יעוץ פסיכולוגי בצ
המומחים של אביליקו
עבודה נגישה
אהבה בלי מגבלות
המדריך לחופשה נגישה

הבלוג של ehudfaiמה זה ייפוי כוח מתמשך?

מה זה ייפוי כוח מתמשך? מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה? האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

 

הרקע לייפוי כוח מתמשך

 

במהלך שנת 2016 בוצע בישראל תיקון משמעותי במסגרת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, אשר הכניס לתוקף מסמך משפטי חדש הנקרא ייפוי כוח מתמשך.

 

עד למועד תיקון זה, אדם בישראל אשר הפך לבלתי כשיר וצלול, בין אם כתוצאה מתאונה או בין אם כתוצאה ממחלה שפגעה ביכולותיו הקוגנטיביות, יכול היה להמשיך ולנהל את ענייניו רק באמצעות אפוטרופוס, הממונה לאותו אדם מכוח צו בית משפט.

 

כלומר מדובר בהליך משפטי, במסגרתו יש צורך להגיש לבית המשפט בקשה מיוחדת למינוי אפוטרופוס לרבות מסמכים רפואיים, והאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים הוא צד לאותו הליך, וככל והבקשה מאושרת האדם שמתנה כאפוטרופוס נדרש להגיש דיווחים שוטפים לאפוטרופוס הכללי.

 

החל מאותו תיקון בחוק, אדם אשר הפך לבלתי כשיר יכול להמשיך ולנהל את ענייניו באמצעות מיופה כוח אשר ממונה על-ידו במסגרת ייפוי כוח מתמשך, זאת במקום מינוי של אפוטרופוס.

 

מה זה ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי שנערך בין שני אנשים לפחות (בין הממנה שנותן את ייפוי הכוח לבין מיופה הכוח), שמסמיך את מיופה הכוח לטפל ולייצג את הממנה באותם עניינים המצוינים בייפוי כוח, ליום בו הממנה כבר לא יוכל לנהל את ענייניו, לרבות בעניינים אישיים, כספיים, ורפואיים.

 

אדם המעוניין לערוך ייפוי כוח מתמשך, צריך להיות במועד חתימת ייפוי הכוח המתמשך כשיר וצלול, באופן שיהא מסוגל להבין את משמעות ייפוי הכוח ותוצאות חתימתו עליו.

 

לאחר עריכת ייפוי הכוח המתמשך, חובה להפקיד את המסמך באפוטרופוס הכללי (אחרת אין לו משמעות), ובבואו היום, כאשר הממנה כבר לא יהא מסוגל לדאוג לענייניו, ניתן יהיה להפעיל את ייפוי הכוח המתמשך.

 

במסגרת ייפוי כוח מתמשך על הממנה להחליט באופן מושכל, איך הוא רוצה לראות את חייו כאשר הוא כבר לא יהיה מסוגל לנהל אותם בעצמו באופן שיאפשר לו לחיות בכבוד, כשם שאנשים עושים תכנון ועריכת צוואה לאחר פטירתם.

 

מה ההבדל בין ייפוי כוח מתמשך לבין צוואה?

הן ייפוי כוח מתמשך והן צוואה הם מסמכים משפטיים בעלי חשיבות רבה מאוד. יחד עם זאת, מדובר במסמכים המתייחסים לפרקי זמן שונים של האדם במהלך חייו.

 

ייפוי כוח מתמשך מתייחס לתקופה שמתחילה מהמועד בו האדם הפך להיות בלתי כשיר ואינו מסוגל עוד לנהל את ענייניו ופוקע כאשר הוא נפטר. לעומת זאת, צוואה נכנסת לתוקף רק לאחר פטירתו של האדם.

 

האם ניתן לבטל ייפוי כוח מתמשך?

 

ייפוי כוח מתמשך ניתן לבטל תמיד - באמצעות שליחת הודעה לאפוטרופוס, גם לאחר שהוא נכנס לתוקף. יחד עם זאת, ישנם מקרים בהם הממנה נותן הוראה במסגרת ייפוי הכוח – שלא לאפשר לו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך כאשר הוא יופעל (כאשר הממנה חלילה חולה במחלת נפש וכו'). במקרים כאלה, יש צורך להגיש בקשה לביטול ייפוי הכוח המתמשך לבית המשפט.

 

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי

מאמר זה נכתב על-ידי עו"ד אהוד פאי, המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך מטעם משרד המשפטים

למידע נוסף לחצו כאן - https://www.felaw.co.il/

 

 

 

 


תגובות
אין תגובות לפוסט

אדם אשר הגיע לגיל פרישה, גר בביתו וזקוק לעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות,  זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלת סיעוד. ישנן 6 רמות זכאות שונות לגמלה, בהתאם למצבו של המבוטח, כאשר ניתן לקבלה בכסף, בשירותי סיעוד או בשילוב של השניים. 

