פניית מובילי השיקום בעבר לנשיא המדינה על הדרת מתמודדים מקבלת שירותי הרווחה


פנייה של יושבי הראש לשעבר של המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה וכן מי שהקים בשירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות את מערך השיקום של נכי הנפש בקהילה, לנשיא המדינה, בבקשה להתערב בדחיפות לתיקון אפליה מתמשכת והדרה של אנשים עם מוגבלות נפשית משירותי רווחה ומענים סוציאלים נוספים הניתנים ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עוול שמתרחש בימי שגרה ובעת חירום זו מקבל משנה תוקף.

מערכת ממ“נ 15.04.20

פנייה חשובה ביותר של מובילי שיקום נכי נפש בקהילה לשעבר לנשיא המדינה לתיקון האפלייה המתמשכת וההדרה של אנשים עם מוגבלות נפשית משירותי רווחה ומענים סוציאלים נוספים בימי שגרה ובשעת חירום.

עוד על "קורונה - כל מה שחשוב בתחום בריאות הנפש" >

 

י״ט בניסן התש״פ
13.4.2020


לכבוד
נשיא מדינת ישראל
מר ראובן ריבלין

הנדון: הדרת אזרחי ישראל המתמודדים עם הפרעה פסיכיאטרית מקבלת שירותי הרווחה.

כבוד הנשיא,


אנו החתומים מטה, יושבי הראש לשעבר של המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה וכן מי

שהקים בשירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות את מערך השיקום של נכי הנפש בקהילה, פונים
אליך, בבקשה להתערבותך הדחופה לתיקון אפליה מתמשכת והדרה של אנשים עם מוגבלות נפשית
משירותי רווחה ומענים סוציאלים נוספים הניתנים ע"י משרד הרווחה והשירותים החברתיים, עוול
זה מתרחש בימי שגרה ובעת חירום זו מקבל משנה תוקף.

ע"פ המוסד לביטוח לאומי מוכרים כ- 250,000 אנשים עם מוגבלות, מתוכם כ- 87,000 הם אנשים
עם מוגבלות נפשית, המהווים כשליש מכלל מקבלי קצבת נכות. לצערנו קבוצה זו היא גם המודרת
ביותר ואינה זוכה לזכויותיה האזרחיות הניתנות לשאר האזרחים באמצעות מערכות הרווחה.
מציאות זו הגיעה עד לידי חרפה של ממש כאשר 3,000 אנשים עם מוגבלות נפשית אשר ידם אינה
משגת, נעדרו מרשימת מקבלי חבילות המזון לערב חג הפסח ונאלצו לקבל סיוע מאנשים פרטיים
כקבצנים העומדים בשער, זאת על אף ששמותיהם וכתובותיהם הועברו ממשרד הבריאות למשרד
הרווחה מבעוד מועד.
ראוי לציין כי בשנת 2000 חוקק חוק שיקום נכי נפש בקהילה המבטיח שירותי שיקום כפי שהוגדרו
בחוק: " 'שיקום' - תהליך המכוון במסגרת הקהילה לפיתוח היכולות והמיומנויות של נכה הנפש,
כדי להבטיח לו דרגה מרבית אפשרית של עצמאות תפקודית ואיכות חיים..."

על אף האמור בסעיף 24 לחוק השיקום: "חוק זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן . "
משרד הרווחה מתנהל לאורך השנים כמי שחקיקת השיקום פוטרת אותו ממתן כל שירותי הרווחה
עבור אוכלוסייה זו, התנהלות בלתי נסבלת בימי שגרה ומתוך כך אפליה בוטה ומסוכנת שבעתיים
בעת חירום זו.
חשוב לציין שהרשויות המקומיות מעניקות שירותי רווחה בכפוף למדיניות המשרד וכך יוצא כי
הרשויות משתפות פעולה עם התנהלותו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים
ותושבים המתמודדים עם מוגבלות נפשית הופכים בנים חורגים בעירם.

כפועל יוצא מכך אינם זכאים לרשת הביטחון הסוציאלית שהובטחה לאוכלוסיות מוחלשות ע"י
הממשלה היות שמשרד הרווחה כמשרד מבצע מתנה את הזכאות בהיכרות קודמת בלשכות
הרווחה, כמפורט בחוזר מנכ"ל "סיוע חומרי חיוני לאוכלוסייה במצוקה בתקופת החירום עקב
התפשטות משבר הקורונה – חוזר מס' 14 ". זאת ועוד, בין המתמודדים ישנם אנשים שבימים
כתיקונם מתפרנסים בדוחק באמצעות תעסוקה נתמכת או מוגנת ומצליחים לשרוד ללא עזרת
הרווחה, אולם כמו אזרחים נוספים שעת המשבר גוזלת מהם גם פרוטות אלה ונזקקותם גדלה.

כבודו, פנייתנו זו אליך נובעת מתוך הכרה עמוקה במחויבותך החברתית וברגישותך המוסרית
ובאמונתך בצורך לשמור על זכויותיו של כל אדם ואזרח, אנו מקווים שהתערבותך תוביל
להתמודדות צודקת יותר עם צרכיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית בעת משבר הקורונה ולאחריו.

בתודה מראש ובברכת מועדים לשמחה,
החתומים מטה,
ב/יואב קריים
פרופ׳ נעמי הדס לידור- יו״ר המועצה הארצית לשיקום נכי הנפש בקהילה בין השנים 2001-2006
ויועצת שר הבריאות.
פרופ׳ אורי אבירם - יו״ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה, 2007 – 2011 . פרופ' אמריטוס,
האוניברסיטה העברית בירושלים והמרכז האקדמי רופין.
מר יואב קריים - יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכה נפש בקהילה בין השנים 2012-2018 .
מר יחיאל שרשבסקי- מקים וממונה על מערך שיקום בריאות הנפש במשרד הבריאות בין השנים
1993-2011 .

העתקים:

הרב יעקב ליצמן, שר הבריאות.
מר אופיר אקוניס, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
מר משה בר סימן טוב, מנכ"ל משרד הבריאות.
ד"ר אביגדור קפלן, מנכ"ל העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.
מר אברמי טורם, נציב שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים.
ח"כ עופר שלח, יו"ר ועדה המיוחדת לענייני משבר הקורונה.
ח"כ עאידה תומא סלימאן, יו"ר ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת.
מר אביגדור יצחקי, יו"ר מפעל הפיס.
מר חייים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי.
עו"ס בכיר אבי אורן, יו"ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש וקהילה.
פרופ' זאב קפלן, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש.
פרופ' גיל זלצמן, יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות.
פרופ' דיאן לוין, יו"ר המועצה הלאומית לקידום בריאות.

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה