יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

החזר מס


החזרי מס לשכירים מתוך הבלוג של החזרי מס לשכירים08.03.2021 | 16:03

חברת TikTax מציעה שירות מקצועי בתחום החזר מס ליצירת קשר >>089776080

מה שמכונה החזר מס החזר מיסים ששולמו מתרחש כאשר עוסק או עובד משלם מיסים עודפים במהלך שנת המס. במילים אחרות, הם שילמו מיסים גבוהים יותר בהתבסס על מחזור עבודה בפועל, כולל ניכוי מס במקור ותשלומי מקדמה.

שכיר שמועסק במספר מקומות עבודה ולא ביצע תיאום מס. במצב זה יתכן כי שילם מס עודף והוא זכאי להחזר.
עוסק המשלם מס מראש באמצעות פנקס מקדמות, קרי על בסיס מחזור עסקאות משוער. במקרה ובסוף שנת המס נגלה כי המחזור בפועל היה נמוך יותר, העוסק יהיה זכאי להחזרבגין תשלומי המקדמות.
את הבקשה לקבלת החזר מס הכנסה יש להגיש בלשכת פקיד השומה וניתן לעשות זאת עד 6 שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר. לסכום ההחזר יצורפו הפרשי הצמדה וריבית מסוף שנת המס בגינה הוגש הדו"ח ועד ליום תשלום ההחזר בפועל.


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה