכישה.
 6. בפניות למכשירים מורכבים כמצויין לעיל הממליץ יערוך ביקור נוסף בבית האזרח ויבדוק את התאמת המכשיר. ממצאי בדיקת הגורם הממליץ יועברו ללשכת הבריאות המקומית. במידת הצורר ובמקרים מורכבים, יערכו ביקורים נוספים עד לסיום ההתאמות.

 

מאמרים נוספים

 
 

תאריך עדכון: יום שלישי, 4 במאי 2010

 
תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה