נתונים חדשים על אנשים עם מוגבלות בישראל 2019


לרגל היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלות אשר חל ב-3 בדצמבר 2019, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מפרסמת נתונים סטטיסטיים על מצבם של אנשים עם מוגבלות בישראל.

מערכת abiliko 02.12.19

באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים התפרסמו נתונים עדכניים.

 

שכיחות המוגבלות באוכלוסיה

בישראל חיים כיום כ-1,493,100 אנשים עם מוגבלות, על פי נתוני מכון מאיירס-ג'וינט- ברוקדייל. בקרב גילאי 20 ומעלה יש כ-1,120,100 אנשים עם מוגבלות המהווים 20% מקרב כלל האוכלוסייה בגילאים אלו. מתוכם (גילי 20 ומעלה) כ- 458,900 איש עם מוגבלות חמורה (8% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלו). וכן כ -661,200 איש עם מוגבלות מתונה (12% מכלל האוכלוסייה בגילאים אלו).

 

תחום התעסוקה

בשנים האחרונות קיימת מגמת עלייה מתמדת בשיעורי התעסוקה של אנשים עם מוגבלות. כיום, שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות עומד על 60% ואילו שיעור התעסוקה של אנשים עם מוגבלות חמורה עומד על 47%. זהו שיפור משמעותי, שכן שיעורי התעסוקה בקרב קבוצה זו עמדו בשנת 2011 על 32% בלבד. עם זאת, קיים עדיין פער ניכר בין אנשים עם מוגבלות לאנשים ללא מוגבלות – שכן שיעור התעסוקה בקרב אנשים ללא מוגבלות עומד על 79%. אנשים עם מוגבלות נתקלים לא אחת בחסמים שנובעים מהפליה, סטיגמות והיעדר הזדמנויות הגורמים לקושי להשתלב בשוק העבודה. כך, שיעור האנשים העובדים במשרה מלאה בקרב אנשים עם מוגבלות חמורה הינו 35% וזאת לעומת 63% בקרב אנשים ללא מוגבלות. כמו כן, 33% מסך כל האנשים עם מוגבלות מרוויחים שכר הנמוך מ5000 ₪, לעומת 23% בלבד המרוויחים כך בקרב אנשים ללא מוגבלות. נתון מעניין נוסף הוא, שרק 18% מהאנשים עם מוגבלות סבורים כי תפקידם מאפשר קידום בעבודה, לעומת 39% מהאנשים ללא מוגבלות.

הפערים בתחום התעסוקה משליכים גם על הפערים בתחושת העוני, שכן 17% מהאנשים עם מוגבלות חמורה עדיין מדווחים על כך כי אינם מצליחים לכסות הוצאות חודשיות למזון, לחשמל, לטלפון ודומיהם. זאת - לעומת 5% בלבד מהאנשים ללא מוגבלות. בנוסף, 24% מקבוצת המוגבלות החמורה מעידים על כך שלעיתים קרובות חוו תקופות בחייהם שבהם חשו עוני. זאת, לעומת 10% בלבד בקרב אנשים ללא מוגבלות.

 

השנה פורסמו נתוני 2018 בנוגע למידת עמידתם של גופים ציבוריים גדולים ביעד ייצוג הולם של 5% הקבוע בחוק. גוף כזה שאינו עומד ביעד, חייב לנקוט פעולות שונות לקידום הנושא. הנתונים העדכניים מעידים על כך שכ-60% מהגורמים עומדים ביעד, 22% עומדים בו ברמה בינונית ביעד ו-18% עומדים ביעד ברמה נמוכה או בכלל לא.

