davis


 
הרשימה ריקה

קצת עלי

תחומי התעניינותפעילות אחרונה באתר

davis

שלום, בענין תוספת תלויים לדרגת אי כושר חלקית (65%) מעונין לדעת: 1. עד איזה סכום מתקיים קיזוז מתוספת תלויים - האם עד שיעור הקצבה הבסיסית של 65% או עד עד שיעור של קצבה מלאה? 2. האם בנוסף להצהרה לגבי תוספות תלויים דורשים במל"ל מסמכים נוספים כמו תדפיסי עו"ש? 3. א. האם תמיכה משפחתית נחשבת להכנסה...   המשך

davis 5/02/2020 |  לא ניתנו תשובות לשאלה


davis

למעלה