זכאות לגמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי קבע 5 תנאים לזכאות לגמלת סיעוד, שעליו המבוטח לעמוד בהם על במסגרת תביעה לגמלת סיעוד:

התנאי הראשון הוא כי על המבוטח להיות תושב ישראל וכי הוא הגיע לגיל פרישה. 

התנאי השני מתייחס למבחן הכנסה המשפיע על גובה הגמלה, כאשר ברמת הכנסה מסוימת תופחת הגמלה ב50% ומעל רף שכר מסוים תישלל הזכאות לגמלה באופן מוחלט. 

התנאי השלישי הוא כי המבוטח זקוק לסיוע בביצוע פעולות היום יום (כגון רחצה, לבישה, אכילה) או כי הוא זקוק להשגחה בביתו למען בטיחותו. 

תנאי הזכאות הרביעי הנו כי המבוטח גר בביתו או בדיור מוגן. כאשר המבוטח מאושפז במוסד סיעודי, יהיה הוא זכאי לגמלה רק אם שוהה הוא במחלקה לעצמאיים או לתשושים, אלא אם רוב הוצאות האחזקה ממומנות על ידי גוף ציבורי. 

התנאי החמישי מתייחס לקבלת קצבאות אחרות והשפעתן על הזכאות. כך למשל, אם המבוטח מקבל קצבה לשירותים מיוחדים לנכים מביטוח לאומי יצטרך לבחור בינה לבין גמלת הסיעוד.

הגשת התביעה

בדומה לכל זכות אחרת שאנו רוצים לקבל מביטוח לאומי, גם תביעות סיעוד לצורך קבלת גמלת סיעוד מותנית בהגשת תביעה לסניף הביטוח הלאומי אליו שייך המבוטח. תביעה זו צריכה להיות  מוגשת על גבי הטופס המיועד לכך, אליו יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים ואישורי הכנסות.

אמנם, ניתן להגיש את התביעה באופן עצמאי, אך מומלץ לעשות כן באמצעות עורך דין, מדוע? ראשית, לעורך הדין הידע והניסיון לאגד את התיעוד הרפואי הרלוונטי אשר על בסיסו תתקבל החלטה בדבר הזכאות לגמלה. שנית, ככל והוחלט לבצע בדיקת תפקוד למבוטח, עורך הדין יכינו לכך, על מנת שתוצאות הבדיקה ישקפו בצורה נאמנה את מצבו. כמו כן, בעת הצורך, יוכל עורך הדין לטפל בהליך הערעור, כפי שיוסבר להלן. 

ערעור

במקרה שבו תביעה לגמלת סיעוד נדחתה, או שרמת הזכאות שנקבעה למבוטח נמוכה ואינה משקפת את מצבו (כאמור מעלה, ישנן 6 רמות זכאות), ניתן להגיש ערעור לאחד משני גורמים: לוועדה מייעצת או לבית הדין לעבודה. 

הוועדה המייעצת מורכבת מרופא ואחות שאינם עובדי הביטוח הלאומי והערעור אליה יוגש תוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה. לבית הדין לעבודה, ניתן לערער תוך 12 חודשים. מטבע הדברים, זקוק המבוטח לעורך דין בעניין זה, הן לשם הכנת הערעור עצמו וכתיבת נימוקים ענייניים ורלוונטיים, והן לשם ייצוג המבוטח בפני הוועדה או בית הדין על מנת להגדיל את הסיכוי לקבלתו.

תביעת סיעוד - חברת ביטוח

מן האמור לעיל אנו מבינים כי קבלת גמלת סיעוד מביטוח לאומי מותנית בתנאים שונים. כמו כן, שיעורה אינו גבוה ולרוב לא יכסה את כל עלויות הטיפול הרפואי. 

משום כך, אנשים רבים בוחרים לעשות ביטוח סיעודי נוסף, באחת מחברות הביטוח. אז, כאשר יגיע המבוטח למצב סיעודי מזכה, בהתאם לתנאי הפוליסה, יהיה הוא זכאי לקצבה חודשית אשר תאפשר מימון מלא של העלויות הרפואיות. 

האם יש צורך בעורך דין לשם הגשת תביעת סיעוד לחברת ביטוח? במרבית המקרים התשובה לכך חיובית, וכאן חשיבות הדבר אף רבה יותר היות שחברות הביטוח אינן ממהרות לשלם את התגמולים ומרבות לדחות את התביעות המוגשות להן, לא פעם שלא בצדק. ייצוג משפטי מקצועי יגדיל משמעותית את הסיכוי לקבלת התביעה וככל והמבוטח קיבל מכתב דחייה, עורך הדין יפעל לשנות את החלטתה של חברת הביטוח ולחילופין, יגיש תביעה נגדה תביעה לבית המשפט. 

מאמר זה נכתב על-ידי עו"ד אהוד פאי, העוסק בתביעות כנגד חברות ביטוח.

*אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


תגובות
אין תגובות לפוסט

למעלה