 

תחום החינוך

בתחום השילוב בחינוך נצפתה מגמה שלילית לאורך השנים, כאשר על פי נתוני משרד החינוך אחוז הילדים המשולבים בשילוב פרטני בבתי ספר ירד מ– 61% בשנת 2012 ל 55% בשנת 2018, יחד עם זאת, נרשמה עליה בשיעור הילדים הלומדים בכיתות חינוך מיוחד נפרדות. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סבורה כי קיים קשר בין נתוני השילוב בחינוך לבין נתוני ההשכלה של אנשים עם מוגבלות אשר מעידים על כך שרק ל 21% מהאנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה תעודה אקדמית, וזאת לעומת 35% מהאנשים ללא מוגבלות. לעומת זאת, ל 43% מהם השכלה תיכונית ומטה (ללא תעודת בגרות) בלבד, לעומת 27% בקרב אנשים ללא מוגבלות.

 

תחום השימוש באינטרנט

בדו"ח הנוכחי, הופקו לראשונה נתונים אודות שיעור השימוש באינטרנט של אנשים עם וללא מוגבלות בחלוקה לשלוש קבוצות גיל שונות. מן הנתונים נראה כי בגילאי 20-34, אחוזי השימוש באינטרנט (בתחומים שנבדקו) של אנשים עם וללא מוגבלות כאחד, דומים מאוד. יותר מכך, בני 20-34 עם מוגבלות עושים שימוש גבוה יותר ברשתות החברתיות מאשר בני אותם הגילאים ללא מוגבלות. ככלל, עם העלייה בגיל, ישנה ירידה באחוזי השימוש באינטרנט לכלל האוכלוסייה. אולם בקבוצות הגילאים 35-64 וכן +65, הפער בגדל וניכר כי אחוזי השימוש באינטרנט של אנשים עם מוגבלות, נמוכים משמעותית מאחוזי השימוש באינטרנט של אנשים ללא מוגבלות באותה קבוצת הגיל. 

 

נתונים מספריים מרכזיים על פעילותה של נציבות שוויון בשנת 2019

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים אמונה על יישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ואמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות שאושררה ב- 2012. הנציבות פועלת באמצעות קידום מדיניות וחקיקה, פיקוח, אכיפה ותביעות, טיפול בפניות ציבור, פיתוח ידע, הסברה ושינוי עמדות. לנציבות ועדה מייעצת הכוללת 18 נציגי ציבור, ארגונים, משפטנים ואנשי מקצוע.

בשנת 2019 נציבות שווין זכויות לאנשים עם מוגבלות:

  • טיפלה בכ- 6000 פניות ציבור בתחומים של נגישות, הפליה, תעסוקה, מידע ועוד.
  • ניהלה כ - 40 תיקי תביעה והגישה כ- 70 חוות דעת בתיקים.
  • ערכה פעילות אכיפה ופיקוחים בכ – 1000 אתרים.
  • העבירה כ – 150 הרצאות.
  • הפיקה 5 חוברות ועלוני מידע.  
  • ערכה פעילויות הסברה ייחודיות וביניהם הצגה המיועדת לגילאי 3-6, תחרות צילום, ימי עיון וכנסים לקהל הרחב.  
  • קידמה מדיניות מכילה בתחומי נשירה מתעסוקה, שירותים פארא-רפואיים בפריפריה והורות של אנשים עם מוגבלות. 

אברמי טורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות: "הנתונים הסטטיסטיים שהפקנו מעידים על הקשיים הללו שאנשים עם מוגבלות נתקלים בהם, וממחישים שעדיין לא הגענו לחברת המופת שכולנו חולמים עליה. עם זאת, יש לציין כי בשנים האחרונות חל שיפור בנתונים, כאשר זו השנה השנייה ברציפות בה נמצא כי 60% מהאנשים עם מוגבלות מועסקים (לעומת 79% בקרב אנשים ללא מוגבלות). זהו שיפור משמעותי שנובע מפעילות ועבודה של כל הגורמים במשק. נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תמשיך לפעול בכל הכלים העומדים לרשותה על מנת למגר את ההפליה של אנשים עם מוגבלות ולהביא לשינוי של ממש במצבם." 

 

למצגת המלאה באתר הנציבות

תגובות

יש להתחבר לאתר על מנת להוסיף תגובה חדשה

אין תגובות לכתבה
למעלה